Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử TNTHPT môn GDCD năm 2019

b6318afd770ccc63c468d29b546857d6
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 31 tháng 8 lúc 21:24:43 | Được cập nhật: 16 giờ trước (12:35:17) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 30 | Lượt Download: 0 | File size: 0.550714 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Chù trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển

A. loại hình dịch vụ y tế. B. loại hình dịch vụ kinh tế.

c. các lĩnh vực xẵ hội. D. các hình thức bảo hiểm.

Câu 82: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm tra. B. Phản biện. c. Phán quyết. D. Sáng tạo.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chũ yếu là

A. giáo dục. B. trừng trị. c. đe dọa. D. trấn áp.

Câu 84: Trong quá trình sàn xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kiến trúc thượng tầng. B. đội ngũ nhân công.

c. cơ cấu kinh tế. D. kết cau hạ tầng.

Câu 85: Sừ dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền cùa mình, làm những gi mà pháp luật

A. đã bãi bỏ. B. chưa cho phép. c. cho phép làm. D. tuyệt đổi cấm.

Câu 86: Khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện cất trữ. B. Xử lí thông tin.

C. Thước đo giá trị. D. Điều tiết lưu thông.

Câu 87: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm

A. lợi ích hợp pháp cùa mình. B. tài sàn thừa kế cùa người khác.

C. ngân sách quốc gia. D. nguồn quỹ phúc lợi.

Câu 88: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hóa

A. luôn bình ồn. B. tăng lên. c. được mở rộng. D. giảm xuống.

Câu 89: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?

A. Tích cực thẩm tra. B. Được phát triển. C. Tự phàn biện. D. Chủ động tư vấn.

Câu 90: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. B. phải khai báo tạm trú, tạm văng.

c. cần bảo mật lí lịch cá nhân. D. cần chù động đăng kí nhân khẩu.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sử dụng lao động và

A. chính quyền sở tại. B. văn phòng tư pháp.

c. người lao động. D. cơ quan dân cử.

Câu 92: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là A. kích thích lục lượng sàn xuất phát triển. B. gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo.

C. đẩy mạnh quá trinh đầu cơ tích trữ. D. thúc đầy hiện tượng khủng hoàng kinh tế.

Câu 93: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin già. B. BỊ trì hoãn thanh toán tiền lương.

c. Nhận tiên bôi thường chưa thỏa đáng. D. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tăc bầu cử trực tiếp khi

A. độc lập lựa chọn ứng cử viên. B. bào mật nội dung viết vào phiếu bầu.

c. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu. D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Câu 95: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bí mật giải cứu con tin. B. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.

c. Đồng loạt khiếu nại tập thể. D. Truy tìm chứng cứ vụ án.

Câu 96: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Giao kết hợp đồng lao động. B. Thực hiện quyền lao động.

c. Tự do tìm kiếm việc làm. D. Quyết định lợi nhuận thường niên.

Câu 97: Theo quy định cùa pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người

A. đã tham gia giải cứu nạn nhân. B. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.

c. đang thực hiện hành vi phạm tội. D. đã chứng thực di chúc thừa kề.

Câu 98: Công dân đủ năng lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận di sản thừa kế. B. Xác minh lí lịch cá nhân.

C. Bắt người phạm tội quà tang. D. Công khai danh tính người tố cáo.

Câu 99: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?

A. Lựa chọn các nhà đầu tư. B. Thanh lí tài sàn nội bộ.

c. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép. D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. thay đổi phương tiện vận chuyển.

c. niêm yết công khai giá cước viễn thông.

Câu 101: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A. sử dụng vũ khí trái phép.

c. nộp thuế đầy đù theo quy định.

Câu 102: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Tồ chức hội nghị khách hàng.

c. ứng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.

Câu 103: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Công khai lịch trình chuyển phát. B. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.

c. Tự ý thu giữ thư tín của người khác. D. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông.

Câu 104: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân

A. được chàm sóc sức khòe. B. tự do kinh doanh ngoại tệ.

c. được cung cấp thông tin. D. tham gia hoạt động văn hóa.

Câu 105: Chị A giấu chong thế chấp ngôi nhà cùa hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình. B. Tài chính và thương mại.

c. Hợp tác và đầu tư. D. Sàn xuất và kinh doanh.

Câu 106: Cán bộ sờ X là chị K bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 ti đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và kỉ luật. B. Hành chính và dân sự.

C. Hình sự và hành chính. D. Hình sự và kỉ luật.

Câu 107: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thải chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Thanh toán bào hiểm nhân thọ.

c. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

Câu 108: Trong ngày bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sông tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý cùa anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Bò phiếu kín. B. Đại diện. c. Trung gian. D. Được ủy quyền.

Câu 109: Anh A viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sừ dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

c. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 110: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Ki luật và dân sự. B. Hình sự và dân sự.

C. Hình sự và ki luật. D. Hành chính và dân sự.

Câu 111: Phát hiện ch] A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sàn xuất xăng trái phép, giám đôc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vi chị A từ chôi nên anh D dọa sẽ điêu chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thê sử dụng quyên nào sau đây?

A. Truy tố. B. Thẩm định. c. Tố cáo. D. Khiếu nại.

Cậu 112: Lãnh đạo thành phố X đã chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhàm cung câp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Có mức sổng đầy đủ về vật chất. B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

c. Sử dụng nguồn quỹ bào trợ xẫ hội. D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.

Cầu 113: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trinh bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ônj| ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đầy đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

AĨBàAvàchịH. B. Bà T, bà A và anh B.

c. Bà T, chị H và anh B. D. Bà A và bà T.

Câu 114: Ông B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cùa ngân sách nhà nước 5 tỉ đông, anh A đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vi vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đẫ ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kì luật?

A. Ông B, chị s và anh A. B. Ông B và ông D.

c. Ông B, chị s và ông D. D. Ông B và chị s.

Câu 115: Ông c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh s biết việc mình sử dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê để trục lợi, ông c chi đạo chị N tạo bàng chứng già vu khống anh s làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với

anh. Phát hiện chị N đã vu khống mình nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của

chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã tri hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh s. Hành vi cùa những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông c và chị N. B. Chị N, anh M và anh s.

c. Anh s và anh M. D. Ông c, chị N và anh M.

Câu 116: Anh M và anh Q cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ cùa mình chưa đủ điều kiện

theo quy định, anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c ệiúp đỡ. ông c đã chỉ đạo nhân viên

dưới quyền là chị s làm già một sổ giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ rồi cấp phép kinh doanh cho anh M. Thay anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng già. Nhừng ai sau đây vi phạm quyền bình đăng trong kinh doanh?

A. Ông c, chị s và anh Q. B. Anh M, ông c và anh Q.

c. Anh M, ông c và chị s. D. Anh M, ông c, chị s và anh Q.

Câu 117: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính cùa mình nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đen ngất xìu tại trụ sờ công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thà anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?

A. Ong V và ông Q. B. Chị s, ông V và ông Q.

c. Anh c, anh A và ông Q. D. Chị s và ông V.

Câu 118: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bâu theo ý mình, cự Q là người cao tuôi nhờ anh D bò giúp phiếu bâu đó vào hòm phiêu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiêu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Cụ Q, chị H và anh D. B. Chị B, cụ Q và anh D.

C. Chị B, cụ Q và chị H. D. Chị B, anh D và chị H.

Câu 119: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ong M và ông B. B. Anh D và ông B.

c. Ông M và anh D. D. Ông M, anh D và ông B.

Câu 120: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà p tố cáo việc ông s nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông s đà đánh bà p bị ngất xiu. Thấy vậy, chủ tọa là ông c đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là

y tá đồng thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà p đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ

trước, anh B đã từ chối đề nghị của ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A. Bà p và ông c. B. Anh B, bà p và ông c.

c. Ông s, ông c và bà p. D. Ông s và anh B.

HÉT

KỲ THI TRUNG HỌC PHÓ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thỉ: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cà thị trường thường cao hơn giá trị

A. tiêu dùng. B. đặc trưng. c. sừ dụng. D. hàng hóa.

Câu 82: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chù thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. chuyển quyền nhàn thân. B. hành vi trái pháp luật.

c. mọi quan hệ dân sự. D. kê khai tài sản thế chấp.

Câu 83: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cử cho rằng quyết định đó xâm phạm lợi ích hợp pháp cùa mình là thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?

A. Giám sát. B. Khiếu nại. c. Tố cáo. D. Thẩm tra.

Câu 84: Một trong những tác động cùa quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là làm cho năng suất lao động

A. giảm đồng loạt. B. ổn định. c. hạ thấp dần. D. tăng lên.

Câu 85: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào

sau đây của công dân?

A. Tham vấn. B. Thẩm định. c. Thanh tra.

Câu 86: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây?

A. Kích thích tiêu dùng. B. Kiểm soát thông tin.

c. Thước đo giá trị. D. Điều tiết sàn xuất.

Câu 87: Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua

A. hợp đồng lao động. B. dịch vụ truyền thông.

c. văn bàn dự thảo. D. thỏa thuận mua bán.

Câu 88: Quá trình sản xuất của cải vật chất là sự kết hợp của sức lao động, tư liệu lao động và

A. đối tượng lao động. B. công cụ sản xuất.

c. kết cấu hạ tầng. D. hệ thống bình chứa.

Câu 89: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. đủ điều kiện chuyển quyền kinh doanh. B. phải có khả năng tài chính bền vững.

C. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. D. đủ tài sản thế chấp ngân hàng.

Câu 90: Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đầy của công dân?

A. Tự phán quyết. B. Đối thoại. c. Kiểm tra. D. Được phát triển.

Câu 91: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đù những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật.

c. giáo dục pháp luật. D. tư vấn pháp luật.

Câu 92: Theo quy định cùa pháp luật, để giải quyết vấn đề việc làm cho người dân thì các cơ sở kinh doanh

A. cần tạo ra nhiều việc làm mới. B. cần thúc đầy hiện tượng lạm phát.

c. phài xóa bò các loại hình cạnh tranh. D. phâi duy tri sự phân hóa giàu nghèo.

Cầu 93: Công dân không vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Cướp giật tài sản.

C. Điều tra vụ án.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bình đắng trong lao động khi

A. ân định thời gian nộp thuế. B. tham gia bào hiểm nhân thọ.

c. tự do lựa chọn việc làm. D. chia đều ngân sách nội bộ.

Câu 95: Công dàn vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đe xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông. B. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác.

c. Công khai hộp thư điện tử của bản thân. D. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu.

Câu 96: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi

nào sau đầy?

A. Sản xuất vũ khí quân dụng. B. Chiếm dụng hành lang giao thông.

c. Mua bán người qua biên giới. D. Tổ chức hoạt động khủng bố.

Câu 97: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị đe dọa đên tính mạng, sức khỏe. B. Phát hiện người sử dụng ma túy.

c. Bị thu hồi đất ở chưa thỏa đáng. D. Phát hiện đường dây khai thác gỗ lậu.

Câu 98: Cá nhân chù động tỉm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Được phát triển. B. Khiếu nại.

c. Tố cáo. D. Quản trị truyền thông.

Câu 99: Công dân đủ năng lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chủ động thay đổi nơi cư trú. B. Tuyên truyền công tác xã hội.

c. Đề xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. D. Xâm phạm bí mật đời tư người khác.

Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. quảng cáo dịch vụ viễn thông. B. tự ý bóc mờ thư tín cùa khách hàng.

c. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm. D. sử dụng hình thức chuyển phát nhanh.

Câu 101: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Phát hành cổ phiếu. B. Tư vấn chuyên gia.

c. Thanh lí tài sản. D. Bảo vệ môi trường.

Câu 102: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thu hồi giấy phép kinh doanh. B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

c. ủy quyền giao nhận hàng hóa. D. Thay đồi' nội dung di chúc.

Câu 103: Mọi công dân đều bình đăng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thục hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi địa bàn cư trú. B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội.

c. Đăng kí hồ sơ đấu thầu. D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. tự ý bỏ phiếu thay người khác. B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

c. độc lập lựa chọn ứng cử viên. D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Câu 105: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chi đạo nhân viên xà chất thài độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại. B. Khiếu kiện. c. Tố cáo. D. Tố tụng.

Câu 106: Chị M viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sừ dụng pháp luật.

c. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 107: Lãnh đạo thành phố Y đã chi đạo lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí giao thông để phục vụ người dân. Lãnh đạo thành phố Y đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đày?

A. Thay đối kiến trúc thượng tầng.

c. Bảo trợ hoạt động truyền thông.

Câu 108: Cán bộ huyện Y ỉà chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông A được hưởng chê độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Dân sự và hành chính.

c. Ki luật và dân sự. D. Hình sự và kì luật.

Câu 109: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do tuổi đã cao, cụ Q nhờ anh D và được anh D đồng ý viêt hộ phiếu bầu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự tay bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Cụ Q đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đầy?

A. Đại diện. B. Bò phiếu kín. c. Gián tiếp. D. Được ủy quyền.

Câu 110: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bj tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Hình sự và kỉ luật.

c. Dân sự và ki luật. D. Hành chính và dân sự.

Câu 111: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí cùa mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm. B. Giao kết hợp đồng lao động.

c. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp. D. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

Câu 112: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hợp tác và đầu tư. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Lao động và công vụ. D. Sàn xuất và kinh doanh.

Câu 113: Ông A và ông B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ cùa mình chưa đù điều kiện

theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được

ông D cấp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đù điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng già. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đảng ửong kinh doanh?

A. Ổng A, ông D và chị T. B. Ông A và ông B.

c. Ông A và ông D. D. Ông D, chị T và ông B.

Câu 114: Ông Q là giám đốc, chị p là kế toán và anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh A biết việc mình sừ dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, ông Q chi đạo chị p tạo bằng chứng giả vu khống anh A làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị p đã vu không mình nên anh A nhờ anh D viết bài công khai bí mật đời tư của chị p trên mạng xã hội. Bức xúc, chị p đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp cùa anh A. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông Q và chị p. B. Ông Q và anh D.

c. Ông Q, chị p và anh D. D. Ông Q, chị p và anh A.

Câu 115: Phát hiện cán bộ xã X là ông s đã làm già giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông s là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung

đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

A. Ông D, anh V và bà B. B. ông D, anh N và anh V.

c. Anh V, anh N và bà B. D. Ông D, ông s và anh V.

Câu 116: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị K viết hộ phiếu

bầu theo ý của mình, cụ A là người cao tuổi nhờ anh M bỏ giúp phiếu bầu đỏ vào hòm phiếu nhưng anh M lại nhờ chị c và được chị c đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ A thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị c đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ A theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Cụ A, chị K và anh M. B. Chị K, anh M và chị c.

c. Cụ A, chị c và anh M. D. Cụ A, chị K và chị c.

Câu 117: Ông B là giám đốc, chị A là trưởng phòng tài chính và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chi đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh s chiếm đoạt tiền cùa cơ quan rôi kí quyết định buộc thôi việc đôi với anh s. Bức xúc, vợ anh s là chị M, chù một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm kỉ luật?

A. Chị A và ông B. B. Chị A, ông B và anh s.

c. Ong B và anh s. D. Chị A, ông B và chị M.

Câu 118: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng bị anh c vô tình để lộ thông tin khiên anh A biết ông Q là người tố cáo mình. Sau khi bị ông p, giám đốc cơ quan, kí quyết định buộc thôi việc, anh A rù anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đồng thời phái chịu trách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Anh A và anh B. B. Anh A, anh B và anh c.

c. Ông p, anh c và anh B. D. Anh B và anh C.

Câu 119: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông A đã chỉ đạo nhân viên bào vệ là anh M bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiểm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bò đói tại nhà kho cùa siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh M và ông D. B. Ông A và anh M.

c. Ông A, anh M và ông D. D. ông A và ông D.

Câu 120: Ông c là giám đốc, ông D là phó giám đốc, chị p và anh A là nhân viên, anh M là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị p nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông c yêu cầu dừng phát biêu. Mặc dù vậy, chị p vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thây vậy, ông D ép chị p dừng lời và chi đạo anh M đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh A đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tụ do ngôn luận cùa công dân?

A. Ông C và ông D. B. Ông D và anh M.

c. Ông D, anh A và anh M. D. Ông D, ông c và anh M.

Hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỚC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XA HỘI
Môn thi thành phần: GIẢO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chủ thể đại diện phải ẩn danh. B. người ủy quyền được bảo mật.

c. người vi phạm phải có lỗi. D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiềm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. cần bào lưu quan điểm cá nhân. B. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.

c. phải chuyển quyền nhân thân. D. phải chịu trách nhiệm hành chính.

Câu 83: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức nàng nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất. B. Phương tiện cất trừ.

c. Tiền tệ thế giới. D. Thước đo giá trị.

Câu 84: Theo quy định của phấp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Đại diện. B. ủy nhiệm. C. Trung gian. D. Trực tiếp.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thục hiện quyền nào sau đây?

A. Sáng tạo. B. Điều phối. c. Tham vấn. D. Quàn lí.

Câu 86: Quyền ứng cừ cùa công dân được thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Tiếp xúc cử tri. B. Được giới thiệu ứng cừ.

C. Tuyên truyền bầu cử. D. Thuyết phục đại biểu.

Câu 87: Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. cơ cấu kinh tế. B. đội ngũ nhân công. C. kiến trúc thượng tầng. D. tư liệu sàn xuất.

Câu 88: Công dân đù điều kiện theo quy định cùa pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh

là một trong những nội dung cơ bân cùa pháp luật về

A. lao động công vụ. B. phát triển kinh tế.

c. quan hệ xà hội. D. bảo vệ môi trường.

Câu 89: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu táng, sàn xuất kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa

A. bị triệt tiêu. B. luôn ổn định. c. tăng lên. D. giảm xuống.

Câu 90: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với người sản xuất hàng hóa là

A. phân hóa giàu nghèo. B. san bằng lợi nhuận binh quân.

c. chia đều lãi suất định kì. D. xóa bò cạnh tranh.

Câu 91: Tuân thù pháp luật là việc các cá nhân, tồ chức không làm những điều mà

A. xã hội kì vọng. B. pháp luật cấm. c. tập thề hạn chế. D. đạo đức chi phổi.

Câu 92: Một trong những nội dung cơ bàn của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. cấp học bổng. B. miễn học phí. C. học vượt cấp. D. học suốt đời.

Câu 93: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. độc lập lựa chọn ứng cừ viên. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

c. đồng loạt sao chép phiếu bầu. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 94: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị hạ bậc lương không rõ lí do. B. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

C. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận. D. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.

Câu 95: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Kinh doanh không đúng giấy phép. B. Thaỵ đồi kiến trúc nhà đang thuê.

c. Xà thải gây ô nhiễm môi trường. D, Chiêm dụng hành lang giao thông.

Câu 96: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi A. đính chính thông tin cá nhân. B. thống kê bưu phẩm đâ giao.

c. cần chứng cử để điều tra vụ án. D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

Câu 97: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh. B. Từ chối nhận di sản thừa kế.

c. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn. D. Tổ chức mua bán nội tạng người.

Câu 98: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. B. Cổ phần hóa tài sàn doanh nghiệp.

c. Lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí. D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đầu độc tù nhân. B. Giam giữ nhân chứng.

c. Truy tìm tội phạm. D. Theo dõi bị can.

Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo đâm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiêu hủy thư không có người nhận. B. Chia sẻ điện tín của khách hàng.

c. Lựa chọn dịch vụ điện hoa. D. Phát tán công văn gửi nhầm địa chi.

Câu 101: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. thực hiện việc san bằng lợi nhuận. B. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùn^.

c. chia đều nguồn ngân sách quốc gia. D. duy tri mọi phương thức sản xuẩt.

Câu 102: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. ủy quyền bầu cừ. B. Đăng kí kinh doanh.

c. Giài cứu đồng phạm. D. Tiêu thụ hàng già.

Câu 103: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do

A. áp đặt nguồn quỳ bảo trợ xâ hội. B. chi định mức lãi suất bình quân.

c. lựa chọn việc làm phù hợp với khả nàng. D. sử dụng .nguồn ngân sách quốc gia.

Câu 104: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát quy hoạch đô thị. B. Hợp 1’ hóa sản xuất.

c. Sừ dụng dịch vụ truyền thông. D. Kiểm tra sàn phẩm.

Câu 105: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chj H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tổ cáo ông A nên ông A trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. ông A đã vi phạm quyền bỉnh đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chính sách bảo vệ người dân. B. Chế độ ưu tiên lao động nữ.

c. Quy trình tuyển dụng nhân sự. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 106: Do bị chồng là anh p không cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài nên chị M bỏ về sinh sống cùng mẹ đẻ là bà G. Nghe bà G xúi giục, chị M đã giấu anh p rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sản riêng. Chị M và bà G cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Chiếm hữu và định đoạt. B. Lao động và công vụ.

c. Tài chính và việc làm. D. Hôn nhàn và gia đình.

Câu 107: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xừ phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự.

c. Hành chính và ki luật.

Câu 108: Chù một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kì luật. B. Hành chính và hình sự.

c. Hình sự và dân sự. D. Ki luật và dân sự.

Câu 109: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo cùa công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Quyền tác giả. B. Chuyển giao kĩ thuật.

c. Nâng cấp sàn phẩm. D. ứng dụng công nghệ.

Câu 110: Ông D viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thù pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

c. Sữ dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 111: Chù một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ bằng chứng về hành vi nhận hổi lộ của ông s là cán bộ chức năng nên bị ông s dọa thu hồi giấy phép kinh doanh. Chị K đã sử dụng quyền nào sau đây?

A. Tổ tụng. B. Khiếu nại. c. Tổ cáo. D. Khiếu kiện.

Câu 112: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu của anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cừ nào sau đây?

A. Trực tiếp. B. Đại diện. c. ủy quyền. D. Gián tiếp.

Câu 113: Tại một điếm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ M là người cao tuổi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bò phiếu bầu của cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tấc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị N, cụ M và chị T. B. Chị N, cụ M và anh A.

c. Chị N, chị T và anh A. D. Cụ M, chị T và anh A.

Câu 114: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh s khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh s không

đồng ý thà anh Q nên anh B đã đánh khiến anh s bị gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả

xâm phạm về thân thể cùa công dân'?

A. Anh s và anh B. B. Anh M, anh s và chị T.

c. Anh M, chị T và anh B. D. Anh M và anh s.

Câu 115: Qua giới thiệu của anh A, bà c vay được 1 triệu đồng của ông B. Quá hạn ưà nợ nhưng bà c

chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vi vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà c, nhưng không trà 1 triệu đồng để trừ vào khoán nợ mà bà c đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

A. Ông B và chị D. B. Bà c và ông B.

c. Bà c, chị D và ông B. D. Bà c, anh A và chị D.

Câu 116: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vi tạm đình chi công tác của chị B sau ba lần chị nghi việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh c liên tục nhăn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thông tin chị B bị mất năng lực hành vi dân sụ. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B yêu cầu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đã từ chối đồng thời tri hoãn thanh toán các khoản phụ cấp cùa chị B. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Bà A và anh D. B. Bà A, anh c và anh D.

c. Anh D, chị B và anh c. D. Anh D và anh c.

Câu 117: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán púp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân cùa lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A. Anh A, chị N và chị G. B. Anh A, chị G và ông B.

c. Anh A và chị G. D. Anh A và chị N.

Câu 118: Ổng s là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc tron đi biệt tích. Vì thê, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông s để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tỉnh hạ thấp uy tín của mình, ông s đã kí quyết định sa thài anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc cùa anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Chị A và ông s. B. Ông s và chị Q.

c. Ong s, chị A và chị Q. D. Chị A, ông s và anh B.

Câu 119: Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cảnh sát giao thông là anh B bò qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngâ gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ

gương xe ô tô của anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm ki luật và dân sự?

A. Anh B, anh D và chị V. B. Anh B và anh D.

c. Anh A, anh D và anh B. D. Anh D và anh A.

Câu 120: Ông A là giám đốc, ông s là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biêu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan diêm của mình. Thây vậy, ông s ép chị M dừng lời và chì đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông s, anh Q và anh D. B. Ông s và ông A.

c. Ông s, ông A và anh D. D. Ông A và anh Q.

Hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHỎ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:....

Câu 81: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. hưởng tất cà chế độ ưu đãi. B. lựa chọn loại hình trường lớp.

c. điêu chình phương thức đào tạo. D. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

Câu 82: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa và

A. nguyên liệu sàn xuất. B. đối tượng sản xuất.

c. kiến trúc thượng tầng. D. kết cấu hạ tầng.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. trấn áp băng bạo lực. B. đe dọa bức cung.

c. giáo dục là chủ yếu. D. tăng thêm hình phạt.

Câu 84: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng cùa công dân được thực hiện thông qua

A. thỏa thuận mua bán. B. hợp đồng lao động.

c. tài khoản tiết kiệm. D. văn bàn dự thảo.

Câu 85: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. thời gian lao động cá biệt. B. chiều hướng tăng lên.

c. nguyên tàc ngang giá. D. tỉ lệ giảm dân đêu.

Cầu 86: Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải ưí là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Tự phàn biện. B. Được giám định. c. Được phát triển. D. Tự thẩm tra.

Câu 87: Công dân từ chổi đánh bất các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện

nội dung cơ bàn của

A. pháp luật về bảo vệ môi trường. B. quá trình biến đổi khí hậu.

c. chính sách phát triển việc làm. D. chương trình xóa đói, giảm nghèo.

Câu 88: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần đề cao uy tín người làm chứng. B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

c. chù động chuyển quyền nhân thân. D. công khai bày tỏ quan điêm cá nhân.

Câu 89: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thời gian lao động đặc thù. B. thời gian lao động cá biệt.

c. giá trị sử dụng. D. giá trị hàng hóa.

