Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi thử thpt môn sinh học theo cấu trúc mới có lời giải chi tiết năm 2017 (đề số 11)

9a8a76ca2fdc1d669ea1313e9b0ebe86
Gửi bởi: đề thi thử 29 tháng 3 2017 lúc 2:22:15 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 4:58:04 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 624 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ MINH HỌA(Đề thi có 40 câu trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN SINH HỌCThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Người ta hay sử dụng virut làm thế truyền trong nghiên cứu thay thế gen bệnh ngườibằng gen lành vì:A. Dùng virut làm thế truyền ít gây tác dụng xấu hơn là dùng plasmit làm thế truyền.B. Bằng cách này gen lành có thể chen vào giữa NST của người.C. Bằng cách này gen lành có thể nhân lên thành nhiều bản sao trong tế bào người thay thế gengây bệnh.D. Bằng cách này gen lành có thể tồn tại trong tế bào chất mà không bị enzim phân hủyCâu 2: Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy mộtngười vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh galacto huyết. Người vợhiện đang mang thai con đầu lòng. Xác suất đứa con sinh ra bị bệnh galacto huyết là baonhiêu? Biết bệnh galacto huyết do đột biến gen lặn trên NST quy định và mẹ của người đànông này không mang gen gây bệnh. Câu trả lời đúng là:A. 0,083 B. 0,063 C. 0,111 D. 0,043Câu 3: Một quần thể cây có 160 cá thể có kiểu gen AA, 41 cá thể có kiểu gen aa và 201 cá thểcó kiểu gen Aa. Sau thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì tần số kiểu gen Aa thế hệ sau quần thểnày sẽ là bao nhiêu Biết rằng các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinhsản như nhau. Quần thể được cách li với quần thể lân cận. Tần số đột biến gen là không đángkể.A. 45,50% B. 42,20% C. 36,25% D. 48,15%Câu 4: Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì xác suất để hạt mọc thành cây cóchiều cao thuộc loại cao nhất là bao nhiêu? Biết rằng các alen quy định các tính trạng khácnhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểucộng gộp quy định chiều cao cây.A. 0,046 B. 0,028 C. 0,016 D. 0,035Câu 5: Bố bị rối loạn giảm phân II cặp NST giới tính đã tạo ta giao tử bị đột biến. Khi giaotử này được thụ tinh với giao tử bình thường của mẹ, chắc chắn không tạo ra thể đột biến biểuhiện hội chứng.A. Claiphento B. Tớcnơ C. 3X D. 3X hoặc TớcnơTrang 1ĐỀ THI SỐ 11Doc24.vnCâu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chu trình cacbon:A. Chu trình cacbon chỉ liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh tháiB. Chu trình cacbon góp phần tái tạo năng lượng trong hệ sinh thái.C. Chu trình cacbon không xuất hiện hệ sinh thái nông nghiệp.D. Chu trình cacbon là chu trình vật chất của mọi hệ sinh thái.Câu 7: Trình tự các loại nào trong số trình tự các loài nêu dưới đây được sắp xếp theo trình tựthời gian tiến hóa ?A. Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, Homo neanderthalensisB. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiensC. Homo habilis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, Homo erectusD. Homo neanderthalensis, Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectusCâu 8: một loài thực vật, alen thân cao trội hoàn toàn so với alen thân thấp, alen –quả tròn trội hoàn toàn so với alen quả dài. Cho giao phấn cây thuần chủng cùng loài (P)khác nhau về cặp tính trạng tương phản thu được 1F toàn thân cao, quả tròn. Biết rằng trongquá trình giảm phân hình thành giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau.Cho 1F tự thụ phấn thu được 2F gồm kiểu hình, trong đó 50,16% cây thân cao, quả tròn.Kiểu gen và tần số hoán vị gen của 1F là:A. ABab 8% B. ,AbaB 16% C. ,16%ABab D. 8%AbaB Câu 9: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza bám vào:A. Vùng 3’ của mạch mã gốc và di chuyển từ mã mở đầu đến mã kết thúc.B. Vùng điều hòa và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ của mạch mã gốc.C. Mã mở đầu và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốcD. Vùng điều hòa và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốc.Câu 10: Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong hệ sinh thái là:A. Sinh vật phân hủy B. Động vật ăn thực vậtC. Sinh vật sản xuất D. Động vật ăn thịtCâu 11: Phát hiện quan trọng của Đác-uyn về các sinh vật cùng loài trong tự nhiên là gì?A. Một số cá thể có khả năng di truyền các biến dị do học tập mà có.B. Các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lý tương đối.C. Các biến dị xuất hiện trong sinh sản thì di truyền được.D. Các cá thể cùng loài không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau về nhiều chi tiết.Trang 2Doc24.vnCâu 12: phép lai ruồi giấm dABX Xab và ruồi giấm DABX Yab cho 1P có kiểu hình lặn về tấtcả các tính trạng chiếm tỷ lệ 4,375%. Cho biết mỗi gen chi phối một tính trạng, gen trội là trộihoàn toàn. Tần số hoán vị gen là A. 20% B. 35% C. 40% D. 30%Câu 13: Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống đượcứng dụng từ dạng đột biến:A. Lặp đoạn NST B. Đảo đoạn NST C. Mất đoạn nhỏ D. Chuyển đoạn NSTCâu 14: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã ?A. Để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau.B. Để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau.C. Để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.D. Do sự phân bố các nhân tố sinh thái khác nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với điều kiệnsống khác nhau.Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về bệnh ung thư người ?A. Ung thư đã đến giai đoạn cuối thì các tế bào ung thư sẽ tách khỏi khối để vào máu, tái lậpkhối nhiều nơi khác.B. Có nhiều nguyên nhân gây ung thư, nhìn chung các trường hợp ung thư đều liên quan đếngen hoặc NST.C. Ung thư là bệnh do đột biến gen hoặc đột biến NST gây nên, không liên quan tới môitrường.D. Ung thư là bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số tế bào trong cơthể.Câu 16: Loại cá nhỏ kiếm được thức ăn dính kẽ răng của cá lớn, đồng thời làm sạch chânrăng của cá lớn. Đây là mối quan hệ sinh thái nào ?A. Hội sinh B. Hợp tác C. Cộng sinh D. Kí sinhCâu 17: Phân tích phả hệ của một người nam mắc bệnh di truyền thấy bố mẹ anh ta không mắcbệnh, anh chị em khác bình thường nhưng một con trai của người con gái bị mắc bệnh. Vợ cáccon trai và gái của anh ra đều bình thường. Anh ta có người cậu mắc bệnh tương tự. Bệnh ditruyền này có khả năng cao nhất thuộc về loại nào?A. Bệnh di truyền kiểu gen lặn trên NST