Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Nghèn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016

0793b2c3eb2fad6748d7734de9918965
Gửi bởi: administrator 29 tháng 2 2016 lúc 22:42 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 12:03 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 1404 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO TĨNH TRƯỜNG THPT NGHÈN 2016 Thời gian: phút (1,0 điểm Khảo biến thiên điểm điểm thuộc 1xyx, biết tiếp tuyến trục giác cân. điểm điểm biểu diễn phức thỏa Giải phương trình 43log .log logx điểm Tính tích phân 201622016 20160 sinsin x điểm Trong không gian Oxyz, điểm 2; 1A,1; 1B,2; 3C,2; 1D. Viết phương trình phẳng tiếp ngoại tiếp diện ABCD song song phẳng BCD. điểm lăng ' ' 'ABC giác cạnh Hình chiếu điểm 'A xuống phẳng ABC trùng đường tròn ngoại tiếp giác ABC. Tính theo tích khối lăng ' ' 'ABC khoảng cách phẳng 'ACC, biết 0' 45BAA điểm Giải phương trình hạng chính giữa khai triển 10321xx điểm Giải phương trình điểm Trong phẳng Oxy, giác trung điểm đoạn thẳng Biết rằng lượt đường tròn ngoại tiếp giác ABC, trọng giác ADC; điểm 3; lượt thuộc đường thẳng biết tung dương. điểm) thực dương thỏa 1abc. nhất biểu thức 721P