Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

59f19a94dc1f99708f980bd56ce430e8
Gửi bởi: Ngô Quang Hải 26 tháng 9 2016 lúc 0:01 | Được cập nhật: hôm qua lúc 5:11 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 358 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

DOC24.VNTrường THPT Phan Ngọc HiểnHọ tên: ……………………….Lớp: 11C… KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMMÔN SINH HỌC 11 CƠ BẢNThời gian: 15 phútI PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau đây:Câu 1. Mạch gỗ được cấu tạo1. Gồm các tế bào chết 2. Gồm các quản bào 3. Gồm các mạch ống 4. Gồm các tế bào sống 5. Gồm các tế bào hình rây 6. Gồm các tế bào kèmA. 1-2-4 B. 1-2-3 C. 1-3-5 D. 1-3-6Câu 2. Các nguyên tố đại lượng gồm:A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe. B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn. D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.Câu 3. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theophương thức nào?A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp rể, cần ít năng lượng.B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp rể.C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao rể, không cần tiêu haonăng lượng.D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao rể, cần tiêu hao nănglượng.Câu 4. Nguyên nhân của hiện tượng giọt là do:I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra II. Có sự bão hòa hơi nước trong không khíIII. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến láIV. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi nên đã ứthành giọt mép láA. I, II B. I, III C. II, IV D. II, IIICâu 5. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.DOC24.VNB. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.Câu 6. Nơi cuối cùng nước và các ion khoáng đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:A. Tế bào lông hút. B. Tế bào nội bì. C. Tế bào biểu bì. D. Tế bào vỏ.II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)Câu 1: Nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước? (3đ)Câu 2: Hãy cho biết hậu quả của việc bón phân với liều lượng quá cao? (2đ)Câu 3: Trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? (2đ)-------------------------------------ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN SINH 11I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)1B, 2D, 3D, 4C, 5A, 6BII PHẦN TỰ LUẬN (7đ)Câu 1: Nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước? (3đ)- Là động lực đầu trên giúp vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên các cơ quan, bộphân của cây.- Giúp khí CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.- Giúp hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng.Câu 2: Hãy cho biết hậu quả của việc bón phân với liều lượng quá cao? (2đ)Bón phân với liều lượng quá cao sẽ gây độc cho cây, gây nhiễm nông phẩm, nhiễmmôi trường đất và nước.Câu 3: Trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? (2đ)Cơ chế đóng mở khí khổng:+ Khi no nước: thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra thành dày cong theo khíkhổng mở.+ Khi mất nước: thành mỏng hết căng thành dày duỗi thẳng khí khổng đóng. ----------------------------------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.