Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Trần Hưng Đạo, Ninh Bình có đáp án

dc5d9440f1a1d330f02bffc6439b572a
Gửi bởi: levanmanh 13 tháng 3 2016 lúc 17:49 | Được cập nhật: 13 giờ trước (1:55) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 625 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vn GIÁO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG THPT QUỐC HỌC: 2014-2015 MÔN: Thời gian bài: phút (Không thời gian giao (2,0 điểm): kinh chúng xương tủy, khiến nghèo nàn, thiếu thốn, nước xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, nguyên liệu. Chúng quyền giấy bạc, xuất cảng nhập cảng. Chúng hàng trăm thuế nhất buôn, cùng. Chúng không ngóc lên. Chúng công nhân cách cùng nhẫn. (Trích Tuyên ngôn Minh, một, Giáo dục, 2008, trên thực hiện sau: định phong cách ngôn bản. dạng phép điệp hiệu nghệ thuật chúng? dung chính (3,0 điểm): Ngày 20/3/2015, trên mạng internet truyền chóng những hình ảnh, thông được công trên theo nhận việc hàng trăm huynh, sinh chấp nguy hiểm trèo người nhện tường trường trung Vidya Niketan phao sinh tham toàn quốc, diễn ngày 18/3/2015. Trang vtc.vn biết: Trước tháng 10/2014, 2.440 sinh viên Trung Quốc phát hiện dùng nghe không hoặc "cục điện tử" nhận ngoài truyền dưới dạng trong quốc chứng dược (chị) nghĩ hình thức tiêu trong trên? Liên hình thức tiêu trong xuất hiện Việt xuất giải pháp khắc phục. (5,0 điểm):Doc24.vn (chị) phân tích sánh trỗi sống nhân trong tình xuân trói được hiện truyện ngắn chồng Hoài./. GIÁO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG HƯỚNG CHẤM THPT QUỐC HỌC: 2014-2015 MÔN: Thời gian bài: phút (Không thời gian giao (2,0 điểm): thuộc phong cách ngôn chính luận (0,5 điểm) dạng phép điệp: điệp điệp pháp (0,5 điểm) dụng: Nhấn mạnh, giọng điệu đanh thép, hùng những thực Pháp (0,5 điểm) dung chính bản: Vạch trần những kinh thực Pháp nhân (0,5 điểm) (3,0 điểm): năng: Biết cách nghị luận hội: ràng, biết dụng phối nhiều thao nghị luận. Hành trôi chảy, luận chặt chẽ, chứng thực chọn lọc. loại lỗi. dung: bài: luận: hiện tượng gian Thân bài: cách hiểu gian Gian trong hành phạm sinh. sinh cách bằng được, không theo thực chất.Doc24.vn hình thức gian trên Trung Quốc thấy nhiều nước trên giới không riêng Việt đang đứng trước thực trạng tiêu trong hình thức gian ngày càng diễn biến, dưới nhiều hình thức, ngày càng tinh hiện đại. nhức nhối luận, không dàng giải quyết triệt hình thức gian Việt Nam: trao bài, nhìn bạn, quay cóp, mang liệu, mang thiết công nghệ phòng thi, người phao sinh... (Dẫn chứng: Tiêu biểu gian THPT Giang 2012...) Nguyên nhân: lười biếng sinh; kiến thức bản; trong trường thiếu tính luật. khâu chức không nghiêm túc, giám thiếu tính nghiêm minh, điều kiện sinh hành gian trong trọng bằng cấp, trọng thành tích huynh muốn tương nhiều chuộc giám thị, giám khảo... hại: thành tích chất lượng giáo xuống. Gian trong người không tiến trong tập, sinh lười biếng, lại, thiếu tin, đánh lòng trọng, nhân cách phẩm mình... Người không kiến thức không được hội. theo nhiều lụy: xuống đức, chất lượng nguồn nhân nước chế, nước phát triển, hậu. Giải pháp khắc phục: chấn chỉnh thi, chặt chẽ, thắt chặt ninh. luật những giám không