Câu 90: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sàn xuất. B. Phương tiện cất trữ.

c. Thừa nhận giá trị hàng hóa. D. Kích thích tiêu dùng.

Câu 91: Cừ tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Được ùy quyền. B. Trung gian. c. Bỏ phiếu kín. D. Gián tiếp.

Câu 92: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là

A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật.

c. giáo dục pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 93: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

c. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.

Câu 94: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ quốc phòng, an ninh. B. Kiểm soát ngân sách quốc gia.

c. Trợ giá cho vùng khó khăn. D. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.

Câu 95: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. thành lập nguồn quỹ bảo trợ xã hội. B. đồng loạt thay đổi phương thức sàn xuất.

c. áp dụng mọi hình thức cạnh tranh. D. tuân thù quy định về quốc phòng, an ninh.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cừ, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi A. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. B. công khai nội dunẹ đã viết vào phiếu bầu.

C. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. D. theo dõi kết quả bầu cử.

Câu 97: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Hiến máu nhân đạo. B. Bào vệ Tổ quốc.

c. Bảo trợ người khuyết tật. D. Thay đổi quyền nhân thân.

Câu 98: Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xàm phạm về thân thể cùa công dân khi tạm giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức khủng bố. B. Theo dõi phiên tòa.

C. Tham gia bạo loạn. D. Sản xuất tiền giả.

Câu 99: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật ki luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự. B. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.

c. Đồ xuất người giám hộ bị can. D. Công khai danh tính người tố cáo.

Câu 100: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. cần phục vụ công tác điều tra. B. xác minh địa chỉ giao hàng.

c. sao lưu biên lai thu phí. D. thống kê bưu phẩm thất lạc.

Câu 101: Công dân vi phạm quyền được bào đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đảo mật thông tin nội bộ. B. Niêm yết thông tin quàng cáo.

c. Tự ý phát tán thư tín cùa người khác. D. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Câu 102: Theo quy định cùa pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi đổi với

A. cá nhân bị quản chế hành chính. B. nẹười lao động có trình độ cao.

c. mọi chủ thể đang giao dịch dân sự. D. đoi tượng bj tạm giam đê điêu tra.

Câu 103: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khòe. B. Bị thu hồi giấy phép kinh dọanh.

c. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

Câu 104: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bảo hành trọn gói sản phẩm. B. Sử dụng hộp thư điện tử.

c. Chuyển quyền nhân thân. D. Đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 105: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức nàng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quà về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phái chịu trách nhiệm phốp lí nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự. B. Ki luật và hành chính.

c. Dân sự và hình sự. D. Hình sự và kì luật.

Câu 106: Bà N viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống ma túy cho người dân. Bà N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

c. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 107: Anh s tự ý cho chị K sử dụng ngôi nhà mà hai vợ chồng anh được thừa kế để chị K làm văn phòng đại diện. Bức xúc, vợ anh s là chị M giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa gia đình để mở cửa hàng kinh doanh. Anh s và chị M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhàn và gia đình. B. Thương mại và đầu tư.

c. Lao động và công vụ. D. Sản xuất và kinh doanh.

Câu 108: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh D phải điều trị bệnh dạ dày tại bệnh viện nên nhân viên tô bầu cừ là anh A đã viết và bò giúp phiếu bầu của anh D vào hòm phiếu. Anh A đà vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Đại diện. B. Gián tiếp. c. Trực tiếp. D. ửy quyền.

Câu 109: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biểt việc mình chiếm đoạt tiền hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xã X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B và đề nghị chị giữ kín việc này. Vì chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ phận khác. Chị B có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Tổ cáo. B. Khiếu nại. c. Khởi tố. D. Thẩm định.

Câu 110: Công ty M trang bị dây chuyền đóng gói sản phẩm tự động để nâng cao năng suất lao động. Công ty M đã vận dụng quyền sáng tạo ờ nội dung nào sau đây?

A. Hợp lí hóa sản xuất. B. Phân bổ ngân sách quốc gia.

c. Đăng kí nhãn hiệu độc quyên. D. Phòng, chống biến đổi khí hậu.

Câu 111: Chù một nhà hàng là anh s nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc cùa chị A và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đã được kiếm định. Do sử dụng một nửa số tiền này cá độ bóng đá nên anh s đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận vói chị A đề chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh s đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính và kỉ luật. B. Kì luật và dân sự.

c. Hình sự và dân sự. D. Kì luật và hình sự.

Câu 112: Một tháng sau thời gian nghi thai sản, nhân viên phòng nhân sự là chị A bị giám đốc công ty là ông M kí quyết định điều chuyển chị sang bộ phận pha chế hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Ong M đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Chia đêu lợi nhuận bình quân. B. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

c. Thu hút nguôn vốn nước ngoài. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 113: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà C, chủ một tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã sông chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị s. Biết chuyện, bà c đã ép buộc

con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị s. Những ai sau đây đồng

thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A. Ông A và chị s. B. Bà c vả ông A.

c. Ong A, bà c và chị D. D. ông A, bà c và chị s.

Câu 114: Ông c là giám đốc, anh Q là phổ giám đốc; anh V, anh s và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ông c phân công anh V phụ giúp anh s cùng đảm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không được sữ dụng thiết bị bảo hộ đạt chuẩn như anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải nằm viện điêu trị nên bị ông c kí quyết định sa thãi. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không trang bị đầy đù thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 triệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Nhừng ai sau đây vi phạm quyền bỉnh đẳng trong lao động?

A. Ông c và anh M. B. Ông c và anh Q.

c. Anh Q và anh M. D. Ông c, anh Q và anh M.

Câu 115: Chị p là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rể cùa chị p cùng công tác tại sở Y. Anh M phát hiện anh D sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biết chuyện, chị p cùng chị V tạo lập chứng từ giả đế vu khống anh M biển thù công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M; đồng thời, chị V đã trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh M. Hành vi của những ai sau đây có thề vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị p, chị V và anh D. B. Chị p, chị V và anh M.

c. Chị p và chị V. D. Chị p và anh D.

Câu 116: Ông A phê bình hàng xóm là ông B thường xuyên xà rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến mâu thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vượt đèn đỏ còn lớn tiếng mắng chửi cảnh sát giao thông là anh s, con trai ông B là anh c, đồng nghiệp của anh s, đã lập biên bản xừ phạt ông A theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ong A và anh c. B. Ông B và ông A.

c. Ong B và anh s. D. ông B và anh c.

Câu 117: Giám đốc một công ty quàng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giữ khậch hàng là anh c tại nhà kho do anh c có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh c là chị H phát hiện anh bị giam ờ công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thà anh c nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh A, anh D và chị H. B. Anh A, anh D và anh Q.

c. Anh A và anh D. D. Anh D và anh Q.

Câu 118: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biêt chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M

đông ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu của cụ theo ý

của chị, anh B đã yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu dó. Tuy nhiên, chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu bầu cùa cụ Q vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Anh B và chị T. B. Chị M, anh B và cụ Q.

c. Chị M và anh B. D. Chị M, chị T và cụ Q.

Câu 119: Chị A kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh fra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thi giữa hai chị đã xày ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị A về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

A. Ông D, ông Q và chị H. B. ông D và ông Q.

c. Ông D, ông Q và chị A. D. Ông Q và chị A.

Câu 120: Ông B là giám đốc, ông M là phó giám đốc, chị K và anh D là nhân viên, anh c là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị K nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông B yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị K vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông M ép chị K dừng lời và chỉ đạo anh c đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh D đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A. Ông B và ông M. B. ông M và anh c.

c. Ông M, anh D và anh c. D. ông M, ông B và anh c.

HẾT

KỲ THI TRUNG HỌC PHÓ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài; 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Sổ báo danh:

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết họp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuần theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Đại diện. B. ủy nhiệm. c. Trực tiếp. D. Trung gian.

Câu 82: Công dân đù điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. bảo vệ môi trường. B. quan hệ xã hội.

c. lao động công vụ. D. phát triển kinh tế.

Câu 83: Trong sản xuất và lưu thòng hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất kinh doanh mở rộng thi lượng cung hàng hóa

A. tăng lên. B. luôn ổn định. c. bị triệt tiêu. D. giảm xuống.

Câu 84: Theo quy định của pháp luật, công dân tự đo nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Quản lí. B. Điều phối. c. Sáng tạo. D. Tham vấn.

Câu 85: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. người ủy quyền được bảo mật. B. người vi phạm phải có lỗi.

c. chủ thê làm chứng bị từ chối. D. chù thể đại diện phải ẩn danh.

Câu 86: Một trong những nội dung cơ bàn của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học vượt cấp. B. cấp học bồng. c. học suốt đời. D. miễn học phí.

Câu 87: Tuân thù pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà

A. pháp luật cấm. B. xã hội kì vọng. c. tập thề hạn chế. D. đạo đức chi phối.

Câu 88: Quyền ứng cừ của công dân được thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Tiếp xúc cử tri. B. Thuyết phục đại biểu.

c. Được giới thiệu ứng cử. D. Tuyên trụyền bầu cử.

Câu 89: Một trong những tác động cùa quy luật giá trị đối với người sàn xuất hàng hóa là

A. chia đều lãi suất định kì. B. xóa bỏ cạnh tranh.

c. san bằng lợi nhuận bình quân. D. phân hóa giàu nghèo.

Câu 90: Theo quy định cùa pháp luật, người từ đù 16 tuồi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quàn lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. cẩn bảo lưu quan điểm cá nhân. B. phải chuyển quyền nhân thân.

c. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sụt. D. phải chịu trách nhiệm hành chính.

Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

A. Tiền tệ thế giới. B. Phương tiện cất trữ.

c. Thước đo giá trị. D. Điều tiết sản xuất.

Câu 92: Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. tư liệu sản xuất. B. đội ngũ nhân công. c. kiến trúc thượng tầng. D. cơ cấu kinh tế.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. thống kê bưu phẩm đã giao. B. cần chứng cứ để điều tra vụ án.

c. kiểm tra hóa đơn dịch vụ. D. đính chính thông tin cá nhân.

Câu 94: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận di sản thừa kế. B. Tổ chức mua bán nội tạng người.

c. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh. D. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.

Câu 95: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. bào vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.

c. duy trì mọi phương thức sàn xuất. D. chia đều nguồn ngân sách quốc gia.

Câu 96: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận. B. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.

c. Nhận quyết định điều chuyển công tác. D. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.

Câu 97: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. B. Lăp đặt hệ thống phần mềm quàn lí.

c. Thành lập quỷ bào trợ xã hội. D. Cổ phần hóa tài sàn doanh nghiệp.

Câu 98: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Phát tán công văn gửi nhầm địa chi. B. Chia sẻ điện tín của khách hàng.

C. Tiêu hủy thư không có người nhận. D. Lựa chọn dịch vụ điện hoa.

Câu 99: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Kiểm tra sản phầm. B. Sử dụng dịch vụ truyền thông.

c. Hợp lí hóa sàn xuât. D. Giám sát quy hoạch đô thị.

Câu 100: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xả thải gây ô nhiễm môi trường. B. Thay đồi kiến trúc nhà đang thuê.

c. Chiếm dụng hành lang giao thông. D. Kinh doanh không đúng giấy phép.

Câu 101: Công dân sừ dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiêu thụ hàng già. B. Giải cứu đồng phạm.

c. Đăng kí kinh doanh. D. ủy quyền bầu cừ.

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi bị can. B. Đầu độc tù nhân.

c. Truy tìm tội phạm. D. Giam giữ nhân chứng.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cừ tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. đồng loạt sao chép phiếu bầu. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

c. độc lập lựa chọn ứng cử viên. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 104: Công dân thực hiện quyền binh đẳng trong lao động khi được tự do

A. lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng. B. áp đặt nguồn quỹ bảo trợ xã hội.

c. sử dụng nguồn ngân sách quốc gia. D. chì định mức lãi suất bình quân.

Câu 105: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu của anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. ủy quyền. B. Trực tiếp. c. Đại diện. D. Gián tiếp.

Câu 106: Ông D viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

c. Tuân thù pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 107: Sau khi biết óng N được cấp chứng nhận bàn quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận minh là người tạo nên mẫu thiết kế và sàn xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đẫ vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Nâng cấp sản phẩm. B. Chuyển giao kĩ thuật.

c. Quyền tác giả. D. ứng dụng công nghệ.

Câu 108: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đẩu bếp là chị H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguôn gôc đê chế biên thức ăn cho khách. Vì chị H không đông ý và dọa sẽ làm đơn tố cáo ông A nên ông A trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. Ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chính sách báo vệ người dân. B. Quy trinh tuyển dụng nhàn sự.

C: Giao kết hợp đồng lao động. D. Chế độ ưu tiên lao động nữ.

Câu 109: Do bị chồng là anh p không cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ờ nước ngoài nên chị M bỏ VC sinh sống cùng mẹ đẻ là bà G. Nghe bà G xúi giục, chị M đã giấu anh p rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sàn riêng. Chị M và bà G cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Chiếm hữu và định đoạt. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Tài chính và việc làm. D. Lao động và công vụ.

Câu 110: Trạm trường trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Dân sự và ki luật.

c. Ki luật và hình sự. D. Hành chính và kì luật.

Câu 111: Chủ một cơ sở săn xuất tư nhân là anh A bj tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Hành chính và hình sự.

c. Hình sự và ki luật. D. Ki luật và dân sự.

Câu 112: Chủ một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ bằng chứng về hành vi nhận hối lộ cùa ông s. là cán bộ chức năng nên bị ông s dọa thu hồi giấy phép kinh doanh. Chị K đã sử dụng quyền nào sau đây?

A. Khiếu kiện. B. Khiếu nại. C. Tố tụng. D. Tố cáo.

Câu 113: Tại một điểm bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu bâu theo ý cùa mình, cụ M là người cao tuổi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cừ bỏ phiếu kín?

A. Chị N, cụ M và chị T. B. Chị N, cụ M và anh A.

c. Chị N, chị T và anh A. D. Cụ M, chị T và anh A.

Câu 114: Qua giới thiệu của anh A, bà c vay được 1 triệu đồng cùa ông B. Quá hạn trà nợ nhưng bà C chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng cùa chị D, con gái bà c, nhưng không trả 1 hiệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà c đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thài vào nhà ông B. Những ai sau đày vi phạm pháp luật dân sự?

A. Bà c, chị D và ông B. B. Bà c, anh A và chị D.

c. Bà c và ông B. D. Ông B và chị D.

Câu 115: Cán bộ sớ X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cành sát giao thông là anh B bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D tự ý bó cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ

gương xe ô tô của anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm kỉ luật và dân sự?

A. Anh A, anh D và anh B. B. Anh B và anh D.

c. Anh D và anh A. D. Anh B, anh D và chị V.

Cầu 116: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh s khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh s không đồng ý thà anh Q nên anh B đã đánh khiến anh s bị gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh s vả anh B. B. Anh M và anh s.

c. Anh M, anh s và chị T. D. Anh M, chị T và anh B.

Câu 117: Ông s là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X Anh D tố cáo việc anh B de dọa chị A làm chị A đột ngột bõ việc trốn đi biệt tích. Vi thế, cán bộ cơ quan chức riàng đến gặp ông s để xác minh sự việc. Cho răng anh D cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông s đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc cùa anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đăng trong lao động?

A. Chi A và ông s. B. Ông s và chị Q.

c. Ong s, chị A và chị Q. D. Chị A, ông s và anh B.

Câu 118: Ông A là giám đốc, ông s là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biêu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, ông s ép chị M dừng lời và chì đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông s, anh Q và anh D. B. Ông A và anh Q.

C. Ông s, ông A và anh D. D. Ông s và ông A.

Câu 119: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì tạm đình chi công tác cùa chị B sau ba lẩn chị nghi việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh c liên tục nhắn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thông tin chị B bị mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B ycu cậu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đã từ chối đồng thời ưì hoãn thanh toán các khoản phụ câp của chị B. Hành vi của những ai sau đây có thê vừa bị khiêu nại, vừa bị tô cáo?

A. Bà A, anh c và anh D. B. Anh D và anh c.

c. Anh D, chị B và anh c. D. Bà A và anh D.

Câu 120: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân cùa lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thù pháp luật?

A. Anh A và chị N. B. Anh A, chị N và chị G.

c. Anh A, chị G và ông B. D. Anh A và chị G.

Hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHÒ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. chiều hướnẹ tăng lên. B. thời gian lao động cá biệt.

c. tỉ lệ giảm dần đều. D. nguyên tắc ngang giá.

Câu 82: Việc cơ quan nhà nước có thầm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ cùa cá nhân là

A. sử dụng pháp luật. B. áp dụng pháp luật.

c. giáo dục pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.

Câu 83: Công dân từ chổi đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện nội dung cơ bản cùa

A. quá trinh biến đổi khí hậu. B. chính sách phát triển việc làm.

c. chương trình xóa đói, giảm nghèo. D. pháp luật về bào vệ môi trường.

Câu 84: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. lựa chọn loại hình trường lớp. B. hưởng tất cả chế độ ưu đãi.

c. điều chình phương thức đào tạo. D. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

Câu 85: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa và

A. kiến trúc thượng tầng. B. đối tượng sàn xuất.

c. kết cấu hạ tầng. D. nguyên liệu sản xuất.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần đề cao uy tín người làm chứng. B. công khai bày tỏ quan điểm cá nhân.

c. chủ động chuyển quyền nhàn thân. D. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

Câu 87: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Được ùy quyền. C. Bỏ phiếu kín. D. Trung gian.

Câu 88: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng cùa công dân được thực hiện thông qua

A. văn bản dự thảo. B. tài khoản tiết kiệm.

c. hợp đồng lao động. D. thỏa thuận mua bán.

Câu 89: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thời gian lao động đặc thù. B. giá trị hàng hóa.

c. thời gian lao động cá biệt. D. giá trị sừ dụng.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tăc

A. đe dọa bức cung. B. trấn áp bằng bạo lực.

c. tăng thêm hình phạt. D. giáo dục là chủ yếu.

Câu 91: Cá nhàn tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Được phát triển. B. Tự phản biện. c. Tự thẩm tra. D. Được giám định.

Câu 92: Trong nền kinh tế hàng hóa, thi trường không có chức năng cơ bàn nào sau đây?

A. Thừa nhận giá trị hàng hóa. B. Phương tiện cất trữ.

c. Điều tiết sàn xuất. D. Kích thích tiêu dùng.

Câu 93: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. thành lập nguồn quỳ bào trợ xã hội. B. tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh.

c. áp dụng mọi hỉnh thức cạnh tranh. D. đồng loạt thay đổi phương thức sàn xuât.

Câu 94: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. B. Niêm yết thông tin quàng cáo.

c. Bào mật thông tin nội bộ. D. Tự ý phát tán thư tín cùa người khác.

Câu 95: Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sản xuất tiền giả. B. Tổ chức khủng bố.

c. Theo dõi phiên tòa. D. Tham gia bạo loạn.

Câu 96: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bảo vệ Tồ quốc. B. Hiến máu nhân đạo.

C. Thay đổi quyền nhân thân. D. Bào trợ người khuyết tật.

Câu 97: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đông loạt nâng cấp sản phẩm. B. Kiểm soát ngần sách quốc gia.

c. Bào vệ quốc phòng, an ninh. D. Trợ giá cho vùng khó khăn.

Câu 98: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Đưa ra phát minh, sáng chế. B. Sử dụng hộp thư điện tử.

c. Chuyên quyền nhân thân. D. Bảo hành trọn gói sản phẩm.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. sạo lưu biên lai thu phí. B. thống kê bưu phẩm thất lạc.

c. cẩn phục vụ công tác điều tra. D. xác minh địa chỉ giao hàng.

Câu 100: Công dân có thề thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh. B. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

c. Nhận tiền bôi thường chưa thỏa đáng. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ khi A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. B. theo dõi kết quả bầu cử.

c. tìm hiêu thông tin ứng cử viên. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 102: Theo quy định cùa pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi đối với

A. đôi tượng bị tạm giam đe điều tra. B. người lao động có trình độ cao.

c. mọi chủ thê đang giao dịch dân sự. D. cá nhân bị quản chế hành chính.

Câu 103: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế. B. Tổ chức hội nghị khách hàng.

C. Hủy bỏ giao dịch dân sự. D. Tri hoãn nộp thuế thu nhập.

Câu 104: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật ki luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiêu quy trình tuyên dụng nhân sự. B. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.

c. Công khai danh tính người tố cáo. D. Đe xuất người giám hộ bị can.

Câu 105: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biết việc mình chiếm đoạt tiền hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do dịch tà lợn Châu Phi gáy ra, lãnh đạo xã X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B và đề nghị chị giữ kín việc này. Vi chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ phận khác. Chị B có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Thẩm định. B. Tố cáo. C. Khởi tố. D. Khiếu nại.

Câu 106: Chủ một nhà hàng là anh s nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc cùa chị A và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đã được kiểm định. Do sừ dụng một nửa số tiền này cả độ bóng đá nên anh s đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị A để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh s đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính và ki luật. B. Kỉ luật và dân sự.

C. Hình sự và dân sự. D. Kỉ luật và hình sự.

Câu 107: Một tháng sau thời gian nghi thai sàn, nhân viên phòng nhân sự là chị A bị giám đốc công ty là ông M kí quyết định điều chuyển chị sang bộ phận pha chế hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Ông M đâ vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chia đều lợi nhuận binh quân. B. Giao kết hợp đồng lao động.

C. Thay đổi quy trình tuyển dụng. D. Thu hút nguồn vốn nước ngoài.

Câu 108: Anh s tự ý cho chị K sử dụng ngôi nhà mà hai vợ chồng anh được thừa kế để chị K làm văn phòng đại diện. Bức xúc, vợ anh s là chị M giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đỉnh để mở cửa hàng kinh doanh. Anh s và chị M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Lao động và công vụ. B. Thương mại và đầu tư.

c. Hôn nhân và gia đình. D. Sản xuất và kinh doanh.

Câu 109: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh D phải điều trị bệnh dạ dày tại

bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã viết và bỏ giúp phiếu bầu của anh D vào hòm phiếu.

Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Trực tiếp. c. ủy quyền. D. Đại diện.

Câu 110: Công ty M trang bị dây chuyền đóng gói sàn phẩm tự động để nâng cao năng suất lao động. Công ty M đã vận dụng quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?

A. Phân bô ngân sách quốc gia. B. Phòng, chống biến đổi khí hậu.

C. Hợp lí hóa sàn xuất. D. Đăng kí nhẫn hiệu độc quyền.

Câu 111: Bà N viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chổng ma túy cho người dân. Bà N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

c. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 112: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quà về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lờ làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phài chịu ưách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Kì luật và hành chính. B. Hình sự và kì luật.

c. Dân sự và hình sự. D. Hành chính và dân sự.

Câu 113: Chị A kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Đổ mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh ưa là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thi giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị A về hành vi gây rối ưật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

A. ộng D, ông Q và chị A. B. ông D, ông Q và chị H.

c. Ông Q và chị A. D. Ông D và ông Q.

Câu 114: Ông A phê bình hàng xóm là ông B thường xuyên xà rác thải không đúng nơi quy định dẫn đển mâu thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vừợt đèn đỏ còn lớn tiếng màng chửi cảnh sát giao thông là anh s, con trai ông B là anh c, đồng nghiệp của anh s, đã lập biên bàn xứ phạt ông A theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ông B và anh s. B. Ông A và anh c.

c. Ông B và anh c. D. Ông B và ông A.

Câu 115: Chị p là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh vản phòng đồng thời là em rể của chị p cùng công tác tại sở Y. Anh M phát hiện anh D sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 ưiệu đồng. Biết chuyện, chị p cùng chị V tạo lập chứng từ giả để vu khống anh M biển thù công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M; đồng thời, chị V đà trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị p, chị V và anh M. B. Chị p và chị V.

c. Chị p, chị V và anh D. D. Chị p và anh D.

Câu 116: Ông B là giám đốc, ông M là phó giám đốc, chị K và anh D là nhân viên, anh c là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị K nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông B yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị K vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông M ép chị K dừng lời và chi đạo anh c đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh D đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông M và anh c. B. ông M, ông B và anh C.

c. Ông B và ông M. D. Ông M, anh D và anh c.

Câu 117: Ông c là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V, anh s và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ông c phân công anh V phụ giúp anh s cùng đảm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không được sừ dụng thiết bị bào hộ đạt chuẩn như anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải năm viện điều trị nên bị ông c kí quyết định sa thải. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không hang bị đầy đù thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 triệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Anh Q và anh M. B. Ông c và anh Q.

c. Ông c và anh M. D. Ông c, anh Q và anh M.

Câu 118: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà c, chủ một tiệm tạp hóa, cán bộ sờ X là ông A đã sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị s. Biết chuyện, bà c đã ép buộc

con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị s. Những ai sau đây đồng

thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A. Ông A, bà c và chị s. B. Bà c và ông A.

c. Ông A, bà c và chị D. D. Ông A và chị s.

Câu 119: Giám đốc một công ty quàng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giữ khách hàng là anh C tại nhà kho do anh C có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thậ anh C nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyên bất khả xâm phạm vê thân thể của công dân?

A. Anh A, anh D và chị H. B. Anh A và anh D.

c. Anh D và anh Q. D. Anh A, anh D và anh Q.

Câu 120: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M

đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu của cụ theo ý

cùa chị, anh B đả yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chôi đông thời bỏ phiêu bâu của cụ Q vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị M, chị T và cụ Q. B. Anh B và chị T.

c. Chị M, anh B và cụ Q. D. Chị M và anh B.

