Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Vĩnh Cửu, Đồng Nai

9602a70039ffbc018ead76cb5148b3ff
Gửi bởi: đề thi thử 12 tháng 12 2016 lúc 16:44:14 | Được cập nhật: hôm qua lúc 18:06:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1596 | Lượt Download: 30 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT VĨNH CỬU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. LỚP 11MÔN: LỊCH SỬThời gian làm bài: 45 phút(Đề gồm trang )I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:Câu 1. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?A. 12 năm B. 13 năm C. 14 năm D. 15 nămCâu 2. Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc, nhân dân Trung Quốccó hành động gì?A. Đầu hàng đế quốc. B. Nổi dậy đấu tranh C. Thỏa hiệp với đế quốc D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiếnCâu 3. Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?A. Do tư sản lãnh đạo và chính quyền song song tồn tại;B. Do tư sản lãnh đạo và chính quyền tư sản được thành lập;C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền song song tồn tại;D. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền Xô viết thành lập.Câu Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?A. Sự hung hãn của Đức B. Thái tử Á0-Hung bị ám sátC. Mâu thuẫn Anh_Pháp D. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địaCâu 5: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất?A. Mĩ. B. Anh C. Đức D. NhậtCâu 6. Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện trong chiến tranh Thế giới là:A. 2/4/1917. B. 3/3/1918. C.2/11/1918 D. 11/11/1918Câu 7. Cách mạng Tháng đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?A. Lật đổ chế độ tư bản. B. Lật đổ chính quyền Xô Viết. C. Lật đổ chế độ phong kiến. D. Cả và B.Câu Nước nào Đông Nam không trở thành thuộc địa của thực dân phươngTây?A. Mã lai. B. Xiêm. C. Bru nây. D. Xin ga poCâu Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?A. Sự thù địch Anh_Pháp. B. Sự hình thành phe liên minhC. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. D. Sự tranh chấp lãnh thổ châu ÂuCâu 10: Phe Liên Minh gồm những nước nào?A. Đức-Ý-Nhật. B. Đức-Áo-Hung. C. Đức-Nhật- Áo D. Đức-Nhật-MĩCâu 11 Vì sao Nga, năm 1917, Cách mạng Tháng thắng lợi nhưng vẫn tiếp tục nổra cuộc Cách mạng Tháng 10?Doc24.vnA. Vì chính quyền tư sản và vô sản song song tồn tại;B. Vì chính quyền phong kiến và vô sản song song tồn tại;C. Vì chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại;D. Vì Vì chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại.Câu 12 Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm:A. 1863 B. 1883 C. 1884 D. 1893Câu 13 Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân nước Đông Dương có ýnghĩa nhự thế nào?A. Tinh thần yêu nước B. Tinh thần đoàn kết của nước .C. Cả và B. D. Cả và chưa đúng.Câu 14 Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào?A. Trung lập. B. Dân chủ tư sản. C. Quân chủ lập hiến. D. Nền cộng hòaCâu 15. Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữaphong kiến?A. Tân Sửu. B. Nam Kinh. C. Bắc Kinh. D. Nhâm NgọCâu 16 Những cải cách của ra-ma có nghĩa như thế nào đối với sự phát triển củaXiêm?A. Không bị biến thành thuộc địa của phương Tây B. Giữ được độc lậpC. Phát triển thành cường quốc D. Cả và BCâu 17. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?A. Chiến tranh nhân dân chính nghĩa. B. Chiến tranh giải phóng dân tộcC. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. D. Chiến tranh đế quốc chính nghĩaCâu 18. Trong quá trình chiến tranh thế giới sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biếnlớn trong cục diên chính trị thế giới?A. Thất bại thuộc về phe liên minh. B. Chiến thắng Véc_đoongC. Mĩ tham chiến. D. Cách mạng tháng 10 NgaCâu 19 Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn Trung Quốc?A. Sơn Tây. B. Sơn Đông. C. Trực Lệ. D. Bắc KinhCâu 20: Kết quả chiến tranh thế giới nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?A. 10 triệu người chết. B. Sự thất bại của phe liên minhC. Thành công của cách mạng tháng 10 Nga D. Phong trào yêu nước phát triểnII. PHẦN TỰ LUÂN (5 điểm)Câu 1. Trình bày kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất? Tại sao nói đây làcuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa? (3 điểm)Câu 2. Cách mạng Tháng 10 Nga đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt nam như thế nào?(2 điểm)Doc24.vnSỞ GD ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT VĨNH CỬU HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA HỌC KỲ I. LỚP 11MÔN: LỊCH SỬ( ướng dẫn chấm gồm trang)I. TRẮC NGHIỆM:1C, 2B, 3C, 4B, 5C, 6D, 7C, 8B, 9C, 10B, 11A, 12D, 13C, 14B, 15A, 16D, 17C, 18D,19B, 20C.II. TỰ LUẬN: Câu Đáp án Điểm1 a. Kết cục của chiến tranh Thế giới: Chiến tranh thế giới thứ nhất gây nên những tổn thất to lớn về ngườivà của: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thànhphố, làng mạc, nhà cửa, nhiều công trình văn hóa bị phá hủy trong chiếntranh… chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla. Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhấtlà Mĩ, bản đồ thế giới bị chia lại, Đức mất hết toàn bộ thuộc địa, Anh,Pháp, Mĩ được thêm nhiều thuộc địa. Tuy nhiên vào giai đọa cuối của chiến tranh, phong trào cách mạngthế giới phát triển mạnh, đặc biệt là sự bùng nổ và giành thắng lợi củacuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 2đ1đ0.5đ0.5đDoc24.vnb. Đế quốc phi nghĩa vì: Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, phản động, chỉ vì quyền lợicủa mình mà giai cấp tư sản đã đẩy nhân dân các nước vào cuộc chiếntranh tàn khốc đau thương. Sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh vềngười của làm tổn hại to lớn cho nhân loại cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa vì chỉ đem lại nguồn lợi chogiai cấp tư sản cầm quyền. Đứng về cả hai khối đế quốc thì các bên thamchiến đều là phi nghĩa, tổn phí hậu quả của nó đè nặng lên đời sốngcủa người dân lao động nhân dân các nước thuộc địa. Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa vì cuộc chiến tranh này dogiới cầm quyền các nước đế quốc gây ra nhằm thanh toán lẫn nhau đểchia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới nhưng nhân dân lao động lại làngười phải gánh chịu mọi hy sinh mất mát về người của. Chiến tranhđã gây biết bao đau thương tang tóc cho nhân loại, ảnh hưởng nghiêmtrọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia ảnh hưởng nghiêm trọng đếntình hình thế giới sau chiến tranh. 1đ0.25đ0.25đ0.5đ2 Cách mạng Tháng 10 Nga đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt nam: Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động mạnh đến sự lựa chọn conđường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, Nguyễn ÁiQuốc đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, giải quyếtcuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam. Tháng6/1925 "Hội Việt Nam cách mạng thanh niên" do Nguyễn Ái Quốc trựctiếp thành lập nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, đào tạo cán bộcách mạng.. .- Từ kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộngsản Việt Nam ra đời (ngày 6/1/1930) lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từthắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng Tám (1945), chiếnthắng Điện Biên Phủ (1954) và chiến thắng mùa xuân (1975)... 2đ1đ1đTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.