thườngB. Bệnh di truyền kiểu gen trội trên NST thườngC. Bệnh di truyền kiểu gen trội trên NST giới tính XD. Bệnh di truyền kiểu gen lặn trên NST giới tính XTrang 3Doc24.vnCâu 18: Tính trạng màu hoa do cặp gen nằm trên cặp NST khác nhau tương tác theo kiểubổ sung, trong đó có cả gen và thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong hai gen hoặc thìquy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. một quần thể đang cân bằng di truyền,trong đó có tần số 0,4, có tần số 0,3. Theo lí thuyết kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ:A. 32,64% B. 56,25% C. 1,44% D. 12%Câu 19: Làm thế nào để biết được một gen nào đó nằm đâu trong tế bào.A. Lai thuận nghịch B. Lai trở lại C. Lai phân tích D. Lai tế bào xomaCâu 20: Một cây có kiểu gen AaBb, khi một tế bào của cây này giảm phân thì sẽ tạo ra baonhiêu loại giao tử? Biết rằng các gen nằm trên các cặp NST khác nhau.A. B. C. D. 2Câu 21: Câu nào dưới đây để mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng?A. Hợp tác là mối quan hệ loài cùng có lợi và nếu thiếu thì cả loài không tồn tại được.B. Nấm phát triển rễ cây thông qua mối quan hệ kí sinh vật chủC. Tháp sinh thái số lượng lộn ngược tìm thấy trong các quần xã có quan hệ kí sinh vật chủ.D. Tú hú đẻ trứng vào tổ chum cúc cu là kiểu quan hệ hợp tác.Câu 22: Tần số alen của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn tăng dần. Nguyênnhân chính có lẽ là do:A. Đột biến gen thành aB. Các cá thể trong quần thể không giao phối ngẫu nhiên với nhauC. Quần thể không được cách li với quần thể khác.D. Môi trường thay đổi theo một hướng xác định.Câu 23: cơ thể đực của một loài động vật có kiểu gen AbaB khi theo dõi 2000 tế bào sinh tinhtrong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 800 tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa và b.Như vậy, tỷ lệ giao tử Ab tạo thành trên là:A. 30% B. 10% C. 40% D. 20%Câu 24: một loài thực vật, cặp NST số chứa cặp gen Aa, cặp NST số chứa cặp gen Bb.Nếu tất cả các tế bào, cặp NST số không phân ly trong giảm phân li, cặp NST số phân lybình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các giao tử:A. Aab,aab,b B. Aab,b,Ab,ab C. Aabb D. Abb,abb,Ab,abCâu 25: Cho lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng như sau:Cây dẻ sóc diều hâu vi khuẩn và nấmCây thông xén tóc chim gõ kiến trănSinh vật tiêu thụ bậc cao nhất trong lưới thức ăn trên là:Trang 4Doc24.vnA. Trăn B. Chim gõ kiến C. Diều hâu D. Trăn, diều hâuCâu 26: nhiễm khí từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm đen vỏ cây bạch dương Anh.Sự thay đổi này của môi trường sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với các loài bướm đậu trêncây bạch dương? A. Tăng số lượng cá thể bướm có màu đen. B. Phân hóa khả năng sống tốtC. Thay đổi tần số alen D. Tất cả các điều kiện trênCâu 27: Cho biết mối cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyển trội hoàn toàn; tầnsố hoán vị gen giữa và là 20%. Xét phép lai dE EAb AbX YaB ab´ Kiểu hình bbddE ởđời con chiếm tỷ lệ:A. 40% B. 35% C. 22,5% D. 45%Câu 28: Loài giun dẹp Convalvuta roscoffensin sống trong cát vùng thủy triều ven biển. Trongmô của giun dẹp có các tảo lục đơn bảo sống. Khi thủy