Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Toán 10 mã đề 22

9bd9d90975d38cb41fb1722e143f9faa
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 9 lúc 19:09:56 | Được cập nhật: 3 giờ trước (2:24:00) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 5 | Lượt Download: 0 | File size: 0.024817 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 22:

Câu 1: (2,5 điểm)

a) Giải bất phương trình:

b) Tìm m để bất phương trình: mx2 – 2(m -2)x + m – 3 > 0 nghiệm đúng với mọi giá trị của x

Câu 2: (2 điểm)

Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1năm ( kg/sào) của 20 hộ gia đình

111 112 112 113 114 114 115 114 115 116
112 113 113 114 115 114 116 117 113 115

a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất;

b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt.

Câu 3: (1,5 điểm) Chứng minh:

Câu 4: (3,5 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm, điểm :

a) Chứng minh rằng vuông tại O;

b) Tính độ dài và viết phương trình đường cao OH của ;

c) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp .

Câu 5: ( 0,5 điểm):

Cho đường thẳng d: x – 2y + 15 = 0. Tìm trên d điểm M (xM ; yM ) sao cho x2M + y2M nhỏ nhất---