Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 613

00842ee83290fda159921e8865ce9662
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 1 2018 lúc 21:06:58 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 8:40:00 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 542 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 613 2018 đề Câu 1: Công dân vi phạm hình sự trong trường hợp nào dưới đây? A. Chia tài sản trái với di chúc. B. Đánh võng khi điều khiển xe máy. C. Tiết lộ bí mật kinh doanh. D. Chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Câu 2: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm A. hành chính. B. kỉ luật. C. dân sự. D. hình sự. Câu 3: Trường hợp nào dưới đây thể hiện nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị? A. Chị dự hội thao “Phụ nữ khỏe đẹp”. B. Bạn viết bài gửi báo Tiền phong. C. Anh khám, chữa bệnh theo yêu cầu. D. Bà mở lớp dạy hát ca trù. Câu 4: Giải quyết kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là một trong những nhiệm vụ của A. khoa học và công nghệ. B. giáo dục và đào tạo. C. quốc phòng và an ninh. D. giải quyết việc làm. Câu 5: Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hóa có A. giá trị trao đổi. B. giá trị. C. giá trị sử dụng. D. giá trị xã hội. Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Tự chủ đăng kí kinh doanh. B. Tự thay đổi địa chỉ kinh doanh. C. Chủ động kí kết hợp đồng kinh doanh. D. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Câu 7: Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe là nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực A. chính trị. B. văn hóa. C. kinh tế. D. xã hội. Câu 8: Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước là thể hiện đặc trưng A. tính quy phạm phổ biến. B. tính chặt chẽ về hình thức. C. tính quyền lực, bắt buộc chung. D. tính kỉ luật nghiêm minh. Câu 9: Văn hóa các dân tộc Việt Nam được bảo tồn và phát huy là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về A. chính trị. B. giáo dục. C. văn hóa. D. xã hội. Câu 10: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị? A. Quyền tham gia quản lí nhà nước. B. Quyền sáng tác nghệ thuật. C. Quyền bầu cử, ứng cử. D. Quyền thảo luận, góp kiến. Câu 11: Nội dung nào dưới đây không thể hiện nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội? A. Tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm ổn định. B. Đảm bảo ổn định về kinh tế. C. Tiền đề vật chất để phát triển văn hóa. D. Tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm. Câu 12: Thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò là “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội nước ta? A. Kinh tế tư nhân. B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. C. Kinh tế nhà nước. D. Kinh tế tư bản nhà nước. Câu 13: Lĩnh vực nào dưới đây có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại? A. Dân số và việc làm. B. Văn hóa và giáo dục. C. Khoa học và công nghệ. D. Giáo dục và đào tạo. Câu 14: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào gọi là A. tư liệu lao động. B. công cụ lao động. C. phương tiện lao động. D. đối tượng lao động.Trang 2/4 Mã đề thi 613 Câu 15: Mọi doanh nghiệp đều được tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh là nội dung quyền bình đẳng trong A. kinh doanh. B. quan hệ liên ngành. C. quản lí thị trường. D. lao động. Câu 16: Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của mọi công dân phụ thuộc vào A. nguyện vọng của mỗi người. B. niềm tin của mỗi người. C. thói quen của mỗi người. D. hoàn cảnh của mỗi người. Câu 17: Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học là thể hiện nội dung của phương hướng A. ưu tiên đầu tư cho giáo dục. B. nâng cao chất lượng cho giáo dục. C. xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. D. mở rộng quy mô cho giáo dục. Câu 18: Dựa vào nội dung nào dưới đây của pháp luật để công dân có thể thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình? A. Vai trò của pháp luật. B. Đặc trưng của pháp luật. C. Bản chất của pháp luật. D. Chức năng của pháp luật. Câu 19: Việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo của công dân Việt Nam được Nhà nước A. tôn tạo. B. duy trì. C. đảm bảo. D. củng cố. Câu 20: Thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là A. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. B. kinh tế tập thể. C. kinh tế tư bản nhà nước. D. kinh tế tư nhân. Câu 21: Ông đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng thấy mặt bằng rộng nên ông làm hồ sơ xin đăng ký kinh doanh thêm dịch vụ vui chơi giải trí. Trong trường hợp này, ông đã sử dụng A. quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. B. quyền tự chủ đăng kí kinh doanh. C. quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh D. quyền được khuyến khích phát triển trong kinh doanh. Câu 22: Chủ tịch tỉnh ra quyết định thành lập và xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú để tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc đi học. Anh không cho con gái đi học để nhà trông em. Anh chuẩn bị điều kiện cần thiết cho con đi học. Thầy giáo đến tận nhà học sinh để vận động các em đến trường. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã thực hiện đúng chính sách giáo dục và đào tạo? A. Chủ tịch tỉnh và thầy M. B. Chủ tịch tỉnh, anh và thầy M. C. Anh và thầy M. D. Anh D, anh và thầy M. Câu 23: Tháng năm 2017 anh có dự định mở một trang trại nuôi lợn. Khi nghiên cứu thị trường anh thấy giá thịt lợn diễn biến thất thường, có lúc giảm sâu chỉ còn 25.000 đồng/1 kg. Anh quyết định tạm dừng kế hoạch mở trang trại nuôi lợn chuyển sang nuôi gà Đông Tảo. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng nào dưới đây? A. Chức năng thừa nhận giá trị sử dụng hàng hóa và thông tin. B. Chức năng thừa nhận giá trị hàng hóa và kích thích sản xuất. C. Chức năng thông tin và điều tiết sản xuất. D. Chức năng thông tin và hạn chế sản xuất, tiêu dùng. Câu 24: Khi xã mở cuộc họp xây dựng hương ước, anh không đi vì cho rằng có xây dựng hương ước cũng không áp dụng được. Anh đi họp nhưng lên mạng đọc báo. Anh dự cuộc họp và phát biểu kiến. Chị xã thấy cuộc họp tập trung đông người nên đã mang trà đá đến để bán. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã sử dụng không đúng quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị? A. Anh M, anh và chị H. B. Anh và chị H. C. Anh M, anh và anh K. D. Anh và anh L. Câu 25: Vợ chồng chị đã trả cho công ty 900 triệu đồng để mua một chiếc tô của hãng T. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện? A. Phương tiện lưu thông. B. Phương tiện thanh toán. C. Thước đo giá trị. D. Phương tiện cất trữ. Câu 26: thấy anh mở một tiệm cắt tóc nhỏ nhưng không đăng kí kinh doanh nên đã viết đơn tố cáo lên cơ quan có thầm quyền. là cán bộ phụ trách phòng đăng kí kinh doanh đến gặp anh và yêu cầu anh nộp triệu đồng tiền phạt. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Cán bộ và H. B. Anh T. C. và cán bộ D. D. Cán bộ D.Trang 3/4 Mã đề thi 613 Câu 27: Ông Chi cục phó Chi cục thuế Huyện và nhân viên thường xuyên đi làm muộn nên đã bị Chi cục trưởng Chi cục thuế khiển trách trước đơn vị. Việc cả hai người cùng bị xử phạt về hành vi của mình thể hiện nội dung bình đẳng về A. nghĩa vụ đạo đức. B. bổn phận công chức. C. tuân thủ quy chế. D. trách nhiệm pháp lí. Câu 28: Tòa án huyện tuyên bố bị cáo mức phạt năm tù vì tội cướp giật tài sản. Việc làm trên của Tòa án huyện thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào? A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. Câu 29: Ông cán bộ tư pháp hộ tịch xã đã không làm thủ tục khai sinh cho con chị với lí do con chị là con ngoài giá thú. Hành vi của ông thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Hình sự. B. Hành chính. C. Kỉ luật. D. Dân sự. Câu 30: Trường đại học BK áp dụng tiêu chí xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba các môn tin học, toán và vật lí trong kì thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia. Điều đó nhằm thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo? A. Nâng