Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 12 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

4e0c274ef66909dd4de5349047a93d24
Gửi bởi: Nguyễn Thị Nương 28 tháng 7 2016 lúc 18:25:57 | Được cập nhật: 21 tháng 4 lúc 7:35:46 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 655 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2012- 201 3Môn: Lịch sử lớp 12 bảnDành cho tất cá các lớp (trừ một số học sinh 12 Sử)Buổi thi: Tiết buổi Sáng ngày 17/12/2012Thời gian làm bài: 45 hút không kể thời gian giao đềĐề thi gồm 01 trang----------------------Câu (4 điểm) Trình bày sự ra đời và hoạt động của các tổ chức: Hội Việt NamCách mạng Thanh niên, Việt Nam Quốc dân đảng?Câu (4 điểm) Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trungương (5/1941) về mặt xây dựng lực lượng chính trị và lực lượngvũ trang đã diễn ra như thế nào? Câu (2 điểm) Nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trungương Đảng (5/1941)? nghĩa của Hội nghị?----------------Hết-----------------Đ THI SỐ 1Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT CHU VĂN ANĐỀ THI SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2012 2013MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 BAN CƠ BẢNThời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giaođềĐÁP ÁNCâu (4 điểm) Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên:- Sự thành lập:+ Về đến Quảng Châu, NAQ đã mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ và đưa về nướchoạt động.+ 2/1925, NAQ lập ra Cộng sản đoàn và 6/1925, lập ra Việt Nam cách mạng thanhniên, nhằm “tổ chức và lãnh đạo quần chúng…”. Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ.- Hoạt động:+ Ra báo Thanh niên (6/1925) và tác phẩm: “Đường Kách mệnh” (1927), trang bịlý luận cách mạng giải phóng dân tộc.+ Từ 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước, đến 1929 có khoảng 1700 hội viên.+ Tháng 7/1925 NAQ và một số nhà yêu nước lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bịáp bức Đông.+ Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng chocông nhân.Phong trào công nhân nổ ra nhiều nơi, trở thành nòng cốt cho phong trào dân tộcdân chủ, chứng tỏ trình độ giác ngộ của công nhân đã được nâng lên rõ rệt.* Việt Nam Quốc dân đảng:- Sự thành lập Từ hạt nhân là xuất bản Nam đồng thư xã, VNQDĐ đã ra đời ngày25/12/1927.+ Lãnh đạo: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…+ Mục tiêu: Là chính đảng yêu nước, chủ trương đấu tranh giành độc lập dân tộc.+ Nguyên tắc tư tưởng: “Tự do Bình đẳng Bác ái”+ Chương trình hoạt động: thời kỳ, nhằm đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôivua, thiết lập dân quyền.+ Phương thức: Chủ trương cách mạng bằng bạo lực, thiếu cơ sở trong quần chúng.Doc24.vn+ Địa bàn: Chủ yếu Bắc Kì.- Cuộc khởi nghĩa Yên Bái:Nguyên nhân bùng nổ:+ Tháng 2/1929, VNQDĐ tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh, Pháp đã tiếnhành khủng bố dã man.- VNQDĐ đã quyết định bạo động với mục tiêu “Không thành công cũng thành nhân”.Diễn biến chính và nghĩa lịch sử:+ Đêm 9/2/1930, cuộc khởi nghĩa nổ ra Yên Bái, sau đó là Phú Thọ, Hải Dương,Thái Bình… Hà Nội có ném bom phối hợp.+ Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng thất bại song đã cổ vũ lòng yêu nước và chícăm thù giặc. Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chấm dứt vai trò lịch sử củaVNQDĐ.Câu (4 điểm) :a. Xây dựng lực lượng chính trị:- Đảng thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941), các tổ chức trong mặt trận đềugọi là Hội cứu quốc, là cơ sở để đoàn kết quần chúng đấu tranh…- nhiều tỉnh của Bắc Kỳ, một số tỉnh đã chuyển “Hội phản đế” thành “Hội cứuquốc”, đồng thời nhiều “Hội cứu quốc” mới được thành lập.b. Lực lượng vũ trang: Công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng được Đảng đặc biệt coi trọng- Lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng ta trên cơ sở là Đội du kích Bắc Sơn vàsau đó thành lập các Trung đội cứu quốc quân (2/1941) và Trung đội cứu quốc quân IIra đời (9/1941)…- Ngày 22/12/1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập..,- Sau khi ra đời, đội đã đánh thắng liên tiếp trận Khay Phắt và Nà Ngần (Cao Bằng)c. Xây dựng căn cứ địa:- Vùng Bắc Sơn Võ Nhai và Cao Bằng được xây dựng thành hai căn cứ địa cáchmạng đầu tiên của Đảng ta.- Tại Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng đội tự vệ chiến đấu, tuyêntruyền về cách đánh du kích của Tàu và của Liên Xô…Doc24.vnCâu (2 điểm) Ngày 28/1/1941, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Sau một thời gianchuẩn bị, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tại Pắc Bó (Hà Quảng- Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. Nghị quyết Hội nghị nêu rõ:- Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.- Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chialại ruộng đất công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.- Chủ trương thành lập Chính phủ nhân dân. Thay tên các Hội Phản đế thành HộiCứu quốc, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh thay cho Mặt trậnthống nhất dân tộc phản đế Đông Dương và giúp đỡ việc lập mặt trận các nước Lào,Campuchia.- Xác định hình thái cuộc khởi nghĩa nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiếnlên tổng khởi nghĩa và kết luận: chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm củatoàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại.Hội nghị lần thứ của BCH Trung ương Đảng đã hoàn chỉnh chủ trương chuyểnhướng đấu tranh được đề ra từ hội nghị trung ương tháng 11/1939, nhằm giải quyết mụctiêu số một của cách mạng là giải phóng dân tộc và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo thựchiện mục tiêu ấy.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.