Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 KHXH LỚP 5 Nam hoc 2017 2018

1c8682597c359194f6691651d58a041b
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 1 2018 lúc 20:59:57 | Được cập nhật: 4 giờ trước (13:41:32) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 711 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

UBND HUY CÁT IỆ ẢTR NG TH NGUY VĂN TR IƯỜ KI TRA CU IỀ ỲNăm c: 2017 2018ọ Môn ch Đa lý ịH và tên: ...................................................ọL 5........ớ Đi ể............ Giám th kí ghi rõ hị ọtên)…………………………............................................. Giám kh kí ghi rõảh tên)ọ……………………..................................Nh xét bài ki tra: ể………………………………………………………………………………………… Th gian làm bài 40 phút không th gian giao đ)ờ ềCâu 1. Khoanh vào ch đt tr câu tr đúng ướ câu 1,2 Trong phong trào cách mạng 1930 1931, địa phươngcó phong trào nổi lên mạnh mẽ nhất là đâu? A. Nghệ Tĩnh B. Hà Nội C. Quảng Nam D. Cần ThơCâu Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thờigian nào?A. Ngày 5.6.1911 tại bến cảng Nhà RồngB. Ngày 6.5.1911 tại bến cảng Nhà RồngC. Ngày 15.6.1911 tại bến cảng Nhà RồngCâu Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian bằng cách đánh số 1,2,3…vào trống trước mỗi sự kiện lịch sử đó. TT ki ch sự ửChi th ng Biên gi iế ớChi th ng Đi Biên Phế ủCh ch Chí Minh đc kêu toàn qu kháng chi nủ ếĐi đi bi th Đngạ ảĐi chi sĩ thi đua và Cán ng toàn qu cạ ươ ốChi th ng Vi cế ắCâu Nêu nghĩa ch vi thành Đng ng Vi Nam?ị ệ……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………............Câu Chi th ng ch Đi Biên Ph có nghĩa gì?ế ủ…………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………….............Câu Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?A, Trung Quốc, Lào, Thái Lan.B, Lào, Thái Lan, Cam­pu­chia.C, Cam­pu­chia, Lào, Trung Qu c.ốCâu 7. bên trái các bên ph sao cho phù pố ợv đc đi phân các ngành công nghi p.ớ ệNgành công nghi pệ phân bơ ố1. Khai thác khoáng nả a. có nhi thác gh nh mi núiơ ề2. khíơ b. có ngu lao đng dàoơ ồ3. mayệ c. có khoáng nơ ả4. Ch bi th ph mế d. có nhi ng mua hàngơ ườ5. xu thu đi nả e. có nhi ngu nguyên li uơ ệCâu Em hãy khoanh vào ch cái đng tr đáp án đúngữ ướĐc đi khí nhi đi gió mùa ta là:ặ ướA. Nhi cao, gió và thay đi theo mùaệ ổB. Nhi cao, có nhi gió và aệ ưC. Nhi th p, gió và thay đi theo mùaệ ổD. Nhi cao, gió và không thay đi theo mùaệ ổCâu 9. Dân tăng nhanh gây nh ng khó khăn gì trong vi nâng cao đi ngố ốc nhân dân? Nêu nh ng khó khăn đa ph ng em dân tăng nhanh? ươ ố……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………...........Câu 10 Điều kiện nào giúp thành phố Hồ Chí Minh trởthành trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………