Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Toán 10 mã đề 10

521a57efd1f3e9f7553e2e0304cccff2
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 9 lúc 19:04:40 | Được cập nhật: 2 giờ trước (2:55:40) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 7 | Lượt Download: 0 | File size: 0.030123 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 10:

Câu 1:

1) Cho ba số dương a, b, c. Chứng minh:

2) Giải các bất phương trình sau:

a) b)

Câu 2:

a) Tính các giá trị lượng giác sin2α, cos2α biết cotα = −3 và .

b) Cho biết . Tính giá trị của biểu thức :

Câu 3: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–1; 2), B(3; –5), C(–4; –9).

a) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

b) Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

c) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 4: Cho ABC có , AC = 8 cm, AB = 5 cm.

a) Tính cạnh BC.

b) Tính diện tích ABC.

c) Chứng minh góc nhọn.

d) Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC.

e) Tính đường cao AH.