HÉT

KỲ THI TRUNG HỌC PHỞ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XẢ HỘI

Môn thỉ thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát để

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chù yếu là

A. đe dọa. B. trấn áp. c. giáo dục. D. trừng trị.

Câu 82: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. phải khai báo tạm trú, tạm vắng. B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

C. cần bào mật lí lịch cá nhân. D. cần chủ động đăng kí nhân khẩu.

Câu 83: Chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số của nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển

A. các lĩnh vực xã hội. B. các hình thức báo hiểm.

c. loại hình dịch vụ kinh te. D. loại hình dịch vụ y tế.

Câu 84: Một trong những tác động tích cực cùa quy luật giá trị trong sàn xuất và lưu thông hàng hóa là

A. thúc đẩy hiện tượng khùng hoảng kinh tế. B. kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

c. gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo. D. đẩy mạnh quá trình đầu cơ tích trữ.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sừ dụng lao động và

A. người lao động. B. văn phòng tư pháp.

c. chính quyền sờ tại. D. cơ quan dân cử.

Câu 86: Trong sán xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, sàn xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hóa

A. tăng lèn. B. được mở rộng. c. giảm xuống. D. luôn bình ổn.

Câu 87: Cá nhân tự do đưa ra những cãi tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm tra. B. Phản biện. c. Phán quyệt. D. Sáng tạo.

Câu 88: Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kết cấu hạ tầng. B. kiến trúc thượng tầng.

c. đội ngũ nhân công. D. cơ cấu kinh tế.

Câu 89: Sừ dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sừ dụng đúng các quyền cùa mình, làm những gì mà pháp luật

A. tuyệt đối cấm. B. cho phcp làm. c. chưa cho phép. D. đã bãi bỏ.

Câu 90: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có càn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm

A. tài sàn thừa kế của người khác. B. lợi ích hợp pháp của minh.

c. ngân sách quốc gia. D. nguồn quỹ phúc lợi.

Câu 91: Khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị cùa hàng hóa, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện cất trữ. B. Điều tiết lưu thông.

c. Thước đo giá trị. D. Xử lí thông tin.

Câu 92: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dàn?

A. Được phát triển. B. Chủ động tư vấn. c. Tích cực thẩm tra. D. Tự phản biện.

Câu 93: Công dân tuân thù pháp luật khi từ chối

A. sử dụng vũ khí trái phép. B. bào vệ an ninh quốc gia.

c. thực hiện nghĩa vụ bầu cừ. D. nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cừ, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ trực tiếp khi

A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu.

c. bào mật nội dung viết vào phiếu bầu. D. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

Câu 95: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đầy?

A. Bí mật giải cứu con tin. B. Giúp đữ phạm nhân vượt ngục.

c. Đồng loạt khiếu nại tập thể. D. Truy tìm chứng cứ vụ án.

Câu 96: Quyền bình đẳng cùa công dân trong lao động không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Tự do tìm kiếm việc làm. B. Giao kết hợp đồng lao động.

c. Quyết định lợi nhuận thường niên. D. Thực hiện quyền lao động.

Câu 97: Mọi doanh nghiệp đều binh đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?

A. Lựa chọn các nhà đầu tư. B. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

c. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép. D. Thanh lí tài sàn nội bộ.

Câu 98: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý thu giữ thư tín cùa người khác. B. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông.

c. Vận chuyển bưu phẩm đường dài. D. Công khai lịch trinh chuyển phát.

Câu 99: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân

A. được cung cấp thông tin. B. tham gia hoạt động văn hóa.

c. được chăm sóc sức khỏe. D. tự do kinh doanh ngoại tệ.

Câu 100: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tổ chức hội nghị khách hàng. B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c. Tham gia bảo hiểm nhân thọ. D. ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Câu 101: Người làm nhiệm vụ chuyền phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bào đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. thay đối phương tiện vận chuyển. B. kiểm tra chất lượng đường truyền.

c. niêm yết công khai giá cước viễn thông. D. tự ý thay đổi nội dung điện tín cùa khách hàng.

Câu 102: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô. B. Phát hiện đường dây sàn xuất vacxin giả.

c. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng. D. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khá xâm phạm về thân thể khi bắt người

A. đã chứng thực di chúc thừa kế. B. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.

c. đã tham gia giải cứu nạn nhân. D. đang thực hiện hành vi phạm tội.

Câu 104: Công dân đù năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận di sàn thừa kế. B. Bắt người phạm tội quà tang.

c. Xác minh lí lịch cá nhân. D. Công khai danh tính người tố cáo.

Câu 105: Anh A viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

c. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 106: Cán bộ sở X là chị K bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trinh xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và ki luật.

c. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và ki luật.

Câu 107: Lãnh đạo thành phổ X đã chì đạo lẳp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hường quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng. B. Sử dụng nguồn quỹ bào trợ xã hội.

c. Chù động xử lí công tác truyền thông. D. Có mức sống đầy đù về vật chất.

Câu 108: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Ki luật và dân sự. B. Hình sự và kì luật.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và dân sự.

Câu 109: Chị A giấu chồng thế chấp ngôi nhà cùa hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cữa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đè sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền binh đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Tài chính và thương mại. B. Sàn xuất và kinh doanh.

c. Hôn nhân và gia đình. D. Hợp tác và đầu tư.

Câu 110: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc con nhó mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thài chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đảng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Nâng cao năng lực quản lí. B. Thanh toán báo hiếm nhân thọ.

C. Thay đổi quy trình tuyền dụng. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 111: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường dây sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại. B. Tố-cáo. c. Thẩm định. D. Truy tố.

Câu 112: Trong ngày bầu cừ đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp, vi bà K phài điều trị chấn thương cột song tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cữ là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tẳc bầu cử nào sau đây?

A. Được ủy quyền. B. Bò phiếu kín. C. Đại diện. D. Trung gian.

Câu 113: Ông c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sờ X. Lo sợ anh s biết việc mình sử dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê để trục lợi, ông c chỉ đạo chị N tạo bằng chứng giả vu không anh s làm thât thoát tài sản cùa cơ quan rôi kí quyêt định buộc thôi việc đôi với anh. Phát hiện chị N đã vu khống minh nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp cùa anh s. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Anh s và anh M. B. Chj N, anh M và anh s.

c. Ông c và chị N. D. ông c, chị N và anh M.

Câu 114: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q là người cao tuổi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiêu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cừ bỏ phiếu kín?

A. Chị B, cụ Q và anh D. B. Cụ Q, chị H và anh D.

C. Chị B, anh D và chị H. D. Chị B, cụ Q và chị H.

Câu 115: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đà bị bà A yêu cầu dừng phát biếu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chi đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đày đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bà T, chị H và anh B. B. Bà A và chị H.

C. Bà T, bà A và anh B. D. Bà A và bà T.

Câu 116: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà p tố cáo việc ông s nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông s đã đánh bà p bị ngất xiu. Thấy vậy, chủ tọa là ông c đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá đồng thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà p đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã từ chối đề nghị của ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đên bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A. Ông s, ông c và bà p. B. Anh B, bà p và ông c.

c. Ông s và anh B. D. Bà p và ông c.

Câu 117: Anh M và anh Q cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đù điều kiện theo quy định, anh M đã nhờ lành đạo cơ quan chức năng là ông c ậiúp đỡ. Ông c đã chỉ đạo nhân viên dưới quyên là chị s làm già một số giây tờ đê hoàn thiện hô sơ rôi câp phép kinh doanh cho anh M. Thây anh M được cầp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được câp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyển bỉnh đẳng trong kinh doanh?

A. Anh M, ông c, chị s và anh Q. B. Anh M, ông c và chị s.

c. Anh M, ông c và anh Q. D. Ông c, chị s và anh Q.

Câu 118: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bổ cháu A là ông B phát hiện con bị bò đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tim gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể cúa công dân?

A. Ạnh D và ông B. B. Ông M, anh D và ông B.

c. Ông M và anh D. D. Ông M và ông B.

Câu 119: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính cùa mình nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chân thương. Nhận được tin báo, trường công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c vê trụ sờ công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đên ngât xiu tại trụ sờ công an phường nên đã yêu câu ông Q phải thà anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?

A. Ông V và ông Q. • B. Chị s, ông V và ông Q.

c. Anh c, anh A và ông Q. D. Chị s và ông V.

Câu 120: Ông B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đông, anh A đã làm đơn tô cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiên ông B biêt anh là người tố cáo. Vi vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đã ném chất thài vào nhà riêng cùa ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kì luật?

A. Ông B, chị s và ông D. B. Ông B và ông D.

c. Ông B và chị s. D. ổng B, chị s và anh A.

Hết

KỲ THI TRƯNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:....

Câu 81: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thanh tra. B. Tham vấn. c. Thầm định.

Câu 82: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây?

A. Điệu tiết sản xuất. B. Thước đo giá trị.

c. Kiểm soát thông tin. D. Kích thích tiêu dùng.

Câu 83: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. thi hành pháp luật. B. tư vấn pháp luật.

c. sử dụng pháp luật. D. giáo dục pháp luật.

Câu 84: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. B. phải có khả năng tài chính bền vững.

c. đủ điều kiện chuyển quyền kinh doanh. D. đù tài sản thế chấp ngân hàng.

Câu 85: Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sừ đụng lao động được thể hiện thông qua

A. thỏa thuận mua bán. B. văn bàn dự thảo.

c. dịch vụ truyền thông. D. hợp đồng lao động.

Câu 86: Quá trình sàn xuất của cải vật chất là sự kết hợp của sức lao động, tư liệu lao động và

A. kết cấu hạ tầng. B. hệ thống bình chứa.

c. công cụ sàn xuất. D. đối tượng lao động.

Câu 87: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho răng quyêt định đó xâm phạm lợi ích hợp pháp của minh là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Tố cáo. B. Giám sát. c. Khiếu nại. D. Thẩm tra.

Câu 88: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cà thị trường thường cao hơn giá trị

A. sử dụng. B. tiêu dùng. c. hàng hóa. D. đặc trưng.

Câu 89: Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Tự phán quyết. B. Kiểm tra. c. Đối thoại. D. Được phát triển.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, để giải quyết vấn đề việc làm cho người dân thì các cơ sở kinh doanh

A. phải xóa bỏ các loại hỉnh cạnh tranh. B. cần tạo ra nhiều việc làm mới.

c. cần thúc đẩy hiện tượng lạm phát. D. phải duy trì sự phân hóa giàu nghèo.

Câu 91: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. hành vi trái pháp luật. B. chuyển quyền nhân thân.

c. kê khai tài sản thế chấp. D. mọi quan hệ dân sự.

Câu 92: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với sàn xuất và lưu thông hàng hóa là làm

cho năng suất lao động

A. ổn định. B. tăng lên. c. hạ thấp dần. D. giảm đồng loạt.

Câu 93: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đăng kỉ hồ sơ đấu thầu. B. Bảo vệ an ninh quốc gia.

c. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. D. Thay đổi địa bàn cư trú.

Câu 94: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi nội dung di chúc. B. ủy quỵền giao nhận hàng hóa.

c. Xóa bỏ các loại cạnh tranh. D. Thu hoi giày phép kinh doanh.

Câu 95: Cá nhân chủ động tỉm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Được phát triển. B. Tố cáo.

c. Quàn trị truyền thông. D. Khiếu nại.

Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ môi trường. B. Phát hành cổ phiếu.

c. Tư vấn chuyên gia. D. Thanh lí tài sàn.

Câu 97: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. quảng cáo dịch vụ viền thôn^. B. sử dụng hình thức chuyển phát nhanh.

c. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm. D. tự ý bóc mở thư tín của khách hàng.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. tự ý bỏ phiếu thay người khác. B. độc lập lựa chọn ứng cừ viên.

c. ủy quyên thực hiện nghĩa vụ bầu cử. D. công khai nội dung đã viết vào phiêu bâu.

Câu 99: Công dân có thế thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. B. Phát hiện người sử dụng ma túy.

c. Phát hiện đường dây khai thác gỗ lậu. D. Bị thu hồi đất ở chưa thỏa đáng.

Câu 100: Công dân đù năng lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đầy?

A. Xâm phạm bí mật đời tư người khác. B. Đồ xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

c. Tuyên truyền công tác xã hội. D. Chù động thay đổi nơi cư trú.

Câu 101: Công dân vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác. B. Công khai hộp thư điện từ của bàn thân.

c. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu. D. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông.

Câu 102: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Điều tra vụ án. B. Cướp giật tài sản.

c. Theo dõi nghi phạm. D. Thu thập vật chứng.

Câu 103; Theo quy định cùa pháp luật, công dần được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi

A. tự do lựa chọn việc làm. B. chia đều ngân sách nội bộ.

c. ấn định thời gian nộp thuế. D. tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Câu 104: Người có năng lực ưách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sản xuất vũ khí quân dụng. B. Tổ chức hoạt động khùng bố.

c. Mua bán người qua biên giới. D. Chiếm dụng hành lang giao thông.

Câu 105: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đăng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Lao động và công vụ. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Sản xuất và kinh doanh. D. Hợp tác và đầu tư.

Câu 106: Chị M viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

c. Tuân thủ pháp luật. D. Sừ dụng pháp luật.

Câu 107: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng cùa cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí cùa mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Giao kết hợp đồng lao động. B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

c. Bào lưu loại hình doanh nghiệp. D. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

Câu 108: Lãnh đạo thành phố Y đã chi đạo lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí giao thông để phục vụ người dân. Lãnh đạo thành phố Y đã tạo điều kiện để người dân hường quyền được phát triển ờ nội dung nào sau đây?

A. Thay đổi kiến trúc thượng tầng. B. Được cung cấp thông tin.

c. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở. D. Bào ượ hoạt động truyền thông.

Câu 109: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do tuổi đã cao, cụ Q nhờ anh D và được anh D đồng ý viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự tay bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Cụ Q đã vi phạm nguyên tắc bầu cừ nào sau đây?

A. Đại diện. B. Gián tiếp. c. Bỏ phiếu kín. D. Được ùy quyền.

Câu 110: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị từ vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Dân sự và ki luật.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và kỉ luật.

Câu 111: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Dân sự và hành chính. B. Hình sự và ki luật.

c. Hình sự và dân sự. D. Ki luật và dân sự.

Câu 112: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thài độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bào vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tố cáo. B. Khiếu kiện. c. Khiếu nại. D. Tố tụng.

Câu 113: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quàn lí, nên ông A đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh M bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông A và ông D. B. Anh M vả ông D.

c. Ông A, anh M và ông D. D. Ông A và anh M.

Câu 114: Ông Q là giám đốc, chị p là kế toán và anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh A biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, Olig Q chi đạo chị p tạo bằng chứng giả vu khống anh A làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị P đã vu khống mình nên anh A nhờ anh D viết bài công khai bí mật đời tư của chị P trên mạng xã hội. Bức xúc, chị p đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh A. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông Q và anh D. B. Ông Q và chị p.

c. Ông Q, chị p và anh D. D. ông Q, chị p và anh A.

Câu 115: Ong B là giám đốc, chị A là trưởng phòng tài chính và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chi đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh s chiếm đoạt tiền cùa cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đổi với anh s. Bức xúc, vợ anh s là chị M, chù một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm kì luật?

A. Chị A và ông B. B. Chị A, ông B và anh s.

c. Chị A, ông B và chị M. D. ông B và anh s.

Câu 116: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gừi cơ quan chức năng nhưng bị anh c vô tình để lộ thông tin khiến anh A biết ông Q là người tố cáo mình. Sau khi bị ông p, giám đốc cơ quan, kí quyết định buộc thôi việc, anh A rủ anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu ưách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Ạnh A, anh B và anh c. B. Anh A và anh B.

c. Ông p, anh c và anh B. D. Anh B và anh c.

Câu 117: Phát hiện cán bộ xã X là ông s đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỷ xây nhà tinh nghĩa cùa xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông s là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

A. Ông D, anh V và bà B. B. Anh V, anh N và bà B.

c. Ông D, ông s và anh V. D. ông D, anh N và anh V.

Câu 118: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị K viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ A là người cao tuổi nhờ anh M bò giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh M lại nhờ chị c và được chị c đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ A thay mình. Tranh thũ cơ hội này, chị c đã tự ý sửa phiếu bầu cùa cụ A theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bò phiếu kín?

A. Chị K, anh M và chị c. B. Cụ A, chị c và anh M.

c. Cụ A, chị K và chị c. D. Cụ A, chị K và anh M.

Câu 119: Ông A và ông B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ cùa minh chưa đù điều kiện

theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được

ông D cấp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của minh đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng già. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông A, ông D và chị T. B. Ông A và ông B.

c. Ông D, chị T và ông B. D. Ông A và ông D.

Câu 120: Ông c là giám đốc, ông D là phó giám đốc, chị p và anh A là nhân viên, anh M là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị p nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông c yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị p vần kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông D ép chị p dừng lời và chi đạo anh M đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh A đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A. Ông D, ong c và anh M. B. Ông D, anh A và anh M.

c. Ông D và anh M. D. Ông c và ông D.

HÉT

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XẢ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Sừ dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền cùa mình, làm những gì mà pháp luật

A. chưa cho phép. B. cho phép làm. c. đã bãi bỏ. D. tuyệt đối cấm.

Câu 82: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?

A. Thẩm tra. B. Phán quyết. c. Sáng tạo. D. Phản biện.

Câu 83: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Chù động tư vấn. B. Được phát triển. c. Tự phản biện. D. Tích cực thầm tra.

Câu 84: Chù trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một trong những nội dung cơ bàn của pháp luật về phát triển

A. loại hình dịch vụ y tế. B. các hình thức bảo hiểm.

c. các lĩnh vực xã hội. D. loại hình dịch vụ kinh tế.

Câu 85: Một trong những tác động tích cực cùa quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là A. thúc đẩy hiện tượng khùng hoàng kinh tế. B. gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo.

c. kích thích lực lượng sản xuất phát triển. D. đẩy mạnh quá trình đầu cơ tích trữ.

Câu 86: Khiếu nại là quyền cùa công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho ràng quyết định đó xâm phạm

A. lợi ích hợp pháp của mình. B. ngân sách quốc gia.

c. nguồn quỹ phúc lợi. D. tài sàn thừa ke của người khác.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sử dụng lao động và

A. chính quyền sở tại. B. người lao động.

c. văn phòng tư pháp. D. cơ quan dân cử.

Câu 88: Khi được dùng đề đo lường và biểu hiện giá trị cùa hàng hóa, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Xử lí thông tin. B. Điều tiết lưu thông.

c. Phương tiện cất trữ. D. Thước đo giá trị.

Câu 89: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chù yếu là

A. đe dọa. B. trấn áp. c. trừng trị. D. giáo dục.

Câu 90: Trong quá trình sàn xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kết cấu hạ tầng. , B. cơ cấu kinh tế.

c. kiến trúc thượng tầng. D. đội ngũ nhân công.

Câu 91: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần chủ động đăng kí nhân khẩu. B. cần bảo mật lí lịch cá nhân.

c. phải khai báo tạm trú, tạm vắng. D. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

Câu 92: Trong sàn xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hóa

A. được mở rộng. B. tăng lên. c. giảm xuống. D. luôn bình ổn.

Câu 93: Công dân vi phạm quyền được bào đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Vận chuyển bưu phẩm đường dài. B. Công khai lịch trình chuyển phát.

c. Tự ý thu giừ thư tín của người khác. D. Thông báo giá cứớc dịch vụ viễn thông.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi

A. đề xuất danh sách ban kiềm phiếu. B. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

c. bào mật nội dung viết vào phiêu bâu. D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Câu 95: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận di sản thừa kế. B. Công khai danh tính người tố cáo.

C. Xác minh lí lịch cá nhân. D. Bắt người phạm tội quà tang.

Câu 96: Người làm nhiệm vụ chuyền phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. niệm yết công khai giá cước viền thông. B. tự ý thay đổi nội dung điện tín của khách hàng,

c. kiêm tra chất lượng đường truyền. D. thay đổi phương tiện vận chuyến.

Câu 97: Mọi doanh nghiệp đều bình đảng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?

A. Lựa chọn các nhà đầu tư. B. Thanh lí tài sàn nội bộ.

c. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép. D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Câu 98: Theo quy định cùa pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người

A. đang thực hiện hành vi phạm tội. B. đã tham gia giải cứu nạn nhân.

c. đã chứng thực di chúc thừa kế. D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.

Câu 99: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân

A. được chăm sóc sức khỏe. B. tham gia hoạt động văn hóa.

c. được cung cấp thông tin. D. tụ do kinh doanh ngoại tệ.

Câu 100: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện đường dây sàn xuất vacxin giả. B. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô.

C. Nhận tiên bôi thường chưa thỏa đáng. D. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.

Câu 101: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tô chức hội nghị khách hàng. B. ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

C. Tham gia bào hiểm nhân thọ. D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Câu 102: Quyền bình đẳng cùa công dân trong lao động không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Quyêt định lợi nhuận thường niên. B. Tự do tìm kiêm việc làm.

C. Thực hiện quyền lao động. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 103: Công dân tuân thù pháp luật khi từ chối

A. thực hiện nghĩa vụ bầu cừ. B. sử dụng vũ khí trái phép.

c. nộp thuế đầy đủ theo quy định. D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 104: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Truy tỉm chứng cứ vụ án. B. Đồng loạt khiếu nại tập thế.

c. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngực. D. Bí mật giải cứu con tin.

Câu 105: Chị A giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị đề lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đê sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Sản xuất và kinh doanh. B. Tài chính và thương mại.

c. Hợp tác và đầu tư. D. Hôn nhân và gia đình.

Câu 106: Cán bộ xâ X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông D được hưởng che độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và ki luật. B. Kỉ luật và dân sự.

c. Hình sự và dân sự. D. Hành chính và dân sự.

Câu 107: Lãnh dạo thành phố X đã chi đạo láp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhăm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyên được phát triển ờ nội dung nào sau đây?

A. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.

Câu 108: Cán bộ sớ X là chị K. bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 ti đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hỉnh sự và kỉ luật. B. Hành chính và kỉ luật.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và hành chính.

Câu 109: Trong thời gian chị A xin nghi việc đề chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thải chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Thay đổi quy trình tuyển dụng. B. Nâng cao năng lực quàn lí.

c. Thanh toán bảo hiểm nhân thọ. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 110: Anh A viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chóng đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

c. Sử dụng pháp luật. D. Tuân thù pháp luật.

Câu 111: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cữ là anh A đẫ tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Bò phiếu kín. B. Được ủy quyền. c. Đại diện. D. Trung gian.

Câu 112: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc minh tham gia đường dây sàn xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vỉ chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyền chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sừ dụng quyền nào sau đây?

A. Tố cáo. B. Khiếu nại. c. Thẩm định. D. Truy tố.

Câu 113: Tại một điềm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q là người cao tuồi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bõ phiếu bầu cùa cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiếu bầu cùa cụ Q theo ý mình rồi mới bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tẳc bầu cừ bò phiếu kín?

A. Chị B, anh D và chị H. B. Chị B, cụ Q và anh D.

c. Cụ Q, chị H và anh D. D. Chị B, cụ Q và chị H.

Câu 114: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính của mình nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trường công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c về trụ sờ công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đến ngất xiu tại trụ sớ công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?

A. Anh c, anh A và ông Q. B. chị s, ông V và ông Q.

c. Chị s và ông V. D. Ông V và ông Q.

Câu 115: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quàn lí, nên ông M đã chì đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bò đói tại nhà kho cùa siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông M và anh D. B. Ông M và ông B.

c. Anh D và ông B. D. ông M, anh D và ông B.

Câu 116: Anh M và anh Q cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đù điều kiện

theo quy định, anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c giúp đỡ. Ông c đã chi đạo nhân viên

dưới quyền là chị s làm giá một số giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ rồi cấp phép kinh doanh cho anh M. Thấy anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đù điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đằng trong kinh doanh?

A. Anh M, ông c, chị s và anh Q. B. Anh M, ông c và anh Q.

c. Ông c, chị s và anh Q. D. Anh M, ông c và chị s.

Câu 117: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt frong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bà T, bà A và anh B. B. Bà T, chị H và anh B.

c. Bà A và bà T. D. Bà Á và chị H.

Câu 118: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà p tố cáo việc ông s nhập khẩu trái phép tòm càng đỏ nên ông s đã đánh bà p bị ngất xiu. Thấy vậy, chù tọa là ông C đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá đông thời là người duy nhât có xe ô tô, đưa bà p đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã từ chối đề nghị của ông C, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A. Bà p và ông c. B. Anh B, bà p và ông c.

c. Ông s và anh B. D. ông s, ông c và bà p.

Câu 119: Ông B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 ti đồng, anh A đã làm đơn tổ cáo nhưng lại bị lânh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đẫ ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và ki luật?

A. Ông B, chị s và ông D. B. ông B và ông D.

c. Ông B và chị s. D. ông B, chị s và anh A.

Câu 120: Ồng c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh s biết việc mình sừ dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê đề trục lợi, ông c chi đạo chị N tạo băng chứng giả vu khống anh s làm thất thoát tài sàn của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với

anh. Phát hiện chị N đã vu khống mình nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của

chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp cũa anh s. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị N, anh M và anh s. B. ông c, chị N và anh M.

c. Ông c và chị N. D. Anh s và anh M.

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA NẤM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh: ....

Câu 81: Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Đối thoại. B. Tự phán quyết. c. Kiểm tra. D. Được phát triển.

Câu 82: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là làm cho năng suất lao động

A. hạ thấp dần. B. giảm đồng loạt. c. tăng lên. D. ổn định.

Câu 83: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho ràng quyêt định đó xâm phạm lợi ích hụp pháp của mình là thụrc hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm tra. B. Giám sát. c. Khiếu nại. D. Tố cáo.

