Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Văn lớp 9 ĐỀ SỐ 9

c9238abd9068acfbb2a2eb1765ca5c41
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 11 2022 lúc 16:53:14 | Được cập nhật: 13 giờ trước (11:50:05) | IP: 253.62.145.47 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 43 | Lượt Download: 0 | File size: 0.01704 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn SINH HỌC LỚP 9

Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2 điểm): Trình bầy quá trình phát sinh giao tử đực ở động vật

Câu 2 (3 điểm): Nguyên tắc bổ sung thể hiện như thế nào trong cấu trúc của phân tử ADN

Mạch thứ nhất của đoạn gen có trình tự các nuclêôtít như sau

  • A – G – T – A – X – T – G – A – X – X – T – A – G – T – A -

Mạch 2 của gen trên và ARN tổng hợp từ mạch 1 có trình tự như thế nào?

Câu 3 (2,5 điểm):

Thế nào là đột biến gen? Đột biến gen có những loại nào. Vì sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?

Câu 4 (2,5 điểm):

Ở đậu Hà Lan: gen A quy định hoa đỏ, trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Gen B quy định hạt vảng trội hoàn toàn so với gen a quy định quả xanh.

1. Viết tất cả các kiểu gen và kiểu hình tương ứng có thể có của các cây đậu Hà Lan về hai cặp tính trạng trên!

2. Viết sơ đồ lai khi cho cây đậu Hà lan hoa đỏ hạt xanh giao phấn với cây hoa trắng, hạt xanh.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC - LỚP 9

Nội dung Điểm

Câu 1:

-Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các tinh nguyên bào

- Tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1

- Tinh bào bậc 1 giảm phân tạo 4 tinh trùng

Cả 4 tinh trùng đều tham gia thụ tinh được

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 2:

1. NTBS trong cấu trúc của ADN

- Các nuclêôtit trên 2 mạch đơn của ADN liên kết với nhau theo Nguyên tắc bổ sung: Cứ A mạch này liên kết với T mạch kia; G mạch này liên kết với X mạch kia và ngược lại

2. Mạch 2 của gen là:

- A – X – A – T – X – A – X – T – G – G – A – A – X – T – G –

Trình tự các nuclêôtit của ẢN tổng hợp từ mạch 1 của gen là

- A – X – A – U – X – A – X – U – G – G – A – A – X – U – G -

1,5

0,75

0,75

Câu 3:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hay một số cặp nu clêôtit

Gồm các dạng mất; thêm; thay thế một hay một số cặp nclêôtit

Đột biến gen thường có hại vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên. Gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin

1

0,5

1

Câu 4:

Các kiểu gen và kiểu hình

  • AABB; AaBB; AABb; AaBb Hoa đỏ hạt vàng

  • AAbb; Aabb Hoa đỏ; hạt xanh

  • aaBB; aaBb hoa trắng; hạt vàng

  • aabb hoa trắng hạt xanh

2. Hoa trắng; hạt vàng có 2 kiểu gen là AAbb và Aabb

Hoa trắng; hạt xanh có 1 kiểu gen là aabb

Do vậy có 2 sơ đồ lai sau

HS viết 2 sơ đồ lai

1

0,5

1