Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Sử 7 ĐỀ 4

56ed937124fafcc3a3273134a3a1dae8
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 31 tháng 12 2022 lúc 17:47:01 | Được cập nhật: 3 giờ trước (17:02:14) | IP: 250.137.24.225 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 48 | Lượt Download: 0 | File size: 0.017708 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử - Đề 4

Đề bài

Câu 1 (3,0 điểm). Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

Câu 2 (3,0 điểm). Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung?

Câu 3 (4,0 điểm). Lập biểu bảng về chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại thời Nguyễn có những mặt tích cực, mặt hạn chế nào?

Chính sách Mặt tích cực Mặt hạn chế

Nông nghiệp:

- Khai hoang

- Chế độ quân điền

- Thuỷ lợi

   
Thủ công nghiệp    
Thương nghiệp    
Khai thác mỏ    

Lời giải chi tiết

Câu 1. Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt:

- Trong những năm khởi nghĩa Lam Sơn với tư cách là người chỉ huy chiến lược, người cố vấn cho Lê Lợi, người đề ra những biện pháp, chủ trương vừa thu phục lòng dân, đưa nhân dân về với cuộc khởi nghĩa, vừa vạch rõ tính phi nghĩa của cuộc xâm lược, làm tan rã hàng ngũ giặc để tạo điều kiện cho cuộc khởi nghĩa đạt đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng đất nước.

- Sau ngày thắng lợi, ông đã đem hết sức mình ra giúp nhà Lê nhanh chóng khôi phục đất nước, ổn định đời sống nhân dân.

- Ông đã để lại cho đời sau hàng loạt tác phẩm thơ văn thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, niềm tự hào chân chính, lòng nhân nghĩa, thương dân... tiêu biểu là Bình Ngô đại cáo, vừa góp phần quan trọng làm trong sáng tiếng nói dân tộc.

Câu 2. Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung?

- Mùa xuân 1771: Nguyễn Huệ cùng anh em lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn.

- Năm 1774: Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ đem đại quân đánh úp Phú Yên. Đây là chiến thắng đầu tiên của Nguyễn Huệ lúc ông mới 23 tuổi.

- Tháng 1-1785: Nguyễn Huệ đánh bại 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm - Xoài Mút.

- Hè năm 1786: Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân.

- Cuối năm 1786 đến giữa 1788: Nguyễn Huệ 3 lần tiến quân ra Bắc, thu phục Bắc Hà; lật đổ các tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh.

- Năm 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

- Năm 1789: Quang Trung đại phá quân Thanh, đánh tan 29 vạn quân Thanh.

- Năm 1789 - 1792: Quang Trung đã đề ra những chính sách để khôi phục, xây dựng đất nước.

Câu 3. Lập biểu bảng về chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại thời Nguyễn có những mặt tích cực, mặt hạn chế nào?

Chính sách Mặt tích cực Mặt hạn chế

Nông nghiệp:

- Khai hoang

 

- Chế độ quân điền

 

  - Thuỷ lợi

- Tăng diện tích canh tác.

- Nông dân có ruộng để sản xuất.

- Sửa đắp đê.

 

- Ruộng đất còn bỏ hoang nhiều.

- Vì quân điền mất tác dụng nên ruộng đất bị bỏ hoang.

- Sửa đắp đê không được chú trọng nên lụt lội, hạn hán.

Thủ công nghiệp

 

- Lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu, làng thủ công.

 

- Chủ yếu tập trung sản xuất ở Kinh đô và thành thị, thợ thủ công nộp thuế nặng nề.

Thương nghiệp

 

- Buôn bán ở các thành thị, tứ thị sầm uất, buôn bán với Trung Quốc, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

- Không cho người phương Tây mở cửa hàng buôn bán.

 

Khai thác mỏ

 

Hàng trăm mỏ được khai thác. Cách khai thác lạc hậu, các mỏ hoạt động thất thường.