Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử đại học môn vật lý năm 2014 trường THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ

45746bb8d1bd4d5ac65d2a71dcb1bb31
Gửi bởi: đề thi thử 30 tháng 4 2016 lúc 17:21:54 | Được cập nhật: hôm kia lúc 17:10:16 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 474 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014Môn: VẬT LÝ; Khối và khối A1Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đềĐỀ THI THỬ( Đề thi có 08 trang )Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh:……………………………………………..I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40)Câu 1: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm mộtđiện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 1f 2π LCvà có giá trị hiệu dụng luôn không đổi vào đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suấtP1 Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụngnhưng lệch pha nhau π3 công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 200 W. Giátrị của P1 làA. 8003 B. 200W. C. 800W. D. 150W.Câu 2: Một vật dao động điều hoà với chu kì và biên độ 4cm. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vậtchuyển động trên quãng đường 43 cm là 0,33 m/s. Chu kì dao động của vật làA. 0,1s B. 0,4s. C. 0,3s D. 0,2sCâu 3: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ và véctơ cường độ điện trườngE luôn luônA. truyền trong mọi môi trường với tốc độ bằng 3.10 m/s.B. dao động điều hoà cùng tần số và cùng pha nhau.C. vuông góc nhau và dao động lệch pha nhau một góc 2.D. vuông góc nhau và trùng với phương truyền sóng.Câu 4: Một sóng điện từ đang lan truyền từ một đài phát sóng Hà Nội đến máy thu. Biết cường độđiện trường cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,15 T. Tại điểm có sóng truyền về hướngBắc, một thời điểm nào đó khi cường độ điện trường là V/m và đang có hướng Đông, thì cảmứng từ lúc đó có độ lớn và hướng làA. 0,12T và hướng B. 0,12T và hướng xu ngC. 0,09T và hướng D. 0,09T và hướng xu ngCâu 5: Đặt điện áp 0u cos( )4= vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điệntrong mạch là I0 cos( i ). Giá trị của i bằngA. 2 B. 34 C. 4- D. 2- .Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?A. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng bằng số nguyên lần bước sóng .B. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau tần số của sóng không thay đổi.C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.D. Sóng cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc. Trang Mã đề thi 134Mã đề thi: 134Doc24.vnCâu 7: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điệnmắc nối tiếp. Biết dung kháng của tụ điện bằng lần cảm kháng của cuộn cảm. Tại thời điểm t, điệnáp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị tương ứng là 40V và60V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện làA. 40V B. 40/3V. C. 20/3V. D. 20V.Câu 8: Tại hai điểm và trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha và cách nhau mộtđoạn 8cm, dao động với tần số 20Hz và pha ban đầu bằng 0. Một điểm trên mặt chất lỏng, cách A25cm và cách 20,5cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa và đường trung trực của AB có haivân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Điểm cách khoảng sao choAQ AB. Tính giá trị cực đại của để điểm dao động với biên độ cực đại ?A. 20,6cm B. 16cm C. 20,1cm D. 10,6cmCâu 9: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy đang đứng yên tại nơi có gia tốctrọng trường 10 m/s 2, con lắc đơn dao động điều hòa, trong thời gian Δt (s) con lắc thực hiệnđược 200 dao động toàn phần. Cho thang đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với giatốc có độ lớn không đổi bằng 360 cm/s thì con lắc dao động điều hòa, trong thời gian Δt (s) trên conlắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần ?A. 233B. 250C. 190D. 160Câu 10: Trong một buổi hòa nhạc, giả sử có chiếc kèn đồng giống nhau cùng phát sóng âm thì tạiM có mức cường độ âm là 50 dB. Để tại có mức cường độ âm 60 dB thì số kèn đồng cần thiết làA. B. 50 C. 60 D. 10Câu 11: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định với chu kì và bước sóng Trêndây, là một điểm nút, là một điểm bụng gần nhất và là trung điểm của AB. Khoảng thời gianngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại