Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi môn Mạng Máy Tính (Đề số 4)

b976e5f4b2471096d41f20eb8eb0f452
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 10 tháng 9 2020 lúc 10:17:46 | Được cập nhật: 19 tháng 5 lúc 22:09:50 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 454 | Lượt Download: 6 | File size: 0.037888 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

--------------------

ĐỀ SỐ 04

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----------------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN : MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1:

Chia mạng 205.152.100.0/24 thành 5 subnet?

CÂU 2:

Xét mạng 192.168.1.0/24, mượn 2 bít .Hãy liệt kê các subnet, số host/subnet, địa chỉ mạng của mỗi subnet, địa chỉ host đầu của mỗi subnet, địa chỉ host cuối của mỗi subnet, địa chỉ broadcast của mỗi subnet, subnet mark được sử dụng?

CÂU 3 :

Cho một mạng 192.168.1.0/24.Hãy đảm bảo cung cấp đủ các địa chỉ IP cho sơ đồ mạng sau :

25 Host 20 Host 10 Host

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Hà Nội , Ngày …. Tháng …. Năm ….