Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

f1eafc948f921db8c0bba88bfdfd6f73
Gửi bởi: Lời Giải Hay 6 tháng 11 2016 lúc 0:30 | Được cập nhật: hôm qua lúc 6:41 Kiểu file: 4 | Lượt xem: 416 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2016 2017 MÔN Hóa học Lớp 12Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm)Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: 1; Li 7; 12; 14; 16; Na 23;Mg 24; Al 27; 39; Ag 108Câu Fructozơ không phản ứng vớiA dd AgNO3 /NH3 o. Cu(OH)2 /OH -. H2 /Ni, o. nước Br2Câu Số đồng phân este có CTPT C3 H6 O2 là:A 5. 3. 4. .Câu Hợp chất có CTPT C4 H8 O2 Khi thủy phân trong dd NaOH thu được muốiC2 H3 O2 Na Công thức cấu tạo của là:A CH3 COOC2 H5 HCOOC3 H7 C3 H7 COOH. C2 H5 COOCH3 .Câu Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng làA CH3 COOCH3 C2 H5 OH CH3 COOH CH3 OH CH3 COOH C6 H5 OH.C HCOOH CH3 COOH C2 H5 OH. HCOOH CH3 OH CH3 COOHCâu Cho các hợp chất sau: C6 H5 NH2 (1); C2 H5 NH2 (2); (C2 H5 )2 NH (3); NaOH (4); NH3(5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:A 4. 4. 3. <5 4.Câu Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3 –CH(NH2 )–COOH?A Alanin. Axit 2-aminopropanoicC Anilin. Axit -aminopropionicCâu Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?A H2 N-CH2 -CO-NH-CH2 -CH2 -COOH.B H2 N-CH2 -CO-NH-CH(CH3 )-COOH.C H2 N- CH2 -CO-NH-CH(CH3 )-CO-NH-CH2 -COOH.D H2 N-CH(CH3 )-CO-NH-CH2 -CO-NH-CH(CH3 )-COOH.Câu Trong các công thức sau, công thức nào là của chất béo?Doc24.vnA C3 H5 (OCOC4 H9 )3 C3 H5 (OCOC13 H31 )3 .C C3 H5 (COOC17 H35 )3 C3 H5 (OCOC17 H35 )3 .Câu Cho các chất: C6 H5 OH, HCHO, CH3 CH2 OH, C2 H5 OC2 H5 CH3 COCH3 ,HCOOCH3 CH3 COOH, CH3 COOCH3 HCOOH, HCOONa tác dụng với dd AgNO3 /NH3 ,đun nóng. Số phản ứng tạo thành Ag là:A 2. 5. 3. 4.Câu 10 Chất béo là trieste củaA glixerol với axit béo. glixerol với axit hữu cơ.C ancol với axit béo. glixerol với vô cơ.Câu 11 Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sauphản ứng ta thu được:A muối và ancol. muối và ancol muối và ancol. muối và ancol.Câu 12 Khi nói về este vinyl axetat mệnh đề nào sau đây không đúng?A Vinyl axetat là một este không no, đơn chức .B Thuỷ phân este trên thu được axit axetic và axetilen.C Không thể điều chế trực tiếp từ axit hữu cơ và ancol.D Xà phòng hóa cho ra muối và anđehit.Câu 13 Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt:Na, Cu(OH)2 CH3 OH, dung dịch Br2 dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, sốphản ứng xảy ra làA 4. 2. 3. 5.Câu 14 Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH, thu được sản phẩm là:A C15 H31 COONa và etanol. C17 H35 COOH và glixerol.C C15 H31 COOH và glixerol. C17 H35 COONa và glixerol.Câu 15 Vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?A C2 H5 COOCH3 HCOOC2 H5 CH3 COOCH=CH2 CH2 =CH-COOCH3Câu 16 Chất nào sau đây không phản ứng với axit axetic để tạo este?A C2 H2 C3 H5 (OH)3 C6 H5 OH C2 H5 OHDoc24.vnCâu 17 Cho este phenyl axetat tác dụng với dd KOH dư. Sau phản ứng thu được muốihữu cơ gồm:A CH3 COOH và C6 H5 CH2 OH. CH3 COOK và C6 H5 CH2 OK.C CH3 COOK và C6 H5 OH. CH3 COOK và C6 H5 OK.Câu 18 C4 H9 O2 có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino vị trí α?A 4. 3. 2. 5.Câu 19 Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ.Chất đó là:A saccarozơ. tinh bột. xenlulozơ. protein.Câu 20 Cho lần lượt các chất: HCl, C6 H5 OH, CH3 CH2 OH, CH3 COOCH3 CH3 COOH tácdụng với dung dịch NaOH, đun nóng. Số phản ứng xảy ra là:A 2. 5. 4. 3.Câu 21 Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4 H11 làA 3. 4. 5. 2.Câu 22 Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, với thuốc thử được ghi bảngsau:Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượngXDung dịch I2 Có màu xanh tímYCu(OH )2 trong môi trường kiềm Có màu tímZDung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sángTNước Br2 Kết tủa trắngDung dịch X, Y, Z, lần lượt là:A Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.B Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.C Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.D Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.Câu 23 Cacbohi rat đều thuộc loại polisaccarit là:A tinh bột, xenlulozơ. Saccaro ơ, mantozơ.C Fructozơ, glucozơ. Glucozơ, tinh bột.Câu 24 Cho các phát biểu sau:Doc24.vn(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.(d) nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn.(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.(f) Tinh bột là một trong những dinh dưỡng cơ bản của con người.Số phát biểu đúng làA 5. 6. 3. 4.Câu 25 Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạndung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng làA 17,80 gam. 18,38 gam. 16,68 gam. 18,24 gam.Câu 26 Cho 12g axit axetic tác dụng với 4,6g ancol etylic (xúc tác H2 SO4 đặc, đunnóng). Sau phản ứng thu được 4,4g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:A 55% 25% 50% 75%Câu 27 Đốt cháy hoàn toàn 1,48g hợp chất hữu cơ thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và1,08g H2 O. Nếu cho 1,48g tác dụng với NaOH thì thu được 1,36g muối. CTCT của Xlà:A CH3 COOCH3 C2 H5 COOH. HCOOC2 H5 HCOOC3 H7 .Câu 28 Khử 18g glucozơ bằng khí H2 (xúc tác Ni, o) để tạo sobitol, với hiệu suất phảnứng đạt 80%. Khối lượng sobitol thu được là:A 14,40g. 14,56g. 18,20g. 22,75g.Câu 29 Đốt cháy hoàn toàn 8,26g N-metyletanamin với lượng oxi vừa đủ. Tổng khốilượng sản phẩm thu được sau phản ứng là:A 31,78g 18,48g 23,26g 29,82gCâu 30 Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axitsunfuric đặc, nóng. Để có 23,76 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa kg axitnitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của làA 16,8 kg. 30 kg. 21 kg. 10 kgCâu 31 Thủy phân hết gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợpDoc24.vngồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 36,96 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của làA 66,44. 90,6. 111,74. 81,54.Câu 32 là este tạo bởi α-amino axit (chứa nhóm -COOH và nhóm -NH2 vớiancol đơn chức Z. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol trong 200 ml dung dịch NaOH 1M, côcạn dung dịch thu được 13,7 gam chất rắn và 4,6 gam ancol Z. Vậy công thức của là:A. CH3-CH(NH2)-COOC2H5B. CH3-CH(NH 2)-COOCH 3C. H2N-CH2-COOC2H5D. H2N-CH 2-COOCH 2-CH=CH 2Câu 33 Một amino axit chứa 46,6%C, 8,74%H, 13,59%N, còn lại là oxi. Công thức đơngiản nhất trùng với công thức phân tử. CTPT đúng của amino axit là :A C4 H9 O2 C3 H7 O2 C5 H9 O2 C6 H10 O2 NCâu 34 Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 150ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứngxảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:A 10,20g 8,56g 3,28g 8,25gCâu 35 Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ một thời gianthu được dung dịch (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toànbộ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng số mol Ag thuđược gần nhất với giá trị nàoA 0,12 mol. 0,095 mol. 0,06 mol. 0,090 mol.Câu 36 Cho 0, 22 mol H2 NC3 H5 (COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy rahoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng làA 0,65. 0, 45 0, 5. 0, 80 .Câu 37 Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp chứa mol peptit và mol peptit thu được4 mol Ala và mol Gly. Đốt cháy hoàn toàn 18,12g peptit cần dùng 20,16 lít O2 (ởđktc) thu được CO2 H2 O, N2 trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là19,8g. làA tripeptit pentapeptit tetrapeptit hexapeptitCâu 38 Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp một aminoaxit (có nhóm NH2 và 1anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước Nếu cho 0,2Doc24.vnmol hỗn hợp trên tác dụng với AgNO3 /NH3 dư thu được mol Ag. Giá trị của là:A 0,1 0,16 0,11 0,14Câu 39 Xà phòng hoá hoàn toàn gam một este no, đơn chức, mạch hở bằng 26 gamdung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72gam chất lỏng và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩmgồm CO2 H2 và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho tác dụng với Na dư,thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong có giá trị gần nhấtvớiA 97,5. 80,0. 85,0. 67,5.Câu 40 Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp gồm metyl propionat, metyl axetat và 2hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4 gam H2 O. Nếu cho 0,33 mol Xvào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa làA 0,40. 0,26. 0,30. 0,33.-----------------------------------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.