nghiêm sinh gian trong cử.Doc24.vn phía sinh, thức được trung thực nhân cách. Ngay phải diện thất phải thức sống trung thực. sinh không ngừng dưỡng phẩm chất trung thực, nghị khắc phục bệnh lười biếng tình trạng gian đồng thời, phải luôn nghiêm túc, chăm kiến thức phục hội. người kiên quyết tranh những hành gian trong trong sạch trường giáo bài: Khái quát Liên thân Thang điểm Điểm trên, Điểm khoảng trên, Điểm 1,5: khoảng trên, trong diễn Điểm 0,5: sài, nhiều Điểm Không được hoặc hoàn toàn (5,0 điểm): năng: Biết cách nghị luận học: ràng, biết dụng phối nhiều thao nghị luận. Hành trôi chảy, luận chặt chẽ, chứng chọn lọc. loại lỗi. dung: bài: Giới thiệu giả, phẩm, nhân MịDoc24.vn Nhấn mạnh sống tiềm tàng mãnh liệt Thân bài: Giới thiệu ngắn gọn: Hoàn cảnh đình, phẩm chất trước thống (gia đình nghèo, tiền thống nhan sắc, hoa, khao khát hiếu thảo) tinh thần thống Phân tích trỗi sống Trong tình xuân cùng thức, tiềm thức nhân khơi bùng sáng niềm sống khát khao hạnh phúc. sinh, khát vọng sống tiềm tàng trong bùng động khung cảnh xuân, rượu tiếng yêu… Diễn biến trạng hành động uống rượu ngồi nhìn người nhưng lòng đang hướng ngày trước. trong thức đắng cuộc sống khốn thực tại. muốn ngón chết ngay. Nước ra... Tiếng lửng ngoài đường. khao khát được chơi xuân, được mình không gian ràng, tình cuộc sống ngoài Những biến thành hành động: miếng sáng, quấn tóc, chiếc phát hiện trói đứng nhà, quấn đèn, khép cửa. không biết mình trói. ruợu nồng nàn. mộng theo tiếng sáo. vùng bước nhưng chân không được. thổn thức nghĩ mình không bằng ngựa. Hoài khám đằng lặng khát sống, khát yêu. Nhựa sống thầm chảy trong sống tiềm tàng Trong trói nhưng thản nhiên thổi chợt, dòng nước Phủ.Doc24.vn trạng trong Phủ: cảm, dửng dưng đồng cảm. Giọt nước đánh thức sinh lòng thương người trong mình, nhận thực công… Tình thương lòng giúp mạnh quyết định người vùng chạy theo Phủ. trói cũng trói hình ràng buộc mình kiếp đông lạnh cuộc xuân giữa ngẫu nhiên yếu. cuộc giữa người cùng cảnh ngộ, cùng tiềm tàng mạnh tháo cũi, lồng khát vọng hạnh phúc… sánh giống khác nhau) Giống nhau: trỗi sống tiền tính mạnh khát khao sống, không chấp nhận phận. sống trỗi thoát khỏi trạng thái ngày thường Khác nhau: động bùng trỗi nhất, nhận được động ngoại cảnh: khung cảnh xuân cảm, rượu, tiếng sáo. chịu động dòng nước Phủ. nhất trỗi sống xuất phát thương mình, xuất phát lòng thương người thương mình. trỗi nhất, thân định giải thoát trong chốc lát, muốn chơi, này, không thoát khỏi buộc chặt cường quyền thần quyền. mạnh quyết liệt giải thoát mình khỏi ràng buộc cường quyền thần quyền. hành động chiến thắng phận. Đánh giá:Doc24.vn nhân chính, linh phẩm, được khắc sinh động, tính nét, chiều sống mãnh liệt. Trong tính cách nhân tưởng chừng nhưng thống nhất: chịu phận tiềm tàng mạnh phản kháng sống mãnh liệt. giai đoạn sau, trỗi sống được nét, sắc, quyết liệt, triệt giai đoạn trước. trỗi sống được khắc trong những hoàn cảnh biệt; trong quan nhân khác; pháp miêu diễn biến trạng; tiết nghệ thuật sắc, ngôn chọn lọc, giọng trần thuật nhiều nhập dòng nhân diễn những nghĩ, trạng những trạng thái tiềm thức… bài: Cuộc nhân tiêu biểu phận, thân phận người miền dưới thống