Câu 84: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. tư vấn pháp luật. B. giáo dục pháp luật.

c. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật.

Câu 85: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. B. phải có khả năng tài chính bền vững.

c. đủ tài sản thế chấp ngân hàng. D. đủ điều kiện chuyển quyền kinh doanh.

Câu 86: Quá trinh sản xuất của cải vật chất là sự kết hợp của sức lao động, tư liệu lao động và

A. công cụ sản xuất. B. kết cấu hạ tầng.

c. đối tượng lao động. D. hệ thống bình chứa.

Câu 87: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất. B. Thựớc đo giá trị.

c. Kích thích tiêu dùng. D. Kiểm soát thông tin.

Câu 88: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn càu thì giá cả thị trường thường cao hơn giá trị

A. sử dụng. B. tiêu dùng. c. đặc trưng. D. hàng hóa.

Câu 89: Theo quy định cùa pháp luật, để giải quyết vấn đề việc làm cho người dân thì các cơ sở kinh doanh

A. cần thúc đấy hiện tượng lạm phát. B. cần tạo ra nhiều việc làm mới.

c. phải duy trì sự phân hóa giàu nghèo. D. phải xóa bỏ các loại hình cạnh tranh.

Câu 90: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chù thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. kê khai tài sản thế chấp. B. chuyển quyền nhân thân.

c. hành vi trái pháp luật. D. mọi quan hệ dân sự.

Câu 91: Quyên bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng tao động được thê hiện thông qua

A. văn bản dự thào. B. hợp đồng lao động.

c. thỏa thuận mua bán. D. dịch vụ truyền thông.

Câu 92: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm định. B. Tham van. c. Sáng tạo. D. Thanh ưa.

Câu 93: Cá nhân chù động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đày của công dân?

A. Quản trị truyền thông. B. Được phát triển.

c. Tố cáo. D. Khiếu nại.

Câu 94: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện iighĩa vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ môi trường. B. Thanh lí tài sàn.

c. Phát hành cổ phiếu. D. Tư vấn chuyên gia.

Câu 95: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tố chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. độc lập lựa chọn ứng cử viên. B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

c. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. D. tự ý bỏ phiếu thay người khác.

Câu 96: Công dân không vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi nghi phạm. B. Điều tra vụ án.

c. Cướp giật tài sản. D. Thu thập vật chứng.

Câu 97: Công dân vi phạm quyền được bảo đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chia sè thông tin kinh tế toàn cầu. B. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác.

c. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông. D. Công khai hộp thư điện tử cùa bàn thân.

Câu 98: Công dân đủ năng lực theo quy định cùa pháp luật phài chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chủ động thay đổi nơi cư trú. B. Đe xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

c. Tuyên truyền công tác xã hội. D. Xâm phạm bí mật đời tư người khác.

Câu 99: Công dân có thề thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện người sử dụng ma túy. B. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

c. Phát hiện đường dây khai thác gỗ lậu. D. Bị thu hồi đất ở chưa thỏa đáng.

Câu 100: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thu hồi giấy phép kinh doanh. B. ủy quyền giao nhận hàng hóa.

c. Xóa bò các loại cạnh tranh. D. Thay đổi nội dung di chúc.

Câu 101: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi địa bàn cư trú. B. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.

c. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 102: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và

bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. sử dụng hình thức chuyển phát nhanh. B. quảng cáo dịch vụ viễn thông.

c. tự ý bóc mở thư tín của khách hàng. D. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi

A. chia đều ngân sách nội bộ. B. tham gia bào hiểm nhân thọ.

c. ấn định thời gian nộp thuế. D. tự do lựa chọn việc làm.

Câu 104: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức hoạt động khủng bố. B. Mua bán người qua biên giới.

c. Sản xuất vũ khí quân dụng. D. Chiếm dụng hành lang giao thông.

Câu 105: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chi đạo nhân viên xả chất thài độc hại chưa qua xừ lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bào vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tố cáo. B. Khiếu nại. c. Tố tụng. D. Khiếu kiện.

Câu 106: Chị M viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau dây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

c. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.

Câu 107: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quàn lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đăng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Sản xuất và kinh doanh. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Lao động và công vụ. Đ. Hợp tác và đầu tư.

Câu 108: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí của mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đà vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

  1. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp. B. Giao kết họp đồng lao động.

c. Sử dụng dịch vụ bảo hiềm. D. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

Câu 109: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do tuổi đã cao, cụ Q nhờ anh D và được anh D đồng ý viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự tay bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Cụ Q đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Bỏ phiếu kín. c. Đại diện. D. Được ủy quyền.

Câu 110: Lãnh đạo thành phố Y đã chi đạo lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí giao thông để phục vụ người dân. Lãnh đạo thành phố Y đã tạo điều kiện để người dân hường quyền được phát triển ờ nội dung nào sau đây?

A. Được cung cấp thông tin. B. Bảo trợ hoạt động truyền thông.

c. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở. D. Thay đổi kiến trúc thượng tàng.

Câu 111: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị từ vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và kỉ luật.

c. Hình sự và dân sự. D. Dân sự và kỉ luật.

Câu 112: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông A được hường chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và ki luật. B. Hình sự và dân sự.

c. Dân sự và hành chinh. D. Ki luật và dân sự.

Câu 113: Ông Q là giám đốc, chị p là kế toán và anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh A biết việc mình sử dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê để trục lợi, ông Q chi đạo chị p tạo bằng chứng già vu khống anh A làm thất thoát tài sàn của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị p đâ vu khống mình nên anh A nhờ anh D viết bài công khai bí mật đời tư của chị p trên mạng xâ hội. Bức xúc, chị p đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh A. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiểu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông Q, chị p và anh D. B. Ồng Q và anh D.

c. Ông Q và chị p. D. Ông Q, chị p và anh A.

Câu 114: Ông B là giám đốc, chị A là trưởng phòng tài chính và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chi đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh s chiêm đoạt tiền của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh s. Bức xúc, vợ anh s là chị M, chủ một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm ki luật?

A. Chị A, ông B và anh s. B. Chị A và ông B.

c. Chị A, ông B và chị M. D. ông B và anh s.

Câu 115: Ông c là giám đốc, ông D là phó giám đốc, chị p và anh A là nhân viên, anh M là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị p nêu ý kiến trái chiêu nên đã bị ông c yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị p vẫn kiên quyết ưỉnh bày quan diêm của mình. Thấy vậy, ông D ép chị p dừng lời và chi đạo anh M đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh A đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A. Ông D, ông C và anh M. B. Ông D và anh M.

c. Ông C và ông D. D. Ông D, anh A và anh M.

Câu 116: Tại một điểm bầu củ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị K viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ A là người cao tuổi nhờ anh M bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh M lại nhò: chị c và được chị c đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ A thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị c đẫ tự ý sửa phiếu bầu cùa cụ A theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Cụ A, chị K và anh M. B. Cụ A, chị K và chị c.

c. Chị K, anh M và chị c. D. Cụ A, chị c và anh M.

Câu 117: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức nẫng nhưng bị anh c vô tình để lộ thông tin khiến anh A biết ông Q là người tố cảo mình. Sau khi bị ông p, giám đốc cơ quan, kí quyết định buộc thôi việc, anh A rủ anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Ông p, anh c và anh B. B. Anh A và anh B.

c. Anh B và anh c. D. Anh A, anh B và anh c.

Câu 118: Ông A và ông B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện

theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được

ông D câp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A đưực cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng giả. Những ai sau đậy vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông D, chị T và ông B. B. Ổng A và ông B.

c. Ổng A và ông D. D. Ông A, ông D và chị T.

Câu 119: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông A đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh M bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bò đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ong A và anh M. B. Anh M và ông D.

c. Ổng A, anh M và ông D. D. Ông A và ông D.

Câu 120: Phát hiện cán bộ xã X là ông s đã làm già giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xà, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đâ phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông s là bà B đưa 50 triệu đồng nhăm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo cùa ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

A. Ông D, ông s và anh V. B. Anh V, anh N và bà B.

c. Ông D, anh V và bà B. D. Ông D, anh N và anh V.

hét

KỲ THI TRƯNG HỌC PHÔ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XẲ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học vượt cấp. B. cấp học bổng. c. miễn học phí. D. học suôt đời.

Câu 82: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

A. Thước đo giá trị. B. Phương tiện cất trữ.

c. Tiền tệ thế giới. D. Điều tiết sản xuất.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người từ đù 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quàn lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. phải chịu trách nhiệm hành chính. B. cần hủy bó mọi giao dịch dân sự.

c. cần bảo lưu quan điểm cá nhân. D. phải chuyển quyền nhân thân.

Câu 84: Công dân đủ điều kiện theo quy định cùa pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh

là một trong những nội dung cơ bàn cùa pháp luật về

A. lao động công vụ. B. bảo vệ môi trường.

c. phát triển kinh tế. D. quan hệ xã hội.

Câu 85: Quyền ứng cử cùa công dân được thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Tuyên truyền bầu cử. B. Thuyết phục đại biểu.

c. Được giới thiệu ứng cử. D. Tiếp xúc cử tri.

Câu 86: Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tố chức không làm những điều mà

A. pháp luật cấm. B. xã hội kì vọng. c. đạo đức chi phối. D. tập thê hạn chê.

Câu 87: Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. cơ cấu kinh tế. B. kiến trúc thượng tầng. c. tư liệu sản xuất. D. đội ngũ nhân công.

Câu 88: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chù thể đại diện phải ẩn danh. B. người vi phạm phải có lỗi.

c. người ủy quyền được bảo mật. D. chù thể làm chứng bị từ chôi.

Câu 89: Trong sàn xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa

A. giảm xuống. B. bị triệt tiêu. c. tăng lên. D. luôn ổn định.

Câu 90: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với người sàn xuất hàng hóa là

A. chia đều lãi suất định ki. B. san băng lợi nhuận bình quân.

c. phân hóa giàu nghèo. D. xóa bỏ cạnh tranh.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Điều phối. B. Sáng tạo. c. Tham vấn. D. Quản lí.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dpng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. ủy nhiệm. B. Trung gian. c. Trực tiếp. D. Đại diện.

Câu 93: Công dân sừ dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đăng kí kinh doanh. B. Tiêu thụ hàng giả.

c. Giải cứu đồng phạm. D. ủy quyền bầu cử.

Câu 94: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? '

A. Kinh doanh không đúng giấy phép. B. Thay đồi kiến trúc nhà đang thuê.

c. Xà thài gây ô nhiễm môi trường. D. Chiếm dụng hành lang giao thông.

Câu 95: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thầm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi A. cần chứng cứ để điều tra vụ án. B. đính chính thông tin cá nhân.

c. kiểm tra hóa đơn dịch vụ. D. thống kê bưu phẩm đã giao.

Câu 96: Người làm nhiệm vụ chuyền phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Lựa chọn dịch vụ điện hoa. B. Chia sè điện tín cùa khách hàng.

c. Phát tán công văn gửi nhầm địa chi. D. Tiêu hủy thư không có người nhận.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi bị can. B. Truy tìm tội phạm.

C. Đầu độc tù nhân. Đ. Giam giữ nhân chứng.

Câu 98: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức mua bán nội tạng người. B. Từ chối nhận di sản thừa kế.

c. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh. D. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.

Câu 99: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. chia đều nguồn ngân sách quốc gia. B. bào vệ quyển lợi người tiêu dùng.

c. duy trì mọi phương thức sàn xuất. D. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.

Câu 100: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát quy hoạch đô thị. B. Kiểm tra sản phẩm.

C. Sừ dụng dịch vụ truyền thông. D. Hợp lí hóa sản xuất.

Câu 101: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do

A. sử dụng nguồn ngân sách quốc gia. B. áp đặt nguồn quỹ bảo trợ xã hội.

c. chỉ định mức lãi suất bình quân. D. lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng.

Câu 102: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. đồng loạt sao chép phiếu bầu. B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

c. độc lập lựa chọn ứng cử viên. D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cừ.

Câu 103: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá. B. BỊ hạ bậc lương không rõ lí do.

c. BỊ giao thêm việc ngoài thỏa thuận. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

Câu 104: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải, thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp. B. Thành lập CỊuỹ bào trợ xã hội.

c. Lăp đặt hệ thông phần mềm quàn lí. D. Nộp thuê đay đù theo quy định.

Câu 105: Chủ một cừa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ bằng chứng vê hành vi nhận hôi lộ của ông s là cán bộ chức năng nên bị ông s dọa thu hôi giây phép kinh doanh. Chị K đã sử dụng quyền nào sau đây?

A. Tố cáo. B. Tố tụng. c. Khiếu nại. D. Khiếu kiện.

Câu 106: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mờ phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính và ki luật. B. Ki luật và hình sự.

c. Hình sự và dân sự. D. Dân sự và ki luật.

Câu 107: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người từ vong. Anh A đẵ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật. B. Hình sự và dân sự.

c. Hành chính và hình sự. D. Ki luật và dân sự.

Câu 108: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chể máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Ưng dụng công nghệ. B. Nâng cấp sàn phâm.

c. Chuyển giao kĩ thuật. D. Quyền tác giả.

Câu 110: Ông D viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

Câu 111: Do bị chồng là anh p không cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ờ nước ngoài nên chị M bò về sinh sống cùng mẹ đè là bà G. Nghe bà G xúi giục, chị M đã giấu anh p rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sản riêng. Chị M và bà G cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình, c. Tài chính và việc làm.

Câu 112: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chị H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tó cáo ông A nên ông A trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. Ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chê độ ưu tiên lao động nữ. c. Chính sách bào vệ người dân.

Câu 113: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì tạm đình chi công tác cùa chị B sau ba lần chị nghi việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh c liên tục nhắn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thông tin chị B bị mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này đế kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B yêu cầu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đã từ chối đồng thời trì hoẵn thanh toán các khoản phụ cấp của chị B. Hành vi cùa những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Bà A, anh c và anh D. B. Anh D và anh c.

c. Bà A và anh D. D. Anh D, chị B và anh c.

Câu 114: Ổng s là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông s để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông s đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đàm nhận phần việc cùa anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông s, chị A và chị Q. B. Chị A và ông s.

c. Chị A, ông s và anh B. D. Ông s và chị Q.

Câu 115: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh s khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ờ công ty này nên nhờ anh B đến giài cứu chồng. Vì anh s không đồng ý thả anh Q nên anh B đã đánh khiến anh s bị gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể cùa công dân?

A. Anh M, chị T và anh B. B. Anh M, anh s và chị T.

c. Anh s và anh B. D. Anh M và anh s.

Câu 116: Qua giới thiệu cùa anh A, bà c vay được 1 triệu đồng cùa ông B. Quá hạn trà nợ nhưng bà c

chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà c, nhưng không trả 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà c đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

A. Ông B và chị D. B. Bà c, anh A và chị D.

c. Bà c, chị D và ông B. D. Bà c và ông B.

Câu 117: Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cành sát giao thông là anh B bò qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ

gương xe ô tô cùa anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm ki luật và dân sự?

A. Anh B, anh D và chị V. B. Anh A, anh D và anh B.

c. Anh D và anh A. D. Anh B và anh D.

Câu 118: Tại một điếm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu bâu theo ý cùa mình, cụ M là người cao tuôi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bỏ phiếu bầu cùa cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cừ bò phiếu kín?

A. Chị N, cụ M và chị T. B. Chị N, cụ M và anh A.

c. Chị N, chị T và anh A. D. Cụ M, chị T và anh A.

Câu 119; Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuoc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chù nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bai chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A. Anh A và chị G. B. Anh A và chị N.

c. Anh A, chị G và ông B. D. Anh A, chị N và chị G.

Câu 120: Ỏng A là giám đốc, ông s là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bão vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biêu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông s ép chị M dừng lời và chỉ đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông s, ông A và anh D. B. ông s và ông A.

c. Ông A và anh Q. D. Ông s, anh Q và anh D.

Hết

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XẲ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:....

Câu 81: Công dân từ chối đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện nội dung cơ bản của

A. chương trình xóa đói, giảm nghèo. B. pháp luật về bào vệ môi trường.

c. quá trình biến đổi khí hậu. D. chính sách phát triền việc làm.

Câu 82: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cừ nào sau đây?

A. Trung gian. B. Được ủy quyền. c. Bỏ phiếu kín. D. Gián tiếp.

Câu 83: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. trấn áp bằng bạo lực. B. đe dọa bức cung.

c. tăng thêm hình phạt. D. giáo dục lả chủ yếu.

Câu 84: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Phương tiện cất trừ. B. Thùa nhận giá trị hàng hóa.

c. Điều tiết sản xuất. D. Kích thích tiêu dùng.

Câu 85: Trong quá trình sàn xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa và

A. kết cấu hạ tầng. B. kiến trúc thượng tầng.

  1. nguyên liệu sản xuất. D. đối tượng sản xuất.

Câu 86: Một trong những nội dung cơ bàn cùa quyền học tập là mọi công dân đều được

A. lựa chọn loại hình trường lớp. B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

c. hưởng tất cả chế độ ưu đãi. D. điều chinh phương thức đào tạo.

Câu 87: Trong quan hệ lao động cụ thế, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua

A. tài khoản tiết kiệm. B. văn bản dự thảo.

c. hợp đồng lao động. D. thòa thuận mua bán.

Câu 88: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là

A. áp dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.

c. giáo dục pháp luật. D. sử dụng pháp luật.

Câu 89: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. tỉ lệ giảm dần đêu. B. nguyên tắc ngang giá.

c. thời gian lao động cá biệt. D. chiều hướng tăng lên.

Câu 90: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần đề cao uy tín người làm chứng. B. phải có nàng lực trách nhiệm pháp lí.

c. công khai bày tỏ quan điêm cá nhân. D. chủ động chuyển quyền nhân thân.

Câu 91: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. giá trị sử dụng. B. giá trị hàng hóa.

c. thời gian lao động đặc thù. D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 92: Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là thực hiện quyền nào sau đầy của công dân?

A. Tự thâm tra. B. Tự phàn biện. c. Được giám định. D. Được phát triển.

Câu 93: Người cỏ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi

nào sau đây?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

c. Hủy bỏ giao dịch dân sự.

Câu 94: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ khi

A. theo dõi kết quả bầu cử. B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

c. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. D. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.

Câu 95: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. áp dụng mọi hình thức cạnh tranh. B. đồng loạt thay đổi phương thức sản xuất.

c. tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh. D. thành lập nguồn quỹ bào trợ xã hội.

Câu 96: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. thống kê bưu phẩm thất lạc. B. xác minh địa chì giao hàng.

c. sao lưu biên lai thu phí. D. cần phục vụ công tác điều tra.

Câu 97: Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức khùng bố. B. Theo dõi phiên tòa.

c. Sản xuất tiền giả. D. Tham gia bạo loạn.

Câu 98: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm. B. Kiểm soát ngân sách quổc gia.

c. Bảo vệ quốc phòng, an ninh. D. Trợ giá cho vùng khó khăn.

Câu 99: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Hiến máu nhân đạo. ■ B. Thay đổi quyền nhân thân.

c. Bào ượ người khuyết tật. D. Bào vệ Tổ quốc.

Câu 100: Theo quy định cùa pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi đối với

A. cá nhân bị quàn chế hành chính. B. người lao động có trinh độ cao.

c. đối tượng bị tạm giam để điều tra. D. mọi chủ thể đang giao dịch dân sự.

Câu 101: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Chuyền quyền nhân thân. B. Đưa ra phát minh, sáng chế.

c. Sử dụng hộp thư điện tử. D. Bào hành trọn gói sản phâm.

Câu 102: Công dân vi phạm quyền được bảo đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý phát tán thư tín của người khác. B. Niêm yết thông tin quảng cáo.

c. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. D. Bảo mật thông tin nội bộ.

Câu 103: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật ki luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Công khai danh tính người tố cáo. B. Tỉm hiểu quy trinh tuyển dụng nhân sự.

c. Đề xuất người giám hộ bị can. D. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.

Câu 104: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh. B. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

c. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. D. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

Câu 105: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh D phải điều trị bệnh dạ dày tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã viết và bỏ giúp phiếu bầu của anh D vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Trực tiếp. B. Gián tiếp. c. Đại diện. D. ủy quyền.

Câu 106: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quà về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu cùa một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kì luật. B. Ki luật và hành chính.

c. Dân sự và hình sự. D. Hành chính và dân sự.

Câu 107: Chủ một nhà hàng là anh s nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của chị A và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đà được kiểm định. Do sử dụng một nửa số tiền này cá độ bóng đá nên anh s đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị A để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh s đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Hành chính và ki luật.

c. Ki luật và dân sự. D. Ki luật và hình sự.

Câu 108: Bà N viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống ma túy cho người dân. Bà N đả thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thũ pháp luật.

c. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 109: Anh s tự ý cho chị K sử dụng ngôi nhà mà hai vợ chồng anh được thừa kế để chị K làm văn phòng đại diện. Bức xúc, vợ anh s là chị M giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình để mở cửa hàng kinh doanh. Anh s và chị M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lình vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đinh. B. Thương mại và đầu tư.

c. Sản xuât và kinh doanh. D. Lao động và công vụ.

Câu 110: Công ty M trang bị dây chuyền đóng gói sản phẩm tự động để nâng cao năng suất lao động. Công ty M đâ vận dụng quyền sáng tạo ờ nội dung nào sau đây?

A. Đăng kí nhãn hiệu độc quyền. B. Phân bổ ngân sách quốc gia.

c. Hợp lỉ hóa sản xuất. D. Phòng, chống biến đổi khí hậu.

Câu 111: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biết việc mình chiếm đoạt tiền hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xã X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B

và đê nghị chị giữ kín việc này. Vì chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ

phận khác. Chị B có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Khởi tố. B. Tố cáo. c. Thẩm định. D. Khiếu nại.

Câu 112: Một tháng sau thời gian nghi thai sàn, nhân viên phòng nhân sự là chj A bị giám đốc công ty là ông M kí quyết định điều chuyển chị sang bộ phận pha chế hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Ông M đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Chia đều lợi nhuận binh quân. B. Thu hút nguồn vốn nước ngoài.

c. Giao kết hợp đồng lao động. D. Thay đổi quy trinh tuyển dụng.

Câu 113: Ông c là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V, anh s và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ổng C phân công anh V phụ giúp anh s cùng đàm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không được sữ dụng thiết bị bảo hộ đạt chuẩn như anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải nằm viện điều trị nên bị ông C kí quyết định sa thải. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không trang bị đầy đù thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 triệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Những ai sau đây vi phạm quyền binh đẳng trong lao động?

A. Ông C, anh Q và anh M. B. Ông c và anh M.

c. Ông c và anh Q. D. Anh Q và anh M.

Câu 114: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu cùa cụ theo ý của chị, anh B đã yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu bầu cũa cụ Q vào hòm phiếu. Nhùng ai sau đày vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Anh B và chị T. B. Chị M và anh B.

c. Chị M, anh B và cụ Q. D. Chị M, chị T và cụ Q.

Câu 115: Chị A kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Đe mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ choi và lập biên bàn xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị A về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

A. Ông D và ông Q. B. Ông Q và chị A.

c. Ông D, ông Q và chị H. D. Ông D, ông Q và chị A.

Câu 116: Chị p là giám đốc, chị V là ke toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rể cùa chị p cùng công tác tại sở Y. Anh M phát hiện anh D sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biết chuyện, chị p cùng chị V tạo lập chứng từ già để vu khống anh M biến thủ công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M; đồng thời, chị V đẵ trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị p, chị V và anh D. B. Chị p và chị V.

c. Chị p và anh D. D. Chị p, chị V và anh M.

Câu 117: Ông B là giám đốc, ông M là phó giám đốc, chị K. và anh D là nhân viên, anh c là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị K nêu ý kiến trái chiều nên đà bị ông B yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị K vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông M ép chị K dừng lời và chi đạo anh c đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh D đã dùnẹ điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A. Ông M, anh D và anh c. B. Ông B và ông M.

c. Ông M và anh c. D. ông M, ông B và anh c.

Câu 118: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà c, chù một tiệm tạp hóa, cán bộ sò X là ông A đã sổng chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị s. Biết chuyện, bà c đã ép buộc con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chj s. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A. Ông A, bà c và chị s. B. ông A, bà c và chị D.

c. Ong A và chị s. D.c và ông A.

Câu 119: Ông A phê binh hàng xóm là ông B thường xuyên xả rác thài không đúng nơi quy định dẫn đến mâu thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vượt đèn đỏ còn lớn tiếng mắng chùi cành sát giao thông là anh s, con trai ông B là anh c, đồng nghiệp của anh s, đã lập biên bản xừ phạt ông A theo (Ịuy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ong A và anh c. B. Ông B và anh s.

c. Ông B và ông A. • D. ông B và anh c.

Câu 120: Giám đốc một công ty quảng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giữ khách hàng là anh C tại nhà kho do anh c có hành vi gâỵ rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh c là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đen giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thả anh c nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh A, anh D và anh Q. B. Anh A, anh D và chị H.

c. Anh A và anh D. D. Anh D và anh Q.

hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHÓ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa

A. bị triệt tiêu. B. luôn ổn định. c. giàm xuống. D. tăng lên.

Câu 82: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Được giới thiệu ứng cử. B. Tuyên truyền bầu cử.

c. Tiếp xúc cừ tri. D. Thuyết phục đại biểu.

Câu 83: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chủ thể làm chứng bị từ chối. B. chủ thể đại diện phải ẩn danh.

c. người vi phạm phải có lỗi. D. người ủy quyền được bào mật.

Câu 84: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện cất trữ. . B. Thước đo giá trị.