bằng biên độ dao động của phần tử tại làA. T/8 B. T/3 C. T/4 D. T/6Câu 12: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 2,9 Hvà tụ điện có điện dung 490pF. Để máy thu được dải sóng có bước sóng từ m 10m đếnM 50m, người ta ghép thêm một tụ xoay CV có điện dung biến thiên từ Cm 10pF đếnCM 490pF, tương ứng với góc xoay thay đổi từ đến 180 điện dung của tụ xoay thay đổi theoquy luật hàm số bậc nhất của góc xoay của bản linh động) Muốn mạch thu được sóng có bướcsóng 20m, thì phải xoay các bản di động của tụ CV từ vị trí ứng với điện dung cực tiểu Cm mộtgóc làA. 30 0. B. 168 0C. 12 0D. 150 0Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do Cường độ dòng điện cựcđại trong mạch là I0 hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ điện là U0 Khi dòng điện tức thời giảm từ I0xuống 02I thì độ lớn hiệu điện thế tức thời hai đầu tụ điệnA. tăng từ đến 032U B. tăng từ 02U đến U0.C. giảm từ 02U đến 0. D. giảm từ U0. xuống 032U .Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ và chu kì Khi vật chuyển động chậmdần theo chiều âm đến vị trí có động năng bằng lần thế năng thì li độ của vật làA. 2A B. 2A- C. 32A D. 32A-Câu 15: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Điệnáp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Cho thay đổi. Khi L1 thì điện áp hiệu dụnggiữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 220V.Khi L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và bằng 275V, điện áp hiệudụng giữa hai đầu điện trở bằng 132V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện gần giá trị nàonhất sau đây ?A. 451V. B. 457V. C. 100V. D. 96V. Trang Mã đề thi 134Doc24.vnCâu 16: Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp hai lần số vòng dâycuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng thì điệnáp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 1,9U. Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn thứ cấp có50 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí trong máybiến áp. Tổng số vòng dây đã được quấn trong máy biến áp này làA. 1500 vòng. B. 3000 vòng C. 1000 vòng. D. 2000 vòng.Câu 17: Âm thanh do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau vềA. độ cao. B. độ to. C. mức cường độ âm. D. đồ thị dao động âm.Câu 18: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trong môi trường có lực ma sát nhỏ, biên độ lúc đầu là Athì tổng quãng đường mà vật đi được kể từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là S. Nếu biên độ daođộng lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn làA. 2S. B. S2 C. 4S. D. S/2.Câu 19: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng. Phương trình sóng của một điểmM trên phương truyền sóng là uM 3cos (cm). Phương trình sóng của một điểm trên phươngtruyền sóng cách một đoạn MN 25 cm là Nu cos t4æ ö= +ç ÷è (cm). Phát biểu nào sau đây làđúng ?A. Sóng tuyền từ đến với vận tốc 2m/s. B. Sóng tuyền từ đến với vận tốc 1m/s.C. Sóng truyền từ đến với vận tốc 2m/s. D. Sóng tuyền từ đến với vận tốc 1m/s.Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm H21L= thì cườngđộ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức I0 cos(100 -6 (V). Tại thời điểm cường độ tức thời củadòng điện qua cuộn cảm có giá trị 1,5 thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 100 V. Điện áp hai đầucuộn cảm có biểu thức làA. 125cos(100 3 V. B. 1002 cos(100 3 V.C. =1002 cos(100 +2 V. D. 150cos(100 +3 V.Câu 21: Trong trường hợp nào sau đây thì công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều đạt giá trịnhỏ nhất ?A. Đoạn mạch gồm điện trở và cuộn cảm mắc nối tiếp.B. Đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm và tụ mắc nối tiếp (ZL ZC )C. Đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp.D. Đoạn mạch gồm điện trở và tụ điện mắc nối tiếp.Câu 22: Chọn câu đúng Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị tríbiên âm thìA. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.C. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm. D. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.Câu 23: Một vật nhỏ có khối lượng 500 dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về cóbiểu thức 0,8cos 4t (N). Quãng đường vật đi được trong một chu kì dao động làA. 10 cm B. cm C. 20 cm D. 40 cmCâu 24: Một lò xo khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên 20cm, một đầu cố định. Treo vàođầu còn lại của lò xo một vật nặng có khối lượng m, khi cân bằng lò xo dài 22cm. Kích thích cho vậtdao động điều hòa. Khi vật vị trí hấp nhất thì gia tốc bằng 24,5m/s 2. Lấy 9,8m/s Biên độ daođộng của vật bằngA. 