Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam có đáp án

195cb67f4c1d6845bc0221b945ea8617
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương 9 tháng 3 2016 lúc 2:10 | Được cập nhật: 8 tháng 5 lúc 12:02 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2850 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vn GD&ĐT QUẢNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM THPT QUỐC MÔN: Thời gian bài: phút, không thời gian phát Phần hiểu (3,0 điểm) đoạn trích thực hiện cầu: “Bạn không thông minh sinh nhưng luôn chuyên vượt thân từng ngày một. không nhưng người không hẹn. không người giỏi thao nhưng cười không gương xinh nhưng giỏi thắt ngon. Chắc chắn, người trong chúng được sinh những sẵn. chính bạn, hết, trước hết, phải biết mình, phải nhận những đó.” (Trích biết trăm hạn...- Phạm phương thức biểu chính được dụng trong đoạn trích. (0,5 điểm) định khái quát đoạn. (0,5 điểm) điểm giống nhau cách luận trong đoạn trích. (0,25 điểm) người biết riêng (thế mạnh riêng) thân bạn. trong khoảng câu. (0,25 điểm) đoạn thực hiện cầu: đúng nghĩa trái Biết khao khát những điều Biết động nhiều nhận thức Biết biết được nhiềuDoc24.vn Những chẳng đóng đồng hoang ngàn loài giữa thẳm rừng (Trích Xuân Quỳnh) định biện pháp được dụng trong đoạn trên. (0,5 điểm) nghĩa Biết khao khát những điều ước. (0,5 điểm) Trong nhất, những những trạng thái xúc, tình nhân “em”? (0,25 điểm) Điều giãi trong trên nhiều nghĩ nhất? trong khoảng câu. (0,25 điểm) Phần (7,0 điểm) (3,0 điểm) kiến rằng: Phải biết lỗi. Anh/chị đồng tình kiến trên không? Trình kiến anh/chị ngắn (khoảng từ). (4,0 điểm) nhân người nhặt trong truyện ngắn nhặt Lân, kiến rằng: người liều lĩnh, thiếu lòng trọng. kiến khác khẳng định: người trọng, thức phẩm mình. nhận mình hình tượng nhân người nhặt, anh/chị bình luận kiến trên. ..................Hết.....................Doc24.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUẢNG HƯỚNG CHẤM THANG ĐIỂM THPT QUỐC MÔN: Phần hiểu (3,0 điểm) đoạn trích trên thực hiện chung kiểm năng hiểu bản, sinh phải động kiến thức năng hiểu xuôi bài. Phương thức nghị luận. (0,5đ) Câu: Chắc chắn, người trong chúng được sinh những sẵn. thêm câu: chính bạn, hết, trước hết, phải biết mình, phải nhận những (0,5đ) Điểm giống nhau cách luận: luận theo hình thức định không nhất khẳng định, nhấn mạnh mang tính chất thay hai. (0,25đ) thuộc cách nhận định người chấm. (0,25đ) Biện pháp điệp đúng biện pháp: 0,25 điểm. 6.Doc24.vn nghĩa: xuất phát tình trọng người mình yêu, nhân “em” đồng sống mình người minh yêu. (0,5đ) (0,25đ) Những khao khát, động, yêu. sinh được niềm hạnh phúc hoặc loài thấy mình đơn;... (0,25đ) Phần (7,0 điểm) (3,0 điểm) thái kiến mình kiến: Phải biết lỗi. chung kiểm năng viết nghị luận hội, sinh phải động những hiểu biết sống hội, năng năng thái chính kiến mình bài. sinh theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đáng; được kiến mình nhưng phải thái chân thành, nghiêm túc, chuẩn hội. Giải thích kiến (0,5đ) Cách hiểu lỗi: được nhận phần mình thấy mình cũng được nhận mình lỗi, phải biết người mình phạm lỗi. luận (1,5đ) sinh khía cạnh liên quan việc lỗi. Chẳng như: Biết biết trọng, biết phục thiện biết trọng người khác.Doc24.vn chân thành đúng không thấp tăng phẩm người nhận lỗi, (không nhân quốc thương hoặc phạm quyền danh quốc khác cũng phải biết trước công luận). thật đáng nhưng đáng những hành động khắc phục mình sinh thái hoàn toàn đồng tình hoặc đồng tình phần kiến được dẫn. chọn thái cũng phải đáng thái luận nghiêm túc, thiện chí. quan điểm thân (1,0đ) nhận thức trải nghiệm riêng, sinh quan điểm mình Chẳng hạn: Biết không nhận thức hành mang tính hiện người sống hóa. Thái biết không phải hành nhiều hiện cách mạnh vượt thói diện hảo, nhận lầm, quyết chữa lầm. (4,0 điểm) nhận hình tượng nhân người nhặt trong truyện ngắn nhặt bình luận kiến. chung kiểm năng viết nghị luận học, sinh phải động kiến thức phẩm học, luận học, năng năng chương bài.. sinh nhận kiến giải theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đáng, không được thoát phẩm. giả, phẩm (0,5)Doc24.vn trong những truyện ngắn nhiều trang viết động nông thôn người nông dân. phong giản thấm thía. Tiền thân truyện ngắn nhặt tiểu thuyết viết Cách mạng tháng thành công nhưng dang thở. bình 1954, phần truyện viết truyện nhặt. Giải thích kiến (0,5đ) kiến nhất: rằng nhân người nhặt người liều lĩnh, thiếu lòng trọng. kiến trên thực truyện người trong truyện theo không nhân Tràng gặp, nghe đùa, bánh đúc... kiến hai: khẳng định nhân người nhặt người trọng, thức phẩm giá. người kiến nghiêng nhìn nhân nhân đói, thông tình biệt nhân nhìn thương, trân trọng những biểu hiện đáng người nhặt như: không chịu chấp nhận trầu, nghiêng ngượng nghịu chịu nhìn trên đường Tràng, ngồi giường nhà,... nhận hình tượng người nhặt (2,0đ) sinh những nhận khác nhau nhưng nhận những điểm cảnh phẩm chất nhân được khắc chân thực động: cảnh thảm liều lĩnh, trẽn, chấp nhận theo không người ông. Trong thảm, người nhặt biểu hiện thước, thức phẩm giá. Trong thảm, nhân người nhặt thầm nuôi dưỡng niềm khát khao cuộc sống đình, niềm mong chính đáng cuộc sống ngày mai. Bình luận kiến (1,0đ)Doc24.vn kiến cách đánh nhân trái ngược nhau. kiến nhất thiên hiện tượng, biểu hiện nhân vật. kiến biểu hiện hành động nhân nhưng chất nhân vật. xuất thêm kiến người thực đoan, trong nhân người nhặt điều được trên nhưng điều chất. chung dựng theo hướng thang điểm không định điểm tiết từng nhỏ, điểm phần dung nhất thiết phải Khuyến khích những viết sáng tạo. Chấp nhận viết không giống những ngoài nhưng đáng thuyết phục.