Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề Thi Thử THPTQG Môn Toán 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 17 tháng 6 2020 lúc 14:18:39 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 17:06:03 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 1 | File size: 1.1648 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 KÌ THI THỬ THPTQG LẦN 3 NĂM 2019 ĐỀ THI MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 05 trang. Họ và tên:......................................................SBD:.............................................................. Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số A. . B. Câu 2: Cho dãy số A. . trên đoạn . C. là cấp số nhân với B. . bằng . Tính . C. Câu 3: Số nghiệm của phương trình: Mã đề thi 101 với D. . D. . ? là: A. 0 B. 2 C. 3 Câu 4: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau D. 1 1 Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là B. A. Câu 5: Trong không gian , cho điểm đoạn thẳng là: A. . B. C. D. và . Phương trình mặt phẳng trung trực của . D. C. Câu 6: Cho tập gồm 20 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của tập là: A. . B. . . D. C. Câu 7: Cho tam giác cân tại có , đường cao sinh ra bởi tam giác khi quay quanh đường cao ? A. . B. . . C. . . . . Tính thể tích khối nón D. . Câu 8: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi . Tính A. B. C. D. Câu 9: Cho A. . B. . Tính ? . C. Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình A. . B. Câu 11: Trong không gian . B. A. . , mặt phẳng . www.MATHVN.com . là khoảng C. . có phương trình là C. . D. là . . Tính ? D. . D. . Trang 1/6 - Mã đề thi 101 Câu 12: Gọi S là số đo diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường . Tính ? A. . B. . C. Câu 13: Phương trình . D. có hai nghiệm là . . Tình ? A. . B. . C. . D. . Câu 14: Thể tích của khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng A. . B. . Câu 15: Biết Tính A. . B. C. . theo và . D. . D. Câu 16: Cho tứ diện có tất cả các cạnh bằng . Các điểm cạnh và . Tính góc giữa đường thẳng với đường thẳng A. B. C. A. ,tìm . B. . Câu 18: Biết . C. . Câu 19: Trong không gian của đoạn thẳng là: A. . B. lần lượt là trung điểm của các D. để hàm số có tập xác định là ? C. . . D. B. . D. . , cho điểm và điểm . Tọa độ trung điểm . . C. đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Câu 20: Hàm số A. D. . B. D. và Câu 21: Cho hàm số có đạo hàm cho là A. . B. Câu 22: Trong không gian Số điểm cực trị của hàm số đã . C. . D. , cho đường thẳng . B. Câu 24: Trong không gian . . Vectơ nào dưới đây không phải là vectơ chỉ phương của đường thẳng? A. . B. . . C. Câu 23: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó? A. . Tìm khẳng định đúng A. C. . ? C. Câu 17: Cho hàm số ? C. D. . . D. . , cho mặt cầu và cho mặt phẳng Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Giao của và là một đường tròn. B. Giao của và là một đoạn thẳng. C. Giao của và là một điểm. D. Giao của và là tập rỗng. www.MATHVN.com Trang 2/6 - Mã đề thi 101 Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số A. . . B. . C. Câu 26: Thể tích của khối cầu bán kính bằng A. . B. . Câu 27: Cho hàm số có tung độ A. . D. . là: C. có đồ thị . . D. . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là . B. . Câu 28: Tập xác định của hàm số A. B. C. . D. . là: C. D. Câu 29: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng A. B. Câu 30: Trong không gian . Điểm A. . , cho hai điểm sao cho B. Câu 31: Cho hàm số D. và đường thẳng . Tính . C. . có đồ thị như hình vẽ bên biết có nghiệm A. C. B. Câu 32: Cho phương trình D. , . . Bất phương trình khi và chỉ khi C. D. . Điều kiện để để phương trình có nghiệm là , tính A. B. C. D. Câu 33: Một đề thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 phương án trả lời, nhưng chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng đươc 4 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 1 điểm. Một học sinh làm bài kém làm bằng cách chọn hú họa một câu trả lời. Tính xác suất để học sinh đó bị điểm âm? B. C. D. A. www.MATHVN.com Trang 3/6 - Mã đề thi 101 Câu 34: Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông cạnh có hai đỉnh liên tiếp nằm trên đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Mặt phẳng tạo với đáy hình trụ góc . Tính diện tích xung quanh hình trụ? A. B. Câu 35: Trong mặt phẳng và cách đều C. , cho hai điểm là và ,( A. B. Câu 36: Cho phương trình A. B. Câu 37: Trong không gian D. . Phương trình đường thẳng đi qua là số hai số dương nguyên tố cùng nhau) . Tính C. 35 D. Tính tổng các nghiệm của phương trình? C. D. , cho ba điểm Điểm thuộc mặt cầu và mặt cầu sao cho thể tích tứ diện lớn nhất. Tính A. B. C. D. Câu 38: Cho hàm số . Tìm để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị với trục hoành có diện tích phần phía trên trục hoành bằng diện tich phần phía dưới trục hoành. Khi đó ( là phân số tối giản) thì bằng: A. B. C. D. Câu 39: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chia hết 13 ? A. B. C. D. Câu 40: Cho 3 hàm số y  f  x  , y  g  x   f  x  , y h  x   g  x  có đồ thị là 3 đường cong trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng? y x 2  1  0,5 O 0, 5 1  3 . A. g   1  h   1  f   1 . C. h   1  g   1  f   1 1, 5 2  2   1 . B. f   1  g   1  h   1 . D. h   1  f   1  g   1 Câu 41: Đầu mối tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A được số tiền cả lãi và gốc là 100 triệu trở lên? A. 30 tháng B. 31 tháng C. 40 tháng D. 35 tháng Câu 42: Cho A. . Tính B. www.MATHVN.com C. D. Trang 4/6 - Mã đề thi 101 Câu 43: Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc khoảng đúng ba đường tiệm cận? A. 10 Câu 44: Cho hàm số để đồ thị hàm số B. 12 C. 11 nhận giá trị dương và có đạo hàm có D. 0 liên tục trên đoạn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A. bằng B. Câu 45: Cho hình chóp của và . Giả sử phẳng là ( thỏa mãn C. . Tính D. có đáy là hình thoi có vuông góc với đáy và là giao điểm . Gọi là trung điểm của . Khoảng cách từ đến mặt là phân số tối giản). Tính A. B. Câu 46: Cho hình chóp tứ giác đều C. mà khoảng cách từ D. đến mặt phẳng bằng là góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp. Khối chóp có thể tích nhỏ nhất khi số tối giản). Tính Tính A. Câu 47: Cho hàm số B. , tìm A. ( C. D. để hàm số có hai điểm cực trị là tạo thành một tam giác có diện tích bằng và là phân cùng với điểm , khi đó: B. C. D. Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ , hai mặt phẳng chứa hai mặt của hình lập phương. Thể tích khối lập phương đó là A. . Gọi B. . C. và D. . Câu 49: Cho hàm số .Khi đó giá trị của thỏa mãn A. B. Câu 50: Cho , để hàm số đồng biến trên khoảng C. là một nguyên hàm của hàm số thì D. . Biết . Khi đó ( là phân số tối giản), tính A. B. C. D. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- www.MATHVN.com Trang 5/6 - Mã đề thi 101 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 KÌ THI THỬ THPTQG LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Mã đề 101 Mã đề 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 www.MATHVN.com Câu số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D A B B A D D B D A D A C C C A B A B C D D C A C B D C C B B B C D D B D D A C B C C A A A A A B A Trang 6/6 - Mã đề thi 101