1,1cm B. 2,5cm C. 4,9cm D. 5cmCâu 25: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 40nF và cuộn dây có độ tự cảm H,điện trở 0,01 Nạp cho tụ điện một điện tích ban đầu Q0 C. Để duy trì dao động mạch thìphải cung cấp cho mạch công suất bằngA. 0,25W B. 0,5W C. 1,0W D. 0,75W Trang Mã đề thi 134Doc24.vnCâu 26: rên mặt phẳng nằm ngang không ma sát có một lò xo nhẹ có độ cứng 50N/m, một đầucố định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m1 0,5 kg Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bịnén 10 cm rồi uông nhẹ để m1 bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. thời điểm lò xo cóchiều dài cực đại lần đầu tiên thì m1 dính và vật có khối lượng m2 3m1 ang đứng yên tự do trêncùng mặt phẳng với m1 sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vận tốc cực đại làA. m/s B. 100 m/s C. 0,5 m/s D. /s .Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằngA. 3000 Hz. B. 50 Hz. C. Hz. D. 30 Hz.Câu 28: Một vật dao động điều hoà với tần số góc 10 rad/s. Tại thời điểm 0, vật có li độx cm và vận tốc 20 15- cm/s. Phương trình dao động của vật làA. 2x 2cos 10 5t3æ ö= +ç ÷è cm B. 4cos 10 5t3æ ö= -ç ÷è cmC. 4cos 10 5t3æ ö= +ç ÷è cm D. 2x 2cos 10 5t3æ ö= -ç ÷è cmCâu 29: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng ?A. Động năng của vật đạt cực đại khi vật vị trí biên.B. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.C. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật vị trí cân bằng.D. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.Câu 30: Mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối đầu cuộn cảm thuần với nguồn điện có suất điệnđộng điện trở trong Sau khi dòng điện ổn định thì ngắt cuộn dây khỏi nguồn và nối nó vớitụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại trên bản tụ là 4.10 −6 Biết khoảng thời gian ngắn nhấttừ khi năng lượng điện trường cực đại đến khi năng lượng trên tụ điện bằng lần năng lượng trêncuộn cảm là 6.10 s6- Giá trị làA. 2V B. 6V C. 8V D. 4VCâu 31: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m, dây treo có chiều dài 1m, dây khôngdãn. Con lắc dao động điều hoà dưới tác dụng của ngoại lực F0 cos(2 +2 N, thay đổi được.Lấy 10m/s 2. Nếu cho tần số của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của conlắc sẽA. giảm. B. tăng rồi giảm. C. tăng. D. không thay đổi.Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung và cuộn cảm thuần có độ tựcảm L, đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ thời điểm làq Q0 cos( /4 (C) trong đó tính bằng s). Kể từ thời điểm 0, sau khoảng thời gian ngắnnhất bằng 1,5.10 −6 thì điện tích trên bản tụ này triệt tiêu. Tần số của dao động điện từ do mạch nàyphát ra làA. 750kHz B. 250kHz C. 125kHz D. 500kHzCâu 33: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20cm 2, gồm 1000 vòng và quay đều với tần số góc3000 vòng/phút quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đềuB T, vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Ban đầu vectơ pháp tuyến của mặtphẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng 3 Suất điện động cảm ứng trong khungcó biểu thứcA. 200 cos(100 )3= +e t B. 100 cos(100 )6= -e t VC. 100 cos(100 )3e t = D. 200 cos(100 )6 = -e Trang Mã đề thi 134Doc24.vnCâu 34: Xét hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, cùng mộttrục tọa độ Ox song song với hai đoạn thẳng đó và vị trí cân bằng của hai vật trùng với gốc tọa độ O.Phương trình dao động của hai vật lần lượt là 15x cos t3 3 æ ö= +ç ÷è cm và 25 5x 3cos t3 6 æ ö= +ç ÷è øcm. Kể từ lúc 0, thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất làA. 0,4s B. 0,3s C. 0,5s D. 0,6sCâu 35: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tầnsốA. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.B. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải.C. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.Câu 36: Đoạn mạch AB gồm điện trở 50Ω, cuộn dây có độ tự cảm 0, 4 và điện trởr 60Ω, tụ điện có điện dung thay đổi được và mắc theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạchmột điện áp xoay chiều có dạng: ABu 220 2cos(100 )= (t tính bằng giây). Người ta thấy rằng khiC Cm thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu (Umin ). Giátrị của Cm và Umin lần lượt làA. 3104- và 120V B. 3103- và 264V C. 3104- và 264V D. 3103- và 120VCâu 37: Hai nguồn sóng A, cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại hainguồn có phương trình lần lượt là uA Acos(100 t) cm và uB Bcos(100 t) cm, tốc độ truyền sóngtrên mặt nước là m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trungđiểm của đoạn AB làA. 9. B. 11. C. 5. D. 4.Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều 2cos t= (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: biếntrở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi. Khi C1 thì điện áp hiệu dụng haiđầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị của và khi C2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa vàR cũng không phụ thuộc R. Hệ thức liên hệ giữa C1 và C2 làA. C2 2C1 B. C2 C1 C. C2 0,5C1 D. C2 C1Câu 39: Một con lắc đơn có dây treo dài quả cầu có khối lượng 80 đặt trong một điện trườngđều có vectơ cường độ điện trường Eur có phương thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn 4800 V/m.Khi chưa tích điện cho quả cầu thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T0 s, tại nơi có 10 m/s 2.Tích cho quả cầu điện tích 6.10 -5 thì chu kì dao động của nó bằngA. 2,5 B. 2,33 C. 1,72 D. 1,6 sCâu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được vàohai đầu mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn dây không thuần cảm (có độ tự cảm và điện trở thuần r),tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu khi tần số mạch giữ bằng f1 thì tổng trở của cuộn dâylà 100 Điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp trên tụ cực đại thì giữ điện dung của tụ khôngđổi. Sau đó thay đổi tần số thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch thay đổi vàkhi f2 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại. Khi đó độ tự cảm củacuộn dây bằngA. 14 B. 12 C. 2 D. 1 HPHẦN RIÊNG (10 câu): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần hoặc phần B)A. Theo chương trình Chuẩn: 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 )Câu 41: Hai điểm M, cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng.Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tạiM là cm thì li độ dao động của phần tử tại là -3 cm. Biên độ sóng bằngA. cm. B. cm. C. cm. D. cm. Trang Mã đề thi 134Doc24.vnCâu 42: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứngk 100 N/m (khối lượng không đáng kể) dao động điều hòa. Trong quá trình dao động điều hòa, tạivị trí có li độ cm thì thế năng của vật bằng 1/8 động năng của vật. Độ lớn gia tốc cực đại củavật làA. m/s 2. B. 10 m/s 2. C. 30 m/s 2. D. m/s 2.Câu 43: Đoạn mạch AB gồm điện trở 60 nối tiếp cuộn dây thuần cảm 0, 3 H, được mắcvào nguồn xoay chiều ABu 2cos(2 ft)= V, thay đổi được. Cho tần số dòng điện thay đổi từ150Hz xuống 100Hz thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá tri cực đại. Khi đó dòng điện trongmạch lệch pha với hiệu điện thế hai đầu mạch một góc bằngA. /4 B. /6 C. /2 D. 0Câu 44: Trong một mạch dao động LC, khi điện tích tụ điện có độ lớn đạt cực đại thì kết luận nào sauđây là sai ?A. Điện áp hai đầu tụ điện có độ lớn cực đại.B. Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại.C. Năng lượng điện trường trong trong mạch đạt cực đại.D. Năng lượng điện trường bằng năng lượng điện từ trong mạch.Câu 45: Một vật khối lượng 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùngphương, cùng tần số, có các phương trình dao động là x1 6cos(10t) (cm), x2 8sin(10t) (cm). Lựckéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại bằngA. 1N. B. 1,4N. C. 0,2N. D. 2N.Câu 46: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu cố định, đầu gắn với một nhánh của âmthoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, được coi là nútsóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả và B, trên dây cóA. nút và bụng. B. nút và bụng. C. nút và bụng. D. nút và bụng.Câu 47: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cos 100 A2æ ö= -ç ÷è ttính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng 2A- .Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng làA. )(3002s B. )(6005s C. )(3001s D. )(6001s .Câu 48: Đặt một điện áp xoay chiều có dạng 150 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắcnối tiếp gồm điện trở thuần 60W cuộn dây có độ tự cảm và điện trở và tụ điện có điện dungC. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điệntrở không đáng kể. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa haiđầu cuộn dây và bằng 50 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằngA. 30 3W B. 60 3W C. 45 3W D. 15 3WCâu 49: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết khoảng thời gian giữahai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là t. Khi đó năng lượng điệntrường biến thiên với chu kì làA. 2t B. C. D. tCâu 50: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?A. Vận tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ.B. Biên độ dao động không đổi theo thời gian.C. Khi chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì lực kéo về có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.D. Động năng biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng nửa chu kì dao động. Trang Mã đề thi 134Doc24.vnB. Theo chương trình Nâng cao: 10 câu, từ câu 51 đến câu 60 )Câu 51: Tiếng còi có tần số 1000 Hz phát ra từ một ôtô đang chuyển động tiến lại gần bạn với vậntốc 10 m/s, vận tốc âm trong không khí là 330 m/s. Khi đó bạn nghe được âm có tần số làA. 1030,30 Hz B. 1031,25 Hz. C. 970,59 Hz D. 969,69 HzCâu 52: Một ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định, bán kính R, khối lượng m. Một sợi dây khôngdãn có khối lượng không đáng kể, một đầu quấn quanh ròng rọc, đầu còn lại treo một vật khối lượngcũng bằng m. Biết dây không trượt trên ròng rọc. Bỏ qua ma sát của ròng rọc với trục quay và sức cảncủa môi trường. Cho momen quán tính của ròng rọc đối với trục quay là 2mR và gia tốc rơi tự do g.Gia tốc góc của ròng rọc làA. R3g2 B. R2g C. R3g D. R5g3 .Câu 53: Mắc đoạn mạch gồm tụ điện nối tiếp với một điện trở vào điện áp U0 cos t(V), dòng điệntrong mạch lệch pha /3 so với u. Nếu tăng điện dung của tụ điện lên lần thì khi đó, dòng điện sẽlệch pha điện áp của nguồn một gócA. 36 0B. /6 C. /2 D. /4Câu 54: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạnmạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dungC thay đổi được. Điều chỉnh điện dung đến giá trị F810C31=- hoặc F410C32=- thì công suất tiêuthụ trên đoạn mạch đều bằng nhau. Để công suất tiêu thụ trrên đoạn mạch cực đại thì phải điều chỉnhđiện dung của tụ điện đến giá trị bằngA. .F2103- B. .F6103- C. .F810.33- D. .F3103-Câu 55: Một bánh xe đang quay quanh một trục cố định ( với động năng 1000 J. Biết momenquán tính của bánh xe đối với trục là 0,2 kg.m 2. Tốc độ góc của bánh xe làA. 10 rad/s B. 200 rad/s C. 100 rad/s D. 50 rad/sCâu 56: Một thanh cứng đồng chất có chiều dài khối lượng m, quay quanh một trục qua trungđiểm và vuông góc với thanh. Cho momen quán tính của thanh đối với trục là 21m12l Gắn chấtđiểm có khối lượng m3 vào một đầu thanh. Momen quán tính của hệ đối với trục làA. 21m3 B. 213m12l C. 24m3 D. 21m6 lCâu 57: Xét hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng biên độ và chu kì lần lượt là T1và T2 2T1 Trong quá trình dao động, khi li độ của hai con lắc bằng nhau thì tỉ số độ lớn vận tốcgiữa chúng làA. 12v2v= B. 12v2v= C. 12v1v 2= D. 12v2v 2= .Câu 58: Ba điểm O, A, cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại đặt một nguồnđiểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Tại cách nguồn âmmột khoảng thì cường độ âm là I. Tại cách một đoạn 30 thì cường độ âm giảm chỉ còn I4 .Khi đó khoảng cách làA. 15 B. 7,5m C. 30 D. 60 mCâu 59: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện cóđiện dung thay đổi. Khi C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C2 thì tầnsố dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C1 C2 thì tần số dao động riêng của mạch là Trang Mã đề thi 134Doc24.vnA. 2,5 MHz. B. 17,5 MHz. C. 6,0 MHz. D. 12,5 MHz.Câu 60: Tại thời điểm 0, một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh mộttrục cố định các thời điểm t1 và t2 4t1 momen động lượng của vật đối với trục lần lượt là L1và L2 Hệ thức liên hệ giữa L1 và L2 làA. L2 4L1 B. L2 2L1 C. L1 4L2 D. L1 2L2----------- HẾT ---------- Trang Mã đề thi 134Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.