C. Điều tiết sàn xuất. D. Tiền tệ thế giới.

Câu 85: Công dân đủ điều kiện theo quy định cùa pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bàn cùa pháp luật về

A. bảo vệ môi trường. B. phát triển kinh tế.

c. quan hệ xã hội. D. lao động công vụ.

Câu 86: Một trong những nội dung cơ bàn của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học suốt đời. B. cấp học bồng. c. học vượt cấp. D. miễn học phí.

Câu 87: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với người sàn xuất hàng hóa là

A. san bằng lợi nhuận bình quân. B. phân hóa giàu nghèo.

C. xóa bỏ cạnh tranh. D. chia đều lãi suất định kì.

Câu 88: Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. kiến trúc thượng tầng. B. đội ngũ nhân công. c. tư liệu sàn xuất. D. cơ cấu kinh tế.

Câu 89: Tuân thú pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà

A. tập thể hạn chế. B. đạo đức chi phối. c. xă hội kì vọng. D. pháp luật cấm.

Câu 90: Theo quy định cùa pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. ủy nhiệm. B. Trực tiếp. c. Đại diện. D. Trung gian.

Câu 91: Theo quy định cúa pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. phải chịu trách nhiệm hành chính. B. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.

c. phái chuyển quyền nhân thân. D. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, công dân tụ do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Quản lí. B. Tham vấn. c. Sáng tạo. D. Điều phối.

Câu 93: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Sử dụng dịch vụ truyền thông. B. Giám sát quy hoạch đô thị.

c. Kiểm tra sản phẩm. D. Hợp lí hóa sàn xuất.

Câu 94: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dần sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? ■

A. Chiếm dụng hành lang giao thông. B. Thay đổi kiến trúc.nhà đang thuê.

c. Kinh doanh không đúng giấy phép. D. Xả thài gây ô nhiễm môi trường.

Câu 95: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bj hạ bậc lương không rõ lí do. B. Nhận quyết định điều chuyền công tác.

c. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận. D. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.

Câu 96: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đăng kí kinh doanh. B. ừy quyền bầu cừ.

c. Tiêu thụ hàng già. D. Giải cứu đồng phạm.

Câu 97: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phài chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn. B. Từ chối nhận di sản thừa kế.

c. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh. D. Tổ chức mua bán nội tạng người.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. thống kê bưu phẩm đã giao. B. đính chính thông tin cá nhân.

c. kiêm tra hóa đơn dịch vụ. D. cần chứng cứ để điều tra vụ án.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cừ tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. độc lập lựa chọn ứng cừ viên. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

c. đồng loạt sao chép phiếu bầu. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thề khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Truy tim tội phạm. B. Giam giữ nhân chứng.

c. Đầu độc tù nhân. D. Theo dõi bị can.

Câu 101: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Cọ phần hóa tài sàn doanh nghiệp. B. Thành lập auỹ bảo trợ xã hội.

c. Lăp đặt hệ thống phần mềm quản lí. D. Nộp thue đay đủ theo quy định.

Câu 102: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ỷ thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Lựa chọn dịch vụ điện hoa. B. Tiêu hủy thư không có người nhận.

c. Chia sè điện tín của khách hàng. D. Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ.

Câu 103: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do

A. chỉ định mức lãi suất bình quân. B. lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng.

c. áp đặt nguồn quỹ bão trợ xã hội. D. sử dụng nguồn ngân sách quốc gia.

Câu 104: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. thực hiện việc san bằng lợi nhuận. B. chia đều nguồn ngân sách quốc gia.

c. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. duy trì mọi phương thức sản xuat.

Câu 105: Chủ một cơ sở sán xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người từ vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Ki luật và dân sự.

C. Hình sự và ki luật. D. Hành chính và hình sự.

Câu 106: Chủ một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ băng chứng vê hành vi nhận hôi lộ cùa ông s là cán bộ chức năng nên bị ông s dọa thu hồi giây phép kinh doanh. Chị K đã sừ dụng quyền nào sau đây?

A. Tố tụng. B. Khiếu kiện. c. Tố cáo. D. Khiếu nại.

Câu 107: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bàn quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nén mẫu thiểt kế và sàn xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo cùa công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Chuyển giao kĩ thuật. B. Quyền tác giả.

c. ứng dụng công nghệ. D. Nâng cấp sản phẩm.

Câu 108: Trạm trường trạm y tế phường X là chị B bí mật mờ phòng khám tư nhân và thường xuyên sú dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Kỉ luật và hình sự.

c. Dân sự và kỉ luật.

Câu 109: Tại một điểm bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu cùa anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Đại diện. B. ửy quyền. c. Trực tiếp. D. Gián tiếp.

Câu 110: Ông D viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. óng D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

c. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Cầu 111: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chị H phái sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tố cáo ông A nên ông A trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. Ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chính sách bảo vệ người dân. B. Giao kết hợp đồng lao động.

c. Chế độ ưu tiên lao động nữ. D. Quy frinh tuyển dụng nhân sự.

Câu 112: Do bị chong là anh p không cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài nên chị M bỏ về sinh sống cùng mẹ đè là bà G. Nghe bà G xúi giục, chị M đã giấu anh p rút tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sản riêng. Chị M và bà G cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình. B. Lao động và công vụ.

C. Chiếm hữu và định đoạt. D. Tài chính và việc làm.

Câu 113: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chù nhân cùa lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sè lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thù pháp luật?

A. Anh A và chị N. B. Anh A, chị G và ông B.

c. Anh A, chị N và chị G. D. Anh A và chị G.

Câu 114: Ông s là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông s để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông s đă kí quyết định sa thài anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc cùa anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Óng s và chị Q. B. Ông s, chị A và chị Q.

c. Chị A và ông s. D. Chị A, ông s và anh B.

Cáu 115: Qua giới thiệu của anh A, bà c vay được 1 triệu đồng của ông B. Quá hạn trả nợ nhưng bà c chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà c, nhưng không trà 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà c đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thài vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

A. Bà c, chị D và ông B. B. Bà c, anh A và chị D.

c.c và ông B. D. Ông B và chị D.

Cáu 116: Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cảnh sát giao thông là anh B bò qua lồi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ gương xe ô tô cùa anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm ki luật và dân sự?

A. Anh B, anh D và chị V. B. Anh A, anh D và anh B.

c. Anh D và anh A. D. Anh B và anh D.

Câu 117: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M ycu cầu nhân viên là anh s khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ử công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh s không đông ý thà anh Q nên anh B đã đánh khiến anh s bj gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh M và anh s. B. Anh M, anh s và chị T.

c. Anh M, chị T và anh B. D. Anh s và anh B.

Câu 118: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sớ X. Vì tạm đình chi công tác của chị B sau ba lần chị nghi việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh c liên tục nhãn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thông tin chị B bị mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này đề kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B yêu cậu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đà từ chối đồng thời trì hoãn thanh toán các khoản phụ câp của chị B. Hành vi của những ai sau đây có thê vừa bị khiêu nại, vừa bị tố cáo?

A. Bà A, anh c và anh D. B. Anh D, chị B và anh c.

c. Bà A và anh D. D. Anh D và anh c.

Câu 119: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu bâu theo ý của mình, cụ M là người cao tuôi nhờ anh A bỏ giúp phiêu bâu đó vào hòm phiêu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bò phiếu bầu của cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Nhũng ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Cụ M, chị T và anh A. B. Chị N, cụ M và chị T.

c. Chị N, cụ M và anh A. D. Chị N, chị T và anh A.

Câu 120: Ông A là giám đốc, ông s là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, ông s ép chị M dừng lời và chi đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đà dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đầy dã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông A và anh Q. B. ông s và ông A.

c. Ông s, ông A và anh D. D. Ông s, anh Q và anh D.

Hết

KỲ THI TRƯNG HỌC PHÓ THÔNG QUÓC GIA NÀM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây? A. Thừa nhận giá trị hàng hỏa. B. Phương tiện cất trữ.

C. Kích thích tiêu dùng. D. Điều tiết sản xuất.

Câu 82: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. giáo dục là chủ yếu. B. đe dọa bức cung.

c. tăng thèm hình phạt. D. trấn áp bằng bạo lực.

Câu 83: Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giãi trí là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Tự thâm tra. B. Được phát triển. c. Được giám định. D. Tự phản biện.

Câu 84: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa và

A. kiến trúc thượng tầng. B. nguyên liệu sàn xuất.

c. kết cấu hạ tang. D. đối tượng sàn xuất.

Câu 85: Một trong những nội dung cơ bàn cùa quyền học tập là mọi công dân đều được

A. điều chình phương thức đào tạo. B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

c. hưởng tất cà chế độ ưu đãi. D. lựa chọn loại hình trường lớp.

Câu 86: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật đề ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là

A. tuân thủ pháp luật. B. giáo dục pháp luật.

c. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp luật.

Câu 87: Theo quy luật giá trị, việc trao đồi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. nguyên tắc ngang giá. B. chiều hướng tăng lên.

c. tỉ lệ giảm dần đều. D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 88: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua

A. thỏa thuận mua bán. B. hợp đồng lao động.

c. tài khoản tiết kiệm. D. văn bản dự thào.

Câu 89: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thòi gian lao động đặc thù. B. giá trị sử dụng.

c. thời gian lao động cá biệt. D. giá trị hàng hóa.

Câu 90: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. phài có năng lực trách nhiệm pháp lí. B. chủ động chuyển quyền nhân thân.

c. cần đề cao uy tín người làm chứng. D. công khai bày tò quan điểm cá nhân.

Câu 91: Công dân từ chối đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện

nội dung cơ bàn của

A. quá trình biến đổi khí hậu. B. chương trình xóa đói, giảm nghèo.

c. chính sách phát triển việc làm. D. pháp luật về bào vệ môi trường.

Câu 92: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Được ùy quyền. B. Trung gian. c. Bỏ phiếu kín. D. Gián tiếp.

Câu 93: Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi phiên tòa. B. Tổ chức khủng bố.

c. Sàn xuất tiền giả. D. Tham gia bạo loạn.

Câu 94: Theo quy định cùa pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi đối với

  1. người lao động có trình độ cao. B. đối tượng bị tạm giam để điều tra.

c. mọi chù thê đang giao dịch dân sự. D. cá nhân bị quản chế hành chính.

Câu 95: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

  1. Sử dụng hộp thư điện từ. B. Chuyển quyền nhân thân.

c. Bảo hành trọn gói sàn phẩm. D. Đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 96; Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật kỉ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

  1. Công khai danh tính người tố cáo. B. Đề xuất người giám hộ bị can.

c. Theo dõi việc khôi phục hiện trường. D. Tìm hiểu quy trinh tuyển dụng nhân sự.

Câu 97: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bảọ trợ người khuyết tật. B. Bào vệ Tổ quốc.

c. Hiến máu nhân đạo. D. Thay đổi quyền nhân thân.

Câu 98: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. xác minh địa chi giao hàng. B. cần phục vụ cônẹ tác điều tra.

c. sao lưu biên lai thu phí. D. thống kê bưu phâm thất lạc.

Câu 99: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. đồng loạt thay đổi phương thức sàn xuất. B. thành lập nguồn quỹ bảo trợ xã hội.

c. áp dụng mọi hình thức cạnh tranh. D. tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh.

Câu 100: Công dân vi phạm quyền được bảo đâm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý phát tán thư tín của người khác. B. Niêm yết thông tin quàng cáo.

c. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. D. Bảo mật thông tin nội bộ.

Câu 101: Công dân có thể thực hiện quyền tổ cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. B. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

c. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh. D. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cữ khi

A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. B. theo dõi kết quả bầu cử.

c. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 103: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Kiểm soát ngần sách quốc gia. B. Trợ giá cho vùng khó khăn.

c. Bảo vệ quốc phòng, an ninh. D. Đồng loạt nâng cấp sàn phầm.

Câu 104: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự chối nhận tài sản thừa kế. B. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.

c. Tổ chức hội nghị khách hàng. D. Hủy bỏ giao dịch dân sự.

Câu 105: Một tháng sau thời gian nghỉ thai sản, nhân viên phòng nhân sự là chị A bị giám đốc công ty là ông M kí quyết định điều chuyển chị sang bộ phận pha chế hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Ông M đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Thu hút nguồn von nước ngoài. B. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

c. Giao kết hợp đồng lao động. D. Chia đều lợi nhuận bình quân.

Câu 106: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quà về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lờ làm thiệt hại hoa màu cùa một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và ki luật. B. Kỉ luật và hành chính.

c. Dân sự và hình sự. D. Hành chính và dân sự.

Câu 107: Bà N viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống ma túy cho người dân. Bà N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

c. Sử dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 108: Anh s tự ý cho chị K sử dụng ngôi nhà mà hai vợ chồng anh được thừa kể để chị K làm văn phòng đại diện. Bức xúc, vợ anh s là chị M giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa gia đình để mở cửa hàng kinh doanh. Anh s và chị M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Lao động và công vụ. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Thương mại và đầu tư. D. Sản xuất và kinh doanh.

Câu 109: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biết việc mình chiếm đoạt tiền hồ ơợ đổi với các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xã X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B

và đê nghị chị giữ kín việc này. Vì chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ

phận khác. Chị B có thê sừ dụng quyền nào sau đây?

A. Thẩm định. B. Khiếu nại. c. Khởi tố. D. Tổ cáo.

Câu 110: Chủ một nhà hàng là anh s nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của chị A và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đã được kiểm định. Do sử dụng một nửa số tiền này cá độ bóng đá nên anh s đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị A để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh s đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Kỉ luật và dân sự.

c. Hành chính và ki luật. D. Ki luật và hình sự.

Câu 111: Trong ngày bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh D phải điều trị bệnh dạ dày tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã viết và bỏ giúp phiếu bầu của anh D vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Đại diện. B. Giàn tiếp. c. Trực tiếp. D. ủy quyền.

Câu 112: Công ty M trang bị dây chuyền đóng gói sàn phẩm tự động để nâng cao năng suất lao động. Công ty M đã vận dụng quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?

A. Đăng kí nhăn hiệu độc quyền. B. Phòng, chống biến đồi khí hậu.

c. Phân bổ ngàn sách quốc gia. D. Hợp lí hóa sản xuất.

Câu 113: Ông B là giám đốc, ông M là phó giám đốc, chị K và anh D là nhân viên, anh c là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị K nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông B yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị K vẫn kiên quyết trinh bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông M ép chị K dừng lời và chi đạo anh c đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh D đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông B và ông M. B. Ông M, ông B và anh C.

c. Ông M và anh c. D. Ông M, anh D và anh c.

Câu 114: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà c, chù một tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyên là chị s. Biết chuyện, bà c đã ép buộc

con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chj s. Những ai sau đây đồng

thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A.c và ông A. B. Ông A, bà c và chị D.

c. Ông A và chị s. D. Ông A, bà c và chị s.

Câu 115: Chị A kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Đổ mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chi A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bàn xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thi giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trường công an phường là ông D đã lập biên bàn xử phạt chị A về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

A. Ông Q và chị A. B. Ông D, ông Q và chị H.

c. Ông D và ông Q. D. Óng D, ông Q và chị A.

Câu 116: Chị p là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rể cùa chị p cùng công tác tại sờ Y. Anh M phát hiện anh D sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biết chuyện, chị p cùng chị V tạo lập chứng từ giả để vu khống anh M biển thủ công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M; đồng thời, chị V đã trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị p, chị V và anh D. B. Chị p và anh D.

c. Chị p, chị V và anh M. D. Chị p và chị V.

Câu 117: Giám đốc một công ty quàng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giữ khách hàng là anh c tại nhà kho do anh c có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh c là chị H phát hiện anh bị giam ờ công ty này nên nhờ anh Q đen giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thả anh c nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể cùa công dân?

A. Anh A và anh D. B. Anh A, anh D và chị H.

c. Anh D và anh Q. D. Anh A, anh D và anh Q.

Câu 118: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thi có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M đông ý viêt phiêu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu của cự theo ý cùa chị, anh B đã yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu bầu cùa cụ Q vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tấc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị M, chị T và cụ Q. B. Anh B và chị T.

c. Chị M và anh B. D. Chị M, anh B và cụ Q.

Câu 119: Ong A phê binh hàng xóm là ông B thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đên mâu thuần giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vượt đèn đỏ còn lớn tiếng mãng chửi cành sát giao thông là anh s, con trai ông B là anh c, đồng nghiệp của anh s, đã lập biên bàn xử phạt ông A theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ông B và anh c. B. Ông B và anh s.

c. Ông B và ông A. D. ông A và anh c.

Câu 120: Ông c là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V, anh s và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ông c phân công anh V phụ giúp anh s cùng đảm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không được sử dụng thiết bị bào hộ đạt chuẩn như anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải nằm viện điêu trị nên bị ông c kí quyết định sa thải. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 triệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông C, anh Q và anh M. B?Ong C và anh Q.

c. Anh Q và anh M. D. Ông c và anh M.

HÉT

KỲ THI TRUNG HỌC PHÓ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm hài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sỉnh:

Số báo danh:

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sừ dụng lao động và

A. chính quyền sở tại. B. người lao động.

c. cơ quan dân cừ. D. văn phòng tư pháp.

Câu 82: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hóa

A. giảm xuống. B. được mờ rộng. c. tăng lên. D. luôn bình ổn.

Câu 83: Khiếu nại là quyền cùa công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi cỏ căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm

A. nguồn quỹ phúc lợi. B. ngân sách quốc gia.

c. lợi ích hợp pháp của mình. D. tài sàn thừa kế của người khác.

Câu 84: Cá nhân tự do đưa ra những cài tiến kĩ thuật đề nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm ưa. B. Sáng tạo. c. Phán quyết. D. Phản biện.

Câu 85: Khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Xử lí thông tin. B. Phương tiện cất trữ.

c. Điều tiết lưu thông. D. Thước đo giá trị.

Câu 86: Chù tiương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một ưong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển

A. loại hình dịch vụ y tế. B. các lĩnh vực xã hội.

c. các hình thức bảo hiểm. D. loại hình dịch vụ kinh tế.

Câu 87: Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kiến trúc thượng tầng. B. cơ cấu kiọh tế.

c. đội ngũ nhân công. D. kết cấu hạ tầng.

Câu 88: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần chù động đăng kí nhàn khầu. B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

c. phải khai báo tạm trú, tạm vắng. D. cần bảo mật lí lịch cá nhân.

Câu 89: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chù yếu là

A. trừng trị. B. trấn áp. c. giáo dục. D. đe dọa.

Câu 90: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Được phát triền. B. Tự phản biện. c. Tích cực thẩm tra. D. Chủ động tư vấn.

Câu 91: Sừ dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sừ dụng đúng các quyền cùa mình, làm nhữĩìg gì mà pháp luật

A. chưa cho phép. B. cho phép làm. c. tuyệt đối cấm. D. đã bãi bò.

Câu 92: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là A. kích thích lực lượng sàn xuất phát triển. B. đẩy mạnh quá trình đầu cơ tích trữ.

c. gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo. D. thúc đẩy hiện tưựng khủng hoàng kinh tế.

Câu 93: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bão đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. kiểm tra chất lượng đường truyền. B. tự ý thay đối nội dung điện tín của khách hàng,

c. niêm yết công khai giá cước viễn thông. D. thay đổi phương tiện vận chuyển.

Câu 98: Công dàn đù nàng lực theo quy định cùa pháp luật phài chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xác minh lí lịch cá nhân. B. Bắt người phạm tội quà tang.

c. Công khai danh tính người tố cáo. D. Từ chối nhận di sàn thừa ke.

Câu 99: Nội dung quyền được phát triển không thề hiện ờ việc công dân

A. tham gia hoạt động văn hóa. B. được chăm sóc sức khỏe.

c. được cung cấp thông tin. D. tự do kinh doanh ngoại tệ.

Câu 100: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng. B. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin già.

c. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô. D. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.

Câu 101: Quyền bình đẳng cùa công dân trong lao động không thể hiện ờ nội dung nào sau đây?

A. Quyết định lợi nhuận thường niên. B. Tự do tìm kiếm việc làm.

c. Giao kết hợp đồng lao động. D. Thực hiện quyền lao động.

Câu 102: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tồ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tăc bầu cừ trực tiếp khi

A. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cừ.

c. bảo mật nội dung viết vào phiếu bầu. D. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

Câu 103: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải- thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tổ chức hội nghị khách hàng. B. Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c. ửng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.

Câu 104: Theo quy định cùa pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người

A. đang thực hiện hành vi phạm tội. B. đã chứng thực di chúc thừa kế.

c. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng. D. đã tham gia giải cứu nạn nhân.

Câu 105: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và dân sự.

c. Hình sự và ki luật. D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 106: Anh A viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

c. Thi hành pháp luật. D. Tuân thù pháp luật.

Câu 107: Lãnh đạo thành phố X đã chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhàm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triền ờ nội dung nào sau đây?

A. Sừ dụng nguồn quỹ bão trợ xã hội. B. Chủ động xừ lí công tác truyền thông.

c. Có mức sống đầy đủ về vật chất. D. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

Câu 108: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thài chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Thanh toán bào hiểm nhân thọ. B. Giao kết hợp đồng lao động.

c. Nâng cao năng lực quản lí. D. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

Cầu 109: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phái điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đâ vi phạm nguyên tắc bầu cừ nào sau đây?

A. Trung gian. B. Bỏ phiếu kín. c. Đại diện. D. Được ủy quyền.

Câu 110: Chị A giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đè sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhàn và gia đình. B. Tài chính và thương mại.

  1. Sản xuất và kinh doanh. D. Hợp tác và đầu tư.

Câu 111: Cán bộ sờ X là chị K. bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trinh xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 ti đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật. B. Hành chính và kì luật.

c. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và dân sự.

Câu 112: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường dây sàn xuất xăng trái phép, giám dốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Thẩm định. B. Truy tố. C. Tố cáo. D. Khiếu nại.

Câu 113: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biêu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trinh bày quan điểm của mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chi đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A. Bà A và chị H. B. Bà T, chị H và anh B.

c. Bà A và bà T. D. Bà T, bà A và anh B.

Câu 114: Ong B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đông, anh A đã làm đơn tô cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đã ném chất thải vào nhà riêng cùa ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

A. Ông B và ông D. B. Ông B và chị s.

c. Ông B, chị s và anh A. D. Ông B, chị s và ông D.

Câu 115: Anh M và anh Q cùng nộp hô sơ đăng kí kinh doanh. Biết hô sơ cùa minh chưa đủ điều kiện theo quy định, anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c ^iúp đỡ. Ông c đã chì đạo nhân viên dưới quyên là chị s làm giả một sô giây tờ đê hoàn thiện hồ sơ rồi câp phép kinh doanh cho anh M. Thấy anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh M, ông c và chị s. B. Anh M, ông c, chị s và anh Q.

c. Ong c, chị s và anh Q. D. Anh M, ông c và anh Q.

Câu 116: Tại cuộc họp tô dân phô X, vi bà p tố cáo việc ông s nhập khâu trái phép tôm càng đỏ nên ông s đã đánh bà p bị ngất xiu. Thây vậy, chủ tọa là ông c đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá đông thời là người duy nhât có xe ô tô, đưa bà p đi câp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đẫ từ chối đề nghị của ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A. Anh B, bà p và ông c. B. Ông s, ông c và bà p.

c. Bà p và ông c. D. Ông s và anh B.

Câu 117: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính của minh nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trường công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bò đói đến ngất xiu tại trụ sờ công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?

A. Chị s và ông V. B. Ông V và ông Q.

c. Anh c, anh A và ông Q. D. Chị s, ông V và ông Q.

Câu 118: Óng c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh s biết việc mình sử dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê để trục lợi, ông c chi đạo chị N tạo bằng chứng già vu khống anh s làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị N đã vu khống mình nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư cùa chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoán phụ cấp cùa anh s. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông c, chị N và anh M. B. Chị N, anh M và anh s.

c. Ông c và chị N. D. Anh s và anh M.

Câu 119: Tại một điềm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q là người cao tuồi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu cùa cụ Q thay mình. Tranh thù cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cừ bò phiếu kín?

A. Chị B, cụ Q và chị H. B. Chị B, cụ ọ và anh D.

  1. Chị B, anh D và chị H. D. Cụ Q, chị H và anh D.

Câu 120: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi đạo nhân viên bào vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tim kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bò đói tại nhà kho cùa siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể cùa công dân?

A. Anh D và ông B. B. Ông M và anh D.

  1. Ông M và ông B. D. Ông M, anh D và ông B.

hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỎC GIA NÀM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XẢ HỘI
Môn thi thành phần: GIẢO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, để giải quyết vấn đề việc làm cho người dân thi các cơ sờ kinh doanh

A. phài xóa bỏ các loại hình cạnh tranh. B. cần thúc đẩy hiện tượng lạm phát.

C. phải duy trì sự phân hóa giàu nghèo. D. cần tạo ra nhiều việc làm mới.

Câu 82: Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Được phát triển. B. Tự phán quyết. c. Đối thoại. D. Kiểm tra.

Câu 83: Trách nhiệm pháp li được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. hành vi trái pháp luật. B. mọi quan hệ dân sự.

c. kê khai tài sản thế chấp. D. chuyển quyền nhân thân.

Câu 84: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường thường cao hơn giá trị

A. sử dụng. B. tiêu dùng. c. hàng hóa. D. đặc trưng.

Câu 85: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây?

A. Kiểm soát thông tin. B. Điều tiết sản xuất.

c. Kích thích tiêu dùng. D. Thước đo giá trị.

Câu 86: Quá trình sàn xuất cùa cài vật chất là sự kết hợp của sức lao động, tư liệu lao động và

A. hệ thống bình chứa. B. kết cấu hạ tầng.

c. đối tượng lao động. D. công cụ sản xuất.

