Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

a47901e699875263a80e5f39727cfa88
Gửi bởi: Thái Dương 18 tháng 2 2019 lúc 21:59:54 | Được cập nhật: 14 tháng 4 lúc 17:58:16 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 619 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT QUANGẮ TR NG THCS VĨNH TUYƯỜ KH SÁT CH NGỀ ƯỢĐ NĂM 2013 2014Ầ Môn: Ng Văn 8ữTh gian: 90 phút (Không th gian giao )ể ềH và tên:………………………………….. p: ……ọ ớĐi mể phê giáo viênờ ủĐ BÀIỀI/ Tr ch nghi mắ (2 đi m)ểĐ đo trích sau và tr các câu ng cách khoanh tròn vào ch cái ngọ ứtr câu tr đúng.ướ Xe ch ch ch tôi nón tôi, vài giây sau, tôi đu p. Tôi thạ ởh ng c, tr án hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu chân i. tôi kéo tay tôi,ẫ ừx oa tôi i, thì tôi òa lên khóc, th tôi cũng theo:ầ ị- Con nín đi! đã các con mà.ợ tôi áo nâu th cho tôi ướ ách tôi lên xe. yế ấgi tôi nh ra tôi không còm cõi xác quá nh cô tôi nh ng iờ ườh tôi. ng tôi sáng đôi trong và da n, làmọ ươ ươ ướ ịn ng gò má. Hay sung ng ng trông nhìn và ôm pổ ướ ượ ấcái hình hài mình mà tôi, nh thu còn sung túc? Tôi ng iủ ươ ồtrên xe đùi áp đùi tôi, ng vào cánh tay tôi, tôi th giác áp đãệ ấbao lâu đi ng man kh da th t. qu áo tôi và nh ng th ởkhuôn mi ng xinh nhai tr ph ra lúc đó th tho th ng. ườ Câu Đo trích trên nạ trong văn nào? A. Trong lòng B. Nh ng ngày th uẹ C. tu th văn D. Khi con ra iộ Câu Đoàn trích vi nào?ể A. Bé ng th B. Bé ng mồ ượ ượ C. Bé ng nói chuy D. Bé ng nh ng mồ ườ Câu Nh ng ph ng th bi nào đã ng trong đo văn?ữ ươ ượ A. ngh lu B. miêu tự C. bi D. miêu bi Câu 4: Đo văn trên trình dung theo cách nào?ạ A. Theo cách di ch B. Theo cách quy pễ C. Theo cách ng phân D. Theo cách song hànhợII. lu n: (8 đi m)ự ểCâu (1 đi m) ểTh nào là ng hình, ng thanh? ượ ượCâu (2 đi m)ểVi đo văn ng n, ch ch n, có ng ng hình, ngế ượ ượthanh.Câu (5 đi m)ểEm hãy ngày tiên đi mình. ủĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂI Tr nghi mắ (2 đi m) câu tr đúng 0,5 đi ểCâu 4Đáp án II. lu n:ự ậCâu (1 đi m)ểNêu khái ni ng hình, ng thanh.ượ ượ ượCâu 2: (2 đi m)ểVi đo văn ng có ng ng hình, ng thanh.ế ượ ượ ượCâu 3: (5 đi m) ểY êu ki th Xác nh ngôi Th nh t, th ba Xác nh trình Theo th gian, không gianờ Theo di bi vi cễ Theo di bi tâm tr ngễ ạa bài: (1 đi m)ở ểGi thi hoàn nh tác ng nhân tôi nh ni tiên điớ ầh c.ọ b. Thân bài: (3 đi m)ể theo trình tâm tr ng náo c, ng thông qua ngể ưở (từhi nh quá kh )ệ ứ- Tâm tr ng đêm tr ngày tr ng.ạ ướ ườ- Tâm tr ng tr lúc tr ng.ạ ướ ườ- Tâm tr ng trên ng tr ng.ạ ườ ượ- Tâm tr ng lúc tr ng.ạ ườ- Tâm tr ng khi tay ng thân và trong p.ờ ườ ớc. bài: (1ế đi m)ể ng nhân tôi tiên đi cẤ ượ nghĩa vi đi củ Suy nghĩ em ngày mai.ướ ềYêu cầ hình th cề rình bày ch văn phong sáng aạ