Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

b6062842703f92a205cd0ee0e47cdc92
Gửi bởi: hoangnhung 9 tháng 4 2016 lúc 22:57 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIALẦN THỨ BANĂM HỌC 2014 2015ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬĐề thi có 01 trang, gồm 04câu.Thời gian làm bài: 180 phútCâu (2,0 điểm) Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ?Câu (3,0 điểm) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranhĐông Dương (1945 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam cócần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với TrungQuốc không? Vì sao?Câu (2,0 điểm) Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranhđặc biệt (1961 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 1968)của đế quốc Mĩ Việt Nam trên các lĩnh vực: âm mưu cơ bản, vai tròcủa Mĩ, vai trò của lực lượng Sài Gòn, quốc sách bình định, đối vớimiền Bắc. Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược chiến tranhnào của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất? Vì sao?Câu (3,0 điểm) Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy trình bàyvề nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì saoMĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới thứhai nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau ?Thời gian Nội dung15 -1945 Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, kinh tế bị tàn phá rất nặng nề12 -1947 Học thuyết Tơruman ra đời1950 -1951 Kinh tế Nhật Bản đã được khôi phục, đạt mức trước Chiến tranh1960 -1969 Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đạt 10,8%/nămTừ đầunhững Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giớiDoc24.vnnăm 701972 Tổng thống Mĩ Níchxơn thăm Trung Quốc và Liên Xô1973 Hiệp định Pari về ViệtNamđược kí kết(Nguồn: Lịch sử 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014)Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Sử THPT chuyênNguyễn Huệ năm 2015Câu Nội dung ĐiểmCâu1(2,0điểm) Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919đến năm 1925.Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân ngày càng đôngđảo, ...Công nhân Việt Nam bị áp bức bóc lột..., gắn bó với nông dân.Công nhân tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, ảnhhưởng cách mạng thế giới, vươn lên thành động lực mạnh mẽcủa phong trào dân tộc...Những năm đầu sau Chiến tranh, đấu tranh của nông dân còn lẻtẻ, tự phát... Năm 1920, ra đời Công hội bí mật Sài Gòn ChợLớnCác cuộc đấu tranh của công nhân thế giới...cổ vũ công nhânViệt Nam đấu tranh. Năm 1922, công nhân và viên chức các sởcông thương của tư nhân Bắc kì đòi chủ tư bản người Pháp chonghỉ ngày chủ nhật... Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt,rượu, xay xát gạo Nam Định, Hà Nội, Hải Dương...Tháng 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời đãtruyền bá chủ nghĩa Mác Lênin ngày càng sâu rộng vào phongtrào công nhân.Tháng 1925, công nhân nhà máy tàu thủy Ba Son Sài Gònbãi công... đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhânViệt Nam.Hiện nay, Công đoàn là tổ chức trực tiếp bảo vệ quyền lợi củacông nhân Việt Nam. 0,250,250,25 0,25 0,25 0,25 0,250,25Câu Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh ĐôngDoc24.vn2(3,0điểm) Dương (1945 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, ViệtNam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề BiểnĐông” với Trung Quốc không? Vì sao?a) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh ĐôngDương (1945 1954)Từ 1945 1948, Mĩ dính líu đến Chiến tranh Đông Dương.Tháng 1949, Mĩ giúp Pháp thực hiện Kế hoạch Rơve. Mĩ việntrợ... cho PhápNgày 1950, Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại.Ngày 1950, Mĩ đồng viện trợ kinh tế và quân sự choPháp Đông Dương...Ngày 23 12- 1950, Mĩ kí với Pháp và “Hiệp định phòng thủchung Đông Dương”. Tháng 1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ướchợp tác kinh tế Việt Mĩ...Mĩ viện trợ từ 19% 73% chiến phí của Pháp Đông Dương(1950 1954)...Ngày 5- 1953, với sự thỏa thuận của Mĩ, Pháp cử tướng Navasang làm tổng chỉ huy quân Pháp Đông Dương và thực hiện kếhoạch Nava...Mĩ viện trợ gấp cho Pháp và dọa ném bom nguyên tử xuốngĐiện Biên Phủ 1954...Tháng 1954, Mĩ, Liên Xô, Anh và Pháp họp tại Beclin vềĐông Dương...Mĩ tham gia đàm phán Giơnevơ về Đông Dương 1954. Mĩkhông kí vào văn kiện chung mà ra một văn kiện riêng thừanhận Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 1954...b) Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giảiquyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc.Vì Mĩ là nước có vai trò quan trọng nhất, chi phối, quyết địnhđời sống kinh tế tài chính, chính trị thế giới (nền kinh tế lớnnhất thế giới, là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợpquốc)Nếu nhận được sự ủng hộ của Mĩ, nước ta sẽ có nhiều thuận lợitrong giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc. 0,250,25 0,25 0,250,250,25 0,250,250,250,25 0,25 0,25Câu3(2,0điể Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặcbiệt (1961 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ(1965 1968) của đế quốc Mĩ.Doc24.vnm)Nội dung Chiến tranh đặc biệt(1961 1965) Chiến tranh cục bộ(1965 1968).