thực phong kiến. sống tiềm tàng mãnh liệt vùng giải thoát tiêu biểu sống tiềm tàng mãnh liệt thức tỉnh đường tranh giải phóng những người động miền nghèo khổ. trỗi sống thấy được chiều tưởng nhân Hoài III. Thang điểm: Điểm trên, Điểm khoảng trên, Điểm 2-3: khoảng trên, diễn Điểm sài, nhiều lỗi. Diểm Không hoặc hoàn toàn những phát hiện cách sáng tạo. Giáo viên linh hoạt trong việc dụng hướng chấm./.Doc24.vn (chị) phân tích sánh trỗi sống nhân trong tình xuân trói được hiện truyện ngắn chồng Hoài. bài: Giới thiệu giả, phẩm, nhân Nhấn mạnh sống tiềm tàng mãnh liệt Thân bài: Giới thiệu ngắn gọn: Hoàn cảnh đình, phẩm chất trước thống nhan sắc, hoa, khao khát hiếu thảo)Doc24.vn tinh thần thống Phân tích trỗi sống Trong tình xuân cùng thức, tiềm thức nhân khơi bùng sáng niềm sống khát khao hạnh phúc. sinh, khát vọng sống tiềm tàng trong bùng động khung cảnh xuân, rượu tiếng yêu… Diễn biến trạng hành động uống rượu ngồi nhìn người nhưng lòng đang hướng ngày trước. trong thức đắng cuộc sống khốn thực tại. muốn ngón chết ngay. Nước ra... Tiếng lửng ngoài đường. khao khát được chơi xuân, được mình không gian ràng, tình cuộc sống ngoài kia, những biến thành hành động. miếng sáng, quấn tóc, chiếc phát hiện trói đứng nhà, quấn đèn, khép cửa. không biết mình trói. ruợu nồng nàn. mộng theo tiếng sáo. vùng bước nhưng chân không được. thổn thức nghĩ mình không bằng ngựa. Hoài khám đằng lặng khát sống, khát yêu. Nhựa sống thầm chảy trong sống tiềm tàng Trong trói nhưng thản nhiên thổi bỗng dòng nước Phủ. trạng hành động trong Phủ: cảm, dửng dưng đồng cảm, giọt nước đánh thức sinh lòng thương người trong mình, nhận thực công… Tình thương lòng giúp mạnh quyết định người vùng chạy theo Phủ. trói cũng trói hình ràng buộc mình kiếp đông lạnh cuộc xuân giữa ngẫu nhiên yếu. cuộc giữa người cùng cảnh ngộ, cùng tiềm tàng mạnh tháo cũi, lồng khát vọng hạnh phúc… sánh giống khác nhau Giống nhau:Doc24.vn trỗi sống tiền tính mạnh khát khao sống, không chấp nhận phận sống trỗi thoát khỏi trạng thái ngày thường Khác nhau: động bùng trỗi nhất, nhận được động theo chiều hướng tích ngoại cảnh: khung cảnh xuân cảm, rượu, tiếng chịu động dòng nước nhất trỗi sống xuất phát thương mình, xuất phát lòng thương người thương mình. trỗi nhất, thân định giải thoát trong chốc lát, muốn chơi, này, không thoát khỏi buộc chặt cường quyền thần quyền. mạnh quyết liệt giải thoát mình khỏi ràng buộc cường quyền thần quyền. hành động chiến thắng phận. Đánh giá: nhân chính, linh phẩm, được khắc sinh động, tính nét, chiều sống mãnh liệt. Trong tính cách nhân tưởng chừng nhưng thống nhất: chịu phận tiềm tàng mạnh phản kháng sống mãnh liệt. giai đoạn sau, trỗi sống được nét, sắc, quyết liệt, triệt giai đoạn trước. trỗi sống được khắc trong những hoàn cảnh biệt; trong quan nhân khác; pháp miêu diễn biến trạng; tiết nghệ thuật sắc, ngôn chọn lọc, giọng trần thuật nhiều nhập dòng nhân diễn những nghĩ, trạng những trạng thái tiềm thức… bài: Cuộc nhân tiêu biểu phận, thân phận người miền dưới thống thực phong kiến. sống tiềm tàng mãnh liệt vùng giải thoát tiêu biểu sống tiềm tàng mãnh liệt thức tỉnh đường tranh giải phóng những người động miền nghèo khổ.