Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Địa lý 8 ĐỀ 11

fe8356ba199b4aead40a432457c9fe39
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 11 2022 lúc 17:01:54 | Được cập nhật: 23 tháng 9 lúc 13:44:12 | IP: 246.170.84.84 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 144 | Lượt Download: 0 | File size: 0.020111 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn ĐỊA LÍ LỚP 8

Thời gian: 45 phút

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn chữ cái đầu ý em cho là đúng nhất:

Câu 1: Châu Á là châu lục có diện tích rộng: 

A. Thứ nhất Thế giới. B. Thứ hai Thế giới.

C. Thứ ba Thế giới. D. Thứ tư Thế giới.

Câu 2: Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á B. Đông Nam Á

C. Nam Á D. Tây Nam Á.

Câu 3: Điểm cực Bắc và cực Nam của Châu Á (phần đất liền) Kéo dài trên những vĩ độ nào?

A. 77044B - 1016’B B. 76044B - 2016’B

C. 78043B - 1017’B D. 87044B - 1016’B

Câu 4: Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là:

A. khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa

B. khí hậu hải dương và khí hậu lục địa

C. khí hậu lục địa và khí hậu núi cao

D. khí hậu gió mùa và khí hậu núi cao

Câu 5: Châu Á có nhiều đới khí hậu do:

A. lãnh thổ rất rộng lớn B. có nhiều núi và sơn nguyên

C. lãnh thổ trải dài từ Cực đến xích đạo D. có nhiều dãy núi cao

Câu 6: Sông ở Bắc Á thường có hướng:

A. Tây – Đông B. Bắc - Nam

C. Tây bắc – đông nam D. vòng cung

Câu 7: So với các châu lục khác, châu Á có số dân:

A. Đứng đầu. B. Đứng thứ hai.

C. Đứng thứ ba. D. Đứng thứ tư

Câu 8: Dân cư châu Á chủ yếu theo chủng tộc nào:

A. Môn-gô-lô-ít, Ô-xtra-lô-ít B. Môn-gô-lô-ít , Ơ-rô-pê-ô-ít

C. Ơ-rô-pê-ô-ít, Nê-grô-ít. D. Nê-grô-ít, Ô-xtra-lô-ít

Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng với nền kinh tế các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai?

A. Có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

B. Sự phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đều

C. Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ thấp. .

D Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao.

Câu 10: Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?

A. Hàn Quốc B. Đài Loan

C. Thái Lan D. Xing-ga-po.

Câu 11: Các nước Nam Á giành được độc lập và tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ từ năm nào?

A. 1945 B. 1946 C. 1947 D. 1948

Câu 12: Nam Á là 1 trong những khu vực

A.có mưa nhiều nhất thế giới. B. nóng nhất thế giới.

C. khô hạn nhất thế giới. D. lạnh nhất thế giới.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay: ( 2 điểm)

Câu 2: Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á. ( 2 điểm)

Câu 3: Tại sao nói, nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực Nam Á? ( 2 điểm)

Câu 4: ( 1 điểm)Dựa vào bảng số liệu

Sự gia tăng dân số của châu Á từ năm 1800- 2002

Đơn vị : Triệu người

Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002
Số dân 600 880 1402 2100 3110 3766

Nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á .

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)( Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐÁP ÁN A D A A C B A B C C C A

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay : ( 2 điểm)

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước Châu Á hiện nay không đồng đều

+ Nước phát triển toàn diện : Nhật Bản

+ Nước công nghiệp mới: Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan…

+ Nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa nhanh: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan…

+ Nước đang phát triển nhưng nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào sx nông nghiệp: Việt Nam , Lào, Căm-pu- chia, Nê Pan.

+ Nước giàu nhưng trình độ kinh tế - xã hội chưa phát triển cao: Bru-nây,

Cô-oét, A-rập Xê-ut...

 Những nước thu nhập thấp đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn

Câu 2: Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á. ( 2 điểm)

* Các kiểu khí hậu gió mùa:

- Gồm nhiệt đới gió mùa, cận nhiết đới gió mùa và ôn đới gió mùa.

- Đặc điểm: một năm có hai mùa:

+ Mùa đông lạnh – khô

+ Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều

* Các kiểu khí hậu lục địa:

- Gồm: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.

- Đặc điểm: một năm có hai mùa:

+ Mùa hạ: Khô – nóng

+ Mùa đông: khô –lạnh

Câu 3: Tại sao nói, nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực Nam Á? ( 2 điểm)

Gió mùa tây nam nóng và ẩm thổi đến mang theo lượng mưa lớn cho khu vực,

nhân dân tiến hành sản xuất.

- Khi gió mùa đông bắc thổi tới thời tiết khô, lạnh cũng là lúc nhân dân tiến hành thu

hoạch, phơi cất nông sản , nghỉ ngơi chờ tới mùa mưa năm sau.

Câu 4: ( 1 điểm)

Dựa vào bảng số liệu

Sự gia tăng dân số của châu Á từ năm 1800- 2002

Đơn vị : Triệu người

Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002
Số dân 600 880 1402 2100 3110 3766

Nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á .

Nhận Xét : Dân số châu Á tăng nhanh , mặc dù tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á giảm nhưng tốc độ gia tăng dân số vẫn còn nhanh . Tăng nhanh từ những năm 1970 đén năm 2002