Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Sinh học

d35e0292eb52a8bbfa0c4e783e4422cc
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 12 tháng 10 2018 lúc 21:28:11 | Được cập nhật: hôm qua lúc 7:05:08 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 909 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠNINH THU NẬĐ CHÍNH TH CỀ KỲ THI CH SINH GI NHỌ ỈNĂM 2012 2013ỌMÔN THI: SINH P: THCSỌ ẤTh gian làm bài:ờ 150 phút (không th gian giaoể ờđ )ềNgày thi: 18/11/2012Bài (5 đi m):ểa. thông tin đây và tr câu i: Vì sao ch có giám nh ADNọ ướ xác nhớ ịđ nh ng ng có cùng huy th ng.ượ ườ ốTrung tâm phân tích ADN và Công ngh Di truy (Trung tâm ADN) vinhệ đã và đangựđ ng hành cùng ch ng trình “Nh ch có cu chia ly” trongồ ươ nhi năm nay, trề ợgi quy các tr ng tìm ki ng thân th cả ườ ườ trong các cu chi nộ ếtranh, mà không th gi quy ng các bi pháp khác, ngoàiể giám nh ADN.ịb. gen dài 5100Aộ có 2G. bi liên quan nucleotitộ làm thay iổ1 liên hidro nh ng không làm thay chi dài gen. Xác nhế ng bi và sạ ốnucleotit lo gen bi n. Prôt êin ng ng cỗ ươ ượ ng gen trên sổ ẽthay nh th nào?ổ ếBài (4 đi m):ểTheo dõi di truy tính tr ng màu tóc gia đình quaự th ng ta thuế ườđ qu sau:ượ ảTính tr ng màu tóc đen là tr hay n? Xác nh ki gen các thành viênạ trong giađình. Bi ng màu tóc do gen trên nhi th th ng quy nh vàế ườ không raảđ bi i.ộ ớBài (3 đi m):ểN cho th có ki gen aaBb lai th có ki uế gen Aabb, thì conở ờcó bao nhiêu ki gen, bao nhiêu ki hình. Bi alen A,ể alen qui nh tính tr ng tr iị ộhoàn toàn. Hãy gi thích qu có c.ả ượBài (4 đi m):ểa. Hãy gi thích nh xét sau: “B ch phân bào II trong gi mả phân chính làquá trình nguyên phân”.b. ng ki th quá trình th tinh hãy cho bi ng i, aằ ườ tr sinh raẻgi ng cha ho ru nó bao nhiêu ph trăm di truy n.ố ềBài (4 đi m):ểa. ng i, có các tr ng bi sau:Ở ườ ườ ế- đo nh nhi th (NST) 21.ấ ố- NST 21 có chi c.ố ế- Trong NST có 45 chi c, 44 chi NST th ng và chi NST gi iộ ườ tính X.Các tr ng trên thu lo bi nào, tên th ng lo và nêuườ tên nh màệcác bi này gây ra.ộ ếDOC24.VN 1b. Gi thích ch hình thành th (4n) do lo quá trình nguyênả phân và gi mảphân.DOC24.VN