Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi thử môn lịch sử của trường ng thị minh khai mã đề 008 có đáp án

89335e3616522952e35f3f778dba9414
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 3 2017 lúc 23:10:01 | Được cập nhật: 23 giờ trước (22:15:31) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 498 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang /5 Mã đề thi 008Mã đề thi 008SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT NT.MINH KHAI(Đề có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017Môn Lịch sửThời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phátđề (40 câu trắc nghiệm)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD .............................Câu 1: Nhiệm vụ của miền Bắc sau hiệp định Giơnevơ 1954 là gì?A. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội, trở thànhhậu phương vững chắc cho cách mạng miền Nam.B. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội làm chỗdựa cho các nước xã hội chủ nghĩa.C. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, trở thành hậu phương vững chắccho cách mạng miền Nam.D. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội làm chỗdựa cho cách mạng miền Nam.Câu 2: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật?A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.B. Đưa con người đặt chân lên Mặt trăng.C. Phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.Câu 3: Cuộc “cách mạng xanh” đã đưa Ấn Độ từ năm 1995 trở thànhA. nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới.B. nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới.C. nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu trên thế giới.D. nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ tư trên thế giới.Câu 4: Hiệp định Sơ bộ (6 3- 1946) được kí kết trong hoàn cảnh nào?A. Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.B. Chính phủ Trung Hoa Dân quốc kí hiệp ước Hoa Pháp 28- 2- 1946 với Pháp.C. Quan hệ Việt Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh.D. Trung Hoa Dân quốc rút về nước.Câu 5: Bộ chỉ huy chiến dịch Biên giới thu đông 1950 quyết định chọn vị trí nào trong hệ thống phòng ngự trên đường số để mở đầu chiến dịch?A. Đông Khê. B. Cao Bằng. C. Đình Lập. D. Na Sầm.Câu 6: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc Việt Nam đi theo khuynh hướng nào ?A. Vô sản B. Kết hợp tư sản và vô sản.C. Tư sản D. Phong kiến.Câu 7: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 1936 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương làA. kết hợp nhiều hình thức đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc.B. giành độc lập cho dân tộc, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh dân chủ cơm áo vàhoà bình.Trang /5 Mã đề thi 008C. chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh dân chủ cơm áo và hoà bình.D. đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinhdân chủ cơm áo và hoà bình.Câu 8: Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?A. Chống chế độ độc tài thân Mĩ. B. Chống chế độ diệt chủng.C. Chống chủ nghĩa thực dân cũ. D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.Câu 9: Một trong những quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương làA. đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam.B. đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Cộng sản Việt Nam.C. rút Đảng vào hoạt động bí mật để tiếp tục lãnh đạo chính quyền cách mạng.D. quyết định xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận.Câu 10: Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương làA. phát xít Nhật. B. thực dân Pháp. C. đế quốc Mĩ. D. thực dân Anh.Câu 11: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?A. Tháng 11 1970. B. Tháng 1975. C. Tháng 12 1989. D. Tháng 12 1991.Câu 12: Giai cấp nào Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp?A. Tư sản dân tộc. B. Công nhân. C. Tiểu tư sản. D. Nông dân.Câu 13: Đường Kách mệnh là tác phẩm được tập hợp từA. các bài viết của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đăng trên baó Đời sống công nhân.B. các bài viết của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đăng trên baó Nhân đạo.C. các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc các lớp huấn luyện chính trị.D. các bài viết của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đăng trên baó Người cùng khổ.Câu 14: “Ấp chiến lược” được Mĩ và chính quyền Sài Gòn xem là “xương sống” của chiến lược chiến tran nào của Mĩ Việt Nam?A. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. B. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.C. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. D. Chiến lược “Chiến tranh một phía”.Câu 15: Biện pháp nào có nghĩa chiến lược để đẩy lùi nạn đói nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945?A. Tổ chức Ngày đồng tâm”.B. Chia lại ruộng công theo nguyên tắc công bằng, dân chủ.C. Lập “Hũ gạo tiết kiệm”.D. Không dùng gạo, ngô, khoai, sắn ... để nấu rượuCâu 16: Sau chiên tranh thế giới thứ hai (1939 1945), bên cạnh những nguyên nhân riêng, có nhiều nguyên nhân chung để Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển nhanh chóng:1. Mĩ ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới thứ hai.2. Mĩ biết ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.3. Tây Âu biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài.4. Tây Âu hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC, giá nguyên liệu từ thế giới thứ ba rẻ.5. Nhật Bản chi phí quân sự thấp (không vượt quá 1% GDP), có truyền thống tự lực tự cường. Xác định số câu đúng trong các câu trên.A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.Câu 17: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta?A. Quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 1945.B. Truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc.C. Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn,sáng tạo.D. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.Câu 18: Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX làA. khoa học phát triển song song với kĩ thuật.B. khoa học đáp ứng yêu cầu của kĩ thuật.C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.D. khoa học được áp dụng vào sản xuất.Câu 19: Nội dung nào sau đây là nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?A. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đã thảo luận và nhất trí thống nhất cáctổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.B. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ởViệt Nam theo con đường cách mạng vô sản.C. Là bước chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau củacách mạng Việt Nam.D. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đã thông qua Chính cương, sách lượcvắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.Câu 20: Một trong những điểm khác nhau của Luận cương chính trị của Đảng (tháng 10 1930) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2 1930) là nội dung về việc xác địnhA. giai cấp lãnh đạo cách mạng. B. đường lối chiến lược cách mạng.C. mối quan hệ với cách mạng thế giới. D. lực lượng cách mạng.Câu 21: Nội dung nào sau đây trong bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định chí sắt đá của nhân dân Việt Nam là quyết giữ vững nền tự do, độc lập vừa giành được ?A. “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độclập”.B. “Dân ta đã đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà”.C. “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”.D. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữvững quyền tự do, độc lập ấy”Câu 22: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 1954, chiến thắng nào mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến ?A. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.B. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.C. Các cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 1954.D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.Câu 23: Sự kiện nào khởi đầu tạo ra khuôn khổ trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. B. Hội nghị Ianta.C. Mĩ đưa ra kế hoạch Macsan. D. Hội nghị Pốtxđam.Câu 24: Chính sá ch đối ngoại của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 1973 so với giai đoạn 1945 1950 có gì mới ?A. Ủng hộ chiến tranh xâm lược của Mĩ Triều Tiên và Việt Nam.B. Tăng cường quan hệ với Nhật Bản và các nước Đông Nam ÁC. Nhiều nước Tây Âu cố gắng đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại.D. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á.Câu 25: Nhận định nào sau đây đúng về tình hình Nhật Bản trong giai đoạn 1973 1991?A. Nội dung chủ yếu của học thuyết Phucưđa và Kaiphu là tăng cường quan hệ quân sự với Mĩ.B. Nhật Bản là con nợ của Mĩ và nhiều nước tư bản trên thế giới.C. Nhật sớm thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên thành siêu cường tài chính số thế giới từ nửa saunhững năm 80 của thế kỉ XX.D. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật lâm vào khủng hoảng trầm trọng do tác động củakhủng hoảng năng lượng (1973).Câu 26: Sự kiện nào sau đây đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ giai đoạn tự phát sang giai đoạn tự giác?A. Ba tổ chức Cộng sản ra đời năm 1929.B. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tháng 1925.C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930.D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời thánh 1925.Câu 27: Kết quả nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào "Đồng khởi” ?A. Uỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.B. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 12 1960)C. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.D. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.Câu 28: Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 1954) của ta lại diễn ra đầu tiên các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?A. Thực dân Pháp gửi tối hậu thư (18/12/1946) đòi ta giải tán lực lượng tự vệ, ta chủ trương đánh đểbảo toàn lực lượng. B. Cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực, cơ sở vật chấtcủa ta tập trung Hà nội và các đô thị phía Bắc, ta chủ động đánh để rút toàn bộ lên chiến khu Việt Bắc.C. Thực dân Pháp có âm mưu đánh úp cơ quan đầu não của ta, ta chủ động đánh trước để giam chân địch, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. D. Quân dân ta chủ động tấn công nhằm giam chân địch, có điều kiện để di chuyển cơ quan đầu não, cơ sở vật chất lên chiến khu Việt Bắc để kháng chiến lâu dài.Câu 29: Một vụ tranh chấp, xung đột khu vực Đông Nam được Liên hợp quốc tham gia giải quyết