Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18

05258395fc912032f1d9041480b6b590
Gửi bởi: nhanthuat 26 tháng 8 2016 lúc 21:02 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 8:42 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 330 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu 1:Phương trình có tổng các nghiệm là Câu 2:Số nghiệm của phương trình là Câu 3:Phương trình có tích các nghiệm là Câu 4:Phương trình có tập nghiệm là Câu 5:Cho phương trình:(tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có phần tử thì tập giá trị của là }Câu 6:Cho (O) và (I) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp một tam giác đều. Nếu và lần lượtlà diện tích hình tròn (O) và (I) thì tỉ số bằngCâu 7:Cho phương trình Gọi là tập hợp các giá trị của để phương trình có nghiệm kép. Khi đó tổng lập phương các phần tử của là Câu 8:Cho hàm số Giá trị nhỏ nhất của hàm số là Câu 9:Tam giác vuông có diện tích bằng và tổng hai cạnh góc vuông bằng thì cạnh huyền bằng .Câu 10:Tập các giá trị của để hai phương trình:và có nghiệm chung là }Câu 1:Số nghiệm của phương trình là Câu 2:Nghiệm lớn của phương trìnhlà Câu 3:Phương trình có hai nghiệm và khi =Câu 4:Phương trình có tích các nghiệm là Câu 5:Cho phương trình có bốn nghiệm là Khi đó: =Câu 6:Cho phương trình:(tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có phần tử thì tập giá trị của là }Câu 7:Tổng các nghiệm của phương trìnhlà Câu 8:Tập các giá trị của để hai phương trình:và có nghiệm chung là }Câu 9:Cho hàm số Giá trị nhỏ nhất của hàm số là Câu 10:Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm. Sau khi bơm được bể, người công nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công suất 15 Do vậy, so với quy định, bể được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo quy định để bơm đầy bể là phút.Câu 1:Phương trình có tập nghiệm làCâu 2:Nghiệm lớn của phương trìnhlà Câu 3:Phương trình có tổng các nghiệm là Câu 4:Phương trình có hai nghiệm và khi =Câu 5:Cho phương trình Gọi là tập hợp các giá trị của để phương trình có nghiệm kép. Khi đó tổng lập phương các phần tử của là Câu 6:Tổng các nghiệm của phương trìnhlà Câu 7:Cho phương trình có bốn nghiệm là Khi đó: =Câu 8:Tập các giá trị của để hai phương trình:và có nghiệm chung là }Câu 9:Nếu phương trìnhcó hai nghiệm phân biệt thì giá trị nguyên lớn nhất của làCâu 10:Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm. Sau khi bơm được bể, người công nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công suất 15 Do vậy, so với quy định, bể được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo quy định để bơm đầy bể là phút.Câu 1:Nghiệm lớn của phương trìnhlà Câu 2:Cho là hai nghiệm của phương trìnhvà Khi đóCâu 3:Phương trình có hai nghiệm và khi =Câu 4:Số nghiệm của phương trình là Câu 5:Cho phương trình:(tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có phần tử thì tập giá trị của là }Câu 6:Cho (O) và (I) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp một tam giác đều. Nếu và lần lượtlà diện tích hình tròn (O) và (I) thì tỉ số bằngCâu 7:Một tập đoàn đánh cá dự định trung bình mỗi tuần bắt được 20 tấn cá. Nhưng trong thực tế họ đã vượt mức kế hoạch tấn một tuần nên chẳng những đã hoàn thành sớm một tuần mà còn vượt mức 10 tấn cá nữa. Thời gian dự định thực kế hoạch là ngày.Câu 8:Cho đa thức:. Biết đa thức chia hết cho và Khi đó= Câu 9:Tam giác vuông có diện tích bằng và tổng hai cạnh góc vuông bằng thì cạnh huyền bằng .Câu 10:Nếu phương trìnhcó hai nghiệmthỏa mãn thì Câu 1:Phương trình có tập nghiệm là Câu 2:Tập các giá trị của để phương trìnhcó nghiệm kép là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")Câu 3:Cho là hai nghiệm của phương trìnhvà Khi đóCâu 4:Số nghiệm của phương trình là Câu 5:Cho phương trình:(tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có phần tử thì tập giá trị của là }Câu 6:Tổng các nghiệm của phương trìnhlà Câu 7:Một tập đoàn đánh cá dự định trung bình mỗi tuần bắt được 20 tấn cá. Nhưng trong thực tế họ đã vượt mức kế hoạch tấn một tuần nên chẳng những đã hoàn thành sớm một tuần mà còn vượt mức 10 tấn cá nữa. Thời gian dự định thực kế hoạch là ngày.Câu 8:Cho hàm số Giá trị nhỏ nhất của hàm số là Câu 9:Cho đa thức:. Biết đa thức chia hết cho và Khi đó= Câu 10:Nếu phương trìnhcó hai nghiệmthỏa mãn thì Câu 1:Phương trình có tập nghiệm là Câu 2:Số nghiệm của phương trình là Câu 3:Phương trình có hai nghiệm và khi =Câu 4:Cho là hai nghiệm của phương trìnhvà Khi đóCâu 5:Cho phương trình có bốn nghiệm là Khi đó: =Câu 6:Cho phương trình:(tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có phần tử thì tập giá trị của là }Câu 7:Cho (O) và (I) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp một tam giác đều. Nếu và lần lượtlà diện tích hình tròn (O) và (I) thì tỉ số bằngCâu 8:Tam giác vuông có diện tích bằng và tổng hai cạnh góc vuông bằng thì cạnh huyền bằng .Câu 9:Nếu phương trìnhcó hai nghiệmthỏa mãn thì Câu 10:Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm. Sau khi bơm được bể, người công nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công suất 15 Do vậy, so với quy định, bể được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo quy định để bơm đầy bể là phút.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.