Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán trường THCS Hoàng Hoa Thám Lào Cai năm 2017-2018

20e336e14833937fbfa20037e10bfa0a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 28 tháng 5 2017 lúc 19:24:13 | Được cập nhật: 10 giờ trước (23:19:37) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 943 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnTR NG THCS HOÀNG HOAƯỜTHÁM KÌ THI TUY SINH 10 THPTỂ ỚNĂM 2017 2018ỌĐ THI XU TỀ ẤMôn thi: ToánTh gian làm bài: 120 phútờ(không th gian giao đ)ể Câu I: (2,5 đi m)ể1. Th hi phép tính: ệ3333a 55 81 27 67 b) . 2. Cho bi th c: ứ2 1:a aba b  a) Tìm đi ki và xác đnhề b) Rút bi th P.ọ ứCâu II: (1,5 đi m)ể 1. Cho hàm nh (m 2)x 3. ấa/ Tìm đi ki hàm ngh ch bi n.ề ếb/ Tìm th hàm tr hoành đi có hoành ng 3.ể ằc/ Tìm th hàm trên và các đng th ng ­x 2x đng quy.ể ườ ồ2. Tìm các giá tr th hàm axị (a 0) đi qua đi M(­2; 8).ểCâu III: (1,5 đi m)ể 1. Gi ph ng trình 5xả ươ 7x 02. Cho ph ng trình hai x: xươ 2mx 0. (1)a/ Ch ng minh ph ng trình (1) luôn luôn có hai nghi phân bi giá tr aứ ươ ủm.b/ Tìm th mãn th ứ251221xxxx .Câu IV: (1,5 đi m)ể 1. Gi ph ng trình ươ3x 2y 1x 3y 2  Doc24.vn2. ới giá trị nào của thì hệ phương trình41mx yx my   nghi (x; y) thỏa mãn điều kiện 281x ym  Khi đo hãy tìm các giá trị của và yCâu V: (3,0 đi m)ể Cho hình vuông ABCD, đi thu nh BC. Qua đngể ườth ng vuông góc DE, đng th ng này các đng th ng DE và DC theo th tẳ ườ ườ và Kởa) Ch ng minh ng BHCD là giác ti ếb) Tính góc c) Ch ng minh KC.KD KH.KBứd) Khi đi chuy đng trên nh BC thì đi chuy đng trên đng nào?ể ườ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ếĐÁP ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁNCâu Đáp án Đi mểI:(2,5)33 3a 55 81 27 67 55 67 64 64 12 0,513 33 3b) 4 0,52 a) xác đnh khi 0; 0; 0,5b) 22 1: .1a ba ab ba ba ba b    1,0II:(1,5) a) Hàm ngh ch bi khi m­2 0,251 b) th hàm tr hoành đi có hoành ng nên ta thay x=3;ồ ằy=0 vào hàm ta có: (m 2).3 34 0,25Doc24.vnc) giao đi hai đng th ng ­x 2x là nghi mọ ườ ệc ph ng trình ươ2 12 1y xy y     Đ th các hàm trên đng quy thì th hàm (m 2)x 3ể ốph đi qua đi (1; 1) ta có 1=m suy ra 0ả 0,52 Thay ­2; vào hàm ta có: 8=a.(­2)ố suy ra 2V thì th hàm axậ (a 0) đi qua đi M(­2; 8).ể 0,5III:(1,5)1 Ph ng trình 5xươ 7x có a­b+c=5­7+2=0 nên x1 ­1; x2 25ca 0,52 a) Ph ng trình có ươ22 2' 0m m Nên ph ng trình luôn có hai nghi phân bi giá tr m.ươ 0,5b) Vì ph ng trình có hai nghi phân bi giá tr mươ ủTheo ĐL Viets ta có: 221 22 (2). (3)x mx m  Theo đu bàiầ 22 21 21 22 225 5(4)2 2x xx xx x  Th (2) (3) vào (4) ta có: ế222 222 2. 15 12 11 7m mm mm   Suy ra 17 0,5IV(1,5) Gi ph ng trìnhả ươ3x 2y 3x 2y 1x 3y 3x 9y 3x 2y 1      0,752x my+1 th vào (1) ta có m(my+1)+y=4 (m 2+1)y=4­m 241mym  (vì 2+1 0 m)ớ 0,75Doc24.vnDo đó 2(4 111 1m mm m   281x ym 2 24 83 11 1m mm mm m   Khi đó x=24.1 51 2 24 31 2V:(3,0) Hình GTKL:ẽ0,5a 90 nên giác BHCD là giác ti 0,5b BHCD là giác ti nên (cùng bù iớ 45 (t/c hình vuông) nên 40 0,5c KHC KDB (g­g) nên KH KCKD KB KC.KD KH.KB 0,5d BHCD là giác ti có 45 nên thu cung ch aộ ứgóc 45 trên đo CD đnhẽ ịKhi C thì C; B thì BV khi đi chuy đng trên nh BC thì đi chuy đng trênậ ộcung BC nh đng tròn ngo ti giác BHCD.ỏ ườ 1,0L ý:ư sinh làm cách khác, đúng, loogic cho đi đa ph yọ Bài hình không hình thì không ch đi m.ẽ ể­­­­­­­­ ­­­­­­­­­ế KHED BA