Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi THPTQG lần 5 môn vật lý 12

5ec1cda4b1ffbb711c6e06381b9f7712
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 3 2018 lúc 1:45:06 | Được cập nhật: hôm kia lúc 9:23:49 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 452 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤCMôn: Vật lýThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Khi một sóng cơ truyền trong một môi trường, hai điểm trong môi trườngdao động ngược pha với nhau thì hai điểm đóA. cách nhau một số nguyên lần bước sóng. B. pha hơn kémnhau một số lẻ lần C. có pha hơn kém nhau là một số chẵn lần D. cách nhau mộtnửa bước sóng.Câu 2: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau cm có một hiệu điệnthế không đổi 200 V. Cường độ điện trường khoảng giữa hai bản kim loại làA. 800 V/m. B. 5000 V/m. C. 50 V/m. D. 80 V/m.Câu 3: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cốđịnh và một đầu gắn với viên bi nhỏ, dao động điều hòa theo phương ngang. Lựcđàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướngA. theo chiều chuyển động của viên bi. B. về vị trí cân bằng của viên bi.C. theo chiều dương qui ước. D. theo chiều âm qui ước.Câu 4: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m, lò xo có độ cứng được kích thíchdao động với biên độ A. Khi đi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật là v0 Khi tốc độcủa vật là 0v3 thì nó li độA. 2x A3=± B. A=± C. 2x A3=± D. 2x A3=±Câu 5: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng làA. Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.Câu 6: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu cố định, đầu gắn với mộtnhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóngdừng ổn định, được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kểcả và B, trên dây cóA. nút và bụng B. nút và bụng C. nút và bụng D. nút và bụngCâu 7: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?A. Máy thu hình (tivi) B. Máy thu thanhC. Chiếc điện thoại di động D. Cái điều khiển ti viCâu 8: hai đầu và có một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị điện áp hiệudụng không đổi. Khi mắc vào đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1L H=p thìdòng điện () cos 100 A3pæ ö= +ç ÷è Nếu thay cuộn dây bằng một điện trở thuầnR 50 thì dòng điện trong mạch có biểu thức:A. ()5i 10 cos 100 A6pæ ö= +ç ÷è B. ()5i cos 100 A6pæ ö= +ç ÷è øC. ()5i cos 100 A6pæ ö= -ç ÷è D. ()5i 10 cos 100 A6pæ ö= +ç ÷è øCâu 9: Người ta làm nóng kg nước thêm bằng cách cho dòng điện điqua một điện trở Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cầnthiết làA. h. B. 10 s. C. 10 phút. D. 600 phút.Câu 10: Dao động tắt dầnA. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có hại.C. có biên độ không đổi theo thời gian D. luôn có lợi.Câu 11: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dầnlà;A. nh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen.B. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại .C. ia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen, tia tử ngoạiD. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen.Câu 12: Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòngđiện sớm pha (với 0, 5