Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

485f1b7abffe9ea681aedb60f747b3ba
Gửi bởi: Big School 24 tháng 9 2016 lúc 0:18:46 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 6:17:04 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 438 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11BỘ MÔN: SINH HỌC 11Thời gian làm bài: 45 phút.Câu 1. (2,0 điểm) Trong phân tử AND, xác định:a. Một Nuclêôtit nặng bao nhiêu đvC, dài bao nhiêu và có mấy loại Nuclêôtit, kể tên?b. Có những loại liên kết nào trong phân tử AND, kể tên?c. Mỗi Nuclêôtit gồm mấy thành phần cấu thành, kể tên các thành phần đó?Câu 2. (3,0 điểm) Một phân tử ADN có 3000 Nu, trong đó 2G. Xác định:a. Số Nu mỗi loại của phân tử ADN?b. Số liên kết Hiđrô trong phân tử ADN?c. Phân tử ADN này nhân đôi lần liên tiếp, hỏi tổng số Nu trong các phân tử ADN concó nguyên liệu mới hoàn toàn bằng bao nhêu?Câu 3. (3,0 điểm) loài thực vật, cho biết là gen quy định hoa đỏ, hoa trắng; làgen quy định thân cao, thân thấp; là gen quy định quả tròn, quả dài. Các gen gentrội lặn hoàn toàn, phân li độc lập. Cho cá thể dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, xác định ởF1:a. Số tổ hợp giao tử, số loại kiểu gen, số loại kiểu hình?b. Tỉ lệ kiểu gen AaBBdd, tỉ lệ kiểu hình đồng trội? c. Tỉ lệ tổ hợp chứa alen trội, alen lặn?Câu 4. (2,0 điểm) Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường, nhưng biết bố vợ bị mùmàu, mẹ vợ bị bệnh bạch tạng, em gái chồng bị bệnh bạch tạng, những người còn lạitrong gia đình đều có kiểu hình bình thường. Tính theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồngnày sinh con:a. Không bị mắc cả bệnh trên?b. Bị mắc một trong bệnh trên?------HẾT------Doc24.vnSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11BỘ MÔN: SINH HỌC 11Câu đúng Điểm1 a. Một Nuclêôtit nặng 300 đvC, dài bao 3,4 và mấy loại Nuclêôtit:A, T, G, 0,5b. Có loại liên kết: và HT 0,5c. Mỗi Nu gồm thành phần: Đường pentôzơ đêôxiribôzơ (C5 H10 O4 )+ nhóm phôtphat trong loại bazơ nitơ: Ađênin (A); Timin (T), Guanin (G); Xitôzin(X) 1,02 a. 1000, 500 1,0b. 2A 3G 3500 1,0c. 18000 1,03 a. 64 tổ hợp giao tử, 27 loại kiểu gen, loại kiểu hình 1,0b. Tỉ lệ kiểu gen AaBBdd 2/4 1/4 1/4 1/32Tỉ lệ kiểu hình Đỏ Cao Tròn 27/ 64 1,0c. 36 5/16 1,04 a. 3/4 5/6 15/ 24 1,0b. 1/4 5/6 3/4 1/6 8/24 1/3 1,0Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.