Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (12)

e9a4166a05105dc618c552070d4bd065
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 1 2019 lúc 5:59:26 | Được cập nhật: 4 giờ trước (13:23:47) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 451 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Th ngày .tháng… năm 2017 Tr ng TH Trung Bình ườ ki tra cu kì Iề tên …………………............. Môn Toán 2ọ 2... Năm 2017 2018 Th gian 40 phútờĐi mể Nh xét .ậ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. TR NGHI MẮ đi m) Khoanh tròn vào ch cái tr qu đúng:ể ướ ảCâu 100 ch c: (1đi m) A. 10 ch B. 10 C. 70 D. 80 Câu nh có hai ch là: (1đi m) ểA. 10 B. 90 C. 99 D. 100 Câu (1đi m) ểA. B. 10 C. D. Bài (1đi m) 6A. B. 10 C. 11 D. 12 -Câu ngày có bao nhiêu giờ (1đi m) ểA. 21 gi B. 22 giờ C. 23 giờ D. 24 giờ Câu Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? (1đi m) A. B. C. D. ?ố??II. LU NỰ (4 đi m) Hoàn thành các bài sau:ể ậCâu 7: tính tính: (1đi m) a, 28+ b, 38 25 c, 32 25 d, 53 29Câu 8: (1đi m) Câu Tìm x: (1đi m) 6Câu 10: hàng có 51 kg táo, đã bán 26kg táo. hàng đó còn bao ạnhiêu ki-lô-gam táo (1đi m) Bài gi iả86 58 -10-9 -9-6H NG CÁCH ĐÁNH GIÁ KI MƯỚ TRA CU HK IỐNĂM C: 2017 2018ỌMÔN: TOÁN, p: 2ớI. Tr nghi đi mắ ểCâu Câu Câu Câu Câu Câu 6Ý cII. lu n: đi mự ểCâu 7: đi m,ểM phép tinh đúng cho 0,25 đi ểCâu 8: đi mểVi đúng các cho đi m, ểCâu 9: 1đi ểM phép tính đúng cho 0,5 đi mỗ ểCâu 10: đi mểL gi và làm tính đúng 0,5 đi mờ ểĐáp 0,5 đi mố ểMa tr ki tra cu kì Iậ ọNăm c: 2017 2018ọMôn Toán 2ớM ch ki th c, ứkĩ năng câuốvà sốđi mể 1(30%)ứ c2(30%)ứ c3(30%)ứ c4(10%)ứT nổg TN TL TN TL TN TL TN TLS và phép tính ốc ng, tr trong ừph vi 100, câuố3(1,2,3) 1(4) 1(7) 1(9) 6Sốđi mể 6Đ ng và đo ượđ ng: -xi-ạ ượ ềmét, ki-lô-gam. lít.Xem ng ồth gianờ câuố1(5) 1(8)1(10) 3S ốđi mể 13Y hình c: ọhình ch nh t, ậhình giác.ứ câuố 1(6) 1Sốđi mể 1T ngổ câuố 10S ốđi mể 10Đáp án ki tra kỳ II Năm 2016 2017ể ọI TR NGHI MẮ đi m) ểCâu (M1= 1đ) ..... B. 16Câu nh có hai ch là: (M1= 1đ)ố C. 99 Câu Đi u(<, >, =) thích vào tr ng: 23 45 90 30 (M1= 1đ)ề B. Bài Khoanh vào ch tr câu tr đúng ướ (M3= 1đ)- 35 65 C. 100 Câu (M1= 1đ) gi chi hay …..giờ B. 13 Câu (M1= 0,5đ)b, Hình bên có bao nhiêu hình giác? C. II. LU NỰ (4 đi m) ểCâu 1: tính tính: (M2 2đ)ặ ồCâu 2: (M2= 2đ) Bài gi i:ảNgày th hai con bò cho lít là: 0,25 đi m)ứ (ho lít ngày th hai con bò là:) 43 18 25 đi m)ể Đáp 25 0,25 đi m)ố ểCâu3 (4= 0,5đ)400 cái oẹ 26 26 26 29 29 55 55 55 45 45 45 38 38 83 83 83 41 41 41 27 27 14 14 14 60 60 60 16 16 44 44 44Số ?+