Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Toán 10 mã đề 20

c9b8bc93d4bb5e345870b75666cbed30
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 9 lúc 19:11:56 | Được cập nhật: 5 giờ trước (0:34:11) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 13 | Lượt Download: 0 | File size: 0.034384 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 20:

Câu 1: Giải các bất phương trình sau :

a) b)

Câu 2: Cho .

a) Tìm m để phương trình f (x) = 0 có nghiệm

b) Tìm m để f (x) ≤ 0 ,

Câu 3:

a) Cho . Tính

b) Rút gọn biểu thức: B =

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(1; 4), B(–7; 4), C(2; –5).

a) Chứng tỏ A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác.

b) Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm A, B, C.

c) Viết phương trình đường cao AH của tam giác ABC.

Câu 5: Cho ABC có a = 13 cm, b = 14 cm, c = 15 cm.

a) Tính diện tích ABC.

b) Tính góc ( tù hay nhọn)

c) Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC.

d) Tính , ?