Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Giảng Võ, Hà Nội năm 2012

c2219656b970ba75097d56c80b590140
Gửi bởi: Thái Dương 15 tháng 2 2019 lúc 21:54 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 4:55 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 395 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tuyển tập đề thi vào ĐỀ THI TOÁN LỚP TRƯỜNG GIẢNG VÕ 2011 2012 PHẦN 1. (6 điểm). Chọn kết quả đúng rồi ghi vào giấy làm bài Câu 1. tấn 6kg là: 1. 5600 kg 3. 5006 kg 2. 5060 kg 4. 50006 kg Câu 2. giờ 37 phút giờ 40 phút là: 1. giờ 17 phút 3. giờ 17 phút 2. giờ 17 phút 4. giờ phút Câu 3. Chữ số tận cùng của hiệu: ..... 2012 2013 ..... 2011 2013 là: 1. 3. 2. 4. Câu 4. Khi tăng cả chiều dài và chiều rộng một hình chữ nhật lên 3m thì diện tích tăng thêm 60m2. Chu vi của hình chữ nhật ban đầu là: 1. 17m 3. 34m 2. 46m 4. 40m Câu 5. Một cái thùng hình chữ nhật có diện tích đáy 35dm2, chứa đầy được 175 lít nước. Chiều cao của thùng là: 1. 0,5 dm 3. 15 dm 2. 0,5 4. 17,5 dm Câu 6. Giá trị biểu thức: 1.....1 99 101  là 1. 100101 3. 45101 2. 50101 4. 50202 PHẦN 2. (14 điểm). Trình bày lời giải các bài toán sau. Bài 1. (4 điểm).Tuyển tập đề thi vào 1. Thực hiện phép tính: 32 34    2. Tìm phân số ab biết: 15 22 ab    3. Tính nhanh: 1201, 2012 2000 50% 1, 234 106    Bài 2. (4 điểm) Có túi kẹo. Số kẹo túi thứ nhất bằng 45 số kẹo túi thứ 2. Nếu chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ thì khi đó số kẹo túi thứ nhất bằng 12 số kẹo túi thứ 2. Tính số kẹo lúc đầu của mỗi túi. Bài 3. (4 điểm). Cho tam giác ABC có diện tích 160 cm2. Gọi M, theo thứ tự là điểm thuộc các cạnh AB, AC sao cho 1,4 AM AB AN AC 1. Tính diện tích tam giác ABN, từ đó suy ra diện tích tam giác AMN. 2. MN có song song với BC không? Tại sao? Bài 4. (2 điểm). Cho dãy phân số: 4; ;......1 1. Hãy viết tiếp phân số tiếp theo của dãy trên. 2. Hỏi phân số 267 là phân số thứ bao nhiêu của dãy?