Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Động từ bất quy tắc hay gặp trong kì thi TOEIC

13cc2943146c326893027f8c5eca5db7
Gửi bởi: Lời Giải Hay 9 tháng 2 2017 lúc 18:24 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:13 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": IRREGULAR VERBS LIST FOR TOEIC
abide
abode/abided
abode / abided
l?u tr, l?u l?i
arise
arose
arisen
pht sinh
awake
awoke
awoken
?nh th?c, th?c
be
was/were
been
th, l, b?. ?
bear
bore
borne
mang, ch?u d?ng
become
became
become
tr? nn
befall
befell
befallen
x?y ??n
begin
began
begun
b?t ??u
behold
beheld
beheld
ng?m nhn
bend
bent
bent
b? cong
beset
beset
beset
bao quanh
bespeak
bespoke
bespoken
ch?ng t?
bid
bid
bid
tr? gi
bind
bound
bound
bu?c, tri
bleed
bled
bled
ch?y mu
blow
blew
blown
th?i
break
broke
broken
??p v?
breed
bred
bred
nui, d?y d?
bring
brought
brought
mang ??n
broadcast
broadcast
broadcast
pht thanh
build
built
built
xy d?ng
burn
burnt/burned
burnt/burned
??t, chy
buy
bought
bought
mua
cast
cast
cast
nm, tung
catch
caught
caught
b?t, ch?p
chide
chid/ chided
chid/ chidden/ chided
m?ng ch?i
choose
chose
chosen
ch?n, l?a
cleave
clove/ cleft/ cleaved
cloven/ cleft/ cleaved
ch?, tch hai
cleave
clave
cleaved
dnh ch?t
come
came
come
??n, ?i ??n
cost
cost
cost
c gi l
crow
crew/crewed
crowed
gy (g)
cut
cut
cut
c?t, ch?t
deal
dealt
dealt
giao thi?p
dig
dug
dug
do
dive
dove/ dived
dived
l?n; lao xu?ng
drew
drew
drawn
v?; ko
dream
dreamt/ dreamed
dreamt/ dreamed
m? th?y
drink
drank
drunk
u?ng
drive
drove
driven
li xe
dwell
dwelt
dwelt
tr ng?, ?
eat
ate
eaten
?n
fall
fell
fallen
ng; r?i
feed
fed
fed
cho ?n; ?n; nui;
feel
felt
felt
c?m th?y
fight
fought
fought
chi?n ??u
find
found
found
tm th?y; th?y
flee
fled
fled
ch?y tr?n
fling
flung
flung
tung; quang
fly
flew
flown
bay
forbear
forbore
forborne
nh?n
forbid
forbade/ forbad
forbidden
c?m ?on; c?m
forecast
forecast/ forecasted
forecast/ forecasted
tin ?on
foresee
foresaw
forseen
th?y tr??c
foretell
foretold
foretold
?on tr??c
forget
forgot
forgotten
qun
forgive
forgave
forgiven
tha th?
forsake
forsook
forsaken
ru?ng b?
freeze
froze
frozen
(lm) ?ng l?i
get
got
got/ gotten
c ???c
gild
gilt/ gilded
gilt/ gilded
m? vng
gird
girt/ girded
girt/ girded
?eo vo
give
gave
given
cho
go
went
gone
?i
grind
ground
ground
nghi?n; xay
grow
grew
grown
m?c; tr?ng
hang
hung
hung
mc ln; treo ln
hear
heard
heard
nghe
heave
hove/ heaved
hove/ heaved
tr?c ln
hide
hid
hidden
gi?u; tr?n; n?p
hit
hit
hit
??ng
hurt
hurt
hurt
lm ?au
inlay
inlaid
inlaid
c?n; kh?m
input
input
input
??a vo (my ?i?n ton)
inset
inset
inset
dt; ghp
keep
kept
kept
gi?
kneel
knelt/ kneeled
knelt/ kneeled
qu?
knit
knit/ knitted
knit/ knitted
?an
know
knew
known
bi?t; quen bi?t
lay
laid
laid
??t; ??
lead
led
led
d?n d?t; lnh ??o
leap
leapt
leapt
nh?y; nh?y qua
learn
learnt/ learned
learnt/ learned
h?c; ???c bi?t
leave
left
left
ra ?i; ?? l?i
lend
lent
lent
cho m??n (vay)
let
let
let
cho php; ?? cho
lie
lay
lain
n?m
light
lit/ lighted
lit/ lighted
th?p sng
lose
lost
lost
lm m?t; m?t
make
made
made
ch? t?o; s?n xu?t
mean
meant
meant
c ngh?a l
meet
met
met
g?p m?t
mislay
mislaid
mislaid
?? l?c m?t
misread
misread
misread
??c sai
misspell
misspelt
misspelt
vi?t sai chnh t?
mistake
mistook
mistaken
ph?m l?i, l?m l?n
misunderstand
misunderstood
misunderstood
hi?u l?m
mow
mowed
mown/ mowed
c?t c?