triều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trêncát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng chất tinh bột do tảo lục quanghợp lên. Quan hệ giữa tảo lục và giun dẹp là:A. Cộng sinh B. Vật ăn thịt con mồiC. Kí sinh D. Hợp tác.Câu 29: Tỷ lệ kiểu hình nào sau đây không do kết quả phép lai phân tích cặp gen dị hợp liênkết không hoàn toàn tạo ra ?A. 3:3:1:1 B. 2:2:1:1 C. 9:3:3:1 D. 4:4:1:!Câu 30: ngô, gen quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen quy định hạt trắng. Giả thiếthạt phấn ()1n+ không có khả năng thụ tinh, noãn ()1n+ vẫn thụ tinh bình thường. Cho phéplai :P RRr Rrr´ Tỷ lệ kiểu hình F1 là:A. 11 đỏ: trắng B. đỏ: trắng C. 35 đỏ: trắng D. đỏ: trắngCâu 31: người, bệnh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định (gen gồm alen)Hà và Lan đều có mẹ bị bạch tạng, bốc ủa họ không mang gen gây bệnh, họ lấy chồng bìnhthường (nhưng đều có bố bị bệnh). Hà sinh con gái bình thường đặt tên là Phúc, Lan sinh 1con trai bình thường đặt tên là Hậu. Sau này, Phúc và Hậu lấy nhau. Xác suất cặp vợ chồngPhúc và Hậu sinh đứa con đều bình thường là:A. 2736 B. 2936 C. 3236 D. 2536 Câu 32: người, tính trạng nhóm máy do gen có alen ,A OI quy định. Trong quần thểcân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O, 39% số người mang nhóm máu B.Trang 5Doc24.vnMột cặp vợ chồng đều có nhóm máu sinh một người con. Xác suất để người con này mangnhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?A. 34 B. 119144 C. 25144 D. 1924 Câu 33: Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sựphân li bất thường kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử:A. XY,XX,XY và B. XY và C. X,Y,XY và D. X,Y,XX, XY,XY và OCâu 34: Nếu đột biến xảy ra vùng khởi động của gen thì điều gì dưới dây có thể xảy ra: A. Gen đột biến sẽ không bao giờ khởi động đượcB. Gen đột biến có thể có sản phẩm bị thay đổi về chức năngC. Gen bị đột biến có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơnD. Gen bị đột biến có sản phẩm bị thay đổi về cấu trúc.Câu 35: Để giảm mạnh kích thước quần thể chuột trong thành phố, cách nào trong số các cáchsau đây sẽ đem lại hiệu quả cao nhất và kinh tế nhất:A. Dùng hóa chất tẩm vào thức ăn để tiêu diệt tất cả các con chuột mọi lứa tuổi.B. Đặt bẫy để tiêu diệt càng nhiều càng tốt các con chuột đang độ tuổi sinh sản.C. Cho chuột ăn thức ăn chứa hóa chất để chúng không sinh sản được.D. Hạn chế tối đa nguồn thức ăn, chỗ của chúng.Câu 36: Mô tả nào dưới đây về lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất là đúng ?A. Trong kỉ Cambri lượng oxi trên Trái Đất bằng 5% lượng oxi trên Trái Đất hiện nay và một sốngành động vật như hiện nay đã xuất hiện kỉ này.B. Trong kỉ Cambri (cách đây khoảng 543 triệu năm) lượng oxi trên Trái Đất đã giống lượngoxi trên Trái Đất hiện nay và hầu hết các ngành động vật như hiện nay xuất hiện kỉ này.C. Thực vật có mạch xuất hiện đầu tiên vào kỉ Đê vôn (cách đây khoảng 409 triệu năm)D. Bò sát khổng lồ đầu tiên xuất hiện vào kỉ Pecmi (Cách đây khoảng 290 triệu năm)Câu 37: Trong chu kỳ tế bào, thời điểm dễ gây đột biến nhất là:A. Pha B. Pha G1 C. Pha D. Pha G2Câu 38: Trong một mạch đơn AND, nucleotit sau sẽ gắn vào nucleotit trước vị trí?A. Cacbon 5’ của đường 10 5C B. Cacbon 3’ của đường 10 5C OC. Cacbon 