Âm mưu cơbản Dùng người Việtđánh người Việt... Dùng người Mĩ và đồngminh đánh người Việt...Vai trò củaMĩ Cố vấn quân sự,cung cấp vũ khí, đôla... Cố vấn quân sự, cung cấpvũ khí, đô la, trực tiếptham chiến...Vai trò củalực lượngSài Gòn Làm nòng cốt ... Phối hợp chiến đấuQuốc sáchbình định Dồn dân lập ấpchiến lược... Phản công “tìm diệt” và“bình định”...Đối với miềnBắc Phá hoại bằng tìnhbáo, gián điệp,phong tỏa... Dùng không quân và hảiquân đánh phá...Nhận xét, so với Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ làbước leo thang chiến tranh xâm lược Việt Nam (Mĩ trực tiếp xâmlược, mở rộng chiến tranh từ miền Nam ra miền Bắc)...Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược Chiếntranh Việt Nam hóa của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộngvà thâm độc nhất.Toàn diện vì Mĩ đánh ta cả về quân sự, chính trị, ngoại giao,kinh tế. Mở rộng vì không chỉ đánh ta miền Nam, rồi mở rộngra miền Bắc mà ra cả Đông Dương rồi thế giới. Thâm độc vìkhông chỉ dùng người Việt đánh người Việt, dùng người ĐôngDương đánh người Đông Dương mà còn cô lập ta với đồng minhcủa ta là Liên Xô, Trung Quốc. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Câu4(3,0điểm) 1. Từ những dữ liệu trong bảng, ta có thể trình bày:a) Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm sau Chiến tranhthế giới thứ hai đến năm 1973.Tháng 1947, Tổng thống H. Truman đã công khai nêu lên“Sứ mệnh lãnh đạo thế giới chống lại sự bành trướng của chủnghĩa cộng sản”. Đó chính là Chiến lược toàn cầu của Mĩ.Chiến lược này được triển khai qua nhiều học thuyết… nhằm 0,25Doc24.vnthực hiện mục tiêu chủ yếu: ... tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chủnghĩa xã hội; ...đàn áp phong trào giải phóng dân tộc...; khốngchế chi phối các nước tư bản đồng minh.Để thực hiện các mục tiêu chiến lược trên đây, chính sách cơbản của Mĩ là dựa vào sức mạnh, trước hết là sức mạnh quân sựvà kinh tế. Mĩ đã khởi xướng cuộc Chiến tranh lạnh... Mĩ trựctiếp gây ra hoặc tiếp tay cho nhiều cuộc chiến tranh và bạoloạn, lật đổ nhiều nơi trên thế giới... Tháng năm 1972, tổng thống Mĩ R. Nichxơn sang thămTrung Quốc, mở ra thời kì mới trong quan hệ giữa nước.Tháng năm 1972, R. Níchxơn tới thăm Liên Xô, thực hiện sáchlược hòa hoãn với nước lớn để chống lại phong trào đấu tranhcách mạng... Phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ ...buộc chính quyềnMĩ phải có những nhượng bộ có lợi cho quần chúng. Trước thắnglợi của nhân dân Việt Nam và chịu sức ép của phong trào phảnchiến Mĩ, chính quyền Ních Xơn phải kí Hiệp định Pari (1973)chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút hết quân vềnước.b) Kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai đếnnăm 1973.Nhật Bản là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai,chịu nhiệu tổn thất nặng nề...Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh thực hiện ba cải cáchlớn...Dựa vào sự nỗ lực của bản thân và viện trợ của Mĩ, đếnkhoảng năm 1950 1951, Nhật Bản đã khôi phục kinh tế, đạtmức trước chiến tranh, nhưng phụ thuộc vào MĩTừ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế phát triển nhanh “thần kì”.Tốc độ tăng trường từ năm 1960 đến năm 1969 là10,8%/năm...Năm 1968, kinh tế Nhật Bản đã vươn lên đứng thứhai trong thế giới tư bản.Từ đầu những năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành trong trungtâm kinh tế tài chính lớn của thế giới (cũng với Mĩ và Tây Âu).Nguyên nhân phát triển là: 1. Con người được coi là vốn quýnhất...; 2. Vai trò lãnh đạo, quản lý...; 3. Các công ti Nhật Bảnnăng động... 4. Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật...; 5.Chi phỉ cho quốc phòng thấp... 6. Tận dụng hết các yếu tố bênngoài …Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản vẫn có những hạn chế và gặp phảinhiều khó khăn: 1. Phụ thuộc vào các nguồn nguyên, nhiên liệunhập khẩu...; 2. Cơ cấu vùng và ngành kinh tế thiếu cân đối...; 3. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Doc24.vnMĩ, Tây Âu,... cạnh tranh.2. Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiếntranh thế giới thứ hai nhưng ngay sau đó lại trở thànhđồng minh của nhau vì: cùng chung con đường phát triển tưbản chủ nghĩa. Mĩ muốn lập căn cứ quân sự Nhật đế chốngphá các nước xã hội chủ nghĩa. Nhật muốn dựa vào viện trợ củaMĩ để hồi phục và phát triển kinh tế.