Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (20)

c712ea2d5a8fbf7b47aa7dfbfa578e2e
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 1 2019 lúc 6:06:24 | Được cập nhật: 9 giờ trước (18:46:45) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 594 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MA TR CÂU KI TRA NH KÌ CU KÌ ỌNĂM 2018-2019ỌMôn Toán 2ớM ch ki nạ ếth c, kĩ năngứ câuốvà sốđi mể 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ngổTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLS cố ọcác phép tínhc ng, tr khôngộ ừnh (có nh trogớ ớph phi 100ạ câuố 5Sốđi mể 1,0 2,0 2,0 5,0Đ ng và đoạ ượđ ngạ ượ -xi-mét; xăngề–ti –mét; ngày;gi phútờ câuố 2Sốđi mể 1,0 1,0 2,0Y hìnhế ốh cọ hình ch nh t,ữ ậhình giácứ câuố 1Sốđi mể 1,0 1,0Gi toán có iả ờvănGi toán ềnhi ít ơh n.ơ câuố 2Sốđi mể 1,0 1,0 2,0T ngổ câuố 2Sốđi mể 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 8,0 2,0KI TRA CU KÌ NĂM 2018 2019Ể ỌMÔN: TOÁN 2Ớ(Th gian: 45 phút)ờ và tên:...................................................................................L p:................ọ Đi mể nh xét giáo viênờ ủKhoanh vào ch cái tr câu tr đúng (Các câu: 1,2,3,4,5 ,6)ữ ướ ờCâu 1: (0,5 đi m) li tr 38 là nào ướ (M1) A. 38 B. 37 C. 39 Câu 2: (0,5đi m)ể nh trong các 38; 40; 53; 58 là (M1)A. 38 B. 40 C. 58 Câu (1 đi m)ể Tìm x, bi 15 20 (M2) A. 15 B. 10 C. Câu 4: (1 đi m)ể qu phép tính 23 là: (M2)A. 13 B. 16 C. 15Câu 5: đi m)ể qu đúng phép tính 34 kg kg là: (M2) A. 15 kg B. 31 kg C. 13 kg Câu 6: (1 đi m)ể Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác? (M1) A. B. C. Câu 7: (1 đi m) Đi thích vào ch ch m:ề (M3)a. 10cm =.....dm b. 2dm =......cmCâu 8: (2 đi m)ể tính tính (M3) 26 35 68 35 17 87 ............... .............. ............. ................ ............... .............. ............. ................ ............... ............... .............. ................Câu 9: (1 đi m)ể Gi bài toán:ả hàng ngày th nh bán 42 kg o, ngày th hai bán ượ ứđ 26 kg o. hai ngày hàng bán bao nhiêu ki lô gam o?ượ ượ ạ(M3)Bài gi iả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 10: (1 đi m)ể Gi bài toán:ảĐàn gà nhà em có 96 con trong đó có 18 con gà tr ng. đàn gà nhà emố ỏcó bao nhiêu con gà mái (M4) Bài gi iả……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........................H t.....................ếH NG ĐÁNH GIÁ CHO ĐI MƯỚ Khoanh vào ch cái tr câu tr đúng (Các câu: 1, 2, 3, 4, 5, 6)ữ ướ ờCâu Câu 1(0,5đi m)ể Câu 2(0,5đi m)ể Câu 3(1 đi m)ể Câu 4(1 đi m)ể Câu 5(1 đi m)ể Câu 6(1 đi m)ểĐáp án đúng BCâu 7: (1 đi m)ể a. 10cm =1dm b. dm =20 cmCâu đi m)ể 26 68 35 8735 17 561 72 18 82Câu 1đi m)ể Bài gi iảC hai ngày hàng bán ki lô gam là:ả ượ ạ42 26 68 (kg) Đáp 68 kgốCâu 10 1đi m)ể Bài gi iảS gà mái có là:ố96 18 78 (con) Đáp 78 con.ố