Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG môn Sinh Học năm 2017 hay và khó - Đề số 11 - có lời giải chi tiết

41b4f00e1de659756664d75e3493ee93
Gửi bởi: đề thi thử 2 tháng 4 2017 lúc 2:00:31 | Được cập nhật: 25 tháng 1 lúc 21:01:03 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1075 | Lượt Download: 120 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề thi thử đặc sắc THPT Quốc gia chinh phục điểm 9- 10 môn Sinh số 11Câu 1: Chỉ có loại nuclêôtit A, T, người ta đã tổng hợp nên một phân tử ADN nhân tạo,sau đó sử dụng phân tử ADN này làm khuôn để tổng hợp một phân tử mARN. Phân tửmARN này có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?A. loại. B. loại. C. loại. D. 27 loại.Câu 2: Gọi là số codon trên mARN trưởng thành; là số axitamin có trong chuỗi pôlipeptithoàn chỉnh tương ứng do mARN làm khuôn tổng hợp. Tương quan giữa và c:A. (c 2) B. (c 1) C. (c 1) D. (c 2)Câu 3: Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên TráiĐất, thực vật có hoa xuất hiện ởA. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh.C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.D. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh.Câu 4: Người ta dự định nuôi các hạt phấn của một số cây cùng loài sau đó gây lưỡng bộihóa nhằm tạo các dòng thuần. Để thu được nhiều dòng thuần nhất, nên chọn cây nào trong sốcác cây có kiểu gen sau để thực hiện?A. AABbDdEe. B. AaBbDdEe. C. AaBBDDEE. D. aaBBDdEe.Câu 5: Sau khi đa bội hóa cây lưỡng bội (P) được cây tứ bội (P'). Cây (P') được tạo raA. có khả năng trở thành loài mới nếu có khả năng phát triển một quần thể thích nghi. B. là loài mới vì kiểu hình hoàn toàn khác, sức sống và khả năng sinh sản cao hơn so với cây(P).C. là loài mới vì đã có bộ NST khác biệt và bị cách li sinh sản với (P).D. luôn có kiểu gen thuần chủng về tất cả các cặp gen .Câu 6: Loài có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 21 oC đến 35 oC, giới hạn chịu đựng về độẩm từ 74% đến 96%. Trong loại môi trường sau đây, loài sinh vật này có thể sống môitrường nào?A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25 oC đến 40 oC, độ ẩm từ 8% đến 95%. B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12 oC đến 30 oC, độ ẩm từ 90% đến 100%.C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25 oC đến 30 oC, độ ẩm từ 85% đến 95%.D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 20 oC đến 35 oC, độ ẩm từ 75% đến 95%.Câu 7: Cho các phát biểu sau về CLTN:(1) CLTN chỉ tác động lên kiểu hình mà mà không tác động lên kiểu gen.(2) CLTN là nhân tố quy định chiều hướng biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng.Doc24.vn(3) CLTN chỉ diễn ra khi môi trường không ổn định.(4) CLTN chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen, không thay đổi tần số alen.(5) CLTN gồm mặt song song vừa tích lũy các biến dị có lợi vừa đào thải biến dị có hại chocon người.(6) CLTN không diễn ra trong giai đoạn tiến tiền sinh học vì sự sống chưa hình thành.(7) CLTN làm thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn E.Coli nhanh hơn so với quần thể ruồigiấm.(8) CLTN có thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn có hại nào đó ra khỏi quần thể.Có bao nhiêu phát biểu là chính xác?A. B. C. D. 2Câu 8: Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về thànhphần hữu sinh của hệ sinh thái?(1) Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.(2) Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữucơ thành các chất vô cơ.(3) Nấm hoại sinh là nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vôcơ.(4) Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn.(5) Sinh vật phân giải chủ yếu là các vi khuẩn, nấm, một số loài động vật có xương sống.A. B. C. D. 3Câu 9: Trong các phương pháp tạo giống mới, phương pháp nào sau đây được sử dụng phổbiến trong tạo giống vật nuôi và cây trồng?A. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. B. Tạo giống dựa vào công nghệ gen.C. Tạo giống bằng công nghệ tế bào. D. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.Câu 10: Tính trạng do gen nằm ngoài nhân qui định có đặc điểm gì?(1) Kết quả lai thuận có thể khác lai nghịch. (2) Di truyền chéo.(3) Biểu hiện không đồng đều giới. (4) Biểu hiện kiểu hình đời con theo dòng mẹ.A. (3); (4). B. (1); (4). C. (1); (2); (4). D. (1); (3); (4).Câu 11: Trong quá trình diễn thế một bãi đất trống có nhóm thực vật được kí hiệu là A,B, C, lần lượt với các đặc điểm sinh thái các loài như sau:Doc24.vn- Nhóm loài là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá to, mỏng, mặt lá bóng, màu lá sẫmcó mô giậu kém phát triển.- Nhóm loài là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá nhỏ, dày và cứng, màu nhạt, có môgiậu kém phát triển.- Nhóm loài là loài cỏ. Phiến lá nhỏ, thuôn dài và hơi cứng, gân lá phát triển.- Nhóm loài là loài cây thân thảo. Phiến lá to, mỏng, màu sẫm, mô giậu không phát triển.Thứ tự lần lượt các loài đến sống trong phạm vi của bãi đất nói trên:A. A. B. D. C. D. D. B.Câu 12: Khi nói về sự phát sinh loài người, ta có các phát biểu sau:(1) Loài người xuất hiện tại kỉ thứ của đại Tân sinh.(2) Tiến hóa xã hội là nhân tố chủ đạo trong sự phát triển của con người ngày nay.(3) Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài Homo.erectus.(4) Giả thuyết “ra đi từ châu phi” cho rằng người Homo erectus từ châu Phi phát tán sang cácchâu lục khác rồi hình thành nên Homo Sapiens.(5) Nhờ tiến hóa văn hóa con người có khả năng gây ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài khácvà điều chỉnh chiều hướng tiến hóa của chính mình.Số phát biểu đúng là:A. B. C. D. 4Câu 13: Trong một sinh cảnh xác định, khi số loài tăng lên thì số lượng cá thể mỗi loài giảmđi vìA. có sự phân chia khu phân bố. B. có sự phân chia nguồn sống.C. có sự cạnh tranh khác loài mạnh mẽ. D. có sự cạnh tranh cùng loài mạnh mẽ.Câu 14: gà tính trạng lông đốm là trội hoàn toàn so với lông đen. Trong một phép lai thuđược F1 50% lông đốm 50% lông đen. Cho F1 tạp giao với nhau thì F2 có tỉ lệ kiểuhình làA. 50% lông đốm: 50% lông đen.B. 100% lông đốm.C. 50% lông đốm: 25% đốm: 25% lông đen.D. 25% lông đốm: 25% lông đen: 25% đốm: 25% lông đen.Câu 15: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, cho các phát biểu sau:(1) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khácnhau giữa các loài(2) Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.Doc24.vn(3) Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợpvới khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.(4) Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.(5) Kích thước quần thể thay đổi phụ thuộc vào nhân tố: Mức độ sinh sản, tử vong, mứcnhập cư và xuất cư.(6) Trong cùng đơn vị diện tích, quần thể voi thường có kích thước lớn hơn quần thể gàrừng.Số phát biểu không đúng là:A. B. C. D. 2Câu 16: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểuhiện các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Cóbao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên?(1) Sự biểu hiện màu hoa cẩm tú cầu gọi là sự mềm dẻo kiểu hình.(2) Sự biểu hiện màu hoa khác nhau là do sự tác động cộng gộp.(3) Tập hợp các màu sắc khác nhau của hoa cẩm tú cầu tương ứng với từng môi trường khácnhau được gọi là mức phản ứng.(4) Sự thay đổi độ pH của đất đã làm biến đổi kiểu gen các cây hoa cẩm tú cầu dẫn đến sựthay đổi kiểu hình.A. B. C. D. 4Câu 17: Màu hoa một loài thực vật do một gen có alen trên NST thường qui định. Genqui định tính trạng màu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen qui định màu hoa trắng. Các quầnthể đang trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình hoa đỏ với tỉ lệ như sau:Quần thể Quần thể Quần thể Quần thể Quần thể 4Kiểu hình hoa đỏ 84% 51% 36% 75%Trong các quần thể nói trên, quần thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ thấp nhất làA. quần thể 1. B. quần thể 2. C. quần thể 4. D. quần thể 3.Câu 18: Khi nói về quá trình phiên mã và dịch mã thì có bao nhiêu nhận định sau đây làđúng?