Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

96ee970a3c284cf8c212536761e0a330
Gửi bởi: Lời Giải Hay 13 tháng 12 2016 lúc 16:25 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:16 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 303 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂNCỪ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIANăm học: 2016 2017Môn thi: SINH HỌCThời gian làm bài: 30 phútHọ, tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: ………………….Câu Error: Reference source not found1: Trong quá trình sinh tổng hợp protein, giai đoạnhoạt hóa aa, ATP có vai trò cung cấp năng lượng:A. để các riboxom dịch chuyển trên mARN B. để cắt bỏ aa mở đầu ra khỏi chuỗi polipeptitC. để aa được hoạt hóa và gắn với tARN D. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARNCâu 2:Error: Reference source not found Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon- lac,sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozơ và khi môi trường không có lactozơ?A. Protein ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúcB. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chếC. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon-lác và tiến hành phiên mãD. Các gen cấu trúc Z, Y, phiên mã tạo ra các mARN tương ứngCâu sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa X, và ngược lại được thểhiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép. (2) Phân tử tARN.(3) Phân tử prôtêin. (4) Quá trình dịch mã. A. (3) và (4). B. (1) và (2). C. (2) và (4). D. (1) và (3).Câu 4: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?A. Đảo đoạn. B. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.C. Lặp đoạn D. Mất đoạn.Câu 5: Cho các thông tin sau:1. mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp protein2. Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất3. Nhờ một enzim đặc hiệu, aa mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp4. mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởngthànhCác thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là1Mã đề 138Doc24.vnA. và 4B. và 3C. và 4D. và 4Câu 6: Một đoạn pôlipeptit gồm axit amin có trình tự: Val Trp Lys- Pro. Biết rằngcác côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp UGG; Val GUU; Lys AAG;Pro XXA Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trêncó trình tự nuclêôtit làA. 5’ GTT TGG AAG XXA 3’ B. 5’ GUU UGG- AAG XXA 3’C. 5’ XAA- AXX TTX GGT 3’ D. 5’ TGG -XTT XXA AAX 3’Câu Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng? (1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã. (2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. (3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit. (4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến. (5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. A. (3), (4), (5). B. (1), (3), (5). C. (2), (4), (5). D. (1), (2), (3).Câu 8: Đặc điểm nào không phải của mã di truyền?A. Có tính phổ biến. B. Mang tính thoái hoá.C. Mang tính đặc hiệu. D. Đặc trưng cho loàiCâu 9: Giả sử một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n 6, các cặp nhiễm sắc thểtương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây,dạng nào là thể một? A. AaBbDdd. B. AaBbd C. AaBb. D. AaaBbCâu 10 Trong quá trình ôn thi, một bạn học sinh khi so sánh sự giống và khác nhau giữađặc điểm gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính đãlập bảng tổng kết sau:Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính(1) Số lượng nhiều (2) Số lượng ít(3) Có thể bị đột biến (4) không thể bị đột biến(5) Tồn tại thành từng cặp tương đồng (6) không tồn tại thành từng cặp tương đồng(7) Có thể quy định giới tính (8) có thể quy định tính trạng thường(9) Phân chia đồng đều trong phân bào (10) không phân chia đồng đều trong phân bàoSố thông tin mà bạn học sinh trên đã nhầm lẫn khi lập bảng tổng kết trên là2Doc24.vnA. B. C. D. 6Câu 11. ngô, tính trạng chiều cao do cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp(Al,al, A2.a2,A3,a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gensẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. khi cho các cây thếhệ lai (giữa cây cao nhất và cây thấp nhất) giao phấn với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao170 cm là bao nhiêu? A. 9/64. B. 3/8. C. 3/32. D. 15/64.Câu 12: Phép lai giữa cá thể khác nhau về tính trạng trội lặn hoàn toàn AaBbDd AaBbdd sẽ cóA. loại kiểu hình, 18 loại kiểu genB. loại kiểu hình, 18 loại kiểu genC. loại kiểu hình, loại kiểu genD. loại kiểu hình, 27 loại kiểu genCâu 13: cà chua, gen qui định tính trạng hoa đỏ, alen quy định hoa trắng. Cho giaophấn giữa hai cây cà chua tứ bội đời F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ cây hoa đỏ: cây hoatrắng. Nếu quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường thì kiểu gen của hai cây càchua bố mẹ là:A. AAaa AAaa B. Aaaa Aaaa C. AAAa AAaa D. AAaa Aaaa .Câu 14: một loài thực vật chỉ có dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích mộtcây hoa đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ trắng:1 đỏ. Có thể kết luận, màuhoa được quy định bởi: A. cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tínhB. cặp gen không alen tương tác cộng gộpC. cặp gen không alen tương tác bổ trợD. cặp gen liên kết hoàn toànCâu 15 Do đột biến lệch bội, người có dạng XXY. Bệnh mù màu do đột biến gen lặnm trên NST X. Một người phụ nữ bị mù màu, kết hôn với người chồng mắt bình thường.Họ sinh được một con trai XXY nhưng không bị mù màu. Điều giải thích nào sau đây làđúng ?A. Con trai đó có kiểu gen MX MY và bị lệch bội do mẹ .B. Con trai đó có kiểu gen MX mY và bị lệch bội do mẹ .C. Con trai đó có kiểu gen MX MY và bị lệch bội do bố .D. Con trai đó có kiểu gen MX mY và bị lệch bội do bố .Câu 16: Alen dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen bị đột biến thành alen b. Từmột tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã3Doc24.vncung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen làA. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X B. mất một cặp A-TC. mất một cặp G-X D. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.Câu 17 một loài thực vật, biết (hạt vàng) trội hoàn toàn so với (hạt xanh), (vỏtrơn) trội hoàn toàn so với (vỏ nhăn). Cho PTC: hạt vàng vỏ trơn hạt xanh vỏ nhăn,thu được F1 100% hạt vàng vỏ trơn. Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 10000 hạt, trongđó có 1600 hạt xanh vỏ nhăn. Biết quá trình giảm phân hai giới là như nhau. Số lượnghạt vàng vỏ trơn dị hợp hai cặp gen F2 làA. 5000. B. 3200. C. 6600. D. 3400.Câu18 Hình dưới là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường một người. Người mang bộ nhiễm sắc thể nàyA. mắc hội chứng Claiphentơ. B. mắc hội chứng Đao.C. mắc hội chứng Tớcnơ. D. mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.Câu 19 Cơ sở tế bào học của hiện tương hoán vị gen làA. sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân.B. sự tiếp hợp của các nhiễm sắc thể tương đồng trong kỳ đầu của giảm phân I.4Doc24.vn C.tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể kép trong kỳ giữa và kỳ sau của giảm phân I. D. trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng kỳ đầu của giảm phân I.Câu 20: Để kiểm chứng lại giả thuyết của mình, Men đen đã dùng phép lai nào?A. Tự thụ phấnB. Lai phân tíchC .Giao phối gầnD. Lai thuận nghịchĐÁP ÁN1C6D11D16D2B7C12A17D3C8D13B18C4C9B14C19D5B10B15D20B5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.