Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Giảng Võ, năm 2010, Môn Toán

8faec3996ba0583c862475a836bf39b2
Gửi bởi: Hà Thùy Dương 11 tháng 5 2018 lúc 21:39 | Được cập nhật: 1 tháng 3 lúc 4:55 Kiểu file: 4 | Lượt xem: 345 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn ĐỀ THI TOÁN TRƯỜNG GIẢNG VÕ 2010ĐỀ BÀI Kết quảBÀI 1Tính 3, 2009 12, 2, 0, 08 0, 0, 7991313 242  BÀI 2Tìm 14x4 25  BÀI Tận cùng trong kết quả của phép tính sau có mấy chữ số 0?1×2×3×4×5×…..×15×16.BÀI Chữ số tận cùng trong kếtquả của phép tính sau là chữ số nào?9×19×29×39×49×…..×1999×2009.BÀI Một cái sân hình vuông được lát bằng những viên gạch hình vuông cùng loại. Bạn Nam đi vòng quanh sân, đếm vòng ngoài cùng được 448 viên. Hỏi muốn lát kín sân cần bao nhiêu viên gạch.BÀI Một cuốn sách có 135 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó?BÀI Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi.BÀI 8Học kỳ 1, trường THCS Giảng Võ có 55% học sinh đạt loại giỏi. Kết thúc học kỳ 2, có thêm 268 học sinh đạt loạigiỏi nên tỷ lệ học sinh giỏi của học kỳ là 63%. Hỏi trường THCS Giảng Võ có bao nhiêu học sinh.(số học sinh của trường không thay đổi)PHẦN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI:BÀI 1:(3điểm)Hai thành phố và cách nhau 240 km. Lúc giờ một xe tải đi từ về với vận tốc 40 km/h một xe con đi từ về với vận tốc 60 km/h.a) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?b) Hai xe đến và rồi quay lại. Hỏi hai xe gặp nhau lần lúc mấy giờ?Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn c)Điểm gặp lần cách bao nhiêu km?BÀI 2:(5điểm)Cho tam giác ABC có diện tích 480 cm2. là điểm chính giữa của cạnh BC. là điểm chính giữa của đoạn AM. Nối BN và kéo dài cắt AC tại I.a) Tính diện tích tam giác BNM.b)So sánh AI và IC.Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn http://toantieuhoc.vn/ (Để in dùng phím Ctrl P)Đáp án:BÀI BÀI BÀI 3BÀI BÀI BÀI BÀI 7BÀI 883172011Chữ số 912544297 trang 33 tuổi3350 hsPHẦN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI:BÀI 1:(3điểm)Hai thành phố và cách nhau 240 km. Lúc giờ một xe tải đi từ về với vận tốc 40 km/h một xe con đi từ về với vận tốc 60 km/h.a) Thời gian để hai xe gặp nhau là:240 (40 60) 2,4 giờ2,4 giờ giờ 24 phút.Thời điểm hai xe gặp nhau là:6 giờ giờ 24 phút giờ 24 phút.b) Hai xe cùng đi được lần quãng đường AB thì xe tải đi mấtlà:2,4 giờ; vậy hai xe cùng đi được lần quãng đường AB thì xe tải đi mấtlà:2,4 7,2 (giờ)Hai xe gặp nhau lần 2vào lúc:6 7,2 13,2 (giờ)13,2 giờ= 13 giờ 12 phút.Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn c) 7,2 giờ xe tải đi được là:7,2 40 288 (km)Điểm gặp lần cách số km là:288 240 48 (km)Vậy điểm gặp lần cách số km là:240 48 192 (km)BÀI 2:(5điểm)a) Nối với N.Ta có diện tích tamgiác ABM bằng diện tích tam giác ABC (chung chiều cao mà đáy bằng nửa), nên diện tích ABM là: 480 =240 (cm2)Ta cũng có diện tích tam giác BNM bằng diện tích tam giác ABM (chung chiều cao mà đáy bằng nửa), nên diện tích ABM là: 240 =120 (cm2)b) Ta có diện tích tam giác ABN bằng diện tích tam giác MBN (chung chiều cao mà đáy bằng nhau)Ta có diện tích tam giác MBN bằng diện tích tam giác MNC (chung chiều cao mà đáy bằng nhau)Vậy diện tích tam giác CNB bằng lần diện tích tam giác ABN Vậy chiều cao từ xuống đáy NB bằng nhau hai lần chiều cao từ xuống NB. Đó cũng là chiều cao của tam giác AIN và CIN; đáy IN chung nên diện tích tam giác CIN bằng hai lần AIN.Hai tam giác này chung chiều cao từ xuống AC nên AI bằng nửaIC.http://toantieuhoc.vn/