Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi thử môn lịch sử của trường ng thị minh khai mã đề 009 có đáp án

4636b8a63b7e1424c806e5304ce5174d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 3 2017 lúc 23:11:23 | Được cập nhật: 20 tháng 5 lúc 10:25:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 544 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang /5 Mã đề thi 009Mã đề thi 009SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT NT.MINH KHAI( đề có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017Môn Lịch sửThời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phátđề (40 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD .............................Câu 1: Bản Tạm ước ngày 14 1946 được kí kết trong hoàn cảnh nào?A. Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.B. Trung Hoa Dân quốc hòa hoãn với Pháp.C. Quan hệ Việt Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh.D. Trung Hoa Dân quốc rút về nước.Câu 2: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực nhờ tiến hànhA. hợp tác với Liên Xô. B. cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.C. hợp tác với Trung Quốc. D. cuộc “cách mạng chất xám”.Câu 3: Nhiệm vụ của miền Bắc sau hiệp định Giơnevơ 1954 là gì?A. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội làm chỗdựa cho cách mạng miền Nam. B. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội làm chỗ dựa cho các nước Xã hội chủ nghĩa.C. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội, trở hànhhậu phương vững chắc cho cách mạng miền Nam. D. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, trở thành hậu phương vững chắc cho cách mạng miền Nam.Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xã hội Việt Nam, giai cấp nào là lực lượng cách mạng đông đảo nhất?A. Công nhân. B. Nông dân. C. Tiểu tư sản. D. Tư sản dân tộc.Câu 5: Khấu hiệu “Đánh đuổi Nhật Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trongA. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9 -3-1945).B. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15 -8-1945).D. Đại hội quốc dân Tân Trào.Câu 6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ta họp vào thời gian nào? đâu?A. Tháng 10 1951 Chiêm Hóa Tuyên Quang.B. Tháng 1951 Chiêm Hóa Tuyên Quang.C. Tháng 1951 Pắc Bó Cao Bằng.D. Tháng 1951 Đình Bảng Bắc Ninh.Câu 7: Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?A. Chống chế độ độc tài thân Mĩ. B. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.C. Chống chủ nghĩa thực dân cũ. D. Chống chế độ diệt chủng.Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam?A. Năm 1919, Nguyên Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.Trang /5 Mã đề thi 009B. Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những vấn đề dân tộc và thuộc địacủa Lênin.C. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Tuynidi... lập ra Hộiliên hiệp thuộc địa Pari.D. Tháng 12 1920, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hộiPháp.Câu 9: Bộ chỉ huy chiến dịch Biên giới thu đông 1950 quyết định chọn vị trí nào trong hệ thống phòng ngự trên đường số để mở đầu chiến dịch?A. Lạng Sơn. B. Thất Khê. C. Đông Khê. D. Na Sầm.Câu 10: Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật?A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.C. Đưa con người đặt chân lên Mặt trăn g.D. Phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.Câu 11: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?A. Việt Nam độc lập đồng minh.B. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.C. Mặt trận Việt Minh.D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.Câu 12: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?A. Tháng 11 1970. B. Tháng 1975. C. Tháng 12 1989. D. Tháng 12 1991.Câu 13: Động lực và nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX làA. do vơi cạn tài nguyên. B. do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.C. để phục vụ cho chiến tranh. D. do sự bùng dân số.Câu 14: Một trong những điểm khác nhau của Luận cương chính trị của Đảng (tháng 10 1930) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2 1930) là nội dung về việc xác địnhA. giai cấp lãnh đạo cách mạng. B. mối quan hệ với cách mạng thế giới.C. đường lối chiến lược cách mạng. D. nhiệm vụ cách mạng.Câu 15: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 1954, chiến thắng nào của quân dân ta đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.B. