Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Toán 10 mã đề 25

1edaaf8ae41fe516e4f47bc692b2c701
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 9 lúc 19:19:40 | Được cập nhật: 7 giờ trước (22:20:20) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 10 | Lượt Download: 0 | File size: 0.044217 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 25:

I/.PHẦN CHUNG: (7,0 điểm) (Dành cho tất cả các học sinh)

Câu I: (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

1/.

2/.

Câu II: (2,0 điểm)

1/. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau thỏa mãn với mọi thuộc :

2/. Cho phương trình .Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu III: (3,0 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho:.

1/.Viết phương trình tổng quát của cạnh AB.

2/.Viết phương trình tham số đường trung tuyến kẻ từ B đến cạnh AC.

3/.Xác định phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

II/. PHẦN RIÊNG: (3điểm) (Học sinh chọn CâuIVa hoặc Câu IVb để làm)

Câu IVa: (3,0điểm) (Dành cho học sinh học sách nâng cao)

1/.Giải các bất phương trình sau:

a/.

b/.

2/.Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn và điểm .Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đi qua .

Câu IVb: (3điểm) (Dành cho học sinh học sách chuẩn)

1/.Giải các bất phương trình :

a/.

b/.

3/.Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm: và có tâm nằm trên đường thẳng .