Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi sinh học lớp 6 học kì 1

1d6672a9fe128281bc72dc17e9a95b27
Gửi bởi: Trần Khánh An 24 tháng 9 2016 lúc 22:34:17 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 15:57:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 382 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Kiến thức :- Những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.- nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào.- Các miền của rễ, chức năngcủa mỗi miền.- Phân biệt được các loại rễ cọc, rễ chùm.- Trình bày được cấu tạo sơ cấp cũa thân non.- Thí nghiệm chöùng minh sự dài ra của thân. Nêu được đặc điểm bên ngoài của lá khái niệm sự quang hợp- nghĩa của quang hợp.- Trình bày được sự thoát hơi nước lá.- Nêu được khái niệm sinh sản sinh dưỡng.- Biết cách giâm, chiết hoặc ghép cây.- Biết được các bộ phận của hoa .- Phân biệt được hoa đơn tinh, hoa lưỡng tính .* Đối tượng HS TB KHÁII MATRẬN TÊN CHU ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNGTHẤP VẬNDỤNGCAO1.Mở đầu3 tiết Những đặc điểm chủyếu của cơ thể sống1 câu 10% 25 điểm. câu=100 25 đ2. Tế bào thực vật02 tiết. nghĩa của sự lớn lênvà phân chia tế bào1 câu 10% 25 điểm. 1câu 100% 25đ3. Rễ.04 tiết Các miền của rễ, chứcnăngcủa mỗi miền Phân biệt được cácloại rễ cọc, rễ chùm2...