Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Toán 10 mã đề 17

cd546102014db29dc4830942476aafda
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 9 lúc 19:08:20 | Được cập nhật: 10 giờ trước (19:35:45) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 6 | Lượt Download: 0 | File size: 0.034106 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 17:

Câu 1: Giải các bất phương trình sau:

a) b)

Câu 2: Cho phương trình: . Tìm các giá trị của m để:

a) Phương trình trên có nghiệm.

b) Phương trình trên có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu 3:

a) Cho . Tính .

b) Biết , tính

Câu 4: Cho ABC với A(2, 2), B(–1, 6), C(–5, 3).

a) Viết phương trình các cạnh của ABC.

b) Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao AH của ABC.

c) Chứng minh rằng ABC là tam giác vuông cân.

Câu 5: Cho đường thẳng d có phương trình , và đường tròn (C) có phương trình: . Tìm m để đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (C) ?