(1) Trong quá trình dịch mã, nhiều ribôxôm cùng trượt trên một mARN sẽ tổng hợp đượcnhiều loại polipeptit khác nhau trong một thời gian ngắn, làm tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.(2) Trong quá trình dịch mã, các côđon và anticôđon cũng kết hợp với nhau theo nguyên tắcbổ sung là U, X.(3) sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã có thể xảy ra trong hoặc ngoài nhân tế bào cònquá trình dịch mã xảy ra tế bào chất.Doc24.vn(4) ADN chỉ tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã mà không tham gia vào quá trình dịchmã.A. B. C. D. 4Câu 19: Khi xét đến các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) thì có bao nhiêu nhậnđịnh sau đây là đúng?(1) Đột biến đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi vị trí của gen trên NST mà không làm thay đổisố lượng gen.(2) Đột biến chuyển đoạn giữa các NST không tương đồng sẽ làm thay đổi nhóm gen liên kết.(3) Đột biến lặp đoạn NST có thể làm xuất hiện các cặp gen alen trên cùng một NST.(4) Đột biến chuyển đoạn nhỏ NST được ứng dụng để loại bỏ những gen không mong muốnra khỏi giống cây trồng.(5) Đột biến mất đoạn và chuyển đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.A. B. C. D. 4Câu 20: Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.(3) Môi trường ngày càng nhiễm.(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và cácnước đang phát triển.(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.Có bao nhiêu phương án đúng?A. B. C. D. 4Câu 21: người gen nằm trên NST thường gây bệnh bạch tạng, gen quy định người bìnhthường, quần thể đã cân bằng di truyền. Biết tần số alen trong quần thể là 0,6. Có cặp vợchồng bình thường, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh đứa con. Hãy tính xác suất để đứa con sinhra có đúng đứa con bị bệnh?A. 0,1186. B. 0,21. C. 0,0876. D. 0,09.Câu 22: Trong trường hợp bình thường không xảy ra đột biến, khi nói về nguồn gốc nhiễmsắc thể(NST) trong tế bào sinh dưỡng mỗi người, có bao nhiêu khẳng định dưới đây làđúng?(1) Mỗi người con trai luôn nhận được ít nhất một NST có nguồn gốc từ "ông Nội" của mình.(2) Mỗi người con gái luôn nhận được ít nhất một NST có nguồn gốc từ "bà Ngoại" củamình.(3) Mỗi người con luôn nhận được số lượng NST của bố và mẹ mình bằng nhau.Doc24.vn(4) Mỗi người không thể nhận được số lượng NST có nguồn gốc từ "ông Nội" và "bà Nội"của mình bằng nhau.A. B. C. D. 1Câu 23: Cho các hiện tượng sau:(1) Gen điều hòa của Opêron Lac bị đột biến dẫn tới prôtêin ức chế bị biến đổi không gian vàmất chức năng sinh học.(2) Đột biến làm mất vùng khởi động (vùng P) của Opêron Lac.(3) Gen cấu trúc bị đột biến dẫn tới prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chứcnăng.(4) Vùng vận hành (vùng O) của Opêron Lac bị đột biến và không còn khả năng gắn kết vớiprôtêin ức chế.(5) Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khảnăng gắn kết với enzim ARN pôlimeraza.Trong các trường hợp trên, khi không có đường lactôzơ có bao nhiêu trường hợp Opêron Lacvẫn thực hiện phiên mã?A. B. C. D. 4Câu 24: Lai phân tích cơ thể có cặp gen thu được kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. Kiểu gen củacơ thể đem lai phân tích có thể như thế nào?(1) AaBb. (2) ABab hoặc AbaB (với =25%) (3) ABab hoặc AbaB (với =50%). (4) ABab hoặc AbaB (liên kết hoàn toàn).A. (2) hoặc (4). B. (1) hoặc (3). C. (1) hoặc (2). D. (1) hoặc (4).Câu 25: đậu Hà lan, tính trạng chiều cao thân do một gen có alen nằm trên nhiễm sắc thểthường qui định và alen qui định thân cao là trội hoàn toàn so với alen qui định thân thấp. Thếhệ xuất phát, một quần thể lưỡng bội có 80% cây thân cao; sau thế hệ tự thụ nghiêm ngặt,số cây thân cao của quần thể F3 chiếm 52%. Cấu trúc di truyền của quần thể (P):A. 0,08AA 0,72Aa 0,20aa. B. 0,32AA 0,48Aa 0,20aa.C. 0,16AA 0,64Aa 0,20aa. D. 0,24AA 0,56Aa 0,20aa.Câu 26 uồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét haicặp gen dị hợp. Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét hai gen, mỗi gen có alen. Gen thứ nhấtnằm vùng tương đồng và Y, gen thứ hai nằm trên vùng không tương đồng của X. Nếukhông xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảmphân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?Doc24.vnA. 256 B. 384 C. 192. D. 512.Câu 27: loài giao phối xét hai cặp nhiễm sắc thể thường; trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xétmột gen với hai alen trội lặn hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng và tác động riêng rẽ;không xảy ra đột biến. Không xét đến giới tính của phép lai, quần thể lưỡng bội có nhiều nhấtbao nhiêu phép lai cho kiểu hình đời con phân tính theo tỉ lệ 1:1 ?A. 10 B. 12 C. D. 8Câu 28: tế bào sinh tinh trong cá thể đực có kiểu gen AaBb trải qua giảm phân bìnhthường tạo tối đa các loại giao tử. Có bao nhiêu dãy tỉ lệ sau đây là có thể đúng với các loạigiao tử này:(1) 1. (2) 1. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 3: 1A. B. C. D. 4Câu 29: một loài thực vật, chiều cao của thân do hai cặp gen A, và B, phân li độc lậpquy định; khi kiểu gen có cả hai alen và alen quy định kiểu hình thân cao; các kiểu gencòn lại quy định thân thấp. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau (P) giao phấn với nhau, thuđược F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cây thân cao: cây thân thấp. Cho tất cả các cây thânthấp F1 tạp giao với nhau thì đời sau thu được cây thân cao chiếm tỉ lệ làA. 2%. B. 4%. C. 8%. D. 20%.Câu 30: Một loài thực vật, tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp; tính trạnghoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Các cặp gen quy định các tính trạng này cùng nằmtrên một cặp nhiễm sắc thể thường. Trong một phep lai (P) giữa cây thân cao. hoa đỏ với câythân cao, hoa trắng, F1 thu được 5% cây thân thấp, hoa trắng. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ F1là bao nhiêu?A. 5% B. 20% C. 30% D. 55%Câu 31: một loài thực vật, gen quy định tính trạng quả đỏ, gen quy định tính trạng quảvàng, gen quy định tính trạng thân cao, quy định tính trạng thân thấp. Hai gen này cùngnằm trên NST và di truyền liên kết hoàn toàn với nhau. Đem cây có kiểu gen AB/ab xử lívới cônsixin thu được cây tứ bội, sau đó đem cây này tự thụ phấn. Cho biết kiểu gen và kiểuhình đời con. Biết giảm phân xảy ra bình thường, các giao tử và hợp đều có khả năng sốngsót như nhau.A. 35 đỏ,cao vàng, thấp B. đỏ, cao: vàng, thấpC. đỏ, cao vàng thấp D. đỏ, cao vàng, thấpDoc24.vnCâu 32: một loài thực vật, gen quy định thân cao, B: quả màu đỏ là trội hoàn toàn so vớialen tương ứng a: thân thấp, b: quả màu vàng. Cho lai cơ thể dị hợp về cặp gen có kiểugen khác nhau, thu được kiểu hình. Trong kiểu hình, trường hợp nào sau đây đúng?A. Cao đỏ gấp lần thấp vàng B. Cao đỏ gấp lần thấp vàngC. Thấp vàng chiếm 15% D. Thấp đỏ chiếm 5%Câu 33: Gen dài 5.100A trong đó nu loại bằng 2/3 nu loại khác. Hai đột biến điểm xảyra đồng thời làm gen trở thành gen b, số liên kết hiđrô của gen là 3.902. Khi gen bị độtbiến này tái bản liên tiếp lần thì môi trường nội bào cần cung cấp số nu loại Timin làA. 4.214 hoặc 4.186 B. 4.207 hoặc 4.207 C. 4.207 hoặc 4.186 D. 4.116 hoặc 4.186 Câu 34: cà chua, gen quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen quy định quảmàu vàng. Thế hệ cho giao phấn cây cà chua lưỡng bội thuần chủng quả đỏ và cà chua quảvàng, tiếp tục dùng cônsisin để gây đa bội các cây F1 sau đó chọn cây F1 cho giao phấn thuđược F2 gồm 517 cây quả đỏ và 47 cây quả vàng. Biết giảm phân bình thường, không xảy rađột biến. Phát biểu nào sau đây là hợp lý nhất ?A. Quần thể F2 gồm loại kiểu gen khác nhau. B. F2 bất thụ.C. Kiểu gen đồng hợp F2 chiếm 50%. D. Quần thể F2 ưu thế hơn cả bố lẫn mẹ .Câu 35: Một loài giao phấn có bộ nhiễm sắc thể 2n 12. Nếu mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ xétmột gen có alen thì số thể ba kép khác nhau về kiểu gen tối đa của loài này làA. 77760 B. 1944000 C. 388800 D. 129600Câu 36: một loài động vật, xét một tế bào sinh dục chín có chứa một cặp NST tương đồngthực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử như hình bên dưới. Quan sát hình và cho biết cóbao nhiêu câu đúng.