Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

a0a4c09777d4ba012181e9ef076ab41a
Gửi bởi: đề thi thử 12 tháng 1 2017 lúc 12:54:26 | Được cập nhật: 1 tháng 2 lúc 21:54:44 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 464 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT TP. CHÍ MINHỞ ỒTR NG THPT TR NG ĐOƯỜ THI IIỀ ỲMÔN TOÁN KH 11ỐNgày thi: 05/05/2016Th gian làm bài: 90 phútờCâu 1: (2 đi m)ể Tính các gi sau:ớ ạ2 322x 6) lim lim7 39 3xxx xa bxx x   Câu 2: (1 đi m)ể Tìm hàm sau liên đi xể ể0   3113 22 1xkhi xf xxmx khi Câu 3: (1 điểm) Tính đạo hàm của hàm số 7423a) 1y xx    b) 2y (x 1) 1 Câu 4: (1 điểm) Cho hàm số cos sin 22xf x tính '( )2f Câu 5: (1 điểm) Cho hàm số 23 2y x có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng1: 29y x .Câu 6: (4 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O,cạnh a, SH (ABCD), với là trung điểm AB, tam giác SAB đều. GọiI, lần lượt là trung điểm OB, AD.a) Tính góc gi đng th ng SD và ph ng (ABCD).ữ ườ ẳb) Ch ng minh: (SBD)ứ (SHI)c) Ch ng minh: CM ứ SD.d) Tính kho ng cách gi đng th ng SD và AC.ả ườ ẳ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H T­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ẾDoc24.vnĐÁP ÁNCâu :22223 1x 4)... lim1 3. 33 11 4lim1 39 538     xxx xax xx xx xx x0.50.250.25 Câu 3: a) 64 42 264 32 33 37 13 67 8        y xx xx xx 2b) (x 1) 2222222x 1y ' .2 12 .(2x 1)2 14x 5x 32 1      0.250.250.250.25   32 222( 6)( 3)) lim ... lim2( 3)( 3)lim166x xxx xbxx x0.250.50.25 Câu 4: .1'( sin cos x2 2 xf x1 2'( sin cos 62 4 f 0.50.25Câu 2: Ta có  1 4.f     31121211• lim lim3 21 2lim1lim 12.xxxxxf xxx xxx xHàm liên ạ1x  1lim 12 12 8.xf fm 0.250.250.250.25 Câu 5: 2/ 2( 2( 6  y xy xDo ti tuy n(d)ế ế19 dkkG là ttuy và ế0 0;M là ti ếđi ta cóể 20 0( 9 dk 020 0013 03   xx xxV i: ớ0 01 2x y . pttt:ậ /0 0( )2 7  d xy xV ớ0 03 2x y pttt là:ậ 0.250.250.250.25Doc24.vn( 25d x lu có ttế tìm: ầ9 7y x và9 25y x Câu 6: (4 đi m)ể a) SH (ABCD) HD là hình chi SD trên (ABCD)ế ủ·( )) )SD ABCD SD HD SDH Ta có 22 54 2a aHD AD AH .Tam giác SAB đu, nh nên ạ32aSHTam giác SHD vuông ạ·3152tan552aSHSDHHDa ·0( )) 37 46 'SD ABCD SDH 0.250.250.250.25b) Ta có: BD SH (vì SH (ABCD)) BD IH (vì BD AC, AC HI ) BD (SIH) (SBD) (SIH) 0.250.50.25··) )c ADH DCM ADH DCM Mà ····0 090 90ADH CDH CDH DCM =>CM HDMà CM SH (…) => CM SD 0.250.250.25Doc24.vn ISKBC DMHd) Cách là trungđi SB. Do SD // KO => SD // (AKC) ể=>d(SD, AC) d(SD, (AKC)) d(S, (AKC)) d(B, (AKC)) 2d(H,(AKC))G là trung đi OA, là giao đi SH và AK.ọ ủTa có: (GHN) (AKC) theo giao tuy GN.ếK HLẻ GN => HL ạ (AKC) => d(H, (AKC)) HLạTa có: 3,4 6a aHN BD HG SH 2 21 20 5( )10 10 a aHL SD ACHL HG HN aCách 2: Dx//AC, HEẻ ẻ Dx E, HKạ ẻ SE K. C/m HK= d(H;ạ(SDx) 3d(SD; AC)2 …… 0.250.250.250.25Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.