3’ của đường 10 4C D. Cacbon 5’ của đường 10 4C OCâu 39: Cho bảng số liệu sau về sự biến động thành phần loài và diện tích rừng nước ta:Trang 6Doc24.vnTừ bảng số liệu trên, có một số nhận xét sau đây:I. Nước ta có thành phần loài đa dạng phong phú nhưng đang bị suy giảm.II. Diện tích rừng từ năm 1943 1983 bị thiệt hại nghiêm trọng nhưng sang đến năm 2005lại có dấu hiệu phục hồi nguyên nhân chính là do điều kiện thiên nhiên nước ta thuậnlợi, rừng tái sinh lại nhanh chóng.III. Sự suy giảm diện tích rừng đã kéo theo sự suy giảm đa dạng sinh học.IV. Nguyên nhân chính của sự suy giảm rừng và thành phần loài là do con người tác độngV. Để khắc phục tình trạng diện tích rừng bị thu hẹp, Nhà nước ta đã tiến hành xây dụngcác khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia.Có bao nhiêu nhận xét đúng ?A. B. C. D. 4Câu 40: cho các phát biểu sau: (Trích Chinh phục lý thuyết sinh học 2.0)1. Giới hạn sinh thái chính là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, đó sinhvật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.2. sinh thái của một loài cũng giống như nơi của chúng. Cả hai đều là nơi cư trú củaloài đó.3. Động vật hằng nhiệt ổn định nhiệt độ cơ thể chủ yếu qua sự thích nghi về hình thái, cấutạo giải phẫu, hoạt động sinh lí của cơ thể và tập tính lẫn tránh nơi có nhiệt độ khôngphù hợp.4. Sự trùng lặp sinh thái của các loài là nguyên nhân gây ra cạnh tranh giữa chúng.Số phát biểu đúng :A. B. C. D. 4Đáp án1-B 2-A 3-A 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-B 10-C11-D 12-D 13-C 14-A 15-C 16-B 17-D 18-A 19-A 20-D21-C 22-C 23-C 24-A 25-D 26-D 27-C 28-A 29-C 30-D31-B 32-B 33-D 34-C 35-D 36-B 37-A 38-C 39-C 40-CLỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Đáp án BTrang 7Doc24.vnVirut khi xâm nhập vào trong tế bào chủ nó sẽ gắn hệ gen của mình vào hệ gen của tế bào chủ.Lợi dụng đặc tính này người ta có thể gắn gen lành vào hệ gen của virut sau đó cho xâm nhiễmvào tế bào chủ nhờ đó có thể thay thế gen bệnh bằng gen lành.Câu 2: Đáp án ANgười đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị galacto huyết (aa)Suy ra bố của người đàn ông này có kiểu gen AaMẹ người đàn ông này không mang gen gây bệnh nên có kiểu gen là AA11 1: :2 2P Aa AA AA Aa´ Với bình thường (A_) có bố mẹ bình thường (A-) nhưng em gái bị galacto huyết (aa) nên bốmẹ có kiểu gen Aa 11 1: :4 4P Aa Aa AA Aa aa´ Xác suất vợ bình thường có kiểu gen Aa là: 1221 132 4=+ Xác suất cặp vợ chồng sinh ra con bị galacto huyết (aa) là: 1. .3 12= Câu 3: Đáp án ATa có quần thể ban đầu: 0, 0, 0,1AA Aa aa ()()0, 65, 0, 35f () 2.0, 65.0, 35 0, 455f AaÞ Câu 4: Đáp án CCây cao nhất có kiểu gen đồng hợp trội (AABBCC) (do các gen tương tác với nhau theo kiểucộng gộp quy định chiều cao cây)Xác suất để hạt mọc thành cây cao nhất là: :P AaBbCc AaBbCc´ 1. 