(1) Tế bào này là tế bào sinh tinh.(2) Bộ nhiễm sắc thể của loài chứa tế bào trên có kiểu gen là: BVbv .(3) Hiện tượng này không làm thay đổi thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.(4) Tỉ lệ các loại giao tử tạo ra khi tế bào trên giảm phân là 1.(5) Nếu trong cơ thể chứa tế bào này có 10% tế bào xảy ra hiện tượng như trên thì loại giaotử BV là 45%.Doc24.vnA. B. C. D. 4Câu 37: Trong một quần thể bướm sâu đo bạch dương (P) có cấu trúc di truyền là: 0,25AA:0,5Aa: 0,25aa (A qui định cánh đen và qui định cánh trắng). Nếu những con bướm cùngmàu chỉ thích giao phối với nhau và quần thể không chịu sự tác động của các nhân tố tiến hóakhác thì theo lý thuyết, thế hệ F2, tỉ lệ bướm cánh trắng thu được là bao nhiêu?A. 37,5%. B. 6,25 %. C. 25,75%. D. 28,5%.Câu 38: Lai hai cây hoa màu trắng thuần chủng với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa màuđỏ. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 43,75% cây hoa trắng.Nếu cho cây hoa đỏ F1 lần lượt giao phấn với từng cây hoa trắng thì đời con có thể bắt gặpnhững tỉ lệ phân li kiểu hình nào trong số các tỉ lệ phân li kiểu hình dưới đây?(1) đỏ trắng. (2) đỏ trắng. (3) đỏ trắng. (4) đỏ trắng. (5) đỏ trắng. (6) đỏ trắng. (7) 13 đỏ trắng. (8) đỏ trắng. (9) đỏ trắng.Các tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp là:A. (2), (3), (5). B. (1), (3), (5). C. (1), (3), (5), (7). D. (2), (3), (4).Câu 39: một loài động vật, tính trạng màu sắc lông do cặp gen không alen tương tác quyđịnh, khi có mặt alen trong kiểu gen luôn quy định lông xám, khi chỉ có mặt alen quyđịnh lông đen, alen và không có khả năng này nên cho lông màu trắng. Tính trạng chiềucao chân do cặp gen D, trội lặn hoàn toàn quy định. Tiến hành lai cơ thể bố mẹ (P)thuần chủng tương phản các cặp gen thu được F1 toàn lông xám, chân cao. Cho F1 giao phốivới cơ thể (I) lông xám, chân cao thu được đời F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% lông xám, chân cao;25% lông xám chân thấp; 12,5% lông đen chân cao; 12,5% lông trắng chân cao. Khi cho cáccon lông trắng chân cao F2 giao phối tự do với nhau thu được đời con F3 chỉ có duy nhất 1kiểu hình. Biết rằng không có đột biến xảy ra, sức sống các cá thể như nhau. Xét các kết luậnsau:(1) thế hệ (P) có thể có phép lai khác nhau (không kể đến vai trò của bố mẹ).(2) Cặp gen quy định chiều cao thuộc cùng một nhóm gen liên kết với cặp gen (A,a) hoặc(B,b).(3) Kiểu gen của F1 có thể là: ADad Bb hoặc AdaD Bb.(4) KG của cơ thể (I) chỉ có thể là: ADad bb.(5) Nếu cho F1 lai phân tích, đời Fb thu được kiểu hình lông xám chân thấp chiếm 50%.Số kết luận đúng là:Doc24.vnA. B. C. D. 1Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh và bệnh máukhó đông người. Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gen gâybệnh trong số những người bình thường trong quần thể là 19 Quần thể người nàyđang trạng thái cân bằng di truyền tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắcbệnh máu khó đông nam giới là 110 .Xét các dự đoán sau :(1) Có người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông. (8)(2) Có thể có tối đa người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.(3) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 13 sinh đứa con trai đầu lòng không bị cả bệnh trên là40,75%.(4) Khả năng người con gái số mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 12,12%.(5) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 13 sinh đứa con có kiểu hình khác nhau là 56,37%.Số dự đoán không đúng là:A. B. C. D. 4Đáp án1-B 2-A 3-A 4-B 5-A 6-C 7-C 8-C 9-D 10-B11-B 12-B 13-B 14-D 15-D 16-B 17-D 18-C 19-C 20-D21-C 22-A 23-A 24-B 25-C 26-B 27-B 28-B 29-C 30-C31-A 32-A 33-C 34-B 35-B 36-D 37-A 38-A 39-D 40-CLỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Đáp án BDoc24.vn