Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 8)

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 10 tháng 9 2020 lúc 10:17:08 | Được cập nhật: 11 tháng 5 lúc 9:50:47 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 531 | Lượt Download: 2 | File size: 0.039424 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------------

-------------------ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
MÔN : MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1:

Chia mạng 172.16.0.0/16 thành 2 mạng con?

CÂU 2:

Cho địa chỉ host 172.16.159.2/18 Hãy cho biết host này thuộc subnet nào?

CÂU 3 :

Cho một mạng 172.16.5.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP
cho sơ đồ mạng sau :

5 Host

R1

10 Host
R2

78 Host

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

50 Host

R3

20 Host

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Hà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….