0, 0164 64= Câu 5: Đáp án ABố bị rối loạn giảm phân II nên có thể tạo ra các giao tử XX, XY, X,Y, OKết hợp với giao tử bình thường của mẹ là nên tạo ra con có thể có NST giới tính là XXX,XY, XX, YY, XY,XOClaiphento (XXY) là không phù hợp.Câu 6: Đáp án DTrang 8Doc24.vnA sai, vì chu trình Cacbon ngoài liên quan đến các yếu tố vô sinh còn liên quan đến các yếu tốhữu sinh như các mắt xích, bậc dinh dưỡng,…B sai, vì chu trình Cacbon là chu trình vật chất không tái tạo năng lượng.C sai, vì chu trình Cacbon có mọi hệ sinh thái vì đây là chu trình cơ bản nhất.Câu 7: Đáp án BCâu 8: Đáp án DP thuần chủng suy ra 1F toàn thân cao, quả tròn (A_B_).Suy ra 2F kiểu hình, trong đó kiểu hình thân cao, quả trong (A-B-) chiếm tỉ lệ 50,16%Ta có: aabb= A_B_50% 0,16%- Suy ra 0, 04.0, 04 0, 25abab abab= Suy ra giao tử ab sinh ra do hoán vị gen 1:AbFaBÞ Tần số hoán vị gen 0, 04.2 0, 08f= hay 8%Câu 9: Đáp án BTrong quá trình phiên mã, enzim ARN polymerase sẽ bám vào vùng điều hòa để khởi động quátrình phiên mã. Nếu nó không bám vào vùng điều hòa thì quá trình phiên mã sẽ không đượcxảy ra. Sau đó nó di chuyển từ đầu ' '® của mạch mã gốc để tổng hợp nên ARN theo chiều5 ' '® Câu 10: Đáp án CQua mỗi bậc dinh dưỡng chỉ phần nhỏ năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lênbậc dinh dưỡng cao hơn. Do đó, càng lên cao thì năng lượng tích lũy càng giảm. Sinh vật sảnxuất là có mức năng lượng lớn nhất do nó là bậc dinh dưỡng cấp 1. Chúng sử dụng nguồn nănglượng từ ánh sáng mặt trời để tạo nên năng lượng. Từ đó sẽ được truyền đi qua các bậc dinhdưỡng.Câu 11: Đáp án DĐác-uyn nhận ra rằng số lượng con sinh ra thường nhiều hơn số lượng bố mẹ. Giữa các cá thểcon không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau về nhiều chi tiế mà ông gọi là “biến dị cá thể”.Các biến dị cá thể có thể di truyền được cho các thế hệ sau nên mới có nghĩa trong tiến hóa.Câu 12: Đáp án DXét cặp NST giới tính: 1: :1 :1 :1D dP Y´ 1F có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%Trang 9Doc24.vnSuy ra 4, 375%.4 17, 5%abab= Giả sử tỉ lệ giao tử ab sinh ra bởi ruồi dấm cái là x. Ta có. .0, 0,175 0, 35 0, 25abab ab xab= Do dó ab không phải giao tử hoán vị.Tần số hoán vị gen là ()0, 0, 35 .2 0, 3f= hay 30%Câu 13: Đáp án CĐột biến mất đoạn là đột biến mà đoạn nào đó của NST bị đứt ra và mất đi. Việc làm mấtđoạn nhỏ NST giúp loại bỏ số gen có hại ra khỏi NST mà không gây mất cân bằng hệ genquá lớn.Câu 14: Đáp án ATrong quần xã thường xuyên xảy ra sự phân tầng do nhu cầu về ánh sáng của mỗi loài là khácnhau, điều này giúp tăng khả năng sử dụng nguồn sống của các loài.Câu 15: Đáp án CUng thư là loài bệnh do sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào dẫn đến sự rối loạn chu kì tếbào hình thành khối u. Nguyên nhân chủ yếu là do các đột biến gen hoặc đột biến NST. Tuynhiên điều kiện môi trường cũng là yếu tố gây ra ung thư. Ung thư thường xảy ra tế bàoxoma nên không di truyền được. Nếu khối yên tại vị trí thì gọi là lành tính. Nếu khối udi chuyển vào máu tới các cơ quan khác thì đó là ác tính.Câu 16: Đáp án BTrong mỗi quan hệ này, loài cá nhỏ là loài có lợi khi kiếm được thức ăn trong kẽ răng của cálớn. Cá lớn cũng được lợi vì đc làm sạch chân răng. Tuy nhiên, nếu thiếu trong thì loài cònlại vẫn phát triển bình thường ví dụ về mối quan hệ hợp tác.Câu 17: Đáp án DNhận thấy, trong phả hệ trên chỉ có những người đàn ông bị bệnh bệnh chỉ xuất hiện 1giới dị giao tử bệnh di truyền kiểu gen lặn nằm trên NST giới tính XCâu 18: Đáp án AQuy ước A-b-: hoa đỏaaB- và A-bb: hoa vangFaabb: hoa trắng+) ()()0, 0, 6.f a= Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc:0,16 0, 48 0, 36 1AA Aa aa= Trang 10