Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi thử thpt môn vật lý trường thpt chuyên khoa học tự nhiên có lời giải chi tiết năm 2017 (lần 1)

bc07b700844ef6127d96f9403a73fb03
Gửi bởi: đề thi thử 28 tháng 3 2017 lúc 18:08:47 | Được cập nhật: 2 tháng 2 lúc 7:23:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 452 | Lượt Download: 17 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017 Thời gian làm bài 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều 0cos 2u ftp= có U0 không đổi và thay đổi được vào haiđầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Khi f0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trịcủa f0A. 1LC B. 2LC C. 12 LCp D. 2LCpCâu 2: Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt vìA. Trong tất cả các thí nghiệm quang học ta đều quan sát thấy đồng thời tính chất sóng và tínhchất hạt của ánh sángB. Để giải thích kết quả của một thí nghiệm thì phải sử dụng tính chất sóng và lý thuyết hạt vềánh sángC. Để giải thích kết quả của thí nghiệm quang học thì cần phải sử dụng một trong hai lýthuyết sóng ánh sáng hoặc hạt ánh sáng.D. Mỗi lý thuyết sóng hay hạt về ánh sáng đều có thể giải thích được mọi thí nghiệm quanghọcCâu 3: Đặt điện áp cosu tw= (U, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung không đổi. Đồ thị sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trong mạch phụ thuộc vào biến trở có dạng nào dưới đây ?A. Dạng c) B. Dạng d) C. Dạng b) D. Dạng aCâu 4: Hai dao động ngược pha khiA. biên độ hai dao động gấp nhau số lẻ lầnB. độ lệch pha bằng số chắn lần πC. độ lệch pha bằng số lẻ lần πD. độ lệch pha bằng số nguyên lần πTrang 1Doc24.vnCâu 5: Trong một mạch dao động lý tưởng. Lúc cường độ dòng điện trong mạch bằng không,thì hiệu điện thế trên tụ bằng 10V. Xác định hiệu điện thế trên tụ điện vào lúc năng lượng từtrường trong cuộn dây gấp ba lần năng lượng điện trường trong tụ điệnA. 2,5 B. i,5 C. 3,3 D. VCâu 6: Đặt điện áp 0cos4u tpwæ ö= +ç ÷è vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độdòng điện trong mạch là ()0cosii tw j= Giá trị của ij bằng bao nhiêuA. 34p B. 34p-C. 2p-D. 2pCâu 7: rên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách nhau 8cm thực hiện các daođộng điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với cùng biên độ cùng tần số 10Hz và cùng pha. Tốc độ truyền sóng là 30cm/s. Trên mặt chất lỏng sẽ quan sát thấyA. 11 vân cực đại và 10 vân cực tiểu B. vân cực đại và vân cực tiểuC. vân cực đại và vân cực tiểu D. 11 vân cực đại và 12 vân cực tiểuCâu 8: Tại điểm A,B cách nhau 10 cm trên mặt nước có nguồn sóng đồng bộ có biên độlà và 2a tạo ra sóng la truyền trên mặt nước có bước sóng cm. là điểm trên mặt nướccách và lần lượt là cm và cm. là chân đường vuông góc hạ từ xuống AB Cóbao nhiêu vân cực đại cắt đoạn MHA. B. C. D. 5Câu 9: Giới hạn quang điện của kim loại đồng là 300 nm. Công thoát electron của kim loạinày làA. 3,12 eV B. 2,5 eV C. 6,25 eV D. 4,14 eVCâu 10: Đặt điệp áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi đượcvào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở thuần và tụ điện có điệndung thay đổi được. Ban đầu khi tần số của mạch giữ bằng f1 thì tổng trở cuộn dây là 100Ω.Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp của tụ điện đạt cực đại thì giữ điện dungcủa tụ không đổi. Sau đó thay đổi tần số thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch thayđổi và khi f2 =100 Hz thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Tìm độ tự cảm củacuộn dâyA. 12L Hp= B. 2L Hp= C. 1L Hp= D. 14L Hp=Câu 11: Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một lều xác định nào đó từmột nguồn phóng xạ. Biết nguồn có chu kỳ bán rã là năm. Khi nguồn được sử dụng lần đầuTrang 2Doc24.vnthì thời gian cho liều xạ là 10 phút. Hỏi sau hai năm thời gian cho liều xạ là bao nhiêuphútA. 14 B. 10 C. 20 D. 7Câu 12: Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng làA. cùng một môi trường nhưng có chiết suất khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khácnhauB. ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng và năng lượng đó phụ thuộc vào bước sóng ánhsángC. ánh sáng là sóng dọc nên truyền với tốc độ khác nhau trong các môi trường khác nhau D. ánh sáng là sóng ngang lan truyền với tốc độ tỷ lệ thuận với chiết suất môi trườngCâu 13: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thờigian giữa hai lần liên tiếp với cường độ dòng diện này bằng làA. 1200 sB. 125 sC. 1100 sD. 150 sCâu 14: Cho phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: ()()()()1 23 sin 10 sin 10x cm cm= =Dao động tổng hợp của hai dao động trên có li li độ tại thời điểm 0t =A. cm B. cm C. cm D. cmCâu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tửA. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích .B. chỉ là trạng thái kích thíchC. là trạng thái mà các eletron trong nguyên tử ngừng chuyển động.D. chỉ là trạng thái cơ bảnCâu 16: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng200V và cường độ dòng điện dụng bằng 0,5(A). Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W và hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu ?A. 86% B. 90% C. 75% D. 80%Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng người ta chiều ánh sáng đơn sắc bước sóng vào hai khe. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp đođược là 1,2 cm. Nếu dịch chuyển màn ra xa hai khe them 30 cm thì đo được khoảng cáchgiữa 11 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Bước sóng bằngA. 500nm B. 600 nm C. 750 nm D. 450 nmTrang 3Doc24.vnCâu 18: Điều nào sau đây đúng khi nói về phương dao động của phần tử môi trường trongmột sóng dọcA. Dao động theo phương thẳng đứngB. Dao động theo phương ngangC. Dao động theo phương truyền sóngD. Dao động vuông góc với phương truyền sóngCâu 19: Sóng điện từ không có tính chất nào sau đâyA. Mang theo năng lượngB. lan truyền được trong chân khônC. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên lệch pha 90 0. D. Là sóng ngangCâu 20: Bộ phận nào sau đây không càn phải có trong lò phàn ứng hạt nhân ?A. Điều khiển B. Gia tốc hạtC. Thanh nhiên liệu D. làm lạnhCâu 21: Thứ tự các loại sóng trong thang sóng điện từ theo bước sóng giảm dần:A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.B. Sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.D. Sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen.Câu 22: Dùng một hạt có động năng MeV bắn vào hạt nhân 2713Al đang đứng yên gây raphản ứng: 27 3013 15Al Pa+ Phản ứng này thu năng lượng là 1,2 MeV. Hạt nơtron bay ratheo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Coi khối lượng của các hạt nhân bằngsố khối (tính theo đơn vị u). Hạt 3015 bay theo phương hợp với phương bay tới của hạt mộtgóc xấp xỉ bằng:A. 020 B. 010 C. 040 D. 030Câu 23: Máy biến áp là thiết bịA. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.C. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.Câu 24: Electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại thì bay vào từ trường đều với cảm ứngtừ 510B T-= theo quỹ đạo tròn mà hình chiếu của electron trên một đường kính sẽ dao độngTrang 4Doc24.vnđiều hòa với biên độ 10 cm. Cho khối lượng electron là 319,1.10kg- và điện tích electronlà 191, 6.10C-- Vận tốc electron có độ lớn là:A. 3,52.10 m/s. B. 3,52.10 m/s. C. 1,76.10 m/s. D. 1,76.10 m/sCâu 25: Trên mặt phẳng ngang có con lắc lò xo gồm vật khối lượng 250g gắn với một lòxo có độ cứng 10 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật mà mặt phẳng ngang là 0,3. Từ vịtrí lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc có độ lớn m/s và hướng vềphía lò xo bị nén. Tìm độ nén cực đại của lò xo. Lấy 210 /g s=A. 2,5 cm. B. 10cm C. 5cm D. 15cmCâu 26: Cơ năng của một vật dao động điều hòa:A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.Câu 27: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu sáng khe sáng bằng ánhsáng trắng thì trên màn đặt sau khe ta thu được:A. giữa là một vân sáng trắng, xung quanh có một vài dải sáng màu như cầu vồng đỏ ởtrong tím ngoài.B. các vân màu có màu như cầu vồng cách nhau đều đặn.C. các vân sáng màu trắng cách nhau đều đặn.D. giữa là một vân sáng trắng, xung quanh có một vài dải sáng màu như cầu vồng tím ởtrong đỏ ngoài.Câu 28: Biết khối lượng của proton, nơtron, hạt nhân 168 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u;15,9904u và 1u 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 168 xấp xỉ bằng:A. 18,76 MeV. B. 190,81 MeV. C. 14,25 MeV. D. 128,17 MeV.Câu 29: Khi khảo sát dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lựcthành hai thành phần: P1 theo phương của dây và P2 vuông góc với dây thì:A. P1 có độ lớn tỉ lệ thuận với góc giữa dây và phương thẳng đứng.B. P1 nhỏ hơn hoặc bằng lực căng dây.C. P1 luôn cân bằng với lực căng dây do vật không chuyển động theo phương của sợi dây.D. hai thành phần lực này không thay đổi theo thời gian.Trang 5Doc24.vnCâu 30: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 có hai đầu cố định, khi trên dây này có sóng dừng tầnsố 10 Hz thì ngoài đầu dây còn quan sát thấy trên dây có nút sóng. Vận tốc truyềnsóng trên dây là:A. 12 m/s. B. m/s C. m/s D. m/sCâu 31: Đơn vị đo cường độ âm là:A. 2/W B. 2/N C. dB D. /W mCâu 32: Một ống tia Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 116, 21.10m- Bỏqua động năng ban đầu của electron, hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là:A. 2,15 kV. B. 21,15 kV. C. 2,00 kV. D. 2,00 kV.Câu 33: Một chất điểm khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa với phương trình()5 cos 2x t=A. 0,18 J. B. 0,32 mJ. C. 0,18 mJ. D. 0,32 J.Câu 34: Đồ thị nào dưới đây mô tả tốt nhất sự phụ thuộc vào thời gian của số hạt nhân đã bịphân rã của một lượng chất phóng xạ cho trướcA. Đồ thị B. B. Đồ thị A. C. Đồ thị D. Đồ thị C.Câu 35: Một trong các nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến làphải biến điệu sóng mang. Việc nào dưới đây là thực hiện biến điệu sóng mang?A. biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.B. làm sóng cao tần có biên độ biến đổi với tần số âm tần.C. tách sóng điện từ âm tần khỏi sóng mang cao tần.D. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.Câu 36: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250g treo vào lò xo có độcứng 100 N/m. Vật được kéo ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dướisao cho lò xo dãn cm rồi được truyền vận tốc 50 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua masát. Biên độ dao động của con lắc là:A. 2cm B. 2, 5cm C. D. 2, 2cmCâu 37: Trên một sợi dây có sóng dừng ổn định, điểm nằm chính giữa một bụng và mộtnút cạnh nhau có biên độ dao động bằngTrang 6Doc24.vnA. nửa biên độ của bụng sóng. B. một phần tư biên độ của bụng sóng.C. một phần tám biên độ của bụng sóng. D. khoảng 0,7 lần biên độ của bụng sóngCâu 38: Cho mạch điện xoay chiều có hai hộp kín và mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chứa 2trong phần tử thuộc loại thuần trở, cuộn thuần cảm, tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp đặt vàomạch ()()200 sin 2u ft Vp= với thay đổi được. Vôn kế lý tưởng đo hiệu điện thế hiệudụng giữa hai đầu hộp Y, ampe kế lý tưởng đo cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.Khi điều chỉnh để f1 50Hz thì ampe kế chỉ I1 0,4A và vôn kế chỉ U1 0. Khi thay đổi fthì số chỉ của ampe kế thay đổi và khi f2 100Hz thì số chỉ của ampe kế đạt cực đại vàbằng I2 0,5A. Hãy xác định các phần tử nằm trong hộp và hộp Y.A. có điện trở xR và tụ điện có điện dung CX có cuộn cảm LY và tụ điện có điện dungY XC C và tụ điện CyC. có điện trở Rx và tụ điện có điện dung CX có cuộn cảm LY và tụ điện có điện dungY XC C>D. có điện trở Rx và tụ điện có điện dung LX có cuộn cảm XL L< và tụ điện XC C Tương tự đối với bài ta có đáp án BCâu 9: Đáp án DPhương pháp sử dụng công thức tính công thoát Trang 9Doc24.vnTa có 34 89 196, 625.10 .3.104,14300.10 .1, 6.10hcA eV-- -= =Câu 10: Đáp án ACâu 11: Đáp án AGọi ND là liều lượng cho một lần chiếu xạ ND= hằng số)Trong lần chiếu xạ đầu tiên: ()1011tN e-D -Trong lần chiếu xạ tiếp theo sau đó năm: ()2021tN e-D -Với 02 01tN e- D= hay ()2011t tN e - -D (2tD năm)Khi đó ta có: ()()1 201 011 1t tN e - -- -Với 12te- D= và 2,t T<< nên 1te t-» -Ta có: 212t t = suy ra 12 14,1t t» phútCâu 12: Đáp án ACâu 13: Đáp án CKhoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với cường độ dòng diện này bằng là một nửa chu kỳNên ta có 12 2.50 100TT sf f= =Câu 14: Đáp án DVì hai dao động cùng pha cùng tần số nên biên độ dao động tổng hợp là tổng biên độ daođộng thành phầnCâu 15: Đáp án DCâu 16: Đáp án BCông suất tiêu thụ của động cơ là cos 200.0, 5.0, 80P Wj= =80 72tc hpP WÞ =72.100% .100 90%80tcPHPÞ =Câu 17: Đáp án APhương pháp áp dụng công thức tính khoảng vân trong giao thoa sánh sáng11.1, 20,1210Di cma= =Trang 10