Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 [4]

15bc71928619d6b70795d145bdbf3c85
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 24 tháng 5 lúc 16:52:24 | Được cập nhật: 13 giờ trước (23:10:12) | IP: 249.167.169.244 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 14 | Lượt Download: 0 | File size: 0.038165 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

Môn : Toán – Lớp 4 /4

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh

……………………..………………

Số báo danh :………lớp 4/ …

Ngày kiểm tra:…/……/202…..

GV coi kiểm tra

(Ký,ghi họ và tên)

CB. Giám sát

(Ký, ghi họ và tên)

Mã số phách

…………………………………..

Điểm

Nhận xét

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Giám khảo

(ký, ghi họ tên)

Mã số phách

ĐỀ CHÍNH THỨC

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: 342m 8dm =…….? dm ( 1 điểm)

a. 34280 dm b. 3428 dm c . 34208 dm

Câu 2 : 3 giờ 10 phút = ? phút ( 1 điểm)

a.190 b. 200 c . 210

Câu 3 : 5 tạ 20kg =……….? Kg ( 1 điểm)

a.502 b. 520 c . 522

Câu 4: Số nào chia hết cho 2 và 5 ( 1 điểm)

a.502 b. 520 c . 522

Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều dài là 18em và chiều rộng là 12em . Diện tích của hình chữ nhật là ……m² ? ( 1 điểm)

a.236 m² b. 226 m² c . 126 m²

Câu 6 : Tính giá trị của biểu thức : 601759 - 438588 : 108 = ...? ( 1 điểm)

a. 597698 b. 596698 c. 595698

Câu 7: Tính ( 1 điểm)

1995 x 253 + 8910 : 495 =

Câu 8 : Tìm x ( 1 điểm)

a . x + 7489 = 7565 b . x – 2428 = 1266

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 : Bài toán ( 2 điểm )

Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi . Em kém chị 8 tuổi . Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Bài giải

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Câu 1

b

Câu 2

a

Câu 3

b

Câu 4

b

Câu 5

c

Câu 6

a

1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm

7. ( 1đ) 504753

8. ( 1đ) a / 62831 b/ 66427

9. Bài toán (2đ)

Bài giải

Tuổi em là : ( 0,25)

( 36 – 8 ) : 2 = 14 ( tuổi ) ( 0,5 )

Tuổi chị là : ( 0,25)

14 + 8 = 22 ( tuổi ) ( 0,5 )

Đáp số : Em : 14 tuổi ( 0,25)

Chị 22 tuổi ( 0,25)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC ….

Môn : Tiếng việt - Lớp 4/4

Thời gian:

Họ và tên học sinh

……………………..………………

Số báo danh :………lớp 4/.. …

Ngày kiểm tra:…/……/202……..

GV coi kiểm tra

(Ký,ghi họ và tên)

CB. Giám sát

(Ký, ghi họ và tên)

Mã số phách

…………………………………..

Điểm

Nhận xét

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Giám khảo

(ký, ghi họ tên)

Mã số phách

Đề chính thức

A.Kiểm tra đọc ( 10đ)

I. Đọc thành tiếng (3đ)

II. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt (7đ)

ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.

Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.

Theo Trinh Đường

* Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng .

1. Dòng nào dưới đây cho thấy Nguyễn Hiền rất ham thả diều ?

a. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

b. Chú bé rất ham thả diều.

c. Có một gia đình sinh được một cậu con trai tên là Nguyễn Hiền.

2. Câu nào dưới đây nói lên lên trí nhớ lạ thường của Nguyễn Hiền ?

a. Lên 6 tuổi, chú học ông thầy trong làng.

b. Có hôm chú thuộc 20 trang sách mà vẫn có thời gian chơi diều.

c. Nguyễn Hiền có một trí nhớ lạ thường.

3. Vì sao Nguyễn Hiền phải bỏ học ?

a. Vì Nguyễn Hiền ham chơi.

b. Vì bố mẹ Nguyễn Hiền không cho học.

c. Vì nhà nghèo quá.

4. Ông thầy nghĩ gì khi thấy Nguyễn Hiền có trí nhớ lạ thường ?

a. Thầy phải kinh ngạc.

b. Thầy thấy rất bình thường

c. Thầy không thấy như thế nào cả.

5. Theo em Nguyễn Hiền để được học chú đã làm những gì ? Viết câu trả lời của em.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Nếu là em, em sẽ làm gì để được đi học ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Từ trẻ trong câu “đó là trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta…” là ?

a. Tính từ chỉ tính tình.

b. Tính từ chỉ kích thước.

c. Tính từ chỉ đặc điểm.

8. Câu nào dưới đây cùng nghĩa với từ "hiền" ?

a. Hiền hậu, thương yêu.

b. Hiền từ, hiền lành.

c. Hiền từ, âu yếm.

9. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 2 chỗ trống trong câu sau: ( việc tốt, đẹp đẽ, tưng bừng )

Các bạn nhỏ mơ ước lớn nhanh để làm nhiều ……………………….

Một kỉ niệm …………………………………………………………

10. Trong câu" Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong." có mấy động từ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.Kiểm tra viết ( 10 đ)

I.Kiểm tra viết ( 2đ) . Nghe – viết ( đoạn 2) Tiếng Việt 4 trang 140

Văn hay chữ tốt

(Viết từ : Lá đơn viết lí lẽ đến viết chữ sao cho đẹp)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.Tập làm văn ( 8đ)

Viết một đoạn văn tả đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em thích .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT

I. Đọc thầm và làm bài tập ( 40 phút) (7điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): A

Câu 2 (0,5 điểm): B

Câu 3 ( 0,5 điểm): C

Câu 4 ( 0,5 điểm): A

Câu 5 (1 điểm): Đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Mượn vở về học. Lấy lưng trâu...đèn là vỏ trứng thả đom đóm.

Câu 6 (1 điểm): Nghe lời bố mẹ, chịu khó học bài. Vv....

Câu 7 ( 0,5 điểm): C

Câu 8 ( 0,5 điểm) : B

Câu 9 ( 1 điểm). Các bạn nhỏ mơ ước lớn nhanh để làm nhiều việc tốt.

Một kỉ niệm đẹp đẽ.

Câu 10.( 1 điểm): Có một động từ

II. Bài kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả: ( Nghe - viết) 2 điểm

Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 2 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 2 điểm

2. Hướng dẫn chấm TLV( 8 điểm)

- Mở bài: 1 điểm

- Thân bài: 2.5 điểm

+ Nội dung: 1 điểm

+ Cảm xúc : 0.5 điểm

+ Kĩ năng : 1 điểm

  • Kết bài : 1 điểm

  • Chữ viết, chính tả : 0,25 điểm

  • Dùng từ, đặt câu : 0,25 điểm

  • Sáng tạo : 0.5 điểm