có hiệu quả vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX làA. mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN.B. “vấn đề Campuchia”.C. lệnh cấm vận của Mĩ đối với Việt Nam.D. tranh chấp biên giới Thái Lan Campuchia.Câu 30: Thắng lợi nào sau đây cơ bản chấm dứt sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ Châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó?A. Angiêri. B. Tuynidi.C. Ghinê. D. Môdămbích, Ănggôla.Câu 31: Phong trào dân chủ 1936 1939 mang tính chất gì ?A. Tính dân tộc. B. Tính dân tôc, dân chủ.C. Tính dân chủ. D. Tính dân chủ, nhân dân .Câu 32: Cho bảng dữ liệu sauX Y1. Kế hoạch Nava bước đầubị phá sản.2. Kế hoạch Nava bị phá sảnhoàn toàn. a. Ngày 10 12 1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tiếncông thị xã Lai Châu, loại khỏi vòng chiến đấu 24 đại đội địch.b. 17 giờ 30 phút ngày 1954, tướng Đờ Caxtơri cùngtoàn bộ Ban Tham mưu của địch đầu hàng và bị bắt sống.c. Tháng 1954 quân ta tấn công địch Bắc Tây Nguyên, giảiphóng toàn tỉnh Kon Tum, bao vây uy hiếp Plâyku.d. Quân ta tấn công địch Đông Khê, buộc địch phải điều quântừ Cao Bằng về ứng cứu.e. Từ ngày đến ngày 1954, quân ta đồng loạt tấncông phân khu Trung tâm và phân khu Nam, lần lượt tiêu diệt cáccứ điểm còn lại của địch.Xác định phương án sắp xếp phù hợp giữa nội dung cột với cột Y?A. (a, e), (b, c, d).B. (a, c), (e, b).C. (a, e), (b, c).D. (a, d), (c, e, b).Câu 33: Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian:1. Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập.3. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội)4. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản.5. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.A. 3, 1, 2, 4, B. 2, 1, 3, 5, 4. C. 2, 1, 5, 4, 3. D. 1, 2, 3, 5, 4.Câu 34: Đường lối kháng chiến toàn dân trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 1954) của Đảng xuất phát từA. hoàn cảnh lịch sử thế giới sau cách mạng tháng năm 1945.B. kẻ thù mà dân tộc ta phải đối mặt sau cách mạng tháng năm 1945.C. sự giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.D. quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” của chủ nghĩa Mác Lênin.Câu 35: Xác định nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968?A. Đã làm lung lay chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hoá” chiến tranh xâmlược.B. Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân và quân chư hầu vào miền Nam.C. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.D. Buộc Mĩ chấp nhận đến bàn đàm phán Hội nghị Pari.Câu 36: Nội dung nào dưới đây của hiệp định sơ bộ ngày 1946 thể hiện tính nguyên tắc của Đảngtrong đấu tranh trên mặt trận ngoại giao?A. Hai bên thực hiện ngừng bắn Nam Bộ.B. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong liênhiệp Pháp .C. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc.D. Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng.Câu 37: Vì sao khi quân Đồng minh vào Đông Dương, thời cơ “ngàn năm có một” sẽ không còn?A. Vì phát xít Nhật có điều kiện quay trở lại, can thiệp vào cách mạng Việt Nam.B. Vì quân đội của các nước Đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật có dã tâm ngăn cảnnền độc lập của dân tộc ta.C. Vì quân đội của thực dân Anh dưới danh nghĩa quân Đồng Minh vào giải giáp quân đội Nhật có dãtâm ngăn cản nền độc lập của dân tộc ta.D. Vì quân đội của Chính phủ Trung Hoa Dân quốc dưới danh nghĩa quân Đồng Minh vào giải giápquân đội Nhật có dã tâm ngăn cản nền độc lập của dân tộc ta.Câu 38: Vì sao trong cùng hời gian thuận lợi vào giữa tháng 1945 nhưng Đông Nam chỉ có baquốc gia (Việt Nam, Lào, Inđônêxia) tuyên bố độc lập, còn các nước khác giành thắng lợi các mức độthấp hơn ?A. Việt Nam, Lào, Inđônêxia chuẩn bị chu đáo để đón đợi thời cơ, các nước khác muốn dựa vào đồngminh để đánh Nhật.B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia tận dụng được thời cơ, các nước còn lại đã bỏ lỡ thời cơ.C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố khách quan và chủ quan, các nước khácmuốn dựa vào đồng minh để đánh Nhậ t.D. Việt Nam, Lào, Inđônêxia có điều kiện khách quan thuận lợi hơn các nước khác.Câu 39: So với phong trào yêu nước trước năm 1930, phong trào cách mạng 1930 1931 có những điểmmới sau :1. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo.2. Là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo.3. Phong trào mang tính chất triệt để, hình thức đấu tranh phong phú.4. Phong trào xuất phát từ mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt.5. Diễn ra trên quy mô rộng lớn Số phương án đúng làA. 3. B. 1. C. 2. D. 4.Câu 40: Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao năm 1954 thắng lợi chưa triệt để là doA. chưa có “quả đấm thép” trên mặt trận quân sự.B. chưa có đường lối đấu tranh ngoại giao phù hợp .C. cách mạng Việt Nam đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp nhưng chưa đánh bại can thiệp Mĩ .D. cách mạng Việt Nam chưa đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp.----------- HẾT ----------ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1MÔN: LỊCH SỬMã đề: 0011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDMã đề: 0051 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDMã đề: 0091 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCD