Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn sở giáo dục Tiền Giang năm hoc 2017-2018

c25a8fa0aca0e84bb177b72ad2dc8576
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 6 2017 lúc 6:05 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 9:09 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 360 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GIO D?C V ?O T?O
TI?N GIANG
K THI TUY?N SINH L?P 10
MN THI: NG? V?N
Th?i gian: 120 pht (khng k? th?i gian giao ??)
Ngy thi: 04/6/2017
(?? thi c 01 trang, g?m 05 cu)
??c ?o?n trch sau v tr? l?i cc cu h?i, t? cu 1 ??n cu 3:
- (1) Tr?i ?i, ch? cn c n?m pht!
(2) Chnh l anh thanh nin gi?t mnh ni to, gi?ng c??i nh?ng ??y ti?c r?. (3) Anh ch?y ra nh pha sau, r?i tr? vo li?n, tay c?m m?t cu ln. (4) Nh h?a s? t?c l??i ??ng d?y. (5) C gi c?ng ??ng ln, ??t l?i chi?c gh?, thong th? ?i ??n ch? bc gi.
- (6) ! (7) C cn qun chi?c mi soa ?y ny!
(8) Anh thanh nin v?a vo, ku ln. (9) ?? ng??i con gi kh?i tr? l?i bn, anh l?y chi?c kh?n tay cn vo trn c?p gi?a cu?n sch t?i tr? cho c gi. (10) C k? s? m?t ?? ?ng, nh?n l?i chi?c kh?n v quay v?i ?i.
(Nguy?n Thnh Long, L?ng l? Sa Pa)
Cu 1: (1,0 ?i?m)
Xc ??nh v g?i tn thnh ph?n bi?t l?p trong cu (1)
Cu 2: (1,0 ?i?m)
Trong cc cu (7), (8), (9) cu no l cu ghp? Ch? ra ki?u quan h? v? ngh?a gi?a cc v? trong cu ghp ?.
Cu 3: (1,0 ?i?m)
Nu hm trong cu (1) v cho bi?t v sao anh thanh nin khng ni th?ng ?i?u ? v?i h?a s? v c gi?
Cu 4: (3,0 ?i?m)
Vi?t m?t ?o?n v?n gi?i thch ngh?a c?a cu t?c ng?: "Tr?m hay khng b?ng tay quen."
Cu 5: (4,0 ?i?m)
Phn tch ?o?n th? sau:
M?t tr?i xu?ng bi?n nhue hn l?a
Sng ? ci then ?m s?p c?a
?on thuy?n ?nh c l?i ra kh?i
Cu ht c?ng bu?m cng gi kh?i.

Ht r?ng: c b?c bi?n ?ng l?ng,
C thu bi?n ?ng nh? ?on thoi
?m ngy d?t bi?n mun lu?ng sng
??n d?t l??i ta, ?on c ?i!
(Trch ?on thuy?n ?nh c - Huy C?n - d?n theo Ng? v?n 9, t?p m?t, NXB Gio d?c, 2012, trang 139,140)