Câu 87: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sàn phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Tham vấn. B. Sáng tạo. c. Thẩm định. D. Thanh ưa.

Câu 88: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quỳết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm lợi ích hợp pháp cùa mình là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Khiếu nại. B. Tố cáo. c. Thẩm tra. D. Giám sát.

Cầu 89: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. đủ điều kiện chuyển quyền kinh doanh. B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

c. đủ tài sản thế chấp ngân hàng. D. phải có khả năng tài chính bền vững.

Câu 90: Quyền bình đăng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua

A. văn bản dự thảo. B. dịch vụ truyền thông.

c. hợp đồng lao động. D. thỏa thuận mua bán.

Câu 91: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. giáo dục pháp luật. B. thi hành pháp luật.

c. tư vấn pháp luật. D. sừ dụng pháp luật.

Câu 92: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là làm cho năng suất lao động

A. giảm đồng loạt. B. ổn định. c. hạ thấp dần. D. tăng lên.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cừ tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. độc lập lựa chọn ứng cử viên. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

c, tự ý bò phiếu thay người khác. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 94: Cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. To cáo. B. Quàn trị truyền thông.

c. Khiêu nại. D. Được phát triển.

Câu 95: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại ưong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hôi đất ở chưa thỏa đáng. B. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

c. Phát hiện đường dây khai thác gỗ lậu. D. Phát hiện người sử dụng ma túy.

Câu 96: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. quàng cáo dịch vụ viễn thông. B. sử dụng hình thức chuyển phát nhanh.

c. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm. D. tự ý bóc mở thư tín cùa khách hàng.

Câu 97: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đăng kí hồ sơ đấu thầu. B. Thay đổi địa bàn cư trú.

c. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 98: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác. B. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu.

C. Công khai hộp thư điện tử của bản thân. D. Đồ xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông.

Câu 99: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi nội dung di chúc. B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

c. Thu hồi giấy phép kinh doanh. D. ủy quyền giao nhận hàng hóa.

Câu 100: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Mua bán người qua biên giới. B. Tổ chức hoạt động khủng bố.

c. Chiếm dụng hành lang giao thông. D. Sản xuất vũ khí quân dụng.

Câu 101: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Phát hành cổ phiếu. B. Tư vấn chuyên gia.

c. Thanh lí tài sản. D. Bảo vệ môi trường.

Câu 102: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thề khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Điều tra vụ án. B. Theo dõi nghi phạm.

c. Cướp giật tài sản. D. Thu thập vật chứng.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi

A. ấn định thời gian nộp thuế. B. chia đều ngân sách nội bộ.

c. tham gia bảo hiếm nhân thọ. D. tự do lựa chọn việc làm.

Câu 104: Công dân đù năng lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đề xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. B. Tuyên truyền công tác xã hội.

C. Xâm phạm bí mật đời tư người khác. D. Chù động thay đổi nơi cư trú.

Câu 105: Vợ anh A là chị B giàu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đê kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Lao động và công vụ. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Hợp tác và đầu tư. D. Sản xuất và kinh doanh.

Câu 106: Giám đôc một công ty hóa chất là ông A chì đạo nhân viên xả chất thài độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thề thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại. B. Khiếu kiện. c. Tố tụng. D. Tố cáo.

Câu 107: Chị M viêt bải chia sè kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

c. Tuân thù pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 108: Lãnh đạo thành phố Y đã chi đạo lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí giao thông để phục vụ người dân. Lãnh đạo thành phố Y đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ờ nội dung nào sau đây?

A. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở. B. Bào trợ hoạt động truyền thông.

c. Thay đổi kiến trúc thượng tầng. D. Được cung cấp thông tin.

Câu 109: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cắp, do tuổi đã cao, cụ Q nhờ anh D và

được anh D đồng ý viết hộ phiếu bàu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự tay bỏ phiếu bầu đỏ vào hòm phiếu.

Cụ Q đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Bỏ phiếu kín. B. Gián tiếp. c. Được ủy quyền. D. Đại diện.

Câu 110: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng cùa cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí cùa mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sàn xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp. B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

c. Giao két hợp đồng lao động. D. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

Câu 111: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Hình sự và kì luật.

C. Hành chính và dân sự. D. Dân sự và ki luật.

Câu 112: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông A được hường chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Dần sự và hành chính.

c. Ki luật và dân sự. D. Hình sự và ki luật.

Câu 113: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị K viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ A là người cao tuổi nhờ anh M bò giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh M lại nhờ chị C và được chị c đồng ý bò phiếu bầu của cụ A thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị C đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ A theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bò phiếu kin?

A. Chị K, anh M và chị C. B. Cụ A, chị K và anh M.

c. Cụ A, chị C và anh M. D. Cụ A, chị K và chị C.

Câu 114: Ông B là giám đốc, chị A là trưởng phòng tài chính và anh s là nhân viên cùng công tác tại

sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chỉ đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh s chiêm

đoạt tiền của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh s. Bức xúc, vợ anh s là chị M, chù một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm ki luật?

A. Chị A, ông B và chị M. B. Chị A, ông B và anh s.

c. Chị A và ông B. D. Ông B và anh s.

Câu 115: Phát hiện cán bộ xã X là ông s đã làm già giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa cùa xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức nàng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông s là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

A. Ông D, anh N và anh V B. ông D, anh V và bà B.

c. Anh V, anh N và bà B. D. Ông D, ông s và anh V.

Câu 116: Ông A và ông B cùng nộp hồ sơ đàng kí kinh doanh. Biết hồ sơ cùa mình chưa đù điều kiện

theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được

ông D cấp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông A và ông B. B. Ông A và ông D.

c. Ông A, ông D và chị T. D. ông D, chị T và ông B.

Câu 117: Ông c là giám đốc, ông D là phó giám đốc, chị p và anh A là nhân viên, anh M là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị p nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông c yêu cầu dừng phát biêu. Mặc dù vậy, chị p vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, ông D ép chị p dừng lời và chi đạo anh M đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh A đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Òng D, ông c và anh M. B. Ông c và ông D.

c. Ông D, anh A và anh M. D. Ông D và anh M.

Cậu 118: Ông Q là giám đốc, chị p là kế toán và anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh A biêt việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê đê trục lợi, ông Q chỉ đạo chị p tạo bàng chứng già vu không anh Ạ làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị p đã vu không mình nên anh A nhờ anh D viết bài công khai bí mật đời tư của chị p trên mạng xã hội. Bức xúc, chj p đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh A. Hành vi cùa những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông Q và chị p. B. ông Q và anh D.

c. Ong Q, chị p và anh A. D. ông Q, chị p và anh D.

Câu 119: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông A đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh M bắt giữ cháu. Sau một ngày tim kiếm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ong A và ông D. B. ông A và anh M.

c. Anh M và ông D. D. Ông A, anh M và ông D.

Câu 120: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng bị anh c vô tình để lộ thông tin khiên anh A biết ông Q là người tô cáo mình. Sau khi bị ông p, giám đôc cơ quan, kí quyêt định buộc thôi việc, anh A rủ anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Anh B và anh c. B. Anh A, anh B và anh c.

c. Ông p, anh c và anh B. D. Anh A và anh B.

Hết

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thl: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát để

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Cá nhân tự do đưa ra những cài tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?

A, Phản biện. B. Sáng tạo. c. Phán quyết. D. Thấm tra.

Câu 82: Sử dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A. cho phép làm. B. tuyệt đối cấm. c. chưa cho phép. D. đả bãi bò.

Câu 83: Trong quá trình sàn xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kiến trúc thưựng tầng. B. cơ cấu kinh tế.

c. kết cấu hạ tang. D. đội ngũ nhân công.

Câu 84: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm

A. lợi ích hợp pháp của minh. B. nguồn quỹ phúc lợi.

c. ngân sách quốc gia. D. tài sản thừa kế cùa người khác.

Câu 85: Theo quỵ định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tác chù yếu là

A. trấn áp. B. đe dọa. c. trừng trị. D. giáo dục.

Câu 86: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là A. gia tăng tốc độ phân hỏa giàu nghèo. B. thúc đẩy hiện tượng khủng hoảng kinh tế.

C. kích thích lực lượng sản xuất phát triển. D. đẩy mạnh quá trình đầu cơ tích trữ.

Câu 87: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hỏa

A. giảm xuống. B. tăng lên. c. được mở rộng. D. luôn bình ổn.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sừ dụng lao động và

A. văn phòng tư pháp. B. chính quyền sở tại.

C. người lao động. D. cơ quan dân cử.

Câu 89: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần chù động đăng kí nhân khẩu. B. cần bảo mật lí lịch cá nhân.

c. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. D. phải khai báo tạm trú, tạm vắng.

Câu 90: Chù trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một trong nhừng nội dung cơ bản cùa pháp luật về phát triển

A. các hình thức bảo hiểm. B. loại hình dịch vụ kinh tế.

C. các lĩnh vực xâ hội. D. toại hình dịch vụ y tế.

Câu 91: Khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa, tiền tệ đà thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Xử lí thông tin. B. Phương tiện cất trữ.

c. Điều tiết lưu thông. D. Thước đo giá trị.

Câu 92: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dàn?

A. Tự phàn biện. B. Chù động tư vấn. c. Được phát triển. D. Tích cực thẩm tra.

Câu 93: Công dân đù năng lực theo quy định của pháp luật phài chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bắt người phạm tội quả tang. B. Công khai danh tính người tố cáo.

c. Xác minh lí lịch cá nhân. D. Từ chối nhận di sản thừa kế.

Câu 94: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. tự ý thay đổi nội dung điện tín của khách hàng. B. niêm yết công khai giá cước viễn thông.

c. kiểm tra chất lượng đường truyền. D. thay đổi phương tiện vận chuyển.

Câu 95: Cônẹ dân có thể thực hiện quyền tố cáo ưong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô. B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng,

c. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương. D. Phát hiện đường dây sàn xuất vacxin giả.

Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tổ chức hội nghị khách hàng. B. Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c. Tham gia bảo hiếm nhân thọ. D. ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Câu 97: Công dân tuân thù pháp luật khi từ chối

A. sử dụng vũ khí trái phép. B. bảo vệ an ninh quốc gia.

c. thực hiện nghĩa vụ bầu cử. D. nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bất người

A. đã tham gia giải cứu nạn nhân. B. đang thực hiện hành vi phạm tội.

c. đã chứng thực di chúc thừa kế. D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.

Câu 99: Công dân vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Công khai lịch trình chuyển phát. B. Thông báo giá cước dịch vụ viển thông.

c. Tự ý thu giữ thư tín của người khác. D. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.

Câu 100: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây? A. Lựa chọn các nhà đầu tư. B. Mở rộng thị trường xuât khâu hàng hóa.

c. Thanh lí tài sàn nội bộ. D. Kinh doanh đúng mặt hàng được câp phép.

Câu 101: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ trực tiếp khi

A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. bảo mật nội dung viết vào phiếu bầu.

c. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu. D. độc lập lựa chọn ứng cừ viên.

Câu 102: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động không thể hiện ờ nội dung nào sau đây?

A. Tự do tìm kiếm việc làm. B. Thực hiện quyền lao động.

c. Giao kết hợp đồng lao động. D. Quyết định lợi nhuận thường niên.

Câu 103: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân

A. tự do kinh doanh ngoại tệ. B. được chăm sóc sức khỏe.

c. tham gia hoạt động vãn hóa. D. được cung cấp thông tin.

Câu 104: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bí mật giài cứu con tin. B. Đồng loạt khiếu nại tập thể.

c. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục. D. Truy tìm chứng cứ vụ án.

Câu 105: Lành đạo thành phố X đẫ chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biền theo công nghệ hiện đại nhăm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điêu kiện đê người dân hưởng quyền được phát triển ờ nội dung nào sau đây?

A. Chủ động xử lí công tác truyền thông. B. Có mức sóng đầy đù vê vật chất.

c. Sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội. D. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

Câu 106: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường dây sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chj A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A cỏ thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại. B. Tổ cáo. C. Thẩm định. D. Truy tố.

Câu 107: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thải chị. Ông Q đã vi phạm quyền bình đăng trong lao động ở nội dung nào sau đày?

A. Giao kết hợp đồng lao động. B. Nâng cao năng lực quản lí.

c. Thay đổi quy trình tuyển dụng. D. Thanh toán bảo hiểm nhân thọ.

Câu 108: Anh A viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

c. Ap dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 109: Cán bộ sở X là chị K. bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trinh xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 ti đồng. Chị K đà phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đày?

A. Hành chính và kì luật. B. Hình sự và hành chính.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và ki luật.

Câu 110: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thưcmg cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K. theo ý của anh và bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Đại diện. B. Bỏ phiếu kín. c. Trung gian. D. Được ùy quyền.

Câu 111: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm già hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Ki luật và dân sự. B. Hành chính và dân sự.

c. Hình sự và ki luật. D. Hình sự và dân sự.

Câu 112: Chị A giấu chồng thế chấp ngôi nhà cùa hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền bình đăng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình. B. Sản xuất và kinh doanh.

C. Hợp tác và đầu tư. D. Tài chính và thương mại.

Câu 113: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dàn các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q là người cao tuổi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu cùa cụ Q thay mình. Tranh thù cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tẳc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị B, cụ Q và anh D. B. Chị B, anh D và chị H.

C. Chị B, cụ Q và chị H. D. Cụ Q, chị H và anh D.

Câu 114: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bà T, chị H và anh B. B. Bà A và bà T.

C. Bà T, bà A và anh B. D. Bà A và chị H.

Câu 115: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi đạo nhân viên bão vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh D và ông B. B. Ông M, anh D và ông B.

C. Ông M và ông B. D. Ông M và anh D.

Câu 116: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vỉ bà p tố cáo việc ông s nhập khẩu ữái phép tôm càng đò nên ông s đã đánh bà p bị ngất xiu. Thấy vậy, chủ tọa là ông c đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá đồng thời là người duy nhất cỏ xe ô tô, đưa bà p đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã từ chối đề nghị của ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A. Ông s và anh B. B. Anh B, bà p và ông c.

c. Ông s, ông c và bà p. D. Bà p và ông c.

Câu 117: Anh M và anh Q cùng nộp hồ sơ đàng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đù điều kiện theo quy định, anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c giúp đờ. Ông c đã chi đạo nhân viên dưới quyền là chị s làm già một số giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ roi cấp phép kinh doanh cho anh M. Thấy anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đù điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh M, ông c, chị s và anh Q. B. òng c, chị s và anh Q.

c. Anh M, ông c và anh Q. D. Anh M, ông c và chị s.

Câu 118: Ông B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X.

Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tì

đồng, anh A đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tổ cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đã ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và ki luật?

A. Ông B, chị s và anh A. B. Ông B, chị s và ông D.

c. Ông B và chị s. D. Ông B và ông D.

Câu 119: Ông c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh s biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, óng c chỉ đạo chị N tạo bằng chứng giả vu khống anh s làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị N đã vu khổng mình nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư cùa chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh s. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị N, anh M và anh s. B. Ông c và chị N.

c. Anh s và anh M. D. Ông c, chị N và anh M.

Câu 120: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính của mình nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đến ngất xỉu tại trụ sở công an phường nên đâ yêu cầu ông Q phải thà anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?

A. Anh c, anh A và ông Q. B. Ông V và ông Q.

c. Chj s, ông V và ông Q. D. Chị s và ông V.

HÉT

KỲ THI TRUNG HỌC PHỎ THÔNG QUÓC GIA NÁM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tền thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với sản xuất và luru thông hàng hóa là làm cho năng suất lao động

A. ổn định. B. giảm đồng loạt. c. tăng lên. D. hạ thấp dần.

Câu 82: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. hành vi trái pháp luật. B. kê khai tài sàn thế chấp.

c. chuyển quyền nhân thân. D. mọi quan hệ dân sự.

Câu 83: Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?

A. Đối thoại. B. Kiểm tra. c. Tự phán quyết. D. Được phát triển.

Câu 84: Trong sàn xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhò hơn cầu thỉ giá cả thị trường thường cao hơn giá trị

A. tiêu dùng. B. hàng hóa. c. sừ dụng. D. đặc trưng.

Câu 85: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào

sau đây của công dân?

A. Thanh tra. B. Thẩm định. c. Tham vấn. D. Sáng tạo.

Câu 86: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất. B. Kiểm soát thông tin.

c. Kích thích tiêu dùng. D. Thước đo giá trị.

Câu 87: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm nhừng gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. tư vấn pháp luật. B. giáo dục pháp luật.

c. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật.

Câu 88: Quá trình sản xuất của cài vật chất là sự kết hợp cùa sức lao động, tư liệu lao động và

A. kết cấu hạ tầng. B. hệ thống binh chứa.

c. đối tượng lao động. D. công cụ sản xuất.

Câu 89: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. đù điều kiện chuyển quyền kinh doanh. B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

c. phải có khả năng tài chính bền vững. D. đù tài sản thế chấp ngân hàng.

Câu 90: Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua

A. thỏa thuận mua bán. B. dịch vụ truyền thông.

c. hợp đồng lao động. D. văn bản dự thảo.

Câu 91: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho răng quyết định đó xâm phạm lợi ích hựp pháp của mình là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Khiếu nại. B. Giám sát. c. Tố cáo. D. Thẩm tra.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, để giải quyết vấn đề việc làm cho người dần thì các cơ sờ kinh doanh

A. cần tạo ra nhiều việc làm mới. B. phải xóa bò các loại hình cạnh tranh.

c. cần thúc đẩy hiện tượng lạm phát. D. phải duy trì sự phân hóa giàu nghèo.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cừ tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. độc lập lựa chọn ứng cừ viên. B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

c. tự ý bỏ phiếu thay người khác. D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cừ.

Câu 94: Cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quản trị truyền thông. B. Được phát triển.

c. Tố cáo. D. Khiếu nại.

Câu 95: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. quảng cáo dịch vụ viễn thông. B. tự ý bóc mở thư tín của khách hàng.

c. sừ dụng hình thức chuyển phát nhanh. D. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi

A. ấn định thời gian nộp thuế. B. tham gia bảo hiểm nhân thọ.

c. chia đều ngân sách nội bộ. D. tự do lựa chọn việc làm.

Câu 97: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức hoạt động khùng bố. B. Sàn xuất vũ khí quân dụng.

c. Chiếm dụng hành lang giao thông. D. Mua bán người qua biên giới.

Câu 98: Công dân có thể thực hiện quyền khiéu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện đường dây khai thác gỗ lậu. B. Phát hiện người sử dụng ma túy.

c. BỊ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. D. Bị thu hồi đất ở chưa thỏa đáng.

Câu 99: Người có thấm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. ủy quyền giao nhận hàng hóa. B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

c. Thu hồi giấy phép kinh doanh. D. Thay đổi nội dung di chúc.

Câu 100: Công dân vi phạm quyền được bào đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu. B. Công khai hộp thư điện tử của bản thân.

c. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác. D. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông.

Câu 101: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi nghi phạm. B. Thụ thập vật chứng.

c. Cướp giật tài sản. D. Điều tra vụ án.

Câu 102: Công dân đù năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chủ động thay đổi nơi cư trú. B. Xâm phạm bí mật đời tư người khác.

c. Đề xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. D. Tuyên truyền công tác xã hội.

Câu 103: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Phát hành cổ phiếu. B. Bảo vệ môi trường.

c. Thanh lí tài sản. D. Tư vấn chuyên gia.

Câu 104: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. B. Thay đổi địa bàn cư trú.

c. Đăng kí hồ sơ đấu thầu. D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 105: Giám đốc một công ty hỏa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thải độc hại chưa qua xừ lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bào vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuôi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu kiện. B. Tố cáo. c. Khiếu nại. D. Tố tụng.

Câu 106: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do tuổi đã cao, cụ Q nhờ anh D và được anh D đồng ý viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự tay bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Cụ Q đẵ vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Đại diện. c. Được ủy quyền. D. Bỏ phiếu kín.

Câu 107: Lãnh đạo thành phố Y đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí giao thông để phục vụ người dân. Lãnh đạo thành phố Y đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triền ờ nội dung nào sau đây?

A. Được cung cấp thông tin. B. Bảo trợ hoạt động truyền thông.

c. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở. D. Thay đổi kiến trúc thượng tầng.

Câu 108: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng cùa cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ ượ lí của mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sàn xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Giao kết hợp đồng lao động. B. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp.

c. Bảo vệ lợi ích khách hàng. D. Sử dụng dịch vụ bào hiểm.

Câu 109: Chị M viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Sừ dụng pháp luật.

c. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 110: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Dân sự và ki luật. B. Hình sự và ki luật.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và dân sự.

Câu 111: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đăng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Sản xuất và kinh doanh. B. Hợp tác và đầu tư.

c. Hôn nhân và gia đình. D. Lao động và công vụ.

Câu 112: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Ki luật và dân sự. B. Hình sự và ki luật.

c. Hình sự và dân sự. D. Dân sự và hành chính.

Câu 113: Ông c là giám đốc, ông D là phó giám đốc, chị p và ạnh A là nhân viên, anh M là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị p nêu ý kiên trái chiều nên đã bị ông c yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị p vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Thấy vậy, ông D ép chị p dừng lời và chỉ đạo anh M đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh A đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyên tự do ngôn luận của công dân?

A. ộng D và anh M. B. Ông D, ông C và anh M.

c. Ông c và ông D. D. Ông D, anh A và anh M.

Câu 114: Ông Q là giám đốc, chị p là kể toán và anh A là nhân viên cùng công tác tại sờ X. Lo sợ anh A biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, ông Q chi đạo chị p tạo băng chứng giả vu khống anh A làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị P đã vu khống mình nên anh A nhờ anh D viết bài công khai bí mật đời tư của chị p trên mạng xã hội. Bức xúc, chị p đã trì hoãn việc thanh toán các khoàn phụ cấp cùa anh A. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông Q, chị p và anh A. B. Ông Q, chị p và anh D.

c. Ông Q và anh D. D. Óng Q và chị p.

Câu 115: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị K viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ A là người cao tuổi nhờ anh M bò giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh M lại nhờ chị c và được chị c đồng ý bò phiếu bầu cùa cụ A thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị c đã tự ý sửa phiếu bầu cùa cụ A theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiêu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị K, anh M và chị c. B. Cụ A, chị K và anh M.

c. Cụ A, chị K và chị c. D. Cụ A, chị c và anh M.

Càu 116: Phát hiện cán bộ xã X là ông s đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tổ cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cảo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông s là bà B đưa 50 triệu đồng nhàm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

A. Ông D, anh V và bà B. B. ông D, ông s và anh V.

c. Ông D, anh N và anh V. D. Anh V, anh N và bà B.

Câu 117: Ông B là giám đốc, chị A là trưởng phòng tài chính và anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chi đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh s chiếm đoạt tiền của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh s. Bức xúc, vợ anh s là chị M, chù một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm ki luật?

A. Ông B và anh s. B. Chị A, ông B và chị M.

c. Chị A, ông B và anh s. D. Chị A và ông B.

Câu 118: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng bị anh C vô tình đê lộ thông tin khiển anh A biết ông Q là người tổ cáo mình. Sau khi bị ông p, giám đốc cơ quan, kí quyêt định buộc thôi việc, anh A rù anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chân thương. Những ai sau đây đông thời phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Anh A, anh B và anh C. B. Anh A và anh B.

C. Ông p, anh C và anh B. D. Anh B và anh C.

Câu 119: Ông A và ông B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ cùa mình chưa đủ điều kiện

theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đông và được

ông D cấp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. ộng D, chị T và ông B. B. Ông A và ông B.

c. Ông A và ông D. D. ông A, ông D và chị T.

Câu 120: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi minh làm quản lí, nên ông A đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh M bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bò đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ong A và ông D. B. Ong A và anh M.

c. Ông A, anh M và ông D. D. Anh M và ông D.

hết

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đê

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Tuân thù pháp luật là việc các cá nhân, tồ chức không làm những điều mà

A. xã hội kì vọng. B. pháp luật cấm. c. tập thể hạn chế. D. đạo đức chi phối.

Câu 82: Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. tư liệu sàn xuất. B. kiến trúc thượng tầng. c. đội ngũ nhân công. D. cơ cấu kinh te.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giừa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Trung gian. B. Đại diện. C. Trực tiếp. D. ủy nhiệm.

Câu 84: Một trong những nội đung CO' bàn của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học vượt cấp. B. học suốt đời. c. cấp học bổng. D. miễn học phí.

Câu 85: Trong nền kinh tế hàng hỏa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất. • B. Thước đo giá frị.

c. Phương tiện cất trữ. D. Tiền tệ thế giới.

Câu 86: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Được giới thiệu ứng cử. B. Tuyên truyền bầu cử.

C. Tiếp xúc cừ tri. D. Thuyết phục đại biểu.

Câu 87: Một trong nhừng dấu hiệu cơ bán xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. người ùy quyền được bảo mật. B. người vi phạm phài có lỗi.

C. chủ thể đại diện phải ẩn danh. D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Quán lí. B. Điều phối. c. Tham vấn. D. Sáng tạo.

Câu 89: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sàn xuất kinh doanh mở rộng thì lượng

cung hàng hóa

A. tăng lên. B. giảm xuống. c. bị triệt tiêu. D. luôn ổn định.

Câu 90: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với người sàn xuât hàng hóa là

A. chia đều lãi suất định kì. B. xóa bò cạnh tranh.

c. san bằng lợi nhuận bình quân. D. phân hóa giàu nghèo.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trờ lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quán lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiềm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. phải chịu trách nhiệm hành chính. B. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.

c. phải chuyển quyền nhân thân. D. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.