cao dân trí. B. Phát triển con người. C. Bồi dưỡng nhân tài. D. Đào tạo nhân lực. Câu 31: Anh tự giác đội mũ bảo hiểm và chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn khi tham gia giao thông. Hành vi của anh thể hiện quá trình nào dưới đây? A. Tuyên truyền pháp luật. B. Giáo dục pháp luật. C. Ban hành pháp luật. D. Thực hiện pháp luật. Câu 32: Khi mẹ và (12 tuổi) sang nhà chị chơi, nghịch bật lửa khiến tia lửa bắt rèm cửa và bốc cháy. Thấy vậy, mẹ vội lôi ra khỏi căn hộ. Anh là hàng xóm đã xông vào nhà và dùng các đồ đạc trong gia đình để dập lửa. Trong trường hợp này, những ai dưới đây không vi phạm pháp luật? A. Mẹ con A, chị và anh Q. B. Chị và anh Q. C. Chị và mẹ con A. D. Mẹ con và anh Q. Câu 33: Chị làm công nhân của công ty VT, chị được đóng bảo hiểm xã hội và được chi trả đầy đủ quyền lợi khi bị tai nạn lao động. Trường hợp này đã thể hiện nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Kinh tế. B. Văn hóa C. Xã hội. D. Chính trị. Câu 34: là quản đốc phân xưởng X. Do có mâu thuẫn với công nhân và nên thường xuyên phân công các công việc nặng nhọc, không đúng trong hợp đồng lao động. đã chống đối sự phân công của quản đốc. Thấy vậy, bạn của đã viết bài nói xấu trên mạng xã hội, còn công nhân đã viết đơn khiếu nại lên giám đốc doanh nghiệp. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã sử dụng sai vai trò của pháp luật đối với công dân? A. và bạn của H. B. và bạn của H. C. và Y. D. Y, và bạn của H. Câu 35: Anh Nguyễn Văn sau khi mãn hạn tù trở về địa phương đã mở một công ty trang trí nội thất và kinh doanh rất hiệu quả. Kinh tế khá giả, anh đã ủng hộ hội khuyến học xã 10 triệu đồng và được chủ tịch hội khuyến học xã tặng giấy khen. Đồng thời, anh đã nhận thêm 10 công nhân và tạo mức thu nhập ổn định từ triệu đồng/tháng. Trong trường hợp này, việc làm của ai dưới đây thể hiện được vai trò của phát triển kinh tế đối với cá nhân và cả xã hội? A. Anh P. B. Chủ tịch hội khuyến học và anh P. C. 10 công nhân. D. Anh và 10 công nhân. Câu 36: Công ty nước giải khát CL có 15 nhãn sản phẩm được bán trên thị trường thế giới. Mức tiêu thụ là tỷ sản phẩm trên ngày, doanh thu hàng năm vượt 58 tỷ USD. Với các sản phẩm của công ty CL, thị trường đã thực hiện chức năng nào dưới đây? A. Thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. B. Điều tiết và kích thích tiêu dùng. C. Điều tiết và kích thích sản xuất. D. Cung cấp thông tin cho người bán và người mua hàng. Câu 37: Bố mất để lại cho anh em H, K, một miếng đất rộng 1500 mét vuông nhưng không có di chúc. Anh cho rằng mình là anh cả nên được phần nhiều, là con nuôi nên được ít hơn, không có phần vì là con gái lấy chồng phải theo chồng. Anh đưa tiền cho cán bộ địa chính xã để làm sổ đỏ đứng tên mình với diện tích 1200 mét vuông. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?Trang 4/4 Mã đề thi 613 A. Anh và cán bộ địa chính xã. B. Anh H. C. và M. D. Anh H, và M. Câu 38: “Trải nghiệm ngay giải pháp bảo quản thực phẩm nhờ tủ lạnh STCP tủ lạnh đời mới nhất năm 2017 với giàn lạnh độc lập chống lẫn mùi giữa các ngăn, giúp thoải mái dự trữ món ngon yêu thích”. Đoạn thông tin trên thể hiện thuộc tính nào dưới đây của tủ lạnh STCP? A. Lượng của giá trị. B. Giá trị. C. Giá trị sử dụng. D. Giá cả. Câu 39: Nhật Bản là một quốc gia với 126 triệu dân có tính cách cầu tiến, nhạy cảm, tiết kiệm, chăm chỉ, trung thành. Mặc dù là một quần đảo núi lửa, nghèo khoáng sản, thường xuyên xảy ra động đất nhưng về GDP Nhật Bản được xếp thứ ba thế giới. Yếu tố nào dưới đây có tính quan trọng và quyết định đến thành tựu phát triển kinh tế trên của Nhật Bản? A. Đối tượng lao động. B. Tư liệu lao động. C. Sức lao động. D. Vị trí địa lí. Câu 40: Doanh nghiệp kinh doanh nhưng nộp thuế không đúng hạn nên bị cơ quan thuế xử phạt số tiền là triệu đồng. Hình thức xử phạt trên thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính thực tiễn xã hội. B. Tính quyền lực bắt buộc chung. C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------