Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm học 2014 - 2015

276d19bcc500d886fb467a911949d36c
Gửi bởi: đề thi thử 25 tháng 7 2016 lúc 18:37 | Được cập nhật: hôm qua lúc 5:17 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO1----------------Họ tên:…………....................................Lớp: 3………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC 2014 2015MÔN: TIẾNG ANH LỚP 3Thời gian làm bài: 40 phút Marks Listening Reading and writing Speaking TotalQ.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10PART I: LISTENING: (20 minutes)Question 1. Listen and number. (1pt) A. B. C.D.Question 2. Listen and color (1pt) 1. 2. 3. 4. Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1pt) Baby sister Nga The children Nam John and Scott Question 4. Listen and tick. (1 pt Example: 1.C ٧VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phí Mai: A. B. C.2. Andy: I’m home. This is my mother. Andy: A. B. C.3. Lan: What isthis? Hoa: A. B. C. 4. Mai: How manynotebooks? Nga: A. B. C.5. Nam: What are these?An: A. B. C. Question 5. Listen and complete. (1pt) 1. Tom: What's his name?Linda: His name is .......................... ٧VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phí2. Mai: How old are you, Tom?Tom: I'm ....................... years old.3. Peter: How many pencils?Lisa: One …………………..4. Linda: Who is she?Mai: She is my …………………... PART II: READING AND WRITING: (15 minutes)Question 6. Look and read. Put tick orcross in the box as examples (1pt)1. He is my grandfather. 2. Make circle 3. This is table.4 4. It’s jump rope. 5. He is my brother. Question 7. Fill in the blanks 1pt)nice home too is Kate Hi, Mom! I’m ………(1)…………. This ……(2)……… my friend, Andy. This is my mother.Andy It’s ………(3)………….. to meet you, Mrs. Hill.Mrs. Hill It’s nice to meet you, …………(4)…………, Andy. VVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíQuestion 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt) 1. nep .................................... 2. ookb .................................... 3. stersi ..................................... 4. therfa …………………………… Question 9: Choose word from the box and write it next to number from 1- 1pt)watching is listening playing inMy name is Nam. Today my family is at home. We are (1) ...................the living room. My father is (2) ……………….TV. My mother is(3)…………....the piano. My brother is (4)………………….to music and am singing.PART III: SPEAKING: (5 minutes)Question 1. Speaking (1 pt) 1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer.3. Listen and comment. 4. Interview.The EndTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.