Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đố vui

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Chơi ô chữ

Hướng dẫn giải

a) Có thể điền từ nào vào các ô trống theo hàng ngang ?

- Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương ( có 7 chữ cái).

- Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

- Dòng 3: Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái).

- Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

- Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

- Dòng 6: Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

- Dòng 7: Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

- Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

Trả lời:

b) Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc : SÔNG TIỀN

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:46

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm