Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Sinh học lớp 9 ĐỀ SỐ 21

071f46a52e0a54c7d9122ea10a7604b7
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 11 2022 lúc 16:54:56 | Được cập nhật: 16 giờ trước (0:01:09) bởi: pascaltinhoc8 | IP: 253.62.145.47 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 197 | Lượt Download: 2 | File size: 0.026793 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ 21

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn SINH HỌC LỚP 9

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Khi lai chó lông ngắn thuần chủng với chó lông dài, kết quả F1 như thế nào trong các trường hợp sau:

A. Toàn lông dài B. Toàn lông ngắn

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài D. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 2. Trong nguyên phân, các NST đóng xoắn cực đại ở:

A. Kì đầu B. Kì giữa C. Kì sau D. Kì cuối

Câu 3. Nơi tổng hợp Prôtêin là:

A. Nhân tế bào B. Màng tế bào C. ARN D. Ribôxôm

Câu 4. Trẻ đồng sinh là :

A. Những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh.

B. Những đứa trẻ sinh ra cùng trứng. 

C. Những đứa trẻ sinh ra khác trứng.

D. Những đứa trẻ có cùng một kiểu gen.

Câu 5. Bộ NST của người bị bệnh Đao thuộc dạng nào dưới đây ?

A . 2n + 1 B. 2n - 1 C. 2n + 2 D. 2n – 2

Câu 6. Ở ngô 2n=20. Một tế bào ngô đang ở kì sau của giảm phân II có số lượng NST bằng bao nhiêu: 

A. 40 B. 30 C. 20 D. 10

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến gen nào? Cho ví dụ? Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?

Câu 2. (3,0 điểm) Nêu bản chất mối quan hệ giữa giữa gen và tính trạng qua sơ đồ dưới đây:

Gen (AND) mARNPrôtêinTính trạng

Câu 3. (1,0 điểm)

Một gen có số nucleotit loại A = 700, G = 800. Do một yếu tố nào đó gen trên bị đột biến có số nucleotit loại A = 699, G = 800. Cho biết đay là dạng đột biến nào?

----------------------- Hết -----------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn: Sinh học – Lớp 9

A. Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm ) mỗi ý đúng 0,5 điểm.

1 2 3 4 5 6
b b d a a c

  

B/ Phần tự luận: (7,0điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm)

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc một số cặp nuciêôtit. (1đ)

- Có 3 dạng đột biến gen: Mất, thêm 1 cặp Nu, thay thế cặp Nu này bắng cặp Nu khác.( 0,5đ)

- Đa số đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật: Các đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình ở từng cá thể riêng lẻ, không tuơng ứng với điều kiện sống, thường là đột biến lặn và có hại cho bản thân sinh vật vì chúng đã phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin (1,5đ)

Câu 2: (3,0 điểm)

Mối quan hệ : Gen (AND) mARNPrôtêinTính trạng.

- Trình tự các nuciêôtit của mạch khuôn quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN (1đ)

- Trình tự các nuciêôtit trong m ARN quy đình trình tự sắp xếp các aa trong Prôtêin (1đ)

- Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. (1đ)

Câu 3. (1,0 điểm)

Đây là dạng đột biến gen, Loại mất 1 cặp Nu (mất cặp A = T)