Câu 92: Công dân đủ điều kiện theo quy định cùa pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bàn cùa pháp luật về

A. quan hệ xã hội. B. phát triên kinh tế.

c. bảo vệ môi trường. D. lao động công vụ.

Câu 93: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bào đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Lựa chọn dịch vụ điện hoa. B. Tiêu hùy thư không có người nhận.

c. Phát tán công văn gửi nhầm địa chi. D. Chia sè điện tín cùa khách hàng.

Câu 94: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tăc bầu cử khi

A. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. B. đồng loạt sao chép phiếu bầu.

c. úy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cừ. D. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

Câu 95: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Hợp lí hóa sản xuất. B. Kiểm tra sản phẩm.

c. Sử dụng dịch vụ truyền thông. D. Giám sát quy hoạch đô thị.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi A. cần chứng cứ để điều tra vụ án. B. đính chính thông tin cá nhân.

c. thống kê bưu phẩm đã giao. D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

Câu 97: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức mua bán nội tạng người. B. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.

c. Từ chối nhận di sản thừa kế. D. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.

Câu 98: Theo quy định cùa pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân the khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Truy tìm tội phạm. B. Đầu độc tù nhân.

C. Theo dõi bị can. D. Giam giữ nhân chứng.

Câu 99: Công dân thực hiện quyền bình đằng trong lao động khi được tự do

A. sử dụng nguồn ngân sách quốc gia. B. chi định mức lãi suất bình quân.

C. áp đặt nguồn quỹ bảo trợ xã hội. D. lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng.

Câu 100: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Cố phần hóa tài sàn doanh nghiệp. B. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.

c. Thành lập quỹ bào trợ xã hội. D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Câu 101: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận quyết định điều chuyển công tác. B. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.

c. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá. D. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận.

Câu 102: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiêu thụ hàng già. B. ủy quyền bầu cử.

c. Đăng kí kinh doanh. D. Giải cứu đồng phạm.

Câu 103: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xà thải gây ô nhiễm môi trường. B. Thay đổi kiến trúc nhà đang thuê.

c. Chiếm dụng hành lang giao thông. D. Kinh doanh không đúng giây phép.

Câu 104: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. chia đều nguồn ngân sách quốc gia. B. duy tri mọi phương thức sản xuất.

c. thực hiện việc san bằng lợi nhuận. D. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Câu 105: Chù một cơ sở sàn xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trừ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật. B. Hành chính và hình sự.

c. Hình sự và dân sự. D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 106: Chủ một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ bâng chứng về hành vi nhận hối lộ của ông s là cán bộ chức năng nên bị ông s dọa thu hồi giấy phép kinh doanh. Chị K đã sứ dụng quyền nào sau đây?

A. Tố tụng. B. Khiếu kiện. C. Khiếu nại. D. Tổ cáo.

Câu 107: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sừ dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự. B. Kì luật và hình sự.

c. Dân sự và kỉ luật. D. Hành chính và ki luật.

Câu 108: Ông D viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 109: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chi B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu cùa anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cừ nào sau đây?

A. Đại diện. B. Trực tiếp.

Câu 110: Do bị chồng là anh p không cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài nên chị M bỏ về sinh sống cùng mẹ đẻ là bà G. Nghe bà G xúi giục, chị M đã giấu anh p rút tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sán riêng. Chị M và bà G cùng vi phạm quyền bình đăng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình. B. Lao động và công vụ.

c. Tài chính và việc làm. D. Chiếm hữu và định đoạt.

Câu 111: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chị H phải sử dụng thực phầm không rõ nguồn gốc để ché biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đcm tổ cáo ông A nên ông A trì hoSn thanh toán tiền lưcmg cho chị. Ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Chế độ ưu tiên lao động nữ. B. Chính sách bào vệ người dân.

c. Quy trình tuyển dụng nhân sự. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 112: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận minh là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Nâng cấp sàn phấm. B. ứng dụng công nghệ.

C. Chuyển giao kĩ thuật. D. Quyền tác già.

Câu 113: Qua giới thiệu của anh A, bà c vay được 1 triệu đồng của ông B. Quá hạn trà nợ nhưng bà C chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà c, nhưng không trả 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà c đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

A. Bà c và ông B. B. Bà c, chị D và ông B.

c. Bà c, anh A và chị D. D. Ông B và chị D.

Câu 114: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đẫ nhờ chị N, chù một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thù pháp luật?

A. Anh A, chị G và ông B. B. Anh A và chị N.

c. Anh A, chị N và chị G. D. Anh A và chị G.

Câu 115: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu

bầu theo ý cùa mình, cụ M là người cao tuổi nhờ anh A bỏ giúp.phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đổng ý bỏ phiếu bầu cùa cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đỏ vào hòm phiếu. Nhừng ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị N, cụ M và chị T. B. Cụ M, chị T và anh A.

c. Chị N, cụ M và anh A. D. Chị N, chị T và anh A.

Câu 116: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh s khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngàỵ tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh s không đồng ý thả anh Q nên anh B đã đánh khiến anh s bị gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thế của công dân?

A. Anh M, chị T và anh B. B. Anh M, anh s và chị T.

c. Anh s và anh B. D. Anh M và anh s.

Câu 117: Ông s là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thê, cán bộ cơ quan chức năng đên gặp ông s đê xác minh sự việc. Cho răng anh D cô tình hạ thâp uy tín của mình, ông s đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc cúa anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đăng trong lao động?

A. Chị A và ông s. B. Chị A, ông s và anh B.

c. Ông s và chị Q. D. Ông s, chị A và chị Q.

Câu 118: Ông A là giám đốc, ông s là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, ông s ép chị M dừng lời và chỉ đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẽ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông s, ông A và anh D. B. ông s và ông A.

c. Ông s, anh Q và anh D. D. ông A và anh Q.

Câu 119: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì tạm đình chi công tác của chị B sau ba lần chị nghỉ việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh C liên tục nhắn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thòng tin chị B bị mất năng lực hành vị dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B yêu cậu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đà từ chối đồng thời trì hoãn thanh toán các khoản phụ câp của chị B. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Anh D, chị B và anh c. B. Bà A và anh D.

c. Bà A, anh c và anh D. D. Anh D và anh c.

Câu 120: Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cánh sát giao thông là anh B bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngà gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vờ

gương xe ô tô của anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm ki luật và dân sự?

A. Anh D và anh A. B. Anh B và anh D.

c. Anh B, anh D và chị V. D. Anh A, anh D và anh B.

HẾT

KỲ THI TRUNG HỌC PHÓ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bồi thí: KHOA HỌC XÂ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:....

Câu 81: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cà thị trường thường thấp hơn

A. giá trị sử dụng. B. giá trị hàng hóa.

c. thời gian lao động đặc thù. D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 82: Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là thực hiện quyền nào sau đây của công dần?

A. Tự thẩm tra. B. Được phát triển. c. Tự phàn biện. D. Được giám định.

Câu 83: Công dân từ chối đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện

nội dung cơ bàn cùa

A. chương trình xóa đói, giảm nghèo. B. pháp luật về bảo vệ môi trường.

C. quá trình biến đổi khí hậu. D. chính sách phát triển việc làm.

Câu 84: Theo quy định cùa pháp luật, việc xừ lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. tăng thêm hình phạt. B. đe dọa bức cung.

C. trấn áp bằng bạo lực. D. giáo dục là chủ yếu.

Câu 85: Một trong những nội dung cơ bàn của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi. B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

C. điều chinh phương thức đào tạo. D. lựa chọn loại hình trường lớp.

Câu 86: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua

A. hợp đồng lao động. B. thỏa thuận mua bán.

c. tài khoản tiết kiệm. D. văn bàn dự thảo.

Câu 87: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống binh chứa và

A. kiến trúc thượng tầng. B. kết cấu hạ tầng.

C. nguyên liệu sàn xuất. D. đối tượng sàn xuất.

Câu 88: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa ưên thị trường được thực hiện theo

A. thời gian lao động cá biệt. B. chiều hướnẹ lăng lên.

C. nguyên tắc ngang giá. D. ti lệ giàm dan đều.

Câu 89: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ cùa cá nhân là

A. sử dụng pháp luật. B. giáo dục pháp luật.

c. tuân thù pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 90: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất. B. Thừa nhận giá trị hàng hóa.

c. Kích thích tiêu dùng. D. Phương tiện cất trữ.

Câu 91: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần đề cao uy tín người làm chửng. B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

c. công khai bày tò quan điểm cá nhân. D. chủ động chuyển quyền nhân thân.

Câu 92: Cừ tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cừ nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Trung gian. c. Bỏ phiếu kín. D. Được ủy quyền.

Câu 93: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý phát tán thư tín của người khác.

C. Bảo mật thông tin nội bộ.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ khi

A. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. B. theo dõi kết quà bầu cử.

c. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. D. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

Câu 95: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu ưách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế. B. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.

c. Hủy bỏ giao dịch dân sự. D. Tổ chức hội nghị khách hàng.

Câu 96: Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thể cùa công dân khi tạm giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sàn xuất tiền già. B. Tham gia bạo loạn.

C. Theo dõi phiên tòa. D. Tổ chức khủng bố.

Câu 97: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. xác minh địa chi giao hàng. B. thống kê bưu phẩm thất lạc.

c. sao lưu biên lai thu phí. D. cần phục vụ công tác điều tra.

Câu 98: Còng dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Chuyển quyền nhân thân. B. Bảo hành trọn gói sản phẩm.

c. Sử dụng hộp thư điện tử. D. Đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 99: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. B. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

c. Nhận quyết định điều chuyển công tác. D. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

Câu 100: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ quốc phòng, an ninh. B. Đồng loạt nâng cấp sàn phẩm.

c. Kiềm soát ngân sách quốc gia. D. Trợ giá cho vùng khó khăn.

Câu 101: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. thành lập nguồn quỹ bào trợ xã hội. B. tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh.

c. áp dụng mọi hình thức cạnh tranh. D. đồng loạt thay đổi phương thức sàn xuàt.

Câu 102: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật kì luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Công khai danh tính người tố cáo. B. Đồ xuất người giám hộ bị can.

c. Theo dõi việc khôi phục hiện trường. D. Tìm hiểu quy trinh tuyên dụng nhân sự.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi đối với

A. mọi chủ thể đang giao dịch dân sự. B. đối tượng bị tạm giam để điều tra.

c. người lao động có trinh độ cao. D. cá nhân bị quàn chế hành chính.

Câu 104: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sạu đậy?

A. Thay đổi quyền nhân thân. B. Bảo vệ Tổ quốc.

c. Bảo trợ người khuyết tật. D. Hiến máu nhân đạo.

Câu 105: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quả về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phài chịu ưách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Dân sự và hình sự. B. Kì luật và hành chính.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và ki luật.

Câu 106: Bà N viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chong ma túy cho người dân. Bà N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

c. Tuân thù pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 107: Chủ một nhà hàng là anh s nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc cùa chị A và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đã được kiểm định. Do sử dụng một nừa số tiền này cá độ bóng đá nên anh s đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị A để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh s đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Ki luật và hình sự. B. Hình sự và dân sự.

c. Hành chính và ki luật. D. Ki luật và dân sự.

Câu 108: Công ty M trang bị dây chuyền đóng gói sàn phẩm tự động để nâng cao năng suất lao động. Công ty M đã vận dụng quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?

A. Đăng kí nhãn hiệu độc quyền. B. Phòng, chống biến đổi khí hậu.

c. Hợp lí hóa sản xuất. D. Phân bổ ngân sách quốc gia.

Câu 109: Anh s tự ý cho chị K sừ dụng ngôi nhà mà hai vợ chồng anh được thừa kế để chị K làm

văn phòng đại diện. Bức xúc, vợ anh s là chị M giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa gia đình để

mở cửa hàng kinh doanh. Anh s và chị M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Lao động và công vụ. B. Hôn nhân và gia đình.

c. Sản xuất và kinh doanh. D. Thương mại và đầu tư.

Câu 110: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh D phải điều trị bệnh dạ dày tại

bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã viết và bỏ giúp phiếu bầu của anh D vào hòm phiếu.

Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Trực tiếp. c. ủy quyền. D. Đại diện.

Câu 111: Một tháng sau thời gian nghi thai sản, nhân viên phòng nhân sự là chị A bị giám đốc công ty là ông M kí quyết định điều chuyển chị sang bộ phận pha chế hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Ông M đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau dây?

A. Thu hút nguồn vốn nước ngoài. B. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

c. Chia đều lợi nhuận bình quân. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 112: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biết việc mình chiếm đoạt tiền hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xã X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B và đề nghị chị giữ kín việc này. Vì chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ phận khác. Chị B có thể sừ dụng quyền nào sau đây?

A. Thẩm định. B. Khiếu nại. c. Tố cáo. D. Khởi tố.

Câu 113: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà c, chủ một tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã sổng chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị s. Biết chuyện, bà c đã ép buộc con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lãng nhục, xúc phạm chị s. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A. Ông A, bà C và chị s. B. ông A, bà C và chị D.

c. Bà C và ông A. D. Ồng A và chị s.

Câu 114: Chị p là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rể cùa chị p cùng công tác tại sở Y. Anh M phát hiện anh D sừ dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biết chuyện, chị p cùng chị V tạo lập chứng từ già để vu khống anh M biển thủ công quỳ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M; đồng thời, chị V đã trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị p và chị V. B. Chị p, chị V vả anh D.

c. Chị p, chị V và anh M. D. Chị p và anh D.

Câu 115: Chị A kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị

ông Q từ chối và lập biên bàn xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã

xày ra xô xát, con chị H đă gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị A về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

A. Ông D và ông Q. B. ông D, ông Q và chị H.

c. Ông Q và chị A. D. ông D, ông Q và chị A.

Câu 116: Ông A phê bỉnh hàng xóm là ông B thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến mâu thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vượt đèn đỏ còn lớn tiếng mắng chửi cành sát giao thông là anh s, con trai ông B là anh c, đồng nghiệp của anh s, đã lập biên bàn xử phạt ông A theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ông B và anh s. B. ông B và anh c.

c. Ông B và ông A. D. Ông A và anh c.

Câu 117: Tại một điểm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu cùa cụ theo ý cùa chị, anh B đã yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu bầu của cụ Q vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bò phiếu kín?

A. Chị M, anh B và cụ Q. B. Anh B và chị T.

c. Chị M và anh B. D. Chị M, chị T và cụ Q.

Câu 118: Giám đốc một công ty quàng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khổng chế và giữ khách hàng là anh c tại nhà kho do anh c có hành vi gâỵ rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện anh bị giam ờ công ty này nên nhờ anh Q đen giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thả anh c nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh A và anh D. B. Anh D và anh Q.

c. Anh A, anh D và chị H. D. Anh A, anh D và anh Q.

Câu 119: Ông B là giám đốc, ông M là phó giám đốc, chị K và anh D là nhân viên, anh c là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc hụp, chị K nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông B yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị K vẫn kiên quyết trình bày quan diêm của mình. Thây vậy, ông M ép chị K dừng lời và chì đạo anh c đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh D đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dàn?

Á. Ông M, anh D và anh c. B. Ông M, ông B và anh c.

c. Ông B và ông M. D. Ông M và anh c.

Câu 120: Ông c là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V, anh s và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ông c phân công anh V phụ giúp anh s cùng đảm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không đưọc sử dụng thiết bị bảo hộ đạt chuẩn như anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải năm viện điều trị nên bị ông c kí quyết định sa thải. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không trang bị đầy đủ thiết bị bào hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 ừiệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Nhũng ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông c, anh Q và anh M. B. Ông c và anh M.

c. Anh Q và anh M. D. Ông c và anh Q.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỎ THÔNG QUỚC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với người sàn xuất hàng hóa là

A. phân hóa giàu nghèo. B. chia đều lãi suất định ki.

C. xóa bỏ cạnh tranh. D. san bằng lợi nhuận bình quân.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, người từ đú 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hon tội phạm

A. cần hủy bõ mọi giao dịch dân sự. B. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.

c. phái chịu trách nhiệm hành chính. D. phải chuyển quyền nhân thân.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tham vấn. B. Quản lí. c. Sáng tạo. D. Điều phối.

Câu 84: Tuân thù pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà

A. xã hội kì vọng. B. pháp luật cấm. c. tập thể hạn chế. D. đạo đức chi phối.

Câu 85: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học suốt đời. B. học vượt cấp. c. miễn học phí. D. cấp học bồng.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. người ủy quyền được bảo mật. B. người vi phạm phải có lỗi.

c. chù thể đại diện phải ẩn danh. D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 87: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sàn xuất kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa

A. giảm xuống. B. luôn ổn định. c. tăng lên. D. bị triệt tiêu.

Câu 88: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không có chức năng nào sau đây?

A. Tiền tệ thế giới. B. Điều tiết sản xuất.

c. Phương tiện cất trữ. D. Thước đo giá trị.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Trực tiếp. B. ủy nhiệm. c. Đại diện. D. Trung gian.

Câu 90: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Thuyết phục đại biểu. B. Tuyên truyền bầu cử.

c. Được giới thiệu ứng cử. D. Tiep xúc cử tri.

Câu 91: Công dân đủ điều kiện theo quy định cùa pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bàn cùa pháp luật về

A. lao động công vụ. B. quan hệ xã hội.

c. bào vệ môi trường. D. phát triển kinh tế.

Câu 92: Quá trình lao động sàn xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. đội ngũ nhân công. B. kiến trúc thượng tầng. c. tư liệu sản xuất. D. cơ cấu kinh tế.

Câu 93: Theo quy định cùa pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đầu độc tù nhân. B. Theo dõi bị can.

c. Truy tìm tội phạm. D. Giam giữ nhân chứng.

Câu 94: Theo quy định cùa pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi A. đính chính thông tin cá nhân. B. thống kê bưu phẩm đã giao.

c. cần chứng cứ để điều tra vụ án. D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

Câu 95: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí, B. cổ phần hóa tài sàn doanh nghiệp.

c. Thành lập quỳ bào trợ xã hội. D. Nộp thuế đầy đù theo quy định.

Câu 96: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bào đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín kill tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiêu hủy thư không có người nhận. B. Chia sẻ điện tín của khách hàng.

c. Phát tán công văn gửi nhầm địa chi. D. Lựa chọn dịch vụ điện hoa.

Câu 97: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận quyết định điều chuyển công tác. B. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.

c. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá. D. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận.

Câu 98: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chiếm dụng hành lang giao thông. B. Kinh doanh không đúng giấy phép.

c. Xà thải gây ô nhiễm môi trường. D. Thay đổi kiến trúc nhà đang thuê.

Câu 99: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. ùy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

c. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. D. đồng loạt sao chép phiếu bầu.

Câu 100: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận di sản thừa kế. B. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.

c. Tổ chức mua bán nội tạng người. D. Lấn chiêm hè phố để kinh doanh.

Câu 101: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát quy hoạch đô thị. B. Sử dụng dịch vụ truyền thông.

c. Kiểm tra sản phẩm. D. Hợp lí hóa sản xuất.

Câu 102: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do

A. lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng. B. sử dụng nguồn ngân sách quốc gia.

c. áp đặt nguồn quỹ bào trợ xã hội. D. chì định mức lãi suất bình quân.

Câu 103: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. duy trì mọi phương thức sản xuất. B. bão vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c. chia đều nguồn ngân sách quốc gia. D. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.

Câu 104: Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. ủy quyền bầu cử. B. Tiêu thụ hàng già.

c. Đăng kí kinh doanh. D. Giải cứu đồng phạm.

Câu 105: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chị H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tố cáo ông A nên ông A tri hoãn thanh toán tiền lương cho chị. Ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chính sách bào vệ người dân. B. Quy trình tuyển dụng nhân sự.

c. Giao kết hợp đồng lao động. D. Chế độ ưu tiên lao động nữ.

Câu 106: Trạm trướng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Kỉ luật và hình sự. B. Hành chính và ki luật.

c. Hình sự và dân sự. D. Dân sự và ki luật.

Câu 107: Ông D viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

c. Sừ dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 108: Chù một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ bằng chứng vê hành vi nhận hôi lộ cùa ông s là cán bộ chức năng nên bị ông s dọa thu hôi giây phép kinh doanh. Chị K đã sử dụng quyền nào sau đây?

A. Tố cáo. B. Tổ tụng. c. Khiếu kiện. D. Khiếu nại.

Câu 109: Do bị chồng là anh p không cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài nên chị M bó về sinh sống cùng mẹ đẻ là bà G. Nghe bà G xúi giục, chị M đã giấu anh p rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sản riêng. Chị M và bà G cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hòn nhân và gia đình. B. Chiếm hừu và định đoạt.

c. Tài chính và việc làm. D. Lao động và công vụ.

Câu 110: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu cùa anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tẳc bầu cử nào sau đây?

A. Trực tiếp. B. Đại diện. c. Giản tiếp. D. ủy quyền.

Câu 111: Chủ một cơ sở sàn xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Kỉ luật và dân sự. B. Hình sự và dân sự.

c. Hành chính và hình sự. D. Hình sự và kì luật.

Câu 112: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ờ nội dung nào sau đây?

A. Chuyển giao kĩ thuật. B. Nânẹ cấp sản phẩm.

c. ứng dụng công nghệ. D. Quyền tác già.

Câu 113: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A. Anh A, chị N và chị G. B. Anh A và chị N.

c. Anh A và chị G. D. Anh A, chị G và ông B.

Câu 114: Tại một điềm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu

bầu theo ý cùa mình, cụ M là người cao tuổi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng

anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bỏ phiếu bầu cùa cụ. M thay mình. Tranh thù cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chị N, chị T và anh A. B. Chị N, cụ M và anh A.

c. Chị N, cụ M và chị T. D. Cụ M, chị T và anh A.

Câu 115: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vi tạm đình chì công tác của chị B sau ba lần chị nghi việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh c liên tục nhẳn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D bịa đặt thông tin chị B bị mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Khi chị B yêu cầu anh D đính chính thông tin trên thì anh D đã từ chối đồng thời tri hoãn thanh toán các khoản phụ cấp của chị B. Hành vi cùa những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Bà A và anh D. B. Anh D và anh c.

c. Anh D, chị B và anh c. D. Bà A, anh c và anh D.

Câu 116: Qua giới thiệu của anh A, bà c vay được 1 triệu đồng của ông B. Quá hạn trà nợ nhưng bà c chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà c, nhưng không trà 1 triệu đồng để trừ vào khoản nự mà bà c đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

A. Bà c, chị D và ông B. B. Ông B và chị D.

c. Bà c, anh A và chị D. D. Bà c và ông B.

Câu 117: Cán bộ sở X là anh A điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cảnh sát giao thông là anh B bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiền đã va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiên chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chông chị V là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rôi dập vỡ

gương xe ô tô cùa anh A. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm ki luật và dân sự?

A. Anh D và anh A. B. Anh B và anh D.

c. Anh A, anh D và anh B. D. Anh B, anh D và chị V.

Câu 118: Ông s là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc tron đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông s để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tỉnh hạ thấp uy tín của mình, ông s đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đàm nhận phần việc của anh D. Nhừng ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông s, chị A và chị Q. B. Chị A, ông s và anh B.

c. Ông s và chị Q. D. Chị A và ông s.

Câu 119: Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh s khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giài cứu chồng. Vì anh s không đồng ý thà anh Q nên anh B đã đánh khiến anh s bị gây tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thề cùa công dân?

A. Anh s và anh B. B. Anh M và anh s.

C. Anh M, chị T và anh B. D. Anh M, anh s và chị T.

Câu 120: Ông A là giám đốc, ông s là phó giám đốc, chị M và anh Q là nhân viên, anh D là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị ông A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thây vậy, ông s ép chị M dừng lời và chi đạo anh D đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh Q đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông s, ông A và anh D. B. Ông s và ông A.

c. Ông s, anh Q và anh D. D. Ông A và anh Q.

hết

KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XA HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua

A. thỏa thuận mua bán. B. tài khoản tiết kiệm.

C. hợp đồng lao động. D. văn bàn dự thảo.

Câu 82: Một trong nhiĩng nội dung cơ bản cùa quyền học tập là mọi công dân đều được

A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi. B. lựa chọn loại hình trường lởp.

c. điêu chinh phương thức đào tạo. D. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

Câu 83: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. chủ động chuyển quyền nhân thân. B. công khai bày tò quan điểm cá nhân.

C. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. D. cần đề cao uy tín người làm chứng.

Câu 84: Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giãi trí là thực hiện quyền nào sau đây cùa công dân?

A. Được giám định. B. Tự phàn biện. c. Tự thẩm tra. D. Được phát triển.

Câu 85: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sàn xuất. B. Kích thích tiêu dùng.

c. Phương tiện cất trữ. D. Thừa nhận giá trị hàng hóa.

Câu 86: Công dân từ chối đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện nội dung cơ bản cùa

A. quá trình biến đổi khí hậu. B. chính sách phát triển việc làm.

c. pháp luật về bảo vệ môi trường. D. chương trinh xóa đói, giảm nghèo.

Câu 87: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. nguyên tắc ngang giá. B. thời gian lao động cá biệt.

C. chiều hướng tăng lên. D. ti lệ giảm dần đều.

Câu 88: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Được ủy quyền. B. Gián tiếp. c. Trung gian. D. Bò phiếu kín.

Câu 89: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. trấn áp băng bạo lực. B. tăng thêm hình phạt.

c. đe dọa bức cung. D. giáo dục là chủ yếu.

Câu 90: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống binh chứa và

A. kết cấu hạ tầng. B. đối tượng sản xuất.

c. nguyên liệu sản xuất. D. kiến trúc thượng tầng.

Câu 91: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ cùa cá nhân là

A. áp dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.

c. sừ dụng pháp luật. D. giáo đục pháp luật.

