Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 19 năm 2015 - 2016 có đáp án

94a551c8fbb11e3e391edb5827573863
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ 20 tháng 4 2016 lúc 17:28:28 | Được cập nhật: hôm qua lúc 17:05:57 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3112 | Lượt Download: 46 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG 19NĂM 2015 2016Bài 1: Bạn chọn liên tiếp các có giá trị tăng dần.Bài 2: Chọn đáp án đúng.Câu 1. Một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật trong lòng bể có chiềudài 80cm, chiều rộng 60cm. Lượng nước trong bể chiếm 4/9 thể tích của bể.Người ta đổ thêm 72 lít nước vào bể thì mực nước cao hơn 2/3 chiều cao củabể là 5cm. Vậy bể đó chứa được ... Lít nước.A. 168 B. 216 C. 144 D. 432Câu Một người mua hai cái quạt điện, mỗi cái giá 000 000 đồng. Ngườiđó bán cái quạt đầu tiên bị lỗ 12% so với số tiền mua cái quạt đó. Tuy vậy,sau khi bán hai cái quạt, người đó vẫn lãi 40 000 đồng. Hỏi người đó đã báncái quạt thứ hai được lãi bao nhiêu phần trăm so với số tiền mua cái quạt đó?A. 20 B. 14 C. 18 D. 16Câu 3. Tổng của hai số lớn hơn số thứ nhất là 15 đơn vị. Hiệu của chúng lớnhơn số thứ hai là 15 đơn vị. Hỏi tích hai số đó gấp mấy lần thương hai sốđó?Trả lời: Tích hai số gấp thương hai số ... LầnA. 225 B. 45 C. D. 15Câu 4: Cho bốn số tự nhiên có tổng là 489 được sắp xếp theo một thứ tựnhất định. Bạn Nam viết nhiều lần từng nhóm bốn số đó liên tiếp thành mộtdãy số. Tính tổng của 2017 số hạng đầu tiên của dãy số đó, biết rằng số hạngthứ chín của dãy số này là 125.Trả lời: Tổng của 2017 số đầu tiên trong dãy số đó là:A. 245456 B. 246518 C. 246456 D. 246581Câu 5: Cho tam giác ABC vuông góc A. Biết AB=10cm và AC=15cm.Trên BC lấy trung điểm M, trên AC lấy điểm sao cho DC 1/3 AC. Nối Bvới D, với cắt nhau tại I. Tính diện tích tứ giác IMCD.Trả lời: Diện tích tứ giác IMCD là ... cm 2Doc24.vnA. 16 2/3 B. 7,5 C. 10 D. 17,5Câu 6: Một lớp học có 36 bạn được chia làm ba tổ để thi dựng trại. Lúc đầusố bạn ba tổ khác nhau. Cô giáo chuyển 1/3 số bạn tổ một sang tổ hai,sau đó chuyển 1/5 số bạn tổ hai sang tổ ba. Cuối cùng chuyển 1/7 số bạncó tổ ba sang tổ một thì lúc này ba tổ có số bạn bằng nhau. Vậy lúc đầu tổmột có nhiều hơn tổ ba ... Bạn.A. B. C. D.26Câu 7: Bây giờ là giờ kém 15 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì kim giờvà kim phút trùng nhau?A. 23/44 B. 3/11 C. 6/11 D. 23/11Câu 8: Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lậpphương lớn có diện tích toàn phần 600cm 2. Sau đó người ta bỏ đi hình lậpphương nhỏ cạnh 1cm bốn đỉnh phía trên của hình lập phương lớn rồi sơntất cả các mặt bên ngoài. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn cảhai mặt?A. 120 B. 88 C. 84 D. 96Câu 9: Nga mang đến lớp một số kẹo chia cho các bạn trong nhóm củamình. Nếu Nga chia cho mỗi bạn cái kẹo thì bạn cuối cùng chỉ được cái.Nếu Nga chia cho mỗi bạn cái kẹo thì thừa cái. Hỏi nhóm của Nga cómấy bạn?A. B. C. D. 6Câu 10: Một người đi xe đạp từ đến với vận tốc 10km/giờ. Sau đó mộtngười đi xe máy cũng đi từ đến B. Vào lúc giờ 15 phút xe máy còn cáchxe đạp 8km và đến giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau. Vận tốc của người đixe máy là ... km/giờ.A. 32 B. 42 C. 22 D. 30Bài Hãy viết số thích hợp vào chỗ ... (Chú ý: Phải viết số dưới dạng sốthập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trongsố thập phân)Câu 1: ChoDoc24.vnTìm y, biết là một số tự nhiên.Trả lời: Giá trị của là .............Câu 2:Cho: Tìm .Trả lời: Câu 3: một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân tổmột chia đều cho hai tổ còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ mộtcó thêm công nhân thì số công nhân của tổ một bằng tổng số công nhâncủa hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân?Trả lời. Tổ một có ............ công nhân.Câu 4: Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành.Nếu người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi mộtmình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết bao lâu?Trả lời: Một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết ..................giờ.Câu 5: Hãy cho biết trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; ...; 2016 có tất cả bao nhiêuchữ số 8?Trả lời. Dãy số trên có ................ chữ số 8.Câu 6: Cho số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vịcủa số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứhai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được sốthứ tư. Tìm số thứ nhất.Trả lời: Số thứ nhất là ............Câu 7: Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB 2/3 đáy lớn CD. Hai đườngchéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tíchtam giác AIB là 193 cm 2. Tính diện tích hình thang ABCD.Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là ..........................Doc24.vnCâu 8: Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư sovới giá xăng tháng ba lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với thánghai giảm đi bao nhiêu phần trăm?Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi .......... %.Câu 9: Một xe máy đi từ đến với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15phút, xe máy gặp tô đi từ đến với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ôtô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về và đuổi kịp xe máy cách 30km.Tính quãng đường AB.Trả lời: Quãng đường AB dài là ............... km.Câu 10: Cho tam giác ABC, có và lần lượt là trung điểm của các cạnhAB và AC. là một điểm bất kì trên cạnh BC. Nối với M, với cắtnhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng 1/16 diện tích tam giác ABC.Tính tỉ số BC/BM.Trả lời: Tỉ số BC/BM .....................ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG 19Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần(18) (19) (8) (20) (1) (7) (6) (12) (14) (16) (4) (10) (2) (5) <(13) (17) (15) (3) (9) (11)Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: BCâu 2: DCâu 3: ACâu 4: DCâu 5: DCâu 6: CCâu 7: CCâu 8: BCâu 9: ACâu 10: BBài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấmCâu 1: 8Câu 2: 573,478Câu 3: 20Câu 4: 20Câu 5: 601Câu 6: 1975Câu 7: 965Câu 8: 2,25Câu 9: 220Câu 10: 4Bên trên chỉ là phần trích dẫn của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font muốn xem hết tài liệu và khôngbị lỗi font vui lòng download tài liệu về máy