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.C. Các cu ộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 1954.D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.Câu 16: Sau chiên tranh thế giới thứ hai (1939 1945), bên cạnh những nguyên nhân chung, có nhiều nguyên nhân riêng để Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển nhanh chóng:1. Mĩ ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới thứ hai.2. Mĩ biết ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.3. Tây Âu biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài.4. Tây Âu hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC, giá nguyên liệu từ thế giới thứ ba rẻ.5. Nhật Bản chi phí quân sự thấp (không vượt quá 1% GDP), có truyền thống tự lực tự cường. Xác định số câu đúng trong các câu trên.A. B. C. D. 5Câu 17: Biện pháp nào có nghĩa chiến lược để đẩy lùi nạn đói nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945?A. Không dùng gạo, ngô, khoai, sắn ... để nấu rượu.B. Thi đua tăng gia sản xuất.C. Tổ chức “Ngày đồng tâm”.D. Lập “Hũ gạo tiết kiệm”.Câu 18: Tác phẩm nào dưới đây được tập hợp từ các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc các lớp huấn luyện chính trị ?A. Đường Kách mệnh. B. Nhật ký trong tù.C. Tạp chí Thư tín Quốc tế. D. Bản án chế độ thực dân Pháp.Câu 19: Sự kiện nào khởi đầu tạo ra khuôn khổ trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. B. Hội nghị Ianta.C. Mĩ đưa ra kế hoạch Macsan. D. Hội nghị Pốtxđam.Câu 20: Sự kiện nào sau đây được sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 hiện hành (năm 2017), chương trình cơbản, NXB Giáo dục nhận định là “mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất,vẻ vang nhất của dân tộc”?A. Ngày 25 1945, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Uỷ ban Dân tộc giải phóng từ TânTrào về Thủ đô.B. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam.C. Ngày 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.D. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava có Mĩ giúp sức.Câu 21: Nguyên nhân nào dưới đây có nghĩa quyết định nhất dẫn tới thắng lợi của cách mạng thángTám năm 1945 nước ta?A. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.B. Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn,sáng tạo.C. Truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc.D. uá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 1945.Câu 22: Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 1973 so với giai đoạn 1945 -1950 có gì mới?A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.B. Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á.C. Nhiều nước Tây Âu cố gắng đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại.D. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á.Câu 23: Nội dung nào không phải là nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm1930?A. Là bước chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau củacách mạng Việt Nam.B. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.C. Là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp Việt am.D. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đã thông qua Chính cương, sách lượcvắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.Câu 24: “Ấp chiến lược” được Mĩ và chính quyền Sài Gòn xem là “xương sống” của chiến lược chiếntranh nào của Mĩ Việt Nam?A. Chiến lược “Chiến tranh một phía”. B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.Câu 25: Cơ sở để Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong những năm 1936 1939làA. Chính phủ của Mặt trận nhân dân Pháp đã lên cầm quyền Pháp thi hành một số chính sách tiến bộở thuộc địa.B. tình hình thế giới có nhiều thay đổi do Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.C. Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản và hoàn cảnh lịch sử trong nước.D. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.Câu 26: Xác định nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968?A. Đã làm lung lay chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hoá” chiến tranh xâmlược.B. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân và quân chư hầu vào miền Nam.C. Buộc Mĩ chấp nhận đến bàn đàm phán Hội nghị Pari.D. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.Câu 27: Kết quả nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào "Đồng khởi”?A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.B. Uỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.C. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.D. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 -12-1960).Câu 28: Nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện rõ nhất sự linh hoạt,sáng suốt của Đảng dựa trên sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta mộtcách khoa học ?A. Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. B. Kháng chiến toàn diện.C. Kháng chiến trường kì. D. Kháng chiến toàn dân.Câu 29: Phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đi theo khuynh hướngA. tư sản và vô sản. B. tư sản và phong kiến.C. tư sản. D. vô sản.Câu 30: Một vụ tranh chấp, xung đột khu vực Đông Nam được Liên hợp quốc tham gia giải quyết có hiệu quả vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX làA. tranh chấp biên giới Thái Lan Campuchia.B. mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN.C. “vấn đề Campuchia” .D. lệnh cấm vận của Mĩ đối với Việt Nam.Câu 31: Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình Nhật Bản trong giai đoạn 1973 1991?A. Nhật sớm thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên thành siêu cường tài chính số thế giới từ nửa saunhững năm 80 của thế kỉ XX.B. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới.C. Nhật Bản là chủ nợ lớn nhất thế giới.D. Nội dung chủ yếu của học thuyết Phucưđa và Kaiphu là tăng cường quan hệ quân sự với Mĩ.Câu 32: Cho bảng dữ liệu sauX Y1. Nguyên nhân chủ quanquyết định thắng lợi của cuộckháng chiến chống Pháp(1946-1954)2. Nguyên nhân khách quancủa cuộc kháng chiến chốngPháp 1946-1954) a. Có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng đứng đầu là HồChủ tịch.b. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng ởcác nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.c. Có sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.d. Toàn dân,toàn quân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiếnđấu, cần cù trong sản xuất.e. Có sự giúp đỡ của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và cácnước yêu chuộng hoà bình trên thế giới.Xác định phương án sắp xếp phù hợp giữa nội dung cột với cột Y.A. (a, d), (b, c, e).B. (b, c, ), (a, d).C. (a, d), (c, e).D. (a, d), (c, d).Câu 33: Nội dung nào dưới đây của hiệp định sơ bộ ngày 1946 thể hiện tính nguyên tắc của Đảng trong đấu tranh trên mặt trận ngoại giao?A. Hai bên thực hiện ngừng bắn Nam Bộ.B. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong liênhiệp Pháp.C. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc.D. Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng.Câu 34: Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 1954 của ta lại diễn ra đầu tiên các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?A. Thực dân Pháp có âm mưu đánh úp cơ quan đầu não của ta, ta chủ động đánh trước để giam chân địch, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. B. Quân dân ta chủ động tấn công nhằm giam chân địch, có điều kiện để di chuyển cơ quan đầu não, cơ sở vật chất lên chiến khu Việt Bắc để kháng chiến lâu dài.C. Cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực, cơ sở vật chất của ta tập trung Hà Nội và các đô thị phía Bắc, tachủ động đánh để rút toàn bộ lên chiến khu Việt Bắc. D. Thực dân Pháp gửi tối hậu thư (18/12/1946) đòi ta giải tán lực lượng tự vệ, ta chủ trương đánh để bảo toàn lực lượng.Câu 35: Với sự kiện nào sau đây, phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang giai đoạn tự giác?A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời thánh 1925.B. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tháng 1925.C. Ba tổ chức Cộng sản ra đời năm 1929.D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930.Câu 36: ắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian:1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”.2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số báo Thanh niên đầu tiên.3. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản.4. Đông Dương Cộng sản đảng ra đời.5. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội)A. 2, 1, 5, 3, 4. B. 3, 1, 2, 4, 5. C. 2, 1, 5, 4, 3. D. 1, 2, 3, 5, 4.Câu 37: So với phong trào yêu nước trước năm 1930, phong trào cách mạng 1930 1931 có hững điểmmới sau:1. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo.2. Là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo.3. Phong trào mang tính chất triệt để, hình thức đấu tranh phong phú.4. Phong trào xuất phát từ mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt.5. Diễn ra trên quy mô rộng lớn, mang tính thống nhất cao.Số phương án đúng làA. 3. B. 1. C. D. 4.Câu 38: Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta xác địnhtồn tại trong khoảng thời gian nào?A. Từ khi Nhật đảo chính Pháp đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.B. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.C. Từ khi Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh .D. Từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.Câu 39: Vì sao trong cùng thời gian thuận lợi vào giữa tháng 1945 nhưng Đông Nam chỉ có baquốc gia (Việt Nam, Lào, Inđônêxia) tuyên bố độc lập, còn các nước khác giành thắng lợi các mức độthấp hơn?A. Việt Nam, Lào, Inđônêxia kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố khách quan và chủ quan, các nước khácmuốn dựa vào đồng minh để đánh Nhật.B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia chuẩn bị chu đáo để đón đợi thời cơ, các nước khác muốn dựa vào đồngminh để đánh Nhật.C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia có điều kiện khách quan thuận lợi hơn các nước khác.D. Việt Nam, Lào, Inđônêxia tận dụng được thời cơ, các nước còn lại đã bỏ lỡ thời cơ.Câu 40: Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao năm 1954 thắng lợi chưa triệt để là doA. chưa có “quả đấm thép” trên mặt trận quân sự.B. chưa có đường lối đấu tranh ngoại giao phù hợp.C. cách mạng Việt Nam đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp nhưng chưa đánh bại can thiệp Mĩ.D. cách mạng Việt Nam chưa đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp.----------- HẾT ----------ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1MÔN: LỊCH SỬMã đề: 0011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDMã đề: 0051 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDMã đề: 0091 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCD