Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 - 2015

764e3c9e834c4383ee683bb025f4c247
Gửi bởi: đề thi thử 12 tháng 1 2017 lúc 12:48 | Được cập nhật: 1 tháng 3 lúc 9:45 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 316 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR ƯỜNG THPT ĐA PHÚC KI TRA 10Ề ỚNăm 2014­2015ọ Môn: Toán ­­­­­­­­ ššš ­­­­­­­­­(Th gian: 45 phút)ờCâu (6,0 đi m).ể Gi các ph ng trình sau:ả ươa. 22 0x x b. 2x x c. 815xx .Câu (2,0 đi m).ể Cho 2( 2(1 1f m a. Tìm các giá tr tham ph ng trình ươ( 0f x có hai nghi trái u.ệ ấb. Tìm các giá tr tham hàm ố( )y x có xác đnh là ịDR .Câu (2,0 đi m).ể a. Gi ph ng trình sau: ươ21 32 15 1xx xx  b. Cho 0a b và 1a b Tìm giá tr nh nh bi th c:ị ứ2 21 1(1 )(1 )Pa b .­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếDoc24.vnTR NG THPT ĐA PHÚCƯỜ ĐÁP ÁN KI TRA TI TỂ ẾNăm 2014­2015ọ MÔN: TOÁN 10Ớ­­­­­­­­­­­­­­ ššš ­­­­­­­­­­­­­Th gian:ờ 45 phútCâu Chú sinh làm đúng, cách gi khác (l lu đúng, đ) cho đi mọ ,giáo viên chia đi theo các làm ng ng.ể ướ ươ Đi mểGi các ph ng trình sau:ả ươDoc24.vn1)a)(2đ)b)(2đ)c)(2đ) 10,750,250,50.50,50,5 22 0x x Đt 2( 4f Tam th )f xcó hai nghi phân bi t: ệ14x ,212x và 0a nên1( 4;2f x    .V nghi ph ng trình là ươ14;2S    2x x 3 03 23 01 2xx xxx x    13341312xxxx 3412xx V nghi ph ng trình là ươ1 3; ;2 4S     815xx ĐK: 5x3 81 05xx 3 505x xx  4 305xx Đt ặ4 3( )5xf xx5 5x x 34 04x x Doc24.vnCâu2a).(1,0đ) ph ng trình ươ( 0f x có hai nghi trái thì:ệ 24.( 1) 0m m 23 0m m 3 52 2m  ớ3 5;2 2m     thì th mãn ycbt.ỏ 0,250,50,25b).(1,0đ) hàm ố( )y x có xác đnh là ịDR thì 0f x x R 24 2(1 0x m x R ' 04 0a  2 2(1 4( 1) 0m m 23 10 0m m 1; 3;3m    V ớ1; 3;3m    thì th mãn ycbt.ỏ 0,250,250,5Câu3a)(1,0đ) 21 32 15 1xx xx Đi ki n: ệ15 05x x V đi ki trên, ph ng trình ng đng:ớ ươ ươ ươ 21 2) 1x x 2( 2) 0x x 2) (3 1)( 2) 0x x 2) 0x x   3x x (vì 0x ,15x 21 05 01 05 9xxxx x     0,250,250,25Doc24.vnb)(1đ) 21315139 11 0xxxx x  1313219xxx  2;9x    K đi ki n, nghi ph ng trình là: ươ 2;9S    Ta có: 21 1(1 )(1 )Pa b 21 11Pa b 22 211b aPa b  22 2( 11a abPa b  21Pab Áp ng đng th Cô si cho hai ng ươ avà ta có: 21.2 4a ba b    21 9ab .V Min khi ậ12a b 0,250,250,250,50,25Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.