Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 (Toán hình học)

00cc1ceaa62c5e6b9402978129d17235
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như 13 tháng 5 2016 lúc 22:43 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:46 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 874 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 (Toán)CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌCCâu 1: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O).Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại và cắt đường tròn (O) lầnlượt tại M, N, P.Chứng minh rằng:1. Các tứ giác AEHF nội tiếp.2. Bốn điểm B, C, E, cùng nằm trên một đường tròn.3. AE.AC AH.AD; AD.BC BE.AC.4. và đối xứng nhau qua BC.5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.Câu 2: Cho tam giác cân ABC (AB AC), các đường cao AD, BE cắtnhau tại H. Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE.1. Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp.2. Bốn điểm A, E, D, cùng nằm trên một đường tròn.3. Chứng minh ED BC.4. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).5. Tính độ dài DE biết DH cm, AH 6cm.Bài 3: Cho nửa đường tròn đường kính AB 2R. Từ và kẻ haitiếp tuyến Ax, By. Qua điểm thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứba cắt các tiếp tuyến Ax, By lần lượt và D. Các đường thẳng ADvà Bc cắt nhau tại N.1. Chứng minh AC BD CD.2. Chứng minh COD 90 .3. Chứng minh AC. BD AB²/44. Chứng minh OC // BM.5. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kínhCD.6. Chứng minh MN AB.7. Xác định vị trí của để chu vi tứ giác ABCD đạt giá trịnhỏ nhất.Câu 4: Cho tam giác cân ABC (AB AC), là tâm đường tròn nộitiếp, là tâm đường tròn bàng tiếp góc A, là trung điểm của IK.1. Chứng minh B, C, I, cùng nằm trên một đường tròn.2. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).3. Tính bán kính đường tròn (O). Biết AB AC 20 cm, BC= 24 cm.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.