Câu 92: Trong sàn xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thời gian lao động đặc thù. B. giá trị hàng hóa.

c. thời gian lao động cá biệt. D. giá trị sử dụng.

Câu 93: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận quyết định điều chuyển công tác. B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

c. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. D. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Câu 94: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đồng loạt nâng cấp sàn phẩm. B. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.

c. Kiêm soát ngân sách quốc gia. D. Trợ giá cho vùng khó khăn.

Câu 95: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bào vệ Tổ quốc. B. Bào trợ người khuyết tật.

c. Hiến máu nhân đạo. D. Thay đổi quyền nhân thân.

Câu 96: Công dân vi phạm quyền được bảo đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tin khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tự ý phát tán thư tín của người khác. B. Niêm yết thông tin quảng cáo.

C. Bảo mật thông tin nội bộ. D. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Câu 97: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. áp dụng mọi hình thức cạnh tranh. B. thành lập nguồn quỹ bào trợ xã hội.

C. đông loạt thay đổi phương thức sản xuất. D. tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh.

Câu 98: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức hội nghị khách hàng. B. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.

c. Từ chôi nhận tài sản thừa kế. D. Hủy bỏ giao dịch dân sự.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. cẩn phục vụ công tác điều tra. B. xác minh địa chi giao hàng.

C. thong kê bưu phẩm thất lạc. D. sao lưu biên lai thu phí.

Câu 100: Theo quy định cùa pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ khi A. tìm hiểu thông tin ứng cừ viên. B. theo dõi kết quả bầu cử.

c. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. D. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.

Câu 101: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật ki luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Theo dõi việc khôi phục hiện trường. B. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự.

c. Đê xuất người giám hộ bị can. D. Công khai danh tính người tố cáo.

Câu 102: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Chuyển quyền nhân thân. B. Sử dụng hộp thư điện từ.

c. Bảo hành trọn gói sản phẩm. D. Đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi đối với

A. đoi tượng bị tạm giam để điều tra. B. người lao động có trình độ cao.

c. cá nhân bị quản chế hành chính. D. mọi chù thể đang giao dịch dân sự.

Câu 104: Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể cùa công dân khi tạm giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đầy?

A. Tham gia bạo loạn. B. Tổ chức khùng bổ.

c. Sản xuât tiền giả. D. Theo dõi phiên tòa.

Câu 105: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vỉ anh D phài điều trị bệnh dạ dày tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã viết và bỏ giúp phiếu bầu cùa anh D vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. ủy quyên. B. Gián tiếp. c. Đại diện. D. Trực tiếp.

Câu 106: Một tháng sau thời gian nghi thai sàn, nhân viên phòng nhân sự là chị A bị giám đốc công ty là ông M kí quyêt định điêu chuỵên chị sang bộ phận pha chê hóa chât độc hại mặc dù chị không đồng ý. Ổng M đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Thu hút nguồn vốn nước ngoài. B. Chia đều lợi nhuận bình quân.

C. Giao kết hợp đồng lao động. D. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

Câu 107: Chủ một nhà hàng là anh S nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của chị A và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới băng thực phẩm đã được kiểm định. Do sử dụng một nửa số tiền này cá độ bóng đá nên anh s đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị A để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh s đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Kì luật và dân sự. B. Ki luật và hình sự.

c. Hành chính và kỉ luật. D. Hình sự và dân sự.

Cáu 108: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biết việc mình chiếm đoạt tiền hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xâ X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B và đề nghị chị giữ kín việc này. Vì chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ phận khác. Chị B có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại. B. Khởi tố. c. Thầm định. D. Tố cáo.

Câu 109: Anh s tự ý cho chị K sử dụng ngôi nhà mà hai vợ chồng anh được thừa kế để chị K làm văn phòng đại diện. Bức xúc, vợ anh s là chị M giâu chông rút toàn bộ tiên tiết kiệm của gia đình đê mở cửa hàng kinh doanh. Anh s và chị M cùng vi phạm quyền bình đàng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Sản xuất và kinh doanh. B. Lao động và công vụ.

c. Hôn nhân và gia đình. D. Thương mại và đầu tư.

Câu 110: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quả về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự. B. Dân sự và hình sự.

c. Hình sự và kì luật. D. Ki luật và hành chính.

Câu 111: Bà N viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống ma túy cho người dân. Bà N đã thục hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

c. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 112: Công ty M ưang bị dây chuyền đóng gói sàn phẩm tự động để nâng cao nãng suất lao động. Công ty M đã vận dụng quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?

A. Phòng, chống biến đổi khí hậu. B. Phản bổ ngân sách quốc gia.

c. Đăng kí nhàn hiệu độc quyền. D. Hợp lí hóa sản xuất.

Câu 113: Ông B là giám đốc, ông M là phó giám đốc, chị K và anh D là nhân viên, anh c là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị K nêu ý kiến trái chiệu nên đã bị ông B yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị K vẫn kiên quyết trình bày quan diêm của mình. Thấy vậy, ông M ép chị K dừng lời và chi đạo anh c đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh D đã dùnẹ điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Nhừng ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông M, anh D và anh c. B. Ông B và ông M.

c. Ông M, ông B và anh c. Đ. Ông M và anh c.

Câu 114: Chị A kinh doanh mỳ phẩm nhưng bán thêm thực phậm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị A. Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị A về hành vi gây rôi trật tự công cộng. Những ai sau đày đã áp dụng pháp luật?

A. Ông D và ông Q. B. Ông Q và chj A.

c. Ông D, ông Q và chị H. D. Ông D, ông Q và chị A.

Câu 115: Ồng c là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V, anh s và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ông C phân công anh V phụ giúp anh s cùng đảm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không được sử dụng thiết bị bào hộ đạt chuẩn như anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải năm viện điều trị nên bị ông C kí quyết định sa thải. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 ưiệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ong C và anh M. B~Ông C và anh Q.

c. Ông C, anh Q và anh M. D. Anh Q và anh M.

Câu 116: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đă giấu cụ Q viết nội dung phiếu bâu của cụ theo ý của chị, anh B đã yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chội đông thời bỏ phiêu bâu của cụ Q vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiêu kín?

A, Anh B và chị T. B. Chị M, anh B và cụ Q.

c. Chị M và anh B. D. Chị M, chị T và cụ Q.

Câu 117: Chị p là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rê cùa chị p cùng công tác tại sờ Y. Anh M phát hiện anh D sù dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh Đ và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biêt chuyện, chị p cùng chị V tạo lập chứng từ giả đê vu khống anh M biển thủ công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M; động thời, chị V đã trì hoãn thanh toán phụ cấp thôi việc cho anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Chị p và chị V. B. Chị p, chj V và anh D.

c. Chị p và anh D. D. Chị P, chị V và anh M.

Câu 118: Ông A phê bình hàng xóm là ông B thường xuyên xà rác thài không đúng nơi quy định dẫn đên mâu thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vượt đèn đỏ còn lớn tiếng măng chửi cảnh sát giao thông là anh s, con trai ông B là anh c, đồng nghiệp của anh s, đã lập biên bản xừ phạt ông A theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ong A và anh c. B. Ông B và anh s.

c. Ông B và ông A. D. Ông B và anh c.

Câu 119: Giám đốc một công ty quảng cáo là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giừ khách hàng là anh c tại nhà kho do anh c có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh D không đồng ý thà anh c nên anh Q đã đánh anh D bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh A, anh D và chị H. B. Anh A và anh D.

c. Anh D và anh Q. D. Anh A, anh D và anh Q.

Câu 120: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà c, chù một tiệm tạp hóa, cán bộ sờ X là ông A đã sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị s. Biết chuyện, bà c đã ép buộc con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị s. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A. Ông A, bà c và chị s. B. Ông A và chị s.

c. Ông A, bà c và chị D. D. Bà c và ông A.

hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHÓ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XẲ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kiến trúc thượng tầng. B. cơ cấu kinh tế.

c. đội ngũ nhân công. D. kết cấu hạ tầng.

Câu 82: Một trong những tác động tích cực cúa quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là

A. thúc đẩy hiện tượng khủng hoàng kinh tế. B. đẩy mạnh quá trình đầu cơ tích trữ.

c. gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo. D. kích thích lực lượng sàn xuất phát triẽn.

Câu 83: Cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Chù động tư vấn. B. Được phát triền. c. Tự phản biện. D. Tích cực thẩm tra.

Câu 84: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chù yếu là

A. trừng trị. B. trấn áp. c. giáo dục. D. đe dọa.

Câu 85: Một trong những dấu hiệu cơ bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. cần bảo mật lí lịch cá nhân. B. cần chù động đăng kí nhân khẩu.

c. phải khai báo tạm trú, tạm vắng. D. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

Câu 86: Trong sàn xuất và lưu thòng hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thỉ lượng cung hàng hóa

A. tăng lên. B. luôn bình ổn. c. giảm xuống. D. được mờ rộng.

Câu 87: Cá nhân tự do đưa ra những cài tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Phán quyết. B. Phản biện. c. Sáng tạo. D. Thẩm tra.

Câu 88: Sừ dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gỉ mà pháp luật

A. tuyệt đối cấm. B. cho phép làm. c. đã bãi bổ. D. chưa cho phép.

Câu 89: Chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một trong những nội dung cơ bản cùa pháp luật về phát triển

A. các hình thức bảo hiểm. B. loại hình dịch vụ kinh tế.

c. loại hình dịch vụ y tế. D. các lình vực xã hội.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sử dụng lao động và

A. văn phòng tư pháp. B. cơ quan dân cừ.

c. người lao động. D. chính quyền sờ tại.

Câu 91: Khiếu nại là quyền cùa công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có càn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm

A. tài sàn thừa kế cùa người khác. B. ngân sách quốc gia.

c. nguồn quỹ phúc lợi. D. lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 92: Khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa, tiền tệ đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Xử lí thông tin. B. Phương tiện cất trữ.

c. Điều tiết lưu thông. D. Thước đo giá trị.

Câu 93: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây? A. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép. B. Thanh lí tài sản nội bộ.

c. Mờ rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. D. Lựa chọn các nhà đầu tư.

Câu 94: Công dân có thề thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. BỊ trì hoãn thanh toán tiền lương. B. Phát hiện đường dây sản xuât vacxin giã.

c. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô. D. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

Câu 95: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Công khai danh tính người tố cáo. B. Bắt người phạm tội quà tang.

c. Xác minh lí lịch cá nhân. D. Từ chối nhận di sản thừa kê.

Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. ứng dụng trí tuệ nhân tạo. B. Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c. Tham gia bào hiểm nhân thọ. D. Tổ chức hội nghị khách hàng.

Câu 97: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. kiềm tra chất lượng đường truyền. B. tự ý thay đổi nội dung điện tín của khách hàng,

c. niêm yết công khai giá cước viễn thông. D. thay đổi phương tiện vận chuyên.

Câu 98: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Công khai lịch trình chuyền phát. B. Vận chuyển bưu phâm đường dài.

c. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông. Đ. Tự ý thu giữ thư tín của người khác.

Câu 99: Quyền bình đẳng cùa công dân trong lao động không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Tự do tìm kiếm việc làm. B. Quyet định lợi nhuận thường niên.

c. Thực hiện quyền lao động. D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 100: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân

A. tự do ktnh doanh ngoại tệ. B. tham gia hoạt động văn hóa.

c. được chăm sóc sức khỏe. D. được cung cấp thông tin.

Câu 101: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Truy tìm chứng cứ vụ án. B. Đồng loạt khiếu nại tập thể.

c. Bí mật giải cứu con tin. D. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.

Câu 102: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A. bảo vệ an ninh quốc gia. B. sừ dụng vũ khí trái phép.

c. nộp thuế đầy đủ theo quy định. D. thực hiện nghĩa vụ bâu cử.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu-cừ, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi

A. đọc lập lựa chọn ứng cử viên. B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cừ.

c. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu. D. bảo mật nội dung viêt vào phiếu bâu.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người

A. đang thực hiện hành vi phạm tội. B. đà chứng thực di chúc thừa kế.

c. đã tham gia giải cứu nạn nhân. D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.

Câu 105: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiêu bâu thay bà K theo ý cua anh va bò phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tẳc bầu cử nào sau đây?

A. Được ủy quyền. B. Trung gian. c. Bỏ phiếu kín. D. Đại diện.

Câu 106: Phát hiện chị A nhàn viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường dây sàn xuất xăng trái phép, giàm đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đê nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Tố cáo. B. Thẩm định. c. Khiếu nại. D. Truy tố.

Câu 107: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc con nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chị công tác là ông Q bất ngờ kí quyết định sa thải chị. Ong Q đã vi phạm quyên bình đăng trong lao động ờ nội dung nào sau đây?

A. Nâng cao năng lực quán lí. B. Thay đôi quy trinh tuyên dụng.

c. Giao kết hợp đồng lao động. D. Thanh toán bảo hiêm nhân thọ.

Câu 108: Cán bộ sở X là chị K bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trinh xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và ki luật. B. Hình sự và hành chính.

c. Hành chính và ki luật. D. Hành chính và dân sụ.

Câu 109: Anh A viết bài chia sẽ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

c. Tuân thù pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.

Câu 110: Chị A giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mờ cừa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh s đâ đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đè sinh sống. Chị A và anh s cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Hôn nhân và gia đình. B. Sàn xuất và kinh doanh.

c. Hợp tác và đầu tư. D. Tài chính và thương mại.

Câu 111: Lãnh đạo thành phố X đà chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm cung cấp nước sạch cho người dân. Lẫnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Sừ dụng nguồn quỹ bào trợ xã hội. B. Chù động xử lí công tác truyền thông.

c. Có mức sổng đầy đù về vật chất. D. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

Câu 112: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt, ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật. B. Hình sự và dân sự.

c. Hành chính và dân sự. D. Ki luật và dân sự.

Câu 113: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q là người cao tuồi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bò phiếu bầu của cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiếu bầu cùa cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Chi B, cụ Q và chị H. B. Chị B, anh D và chị H.

c. Cụ Q, chị H vả anh D. D. Chị B, cụ Q và anh D.

Câu 114: Ông c là giám đốc, chị N là kế toán và anh s là nhân viên cùng công tác tại sờ X. Lo sợ anh s biét việc mình sừ dụng xe ô tô của quan cho thuê để trục lợi, ộng c chì đạo chị N tạo băng chứng giả vu khống anh s làm thất thoát tài sản cùa cơ quan rôì kí quyết định buộc thôi việc đôi với anh. Phát hiện chị N đã vu khống mình nên anh s nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư cùa chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ câp của anh s. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông c, chị N và anh M. B. Chị N, anh M và anh s.

c. Anh s và anh M. D. Ong c và chị N.

Câu 115: Anh M và anh Q cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đũ điều kiện theo quy định, anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c giúp đỡ. Ong c đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền là chị s làm giả một số giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ rồi cấp phép kưth doanh cho anh M. Thấy anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đù điêu kiện nhưng lại chưa được câp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên bán hàng già. Những ai sau đây vi phạm quyên binh đăng trong kinh doanh?

A. Ông c, chị s và anh Q. B. Anh M, ông c, chị s và anh Q.

c. Anh M, ông c và chị s. D. Anh M, ông c và anh Q.

Câu 116: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính cùa mình nên anh c cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị s bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trường công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh c vê trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đến ngất xỉu tại trụ sở công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?

A. Ong V và ông Q. B. Chị s, ông V và ông Q.

c. Ạnh c, anh A và ông Q. D. Chị s và ông V.

Câu 117: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vần kiên quyết trình bày quan điếm của mình. Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời và chì đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A.A và chị H. B. Bà T, bà A và anh B.

c. Bà A và bà T. D. Bà T, chị H và anh B.

Câu 118: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà p tố cáo việc ông s nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nén ông s đã đánh bà p bị ngất xiu. Thấy vậy, chù tọa là ông c đẫ tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá đông thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà p đi câp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã từ chối đề nghị cùa ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?

A. Bà p và ông c. B. ông s và anh B.

c. Anh B, bà p và ông c. D. ông s, ông c và bà p.

Câu 119: Ong B là giám đốc, chị s là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị s vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 ti đông, anh A đã làm đơn tô cáo nhưng lại bị lành đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đã ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và ki luật?

A. Ông B, chị s và anh A. B. Ông B, chị s và ông D.

c. Ồng B và ông D. D. Ông B và chj s.

Câu 120: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quàn lí, nên ông M đã chì đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho cùa siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dàn?

A. Ong M, anh D và ông B. B. Ông M và ông B.

c. Anh D và ông B. D. Ông M và anh D.

hét

KỲ THI TRUNG HỌC PHỎ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC XÂ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CỒNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kê thời gian phát đê

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:....

Câu 81: Quá trình sàn xuất của cài vật chất là sự kết hợp cùa sức lao động, tư liệu lao động và

A. kết cấu hạ tầng. B. hệ thống bình chứa.

c. công cụ sản xuát. D. đối tượng lao động.

Câu 82: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. giáo dục pháp luật. B. tư vấn pháp luật.

c. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật.

Câu 83: Một trong những tác động của quy luật giá trị đối với sàn xuất và lưu thông hàng hóa là làrn cho năng suất lao động

A. ổn định. B. giảm đồng loạt. c. tăng lên. D. hạ thấp dần.

Câu 84: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chù thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. kê khai tài sàn thế chấp. B. chuyển quyền nhân thân.

C. mọi quan hệ dân sự. D. hành vi trái pháp luật.

Câu 85: Theo quy định cùa pháp luật, để giải quyết vấn đề việc làm cho người dân thì các cơ sờ kinh doanh

A. cần thúc đẩy hiện tượng lạm phát. B. phải duy trì sự phân hóa giàu nghèo.

c. phải xóa bỏ cảc loại hình cạnh tranh. D. cần tạo ra nhiều việc làm mới.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. đù điều kiện chuyển quyền kinh doanh. B. phải có khả năng tài chính bền vừng.

c. phải có năng lực trách nhiệm pháp 11. D. đủ tài sản thế chấp ngân hàng.

Câu 87: Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Tự phán quyết. B. Đối thoại. c. Kiểm tra. D. Được phát triển.

Câu 88: Cá nhân nghiên cứu đề tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào

sau đây của công dân?

A. Thanh tra. B. Sáng tạo. C. Tham vấn. D. Thẩm định.

Câu 89: Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua

A. hợp đồng lao động. B. văn bản dự thảo.

c. dịch vụ truyền thông. D. thỏa thuận mua bán.

Câu 90: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho răng quyết định đó xàm phạm lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Khiếu nại. B. Tố cáo. c. Thẩm tra. D. Giám sát.

Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức nàng nào sau đày?

A. Thước đo giá trị. B. Kích thích tiêu dùng.

c. Kiểm soát thông tin. D. Điều tiết sàn xụất.

Câu 92: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường thường cao hơn giá trị

A. tiêu dùng. B. sừ dụng. c. đặc trưng. D. hàng hóa.

Câu 93: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành VI nào sau đây?

A. Bảo vệ an ninh quốc gia. B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội.

c. Thay đôi địa bàn cư trú. D. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.

Câu 94: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức hoạt động khùng bố.

c. Sản xuất vũ khí quân dụng.

Câu 95: Công dân đù năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xâm phạm bí mật đời tư người khác. B. Đề xuất chuyền đổi ngành nghề kinh doanh,

c. Chủ động thay đổi nơi cư trú. D. Tuyên truyền công tác xã hội.

Câu 96: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. quảng cáo dịch vụ viễn thông. B. tự ý bóc mở thư tin của khách hàng.

c. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm. D. sử dụng hình thức chuyển phát nhanh.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền binh đẳng trong lao động khi

A. tham ^ia bảo hiếm nhân thọ. B. tự do lựa chọn việc làm.

c. chia đeu ngàn sách nội bộ. D. ấn định thời gian nộp thuế.

Câu 98: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thế khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đày?

A. Cướp giật tài sàn. B. Thu thập vật chứng.

c. Điều tra vụ án. D. Theo dõi nghi phạm.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. độc lập lựa chọn ứng cừ viên.

c. tự ý bỏ phiếu thay người khác. D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 100: Công dân vi phạm quyền được bảo đàm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chia sè thông tin kinh tế toàn cầu. B. Tự ý tiêu hủy thư tín cùa người khác.

c. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông. D. Công khai hộp thư điện tử của bán thân.

Câu 101: Cá nhân chù động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quản trị truyền thông. B. Được phát triển.

c. Khiếu nại. D. Tố cáo.

Câu 102: Công dân cỏ thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. B. Phát hiện người sừ dụng ma túy.

c. Bị thu hồi đẩt ở chưa thỏa đáng. D. Phát hiện đường dây khai thác gỗ lậu.

Câu 103: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đầy?

A. Thanh lí tài sản. B. Tư vấn-chuyên gia.

c. Phát hành cổ phiếu. D. Bảo vệ môi trường.

Câu 104: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi nội dung dí chúc. B. ủy quyền giao nhận hàng hóa.

C. Thu hồi giấy phép kinh doanh. D. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

Câu 105: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí của mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyên chị V sang bộ phận sân xuất hóa chât độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Giao kết hợp đồng lao động. B. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

C. Bảo vệ lợi ích khách hàng. D. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp.

Câu 106: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Dân sự và kì luật. B. Hình sự và ki luật.

c. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và dân sự.

Câu 107: Lãnh đạo thành phố Y đã chi đạo lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí giao thông để phục vụ người dân. Lãnh đạo thành phố Y đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Bào trợ hoạt động truyền thông.

c. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở.

Câu 108: Chị M viết bài chia sè kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thù pháp luật.

c. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.

Câu 109: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do tuổi đã cao, cụ Q nhờ anh D và

được anh D đồng ý viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ. Sau đó, cụ Q tự tay bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu.

Cụ Q đã vi phạm nguyên tằc bầu cử nào sau đây?

A. Gián tiếp. B. Bỏ phiếu kín. c. Được ủy quyền. D. Đại diện.

Câu 110: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị B và anh A cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Sản xuất và kinh doanh. B. Hợp tác và đầu tư.

c. Lao động và công vụ. D. Hôn nhân và gia đỉnh.

Câu 111: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 ưiệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Ki luật và dân sự. B. Dân sự và hành chính.

c. Hình sự và dân sự. D. Hình sự và ki luật.

Câu 112: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chi đạo nhân viên xả chất thải độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 ừiệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chôi. Vì vậy, ông A dọa đuôi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tố tụng. B. Khiếu nại. c. Tố cáo. D. Khiếu kiện.

Câu 113: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị K viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ A là người cao tuổi nhờ anh M bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh M lại nhờ chị c và được chị c đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ A thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị c đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ A theo ý minh rồi mới bỏ phiếu bâu đó vào hòm phièu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bò phiếu kín?

A. Cụ A, chị K và chị c. B. Cụ A, chị c và anh M.

c. Chị K, anh M và chị c. D. Cụ A, chị K và anh M.

Câu 114: Phát hiện cán bộ xã X là ông s đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xày nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo nàỳ. Muốn giúp chông thoát tội, vợ ông s là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tổ cáo của ông Đ là đúng sự thật. Những ai sau đày đã thi hành pháp luật?

A. Ông D, anh N và anh V. B. ông D, anh V và bà B.

c. Ông D, ông S và anh V. D. Anh V, anh N và bà B.

Câu 115: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ của anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng bị anh C vô tình đê lộ thông tin khiến anh A biết ông Q là người tố cảo mình. Sau khi bị ông p, giám đốc cơ quan, kí quyêt định buộc thôi việc, anh A rủ anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đông thời phải chịu trách nhiệm dân sự và hlnh sự?

A. Ông p, anh C và anh B. B. Anh A và anh B.

c. Anh A, anh B và anh C. D. Anh B và anh c.

Câu 116: Ông A và ông B cùng nộp hồ sơ đàng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện

theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được

ông D cấp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đù điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông A và ông B. B. Ông D, chị T và ông B.

c. Ông A và ông D. D. Ông A, ông D và chị T.

Câu 117: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quàn lí, nên ông A đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh M bất giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho cùa siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh M và ông D. B. Ông A, anh M và ông D.

c. Ông A và anh M. D. Ông A và ông D.

Câu 118: Ông B là giám đốc, chị A lả trường phòng tài chính vả anh s là nhân viên cùng công tác tại sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chỉ đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh s chiêm đoạt tiền cùa cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh s. Bức xúc, vợ anh s là chị M, chủ một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm kì luật?

A. Chị A và ông B. B. Chị A, ông B và anh s.

c. Ông B và anh s. D. Chị A, ông B và chị M.

Câu 119: Ông c là giám đốc, ông D là phó giám đốc, chị p và anh A là nhân viên, anh M là bào vệ cùng làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, chị p nêu ý kiên trái chiêu nên đã bị ông c yêu câu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, chị p vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, ông D ép

chị p dừng lời và chi đạo anh M đuổi chị ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, anh A đã dùng điện thoại

quay lại toàn bộ sự việc và chia sè với nhiều người. Những ai sau đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận cùa công dân?

A. Ổng D, anh A và anh M. ■ B. Ông c và ông D.

c. Ông D và anh M. D. Ông D, ông c và anh M.

Câu 120: Ông Q là giám đốc, chị p là kế toán và anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh A biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, ông Q chi đạo chị p tạo bằng chứng già vu khống anh A làm thất thoát tài sản cùa cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị p đă vu khống mình nên anh A nhờ anh D viết bài công khai bí mật đời tư của chị p trên mạng xã hội. Bức xúc, chị p đã tri hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh A. Hành vi của những ai sau đây có thề vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông Q và anh D. B. Ông Q và chị p.

c. Ông Q, chị p và anh D. D. Ổng Q, chị p và anh A.

hét