outbid
outbid
outbid
tr? h?n gi
outdo
outdid
outdone
lm gi?i h?n
outgrow
outgrew
outgrown
l?n nhanh h?n
output
output
output
cho ra (d? ki?n)
outrun
outran
outrun
ch?y nhanh h?n; v??t qu
outsell
outsold
outsold
bn nhanh h?n
overcome
overcame
overcome
kh?c ph?c
overeat
overate
overeaten
?n qu nhi?u
overfly
overflew
overflown
bay qua
overhang
overhung
overhung
nh ln trn, treo l? l?ng
overhear
overheard
overheard
nghe tr?m
overlay
overlaid
overlaid
ph? ln
overpay
overpaid
overpaid
tr? qu ti?n
overrun
overran
overrun
trn ng?p
oversee
oversaw
overseen
trng nom
overshoot
overshot
overshot
?i qu ?ch
oversleep
overslept
overslept
ng? qun
overtake
overtook
overtaken
?u?i b?t k?p
overthrow
overthrew
overthrown
l?t ??
pay
paid
paid
tr? (ti?n)
prove
proved
proven/proved
ch?ng minh(t?)
put
put
put
??t; ??
read
read
read
??c
rebuild
rebuilt
rebuilt
xy d?ng l?i
redo
redid
redone
lm l?i
remake
remade
remade
lm l?i; ch? t?o l?i
rend
rent
rent
to?c ra; x
repay
repaid
repaid
hon ti?n l?i
resell
retold
retold
bn l?i
retake
retook
retaken
chi?m l?i; ti chi?m
rewrite
rewrote
rewritten
vi?t l?i
rid
rid
rid
gi?i thot
ride
rode
ridden
c??i
ring
rang
rung
rung chung
rise
rose
risen
??ng d?y; m?c
run
ran
run
ch?y
saw
sawed
sawn
c?a
say
said
said
ni
see
saw
seen
nhn th?y
seek
sought
sought
tm ki?m
sell
sold
sold
bn
send
sent
sent
g?i
sew
sewed
sewn/sewed
may
shake
shook
shaken
lay; l?c
shear
sheared
shorn
xn lng c?u
shed
shed
shed
r?i; r?ng
shine
shone
shone
chi?u sng
shoot
shot
shot
b?n
show
showed
shown/ showed
cho xem
shrink
shrank
shrunk
co rt
shut
shut
shut
?ng l?i
sing
sang
sung
ca ht
sink
sank
sunk
chm; l?n
sit
sat
sat
ng?i
slay
slew
slain
st h?i; gi?t h?i
sleep
slept
slept
ng?
slide
slid
slid
tr??t; l??t
sling
slung
slung
nm m?nh
slink
slunk
slunk
l?n ?i
smell
smelt
smelt
ng?i
smite
smote
smitten
??p m?nh
sow
sowed
sown/ sewed
gieo; r?i
speak
spoke
spoken
ni
speed
sped/ speeded
sped/ speeded
ch?y v?t
spell
spelt/ spelled
spelt/ spelled
?nh v?n
spend
spent
spent
tiu si
spill
spilt/ spilled
spilt/ spilled
trn ?? ra
spin
spun/ span
spun
quay s?i
spit
spat
spat
kh?c nh?
spoil
spoilt/ spoiled
spoilt/ spoiled
lm h?ng
spread
spread
spread
lan truy?n
spring
sprang
sprung
nh?y
stand
stood
stood
??ng
stave
stove/ staved
stove/ staved
?m th?ng
steal
stole
stolen
?nh c?p
stick
stuck
stuck
ghim vo; ?nh
sting
stung
stung
chm ; chch; ??t
stink
stunk/ stank
stunk
b?c mui hi
strew
strewed
strewn/ strewed
r?c , r?i
stride
strode
stridden
b??c s?i
strike
struck
struck
?nh ??p
string
strung
strung
g?n dy vo
strive
strove
striven
c? s?c
swear
swore
sworn
tuyn th?
sweep
swept
swept
qut
swell
swelled
swollen/ swelled
ph?ng ; s?ng
swim
swam
swum
b?i; l?i
swing
swung
swung
?ong ??a
take
took
taken
c?m ; l?y
teach
taught
taught
d?y ; gi?ng d?y
tear
tore
torn
x; rch
tell
told
told
k? ; b?o
think
thought
thought
suy ngh?
throw
threw
thrown
nm ; li?ng
thrust
thrust
thrust
th?c ;nh?n
tread
trod
trodden/ trod
gi?m ; ??p
unbend
unbent
unbent
lm th?ng l?i
undercut
undercut
undercut
ra gi r? h?n
undergo
underwent
undergone
kinh qua
underlie
underlay
underlain
n?m d??i
underpay
undercut
undercut
tr? l??ng th?p
undersell
undersold
undersold
bn r? h?n
understand
understood
understood
hi?u
undertake
undertook
undertaken
??m nh?n
underwrite
underwrote
underwritten
b?o hi?m
undo
undid
undone
tho ra
unfreeze
unfroze
unfrozen
lm tan ?ng
unwind
unwound
unwound
tho ra
uphold
upheld
upheld
?ng h?
upset
upset
upset
?nh ??; l?t ??
wake
woke/ waked
woken/ waked
th?c gi?c
waylay
waylaid
waylaid
mai ph?c
wear
wore
worn
m?c
weave
wove/ weaved
woven/ weaved
d?t
wed
wed/ wedded
wed/ wedded
k?t hn
weep
wept
wept
khc
wet
wet / wetted
wet / wetted
lm ??t
win
won
won
th?ng ; chi?n th?ng
wind
wound
wound
qu?n
withdraw
withdrew
withdrawn
rt lui
withhold
withheld
withheld
t? kh??c
withstand
withstood
withstood
c?m c?
work
wrought / worked
wrought / worked
rn (s?t)
wring
wrung
wrung
v?n ; si?t ch?t
write
wrote
written
vi?t